1284


ถึง

ที่นอน

SKU: 1034829
ที่นอน 5 ฟุต HOME LIVING STYLE NAVA
7,900 3,590 บาท
ขายแล้ว 492 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1034931
ที่นอน 6 ฟุต HOME LIVING STYLE NAVA
8,900 3,990 บาท
ขายแล้ว 249 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1034917
ที่นอน 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE NAVA
6,900 2,990 บาท
ขายแล้ว 312 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151876
เตียงพับพร้อม TOPPER HOME LIVING STYLE DEMI
8,900 5,590 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1208225
ที่นอน 6 ฟุต DUNLOPILLO RADIANCE พร้อมหมอนหนุน 2 ช...
44,950 6,190 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
SKU: 1208224
ที่นอน 5 ฟุต DUNLOPILLO RADIANCE พร้อมหมอนหนุน 2 ช...
39,950 5,990 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
SKU: 1243990
ที่นอน 5 ฟุต DUNLOPILLO RAPTURE II พร้อมหมอนหนุน 2...
58,843 9,300.5 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1135421
ที่นอน 5 ฟุต DUNLOPILLO TWILIGHT พร้อมหมอนหนุน 2 ช...
39,950 5,650.5 บาท
ขายแล้ว 307 รายการ
SKU: 1135412
ที่นอน 6 ฟุต DUNLOPILLO TWILIGHT พร้อมหมอนหนุน 2 ช...
44,950 5,880.5 บาท
ขายแล้ว 419 รายการ
SKU: 1144816
ที่นอน 6 ฟุต SEALY ALPINE พร้อมชุดเครื่องนอน 11 ชิ...
64,230 19,990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1173488
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE BERLIN สีเท...
12,200 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1061412
ที่นอน 5 ฟุต HOME LIVING STYLE DAISY
14,900 5,990 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118043
ที่นอน 6 ฟุต SERA GRANDE SAPPHIRE
18,900 8,720 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1149137
ที่นอน 5 ฟุต DUNLOPILLO ZERNATT พร้อมหมอนหนุน 2 ชิ...
45,986 20,890.5 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1208317
ที่นอน 3.5 ฟุต DUNLOPILLO RADIANCE พร้อมหมอนหนุน 1...
34,950 5,690 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1150944
ที่นอน 5 ฟุต SYNDA AMBIENCE พร้อมชุดเครื่องนอน 11 ...
88,900 27,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1142891
ที่นอน 3.5 ฟุต OMAZZ FULLER พร้อมชุดเครื่องนอน 6 ช...
69,700 34,850 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1117995
ที่นอน 5 ฟุต SERA GRANDE SAPPHIRE
16,900 7,120 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184619
ที่นอน 7 ฟุต HOME LIVING STYLE ELEGANCE
31,500 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1061267
ที่นอน 6 ฟุต HOME LIVING STYLE DAISY
15,900 6,990 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144586
ที่นอน 3.5 ฟุต SEALY PARADISE พร้อมชุดเครื่องนอน 7...
70,090 24,438 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1190962
ที่นอน 6 ฟุต PICASSO COMFORT LITE-M พร้อมหมอนหนุน ...
19,990 9,990 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1144110
ที่นอน 6 ฟุต LADY AMERICANA DALLAS พร้อมหมอนหนุน 2...
38,620 9,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1155721
ที่นอน 6 ฟุต SERA GRANDE ZURICH
65,500 15,920 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1061337
ที่นอน 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE DAISY
12,900 4,990 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1190423
ที่นอน 5 ฟุต HOME LIVING STYLE ARTHENA
18,400 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1144093
ที่นอน 3.5 ฟุต LADY AMERICANA DALLAS พร้อมหมอนหนุน...
26,065 8,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1176894
ที่นอน 6 ฟุต PICASSO COMFORT SPACE-X
24,990 16,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1229255
ที่นอน 6 ฟุต SERA GRANDE PANCY
86,500 12,800 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1102108
ที่นอน 3.5 ฟุต ZINNIA VENTO6IN
9,000 5,490 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1102173
ที่นอน 5 ฟุต ZINNIA CHAMBER
9,000 6,791.5 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1154924
ที่นอน 5 ฟุต SERA GRANDE LAUSANNE
48,900 11,920 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1180107
ที่นอน 6 ฟุต STARRYNITE NEBULA
33,900 8,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1244045
ที่นอน 3.5 ฟุต DUNLOPILLO RAPTURE l พร้อมหมอนหนุน ...
52,843 7,590.5 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1135393
ที่นอน 3.5 ฟุต DUNLOPILLO TWILIGHT พร้อมหมอนหนุน 1...
34,950 5,405.5 บาท
ขายแล้ว 166 รายการ
SKU: 1194070
เตียงพับ THAIBULL OLT504-100B สีน้ำตาล
10,000 5,841 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199256
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE ROME-R สีคร...
32,900 24,500 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1173526
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE MUNICH สี...
8,200 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1136031
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS NORTHLIGHT I พร้อมหมอนหนุน 2 ชิ...
17,141 5,690.5 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1189492
เตียงพับ THAIBULL OLTLM5-150-120BL สีน้ำตาล
20,000 13,410 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1117909
ที่นอน 3.5 ฟุต SERA GRANDE GRAND
10,900 4,720 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1184963
เตียงพับ THAIBULL OLT235-75S สีน้ำตาล
6,500 3,591 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1193957
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต HOME LIVING STYLE TOAST สีเทา
22,900 15,500 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1227735
เตียงพับปรับระดับได้ HOME LIVING STYLE CLOUDY 104X...
9,900 6,590 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1173553
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE MUNICH สีเท...
11,200 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1135798
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS THE LOUNGE พร้อมหมอนหนุน 2 ใบ
13,713 5,500.5 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1117920
ที่นอน 5 ฟุต SERA GRANDE SURE-2
8,990 3,992 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1184939
เตียงพับ THAIBULL OLT235-75S สีเทา
6,500 3,591 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173440
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE BERLIN สี...
9,200 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1201132
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต LADY AMERICANA MOROCCO สีน้ำต...
79,900 47,940 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1217123
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต HOME LIVING STYLE ROME-L สีคร...
30,900 23,500 บาท
ฟรีประกอบ
SKU: 1163266
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE DIAMOND ส...
16,900 11,500 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1163259
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE SQUARE สีเท...
23,900 15,500 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1243905
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS BRAXTON I พร้อมหมอนหนุน 2 ชิ้น
25,680 9,490.5 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1246730
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS HUDSON III พร้อมหมอนหนุน 2 ชิ้น
38,535 25,626.25 บาท
SKU: 1246735
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS HUDSON II พร้อมหมอนหนุน 2 ชิ้น
33,390 22,204.35 บาท
SKU: 1168151
ที่นอน 5 ฟุต SPRINGMATE HALCYON
15,900 7,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1168133
ที่นอน 3.5 ฟุต SPRINGMATE HALCYON
9,900 5,900 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1144104
ที่นอน 3.5 ฟุต LADY AMERICANA NEW PRESIDENT พร้อมช...
27,975 16,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1143571
ที่นอน 3.5 ฟุต EASTMAN HOUSE ENCHANT320 พร้อมหมอนห...
24,286 8,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1143413
ที่นอน 6 ฟุต OMAZZ FRANCK COMFORT พร้อมชุดเครื่องน...
281,700 197,190 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1246928
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS ROYCE II
33,492 22,271.8 บาท
SKU: 1207662
ที่นอน 6 ฟุต JESSICA ALPHA
97,500 28,710 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1245674
ที่นอนปรับระดับ 3.5 ฟุต COMFIO FINLAY
199,900 53,910 บาท
SKU: 1246221
เตียงไฟฟ้าปรับระดับ 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE WALT...
159,000 59,999 บาท
SKU: 1228153
เตียงพับไฟฟ้า THAIBULL OLTLM5-345-90AL สีน้ำตาล
20,000 14,391 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1150980
ที่นอน 5 ฟุต SYNDA EMPEROR
125,900 40,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1151026
ที่นอน 6 ฟุต OMAZZ FAMINGTON พร้อมชุดเครื่องนอน 7 ...
93,129 65,190 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1229253
ที่นอน 3.5 ฟุต SERA GRANDE PANCY
56,500 19,920 บาท
SKU: 1161444
ที่นอน 5 ฟุต ZINUS LOLA พร้อมชุดเครื่องนอน 2 ชิ้น
48,700 34,090 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1220547
ที่นอน 3.5 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART II-S
79,900 37,520 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1220564
ที่นอน 6 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART II-S
108,900 51,120 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1220556
ที่นอน 5 ฟุต SLUMBERLAND TEMPSMART II-S
101,900 47,920 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1225033
ที่นอน 5 ฟุต BEWELL ERGONOMIC HYBRID FIRM
39,900 23,374.75 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1213523
ที่นอน 5 ฟุต SLEEP LATEX EXTREMO
33,057 19,669 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1243880
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS BRAXTON II พร้อมหมอนหนุน 2 ชิ้น
29,970 10,440.5 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1243889
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS MATILDA 200 พร้อมหมอนหนุน 2 ชิ้...
35,535 13,290.5 บาท
SKU: 1245617
ที่นอน 6 ฟุต COMFIO MARGARET
66,500 15,920 บาท
SKU: 1184928
เตียงพับ THAIBULL EZ-010 (2108) สีเทา
8,000 5,391 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1194080
เตียงพับ THAIBULL EZ-0013 70X188X44 ซม. สีฟ้า
4,000 2,691 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1215188
เตียงพับพร้อม TOPPER THAIBULL EZ-030 RX-018 สีกรมท...
8,000 4,761 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1126515
ที่นอน 6 ฟุต DUNLOPILLO NEW HAM พร้อมหมอนหนุน 2 ใบ
38,714 12,340.5 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1199997
เตียงพับ THAIBULL JS002-70 70X190X46 ซม. สีแดง
8,000 4,311 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1198999
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต LADY AMERICANA BOSTON สีเทา
25,490 12,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1164150
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE SQUARE สี...
17,900 12,500 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1164170
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE DIAMOND สีเ...
22,900 14,500 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1130926
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE BERLIN น้ำต...
12,200 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1164302
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE DIAMOND ส...
16,900 11,500 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1164312
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE SQUARE สีน้...
23,900 15,500 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1132079
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต ME LIVING NATHEE สีน้ำตาลเข้ม
7,900 5,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1199272
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE LUXE สีขา...
22,900 17,500 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199000
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE ROME-L สีดำ
32,900 24,500 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1199053
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต LADY AMERICANA LASVEGUS สีเทา
33,490 17,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199049
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต HOME LIVING STYLE TOAST สีครี...
22,900 15,500 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1172716
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE BERLIN สีกร...
12,200 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1186950
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต DUNLOPILLO BASIC4 สี DARK BRO...
31,900 13,765.5 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1186937
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต DUNLOPILLO BASIC2 สี DARK BRO...
31,900 13,765.5 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1173545
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE MUNICH สี...
8,200 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1173527
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE BERLIN สี...
9,200 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1173504
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต HOME LIVING STYLE MUNICH สีเท...
10,200 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ

ที่นอน Mattress

ที่นอน จัดว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้สามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายตัวมากยิ่งขึ้น ซึ่งขนาดของที่นอนและเตียงนอนก็มีให้เลือกตั้งแต่ 3.5 ฟุต, 5 ฟุต (Queen Size) และ 6 ฟุต (King Size) และแน่นอนว่าที่นอนที่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดมีให้เลือกหลายยี่ห้อ เช่น ที่นอน Dunlopillo, ที่นอน Zinnia, ที่นอน Lotus, ที่นอน Lady Americana, ที่นอน Home Living Style, ที่นอน Midas เป็นต้น นอกจากนี้ที่นอนยังมีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่เข้ามาผสมผสานกับวัสดุในการผลิตซึ่งเป็นตัวช่วยเสริมให้ที่นอนรุ่นใหม่มีคุณสมบัติที่หลากหลายมากกว่าแต่ก่อน เช่น ที่นอนช่วยถนอมกระดูกสันหลัง ที่นอนช่วยลดแรงกดทับส่งผลให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวกขณะนอนหลับพักผ่อน เป็นต้น
ดังนั้นการเลือกที่นอนสำหรับใช้งานที่บ้าน จะต้องพิจารณากันถึงคุณสมบัติของที่นอนแต่ละประเภท ซึ่งมีให้เลือกอยู่ 5 ประเภทหลักๆด้วยกันคือ ที่นอนยางพารา, ที่นอนสปริง, ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง (Pocket Spring), ที่นอนเมมโมรี่โฟม (Memory Foam) และแผ่นท็อปเปอร์ (Topper) โดยที่นอนแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติความโดดเด่นที่แตกต่างกัน
 • ที่นอนยางพารา

  ที่นอนยางพาราเป็นที่นอนเพื่อสุขภาพซึ่งทางการแพทย์แนะนำให้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายหรือผู้สูงอายุเลือกนำไว้ใช้งาน เพราะที่นอนยางพารานั้นมีคุณสมบัติในการช่วยถนอมกระดูกสันหลัง ลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือมีคุณสมบัติป้องกันการสะสมของไรฝุ่นและแบคทีเรีย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ด้วยเช่นกัน ราคาค่อนข้างสูงแต่คุ้มค่าทั้งเรื่องแก้ปัญหาด้านสุขภาพและมีอายุการใช้งานนานถึง 15-20 ปี
 • ที่นอนสปริง

  ที่นอนสปริง เป็นที่นอนอีกประเภทที่มีคุณสมบัตินุ่มเด้งสบาย เมื่อล้มตัวลงนอนบนที่นอนสปริงจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มน่านอน จึงไม่แปลกใจเลยว่าที่นอนสปริงจะได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน นอกจากเรื่องของความนุ่มสบายแล้ว ที่นอนสปริงยังมีหลากหลายราคาให้เลือกใช้งานตั้งแต่ราคาหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นและสามารถหาซื้อได้ง่ายอีกด้วย
 • ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง

  ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง เป็นที่นอนปริงแต่มีคุณสมบัติเรื่องความเงียบ ไม่ว่าจะนอนพลิกตัวหรือดิ้นสักแค่ไหน ก็ไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนใดๆ เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบนอนพลิกตัวไปมาตลอดคืน ด้วยนวัตกรรมระบบสปริงแบบแยกอิสระ และขดลวดสปริงถูกออกแบบพิเศษให้มีความสูง เหนียว และยืดหยุ่น สามารถคืนตัวได้ดีกว่าที่นอนสปริงทั่วไป และรองรับสรีระร่างกายส่วนโค้งเว้าได้ตามธรรมชาติ ส่วนเรื่องของราคาที่นอนประเภทนี้ก็ค่อนข้างสูงมากกว่าที่นอนสปริงแบบทั่วไป แต่หากเทียบกับอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าก็จัดว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียว
 • ที่นอนเมมโมรี่โฟม

  ที่นอนเมมโมรี่โฟม เป็นที่นอนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความนุ่มนวลและกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยคุณสมบัติโฟมใยสังเคราะห์หรือโฟมวิทยาศาสตร์ที่สามารถคืนตัวได้ตามน้ำหนักของผู้นอน ช่วยลดแรงกดทับจากการนอนได้อย่างดีเยี่ยม ส่งผลให้เลือดลมสามารถไหลเวียนได้ดีขึ้น เป็นที่นอนสำหรับคนรักสุขภาพอย่างแท้จริง
 • แผ่นท็อปเปอร์

  แผ่นท็อปเปอร์ เป็นแผ่นสำหรับรองที่นอนอีกชั้นหนึ่ง เพื่อเพิ่มความหนานุ่มให้กับที่นอนเดิมมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะใช้แทนที่นอนเลยก็สามารถทำได้ วัสดุหลักที่ใช้ผลิตแผ่นท็อปเปอร์คือฟองน้ำอัด ยางพาราและใยสังเคราะห์ ส่วนใหญ่แล้วแผ่นท็อปเปอร์มีความหนาประมาณ 1-4 นิ้ว โดยจะมีให้เลือกใช้สำหรับที่นอนขนาด 3.5 ฟุต และ ที่นอน 6 ฟุต

ที่นอน Homepro

หากคุณกำลังมองหาที่นอนราคาถูกและคุณภาพดี สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ Homepro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านเว็บไซด์ที่ www.homepro.co.th ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนและที่นอน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจร จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าสุดคุ้มสำรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น!