ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต SCB JCB PLATINUM
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564
รับเครดิตเงินคืน 5%
(สูงสุด 500 บ./บัตร/เดือน และรวมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บ.ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)

เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตเจซีบี ตั้งแต่ 8,500 บาทขึ้นไป/เดือน

เงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB JCB Platinum (“ผู้ถือบัตร”) ที่มียอดชาระค่าสินค้า/บริการผ่านบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ SCB JCB Platinum (“บัตรเครดิต”) แบบเต็มจานวน ที่ Home Pro Online ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น
  • ยอดที่นำมาคำนวณเป็นยอดใช้จ่ายสะสมผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 8,500 บาทขึ้นไป ต่อเดือน ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ เพื่อรับเครดิตเงินคืน 5%
  • สงวนสิทธิ์จากัดยอดเครดิตเงินคืน 5% สูงสุด 500 บาท/บัตร/เดือน และรวมสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท/บัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
  • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ผู้ถือบัตรใช้ ตามเงื่อนไขที่กาหนด ภายใน 90 วัน หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
  • ยกเว้นการซื้อสินค้าแบบผ่อนรายการผ่อนชาระ SCB ดีจัง และ Call For Dee Jung, การเติมเงินกระเป๋าทรูมันนี่ วอลเล็ท ด้วยบัตรเครดิต, การใช้บัตรเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อการค้า/ธุรกิจ และรายการที่ถูกยกเลิก ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
  • เครดิตเงินคืน ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชาระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชาระตามข้อกาหนดของธนาคาร และไม่เคยฝ่าฝืนและ/หรือละเมิดระเบียบข้อบังคับ และ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารอยู่จนถึงขณะรับเครดิตเงินคืน ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับและ/หรือ เรียกเครดิตเงินคืน ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืนมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกาหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกาหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจาเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคาตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
01 Mar 2021 - 30 Apr 2021
สิทธิพิเศษบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่า แพลทินัม
01 Mar 2021 - 30 Apr 2021
สิทธิพิเศษบัตรเครดิตกรุงศรี
01 Jan 2021 - 30 Jun 2021
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต KTC
01 Mar 2021 - 31 May 2021
สิทธิพิเศษบัตรกสิกรไทยวีซ่า
01 Jan 2021 - 30 Dec 2021
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต JCB Platinum
01 Mar 2021 - 31 Dec 2021
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต SCB
09 Jan 2021 - 30 Jun 2021
สิทธิพิเศษบัตรเครดิตซิตี้
19 Apr 2021 - 30 Apr 2021
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต Visa
01 Mar 2021 - 28 Feb 2022
HAPPY WEEKEND บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ
01 Feb 2021 - 31 Jul 2021
สิทธิพิเศษบัตรเครดิต KTC
01 Apr 2021 - 30 Jun 2021
สิทธิพิเศษบัตรเครดิตทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต