1284

สิทธิพิเศษบัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565
ต่อที่ 1 พร้อมรับ เครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท**
ยอดผ่อน/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
ผ่อน 0%
10,000 – 24,999 บาท 300 บาท
25,000 – 49,999 บาท 800 บาท
50,000 บาทขึ้นไป 2,000 บาท
ต่อที่ 2 รับส่วนลด! โฮมโปร E Coupon ส่วนลดมูลค่า 300 บาท!

*รับคูปองส่วนลดโฮมโปรมูลค่า 300 บาท เมื่อสะสมยอดผ่อนชำระสินค้าครบทุก 15,000 บาท เพื่อนาไปใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไป

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • สิทธิพิเศษสาหรับลูกค้าบัตรโฮมโปรเฟิร์สช้อยส์เท่านั้น
 • สินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง โครงสร้าง เหล็ก อิฐ ปูน และหลังคา งดร่วมการผ่อนชาระ / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย
เงื่อนไขรับเครดิตเงินคืน
 • เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย
 • สิทธิพิเศษรับเครดิตเงินคืน สาหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนผ่านทางแอป UCHOOSE หรือผ่านทาง SMS และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนถูกต้องก่อนทารายการ และผ่อนชาระสินค้าตามเงือนไขและข้อกาหนดของบริษัทฯ เท่านั้น
 • ยอดการแบ่งจ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคานวณเครดิตเงินคืนต่อเซลล์สลิป
 • เครดิตเงินคืนคำนวณยอดผ่อนตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ต่อเซล์ลสลิป และผ่อนนาน ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป
 • จำกัดเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรหลัก/เดือน
 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน / เปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีในรอบบัญชีถัดไปนับจากวันที่ทำรายการ (กรณีบัตรเสริม เครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น)
 • รายการเครดิตเงินคืนจะปรากฎในใบแจ้งยอดบัญชีรายเดือนของท่าน ในกรณีสงสัยว่าไม่ได้รับเครดิตเงินคืนโปรดติดต่อศูนย์บริการบัตรเครดิตภายใน 60 วันหลังจบรายการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทารายการในรายการส่งเสริมการขายนี้
 • สมาชิกบัตรควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
 • ให้บริการสินเชื่อโดยบริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จากัด
เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
 • E-Coupon ส่วนลดมูลค่า300 บาท เฉพาะสมาชิกบัตรโฮมโปร เฟิร์สช้อยส์ ที่มียอดผ่อนชำระสินค้าสะสมครบทุกๆ 15,000 บาท ที่โฮมโปร ทุกสาขา (ไม่รวมการกดเงินสด) ภายใน 1 ปี (365 วัน) เริ่มสะสมยอดได้ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 โดยไม่จากัดจานวนคูปองส่วนลดที่มอบให้
 • บริษัทฯ จะมอบคูปองส่วนลดผ่านแอปพลิเคชัน UCHOOSE หลังจากที่มียอดผ่อนชำระสินค้าสะสมครบทุกๆ 15,000 บาท
 • E-Coupon ส่วนลดมูลค่า 300 บาท มีอายุ 1 ปี นับจากเดือนที่ออกคูปอง สมาชิกยังสามารถใช้งานจนกว่าจะหมดอายุการใช้งาน และสามารถใช้ได้ครั้งละ 1 ใบเท่านั้น
 • การใช้ E-Coupon ส่วนลด ต้องใช้คู่กับบัตรโฮมโปรเฟิร์สช้อยส์ และบัตร HomeCard ที่โฮมโปรทุกสาขา และโฮมโปรออนไลน์ และมียอดผ่อนชาระสินค้าตั้งแต่ 1,300 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป หลังหักส่วนลดอื่นๆ และส่วนลดจาก E-Coupon เรียบร้อยแล้ว
 • โปรดแสดงบาร์โค้ดหรือคิวอาร์โค้ด พร้อมกดรับสิทธิ์และแสดงให้พนักงานแคชเชียร์ที่โฮมโปร ก่อนการชำระเงิน
 • E-coupon ส่วนลด ไม่สามารถทอน หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • คูปองนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบกรณีคูปองสูญหาย หรือมีผู้อื่นนาคูปองดังกล่าวไปใช้ในทุกกรณี
 • เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดเงินสดเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเงื่อนไขก่อนการใช้บริการ
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
1 Mar 2022 - 31 Dec 2022
1 Mar 2022 - 31 Dec 2022
01 Jul 2022 - 31 Dec 2022
01 Jan 2022 - 31 Dec 2022
01 Jan 2022 - 31 Dec 2022
01 Jul 2022 - 31 Dec 2022
01 Aug 2022 - 31 Aug 2022
01 Mar 2022 - 28 Feb 2023