1284ถึง

ราวมือจับ

SKU: 94317
ราวมือจับกันลื่น WS GB-3327-2-90 90 ซม.
2,065 1,099 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1066311
ราวตรง MOYA PSB-800-60 60 ซม.
1,070 859 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177697
ราวมือจับผิวยิงทราย WS GB-9327-50
925 560 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1008597
ราวรูปตัวที MOYA SN120
2,060 1,650 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 72941
ราวมือจับกันลื่น ตัว T WS HR-1500-2T
2,600 1,499 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 292278
ราวรูปตัวแอล MOYA SN118
1,170 939 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 73614
ราวมือจับกันลื่น WS GB-3327-50 50 ซม.
1,300 810 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 72938
ราวมือจับกันลื่น ตัว V WS HR-1101-2-30
1,900 1,099 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1150061
ราวจับกันลื่นตรง I-SPA BD-CA-GRA65A(GR)
2,490 2,090 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1183065
ราวมือจับ WS HR-1115-2UD
5,200 2,999 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158349
ราวมือจับ ยกขึ้นลง MOYA OC-1960
4,360 3,490 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 292272
ราวตรง MOYA SN110
745 599 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169918
ราวมือจับกันลื่น WS GB-7327-2-60-BA
2,100 1,230 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123418
ราวมือจับกันลื่น โยกขึ้นลง WS HR-6111-2-UD
3,300 2,299 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169983
ราวมือจับกันลื่น WS GB-7327-2-BLR-BA
3,690 2,235 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151862
ข้องอราวมือจับปรับมุม MOYA JL13
990 790 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1105995
อุปกรณ์ราวจับ MOYA YJL-8913
2,610 2,090 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1086094
ราวมือจับกันลื่น WS GB-6327-120 120 ซม.
1,890 995 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1151809
ก้านยึดราวติดผนัง MOYA JL233
510 410 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1008598
ราวรูปตัวแอล MOYA SN121
2,360 1,890 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1078483
ราวมือจับ ตัว L MOYA BW4070
2,360 1,890 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 41047
ราวมือจับกันลื่น WS GB-3327-60 60 ซม.
1,400 799 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151911
ราวมือจับ 2 เมตร MOYA JLP2
2,060 1,650 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1066292
ราวตรง MOYA PSB-800-70 75 ซม.
1,485 1,190 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 72944
ราวมือจับกันลื่น WS GB-3327-2-50 50 ซม.
1,400 799 บาท
ขายแล้ว 36 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 72943
ราวมือจับกันลื่น ขนาด 35 ซม. WS GB-3327-2-35
1,200 699 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 75164
ราวมือจับกันลื่น WS GB-3327-35 35 ซม.
1,200 659 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149565
ราวตรง ABS MOYA P-S13 60 ซม.
820 659 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1177554
ราวมือจับผิวยิงทราย WS GB-9327-2-35
925 560 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 120032
ราวจับกันลื่นตัว L WS GB-3327-3-BLR 40x60 ซม.
4,525 3,315 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1169976
ราวมือจับกันลื่น WS HR-7111-2-UD-BA
6,800 4,225 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1019069
ราวกันลื่นทรง L COTTO CT791L
4,550 4,190 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 94318
ราวมือจับกันลื่น ตัว L WS GB-3327-BLR
2,920 2,035 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1177627
ราวมือจับผิวยิงทราย WS GB-9327-2-50
1,000 625 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1066016
ราวมือจับกันลื่น ตัว L WS HB-3327-2-BLR
4,100 2,360 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1150071
ราวจับกันลื่น ตัว L I-SPA BD-CA-GRA42A/90(GR)
3,990 2,690 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 120033
ราวกันลื่น โค้ง45 HR1101-3 30
2,675 1,580 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1040018
ราวมือจับกันลื่น ตัว V WS HR-1101-20
1,560 995 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 72939
ราวมือจับกันลื่นข้างโถสุขภัณฑ์ WS HR-1103-2
3,585 1,995 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 92163
ราวมือจับกันลื่น WS GB-3327-90 90 ซม.
1,700 999 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1023602
ราวกันลื่นตัว V COTTO CT7503(HM)
3,000 2,610 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 258663
ราวมือจับกันลื่น ตัว V WS HR-1101-30
2,060 1,065 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1078493
ราวมือจับ ยกขึ้นลง MOYA BW2060
4,985 3,990 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 204572
ราวมือจับกันลื่นข้างโถสุขภัณฑ์ WS HR-1105-2
3,400 1,870 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 94319
ราวมือจับกันลื่น ตัว L WS GB-3327-2-BLR
3,500 2,270 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009402
ราวกันลื่นข้างโถปัสสาวะชาย WS HR-1700-3U
9,600 7,420 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1156573
ราวจับกันลื่น I-SPA BD-CA-GRA85A(GR)
2,990 2,390 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1086181
ราวมือจับกันลื่น ตัว T WS HR-6500-T
3,400 1,340 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 290134
ราวมือจับกันลื่น ขนาด 35 ซม. WS GB-6327-2-35
1,200 599 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1032013
ราวมือจับกันลื่นสวิงซ้ายขวา WS HR-1113-2
12,935 3,780 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 286884
ราวมือจับกันลื่น ตัว L WS GB-6327-BLR
2,700 2,035 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 96302
ราวมือจับกันลื่น WS GB-3327-2-75 75 ซม.
1,810 1,030 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 120035
ราวมือจับกันลื่น WS HR-1600-3L
7,275 3,860 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 120023
ราวมือจับกันลื่น WS GB-4327-2-75
2,400 1,585 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 120029
ราวกันลื่นตรง GB3327-3/60
2,100 1,390 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1151861
ข้อต่อความยาวราวมือจับ MOYA JL11
225 180 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1029550
ราวกันลื่นข้างโถปัสสาวะชาย WS HR1201-2
8,740 3,085 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 11772
ราวมือจับกันลื่น WS GB-3207-60 60 ซม.
1,700 1,285 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 79949
ราวมือจับกันลื่น WS GB-3327-75 75 ซม.
1,500 940 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1056356
ราวมือจับกันลื่น WS GB-5327-2-50 ไม้สัก
3,800 2,400 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1086155
ราวมือจับกันลื่น WS GB-6327-2-120 120 ซม.
2,330 1,165 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1086029
ราวมือจับกันลื่น ตัว V WS HR-6101S-2-30
3,480 1,300 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1066063
ราวมือจับกันลื่น ขนาด 90 ซม. WS HB-3327-2-90
2,785 1,640 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 286881
ราวมือจับกันลื่น ขนาด 60 ซม. WS GB-6327-60
1,200 699 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 286879
ราวมือจับกันลื่น ขนาด 90 ซม. WS GB-6327-90
1,500 899 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1151754
ฝาปิดปลายราวมือจับ MOYA JL12
690 550 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151852
ราวมือจับ 1 เมตร MOYA JLP1
1,050 840 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 120024
ราวมือจับกันลื่น WS GB-4327-2-90
3,585 1,985 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 292277
ราวรูปตัววี MOYA SN116
1,070 859 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1065979
ราวมือจับกันลื่น ขนาด 60 ซม. WS HB-3327-2-60
2,470 1,395 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1034089
ราวมือจับกันลื่นข้างโถสุขภัณฑ์ WS HR-1109-2
9,020 2,780 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1056393
ราวพยุงกันลื่น แบบตรง GB-5327-2/90
4,700 3,255 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1056376
ราวพยุงกันลื่น รูปตัว V HR-5101-2/41
4,800 3,600 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 11771
ราวมือจับกันลื่น ขนาด 50 ซม. WS GB-3207-50
1,700 1,250 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1041099
ราวมือจับกันลื่น WS HR-6600-2L
5,910 2,650 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1149995
ราวจับกันลื่นตรง I-SPA BD-CA-GRA45A(GR)
1,890 1,790 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149996
ราวจับกันลื่น I-SPA BD-CA-GRA63A/135(GR)
3,490 2,690 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1149448
ราวตรง ABS MOYA P-S12 30 ซม.
620 499 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022247
ราวมือจับกันลื่น WS HR-1600-2S
8,900 5,960 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 120021
ราวมือจับกันลื่น WS GB-4327-2-50 พิมพ์ลาย
2,100 1,330 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 183563
ราวจับกันลื่น HAFELE 499.95.206
2,359 1,620 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1156586
ราวจับกันลื่น I-SPA BD-CA-GRA42B/90(GR)
3,660 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1013720
ราวมือจับกันลื่น ตัว U WS HR-1112-3-UD
8,900 4,950 บาท
SKU: 120034
ราวมือจับกันลื่น ตัว T WS HR-1500-3T
3,370 2,035 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 63327
ราวมือจับกันลื่น ตัว L WS GB-3207-BLR
4,305 2,690 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1078424
ราวมือจับ ตัว V MOYA BW4040
1,860 1,490 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1019068
ราวกันลื่นตรง COTTO CT790
2,850 2,500 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1156572
ราวจับกันลื่น I-SPA BD-CA-GRA63B/135(GR)
3,490 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1177665
ราวมือจับผิวยิงทราย WS GB-9327-35
850 515 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1009395
ราวมือจับกันลื่น WS HR-1600-3S
12,740 8,435 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1021088
ราวกันลื่นตรง COTTO CT750L60#SA(HM)
1,750 1,520 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 120026
ราวมือจับกันลื่น ตัว L WS GB-4327-2-BLR
4,400 2,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 72940
เก้าอี้ครอบโถสุขภัณฑ์ พยุงกันล้ม WS HR-2000
11,265 4,930 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1086048
ราวมือจับกันลื่น ตัว L WS HR-6329S-2-BLR
1,900 1,400 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 62096
ราวมือจับกันลื่น ตัว T WS HR-1500-T
2,685 1,855 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1169852
ราวกันลื่น WS HR-7700-2U-BA
7,790 6,135 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 88308
ราวมือจับกันลื่น ตัว V WS HR-1101-2-20
1,700 1,095 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1049237
ราวจับทรงตัวรุปตัว L CT0162
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1049381
ราวจับทรงตัว CT0161
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 223925
ราวมือจับกันลื่น WS GB-3327-3-120 120 ซม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ

ราวมือจับ ราวจับในห้องน้ำ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับบ้านในอนาคต

เนื่องจากในปัจจุบันเรามีการใช้ห้องน้ำกันค่อนข้างบ่อยและห้องน้ำเองยังเป็นสถานที่ที่มักจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ทำให้เราต้องหา อุปกรณ์ป้องกันในห้องน้ำ และนอกจากห้องน้ำแล้วในบริเวณอื่นๆ ก็มีความจำเป็นไม่แพ้กัน ดังนั้น ควรที่จะเลือกใช้อุปกรณ์อย่างราวมือจับรูปทรงต่างๆ เช่น ราวมือจับรูปตัวแอล ราวมือจับรูปตัววี ราวมือจับตรง เป็นต้น เพราะว่าหากเรามองข้ามการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกดังกล่าว ก็อาจเกิดความไม่ปลอดภัยกับสมาชิกในบ้านของเราได้ ทั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้ราวมือจับเพียงอย่างเดียว แต่อาจขึ้นอยู่กับพื้นผิวที่เรายืนอยู่ด้วย หากพื้นผิวที่เรายืนอยู่นั้นไม่ใช่กระเบื้องที่มีผิวหยาบ ราวมือจับก็จะมีประโยชน์เพิ่มเติมในส่วนนี้ ในปัจจุบันวัสดุที่นำมาใช้ทำราวมือจับ หรือ ราวจับในห้องน้ำ มีหลากหลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบมีลักษณะต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นที่ทำจากวัสดุ PVC หรือที่ทำจากวัสดุสเตนเลส ซึ่งอายุการใช้งานก็จะแตกต่างกัน โดยการใช้งานราวมือจับ ราวจับในห้องน้ำ ก็เพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวกเวลาเคลื่อนไหวในห้องน้ำ
ดังนั้น จึงไม่แปลกใจว่าการใช้ราวมือจับสำหรับอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมต่างๆ จะทำให้เราเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ราวมือจับมักจะใช้ติดตั้งในห้องน้ำและยึดติดกับผนังเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้คุณเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ราวมือจับมีหลากหลายรูปทรง ไม่ว่าจะเป็น ราวมือจับรูปตัวแอล ราวมือจับรูปตัววี หรือ ราวมือจับตรง เป็นต้น และส่วนใหญ่จะทำมาจากวัสดุสเตนเลส เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่นานกว่าที่ทำจากวัสดุ PVC
ราวมือจับที่ทำจากวัสดุ PVC ข้อดีของราวมือจับที่ทำจากวัสดุ PVC คือ มีน้ำหนักค่อนข้างเบา ทำให้ติดตั้งง่าย แต่เมื่อใช้งานไปเป็นระยะเวลานาน ๆ PVC อาจมีสีจางลง หรือมีการแตกหักได้ ทำให้มีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างน้อยกว่าราวมือจับที่ทำจากวัสดุสเตนเลส เพราะข้อดีของราวมือจับที่ทำจากวัสดุสเตนเลส จะมีความแข็งแรงและสามารถทนต่อแรงกระแทกหรือแรงกดได้มากกว่าราวมือจับที่ทำจากวัสดุ PVC และขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของวัสดุที่คุณลูกค้านำมาทำเป็นกำแพงสำหรับติดตั้งราวมือจับภายในห้องน้ำด้วย เพราะวัสดุแต่ละประเภทมีความแข็งแรงแตกต่างกัน

ราวจับมือยังถูกใช้ในสถานที่อื่นๆ นอกจากห้องน้ำด้วย?

นอกจากราวมือจับจะใช้ติดตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในห้องน้ำแล้ว ยังสามารถติดตั้งในพื้นที่อื่นๆของบ้านได้ ไม่ว่าจะเป็นในห้องครัว ห้องนั่งเล่น หรือบริเวณบันได หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวก หรืออุปกรณ์สำหรับบ้านทางโฮมโปรออนไลน์ก็มีให้เลือกสรร หากคิดถึงเรื่องบ้าน คิดถึงโฮมโปร

สั่งซื้อราวมือจับ ผ่านทางช่องออนไลน์ที่ Homepro

ช้อปปิ้งออนไลน์ที่ Homepro Online ศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรจากแบรนด์ชั้นนำในประเทศไทย พร้อมอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้าอุปกรณ์ความปลอดภัยในบ้าน หลากหลายประเภท รับประกันคุณภาพผ่านช่องทางออนไลน์ที่ www.homepro.co.th และบริการจัดส่งถึงบ้านและติดตั้งจากช่างชำนาญ