1284

สิทธิพิเศษบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่า แพลทินัม
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 สิงหาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565
บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท
รูดเต็มจำนวน .... บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน (บาท)
20,000 300
50,000 1,000
70,000 1,500
100,000 3,000
300,000 12,000
เงื่อนไข รับเครดิตเงินคืน
 • บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม และบัตรเครดิต กรุงศรี ที่ โฮมโปร ทุกสาขา และ www.homepro.co.th
 • เฉพาะยอดใช้จ่ายประเภทรูดเต็มจำนวนเท่านั้น
 • บัตรเครดิต กรุงศรี นาว ไม่เข้าร่วม
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ โดย ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืน ผ่าน UCHOOSE หรือ SMS เพียงครั้งเดียว รับสิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • เครดิตเงินคืนจะคืนให้ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่เกิดในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้ ได้แก่ Home Electric Expo Bitec 19-28 ส.ค. 2565 รหัสส่งเสริมการขาย HEP และ HomePro Brand Sale 1-31 ส.ค. 65 แผนก The Power รหัสส่งเสริมการขาย HPW หรือ แผนก Major Appliance รหัสส่งเสริมการขาย HPM หากลูกค้ามีการลงทะเบียนร่วมแคมเปญดังกล่าว ทางบัตรฯขอสงวนสิทธ์ในการให้เครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขาย Home Electric Expo, Bitec เท่านั้น
 • ยอดใช้จ่ายแต่ละรายการไม่สามารถนำมาสะสมหรือรวมกันได้ โดยจะคำนวณยอดใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท/หมายเลขบัญชีบัตรเครดิตหลัก/ตลอดรายการ
 • กรณีบัตรเสริมเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
 • ยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากบัตรเสริมจะถูกเรียกเก็บเงินจากบัญชีบัตรเครดิตหลัก
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกที่ยังคงสภาพสมาชิกเท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอน เป็นเงินสดได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเครดิตเงินคืนคืนจากสมาชิกบัตร ในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯจะต้องเกิดขึ้นในระยะเวลาส่งเสริมการขายที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลังในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูล ที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกควรเก็บหลักฐานและเซลล์สลิปไว้ตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อ 1284 โดยตรง
 • รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน กรุณาติดต่อ 0-2646-3000
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
1 Mar 2022 - 31 Dec 2022
1 Mar 2022 - 31 Dec 2022
01 Jul 2022 - 31 Dec 2022
01 Jan 2022 - 31 Dec 2022
01 Jan 2022 - 31 Dec 2022
01 Jul 2022 - 31 Dec 2022
01 Aug 2022 - 31 Aug 2022
01 Aug 2022 - 30 Sep 2022
01 Aug 2022 - 31 Aug 2022
01 Mar 2022 - 28 Feb 2023