1284ถึง

ฐานรองที่นอน

SKU: 1130926
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE BERLIN น้ำต...
10,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1175929
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต HOME LIVING STYLE MUNICH สีเท...
8,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1130848
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE BERLIN น้...
7,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1189123
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE ARTHENA GRE...
13,900 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1192193
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต HOME LIVING STYLE ARTHENA BEI...
12,900 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1173561
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE BERLIN สีเท...
10,900 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1163203
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE DIAMOND สีน...
22,900 13,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1173449
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต HOME LIVING STYLE BERLIN สีเท...
9,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1193959
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE SCARLETT สี...
22,900 15,900 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1187024
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต DUNLOPILLO BASIC4 สี DARK B...
23,900 11,990 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1175271
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE BERLIN สีน้...
10,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1175127
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE MUNICH สีน้...
9,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1201121
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต LADY AMERICANA LE ZENITH สีเท...
69,900 34,950 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1175215
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE BERLIN สี...
7,900 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1193980
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE TOAST สีเ...
16,900 12,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1170001
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต ZINUS AMBER เทา
37,129 18,565 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1198999
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต LADY AMERICANA BOSTON สีเทา
25,490 12,990 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1173488
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE BERLIN สีเท...
10,900 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199289
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต LADY AMERICANA BOSTON สีน้ำเง...
32,490 14,990 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199278
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต LADY AMERICANA BOSTON สีครีม
32,490 14,990 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1163259
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE SQUARE สีเท...
23,900 14,900 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199030
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต LADY AMERICANA BOSTON สีดำ
25,490 12,990 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1173478
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต HOME LIVING STYLE BERLIN สีเท...
9,900 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1186829
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต DUNLOPILLO BASIC2 สี DARK BRO...
33,900 14,990 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1164227
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE SQUARE สีเท...
23,900 14,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1187013
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต DUNLOPILLO BASIC3 สี DARK BRO...
33,900 14,990 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1187044
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต DUNLOPILLO BASIC3 สี DARK B...
23,900 11,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1130884
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE MUNICH น้...
6,900 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1199418
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต LADY AMERICANA BOSTON สีดำ
31,490 14,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199000
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE ROME-L สีดำ
32,900 23,900 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199050
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE TOAST สีค...
18,900 12,900 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1192175
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE ARTHENA ส...
10,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1194508
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต LADY AMERICANA LASVEGUS สีน้ำ...
33,490 17,990 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1193960
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE SCARLETT สี...
22,900 15,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1189115
ฐานรองหัวเตียง 3 ฟุต HOME LIVING STYLE ARTHENA GRE...
13,400 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1201107
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต LADY AMERICANA LASVEGUS สีน้ำ...
32,490 17,990 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1164170
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE DIAMOND สีเ...
22,900 13,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1164150
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE SQUARE สี...
17,900 11,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1193986
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต HOME LIVING STYLE SCARLETT สี...
20,900 14,900 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199059
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต LADY AMERICANA BOSTON สีขาว
25,490 12,990 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1186999
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต DUNLOPILLO BASIC2 สี DARK B...
23,900 11,990 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1169964
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต ZINUS DEBI ขาว
37,129 18,565 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1193987
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE SCARLETT ...
16,900 12,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1173571
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE BERLIN สี...
7,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1130829
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต HOME LIVING STYLE BERLIN น้ำต...
9,900 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199434
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต LADY AMERICANA BOSTON สีครีม
31,490 14,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199048
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE ROME-R สีดำ
32,900 23,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1173545
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE MUNICH สี...
6,900 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1173526
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE MUNICH สี...
6,900 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1173553
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE MUNICH สีเท...
9,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1173499
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE MUNICH สีเท...
9,900 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1173487
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE MUNICH สีกร...
9,900 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1173465
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต HOME LIVING STYLE MUNICH สีกร...
8,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1173368
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE MUNICH สี...
6,900 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1169555
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต ZINUS DACHELLE เทา
28,557 19,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1194000
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต HOME LIVING STYLE NATHAN สีน้...
20,900 16,900 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1193939
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE TOAST สีเทา
22,900 15,900 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1129104
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE MUNICH น้ำต...
9,900 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1175261
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE MUNICH สีคร...
9,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1175223
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE MUNICH สี...
6,900 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1175166
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต HOME LIVING STYLE MUNICH สีคร...
8,900 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1175186
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต HOME LIVING STYLE MUNICH สีน้...
8,900 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1201113
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต LADY AMERICANA MOROCCO สีเทา
79,900 47,940 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1169567
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต ZINUS DACHELLE เทา
41,414 28,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1192213
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE ARTHENA สีเ...
13,900 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1201110
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต LADY AMERICANA LASVEGUS สีน...
26,490 15,990 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1169839
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต ZINUS DEBI ขาว
32,843 22,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1175214
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต HOME LIVING STYLE BERLIN สีน้...
9,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1193897
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต LADY AMERICANA LE SANTE สีครี...
82,900 49,740 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199040
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต LADY AMERICANA BOSTON สีเทา
31,490 14,990 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1187042
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต DUNLOPILLO BASIC1 สี DARK BRO...
31,900 14,490 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1164240
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต HOME LIVING STYLE SQUARE สีน้...
21,900 13,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1169499
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต ZINUS DACHELLE เทา
35,700 17,850 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1169951
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต ZINUS LOTTIE เทาเข้ม
38,557 26,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199054
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE ROME-L สี...
26,900 20,900 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199422
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต LADY AMERICANA BOSTON สีน้ำเง...
31,490 14,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1189110
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE ARTHENA G...
10,900 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1163198
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE SQUARE สี...
17,900 11,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1201131
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต LADY AMERICANA BOSTON สีน้ำ...
25,900 12,990 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1201112
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต LADY AMERICANA LASVEGUS สีน้ำ...
33,490 17,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199049
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต HOME LIVING STYLE TOAST สีครี...
22,900 14,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1192027
ฐานรองหัวเตียง 3 ฟุต HOME LIVING STYLE ARTHENA BEI...
13,400 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199433
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต LADY AMERICANA BOSTON สีขาว
31,490 14,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199053
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต LADY AMERICANA LASVEGUS สีเทา
33,490 17,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199256
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE ROME-R สีคร...
32,900 23,900 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1194041
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE NATHAN สีน้...
22,900 17,900 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199052
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต HOME LIVING STYLE ROME-R สีดำ
30,900 22,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199066
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE TOAST สีครี...
24,900 15,900 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1169998
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต ZINUS AMBER เทา
41,414 28,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1164312
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต HOME LIVING STYLE SQUARE สีน้...
23,900 14,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1201122
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต LADY AMERICANA BOSTON สีขาว
32,900 14,990 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1201080
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต LADY AMERICANA BOSTON สีน้ำเง...
32,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1193994
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต HOME LIVING STYLE SCARLETT สี...
20,900 14,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1199062
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE ROME-R สี...
26,900 20,900 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1164313
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE SQUARE สี...
17,900 11,900 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1173504
ฐานรองหัวเตียง 5 ฟุต HOME LIVING STYLE MUNICH สีเท...
8,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้ ฟรีประกอบ
SKU: 1164302
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต HOME LIVING STYLE DIAMOND ส...
16,900 10,900 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1201123
ฐานรองหัวเตียง 3.5 ฟุต LADY AMERICANA LASVEGUS สีเ...
26,490 15,990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1186956
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต DUNLOPILLO BASIC1 สี DARK BRO...
33,900 14,990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ฟรีประกอบ
SKU: 1193908
ฐานรองหัวเตียง 6 ฟุต LADY AMERICANA BOSTON สีเทา
32,490 14,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ฟรีประกอบ

ฐานรองที่นอน อำนวยความสะดวกสบายในการพักผ่อน

หลายท่านอาจจะยังมีความสงสัยว่าเตียงกับฐานรองที่นอนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร แล้วหากต้องการจะเลือกนำมาใช้งานควรจะเลือกแบบไหน วันนี้ HomePro จะมาแนะนำให้คุณรู้จักกับ “ฐานรองที่นอน (Mattress Bases)” กันให้มากกว่าเดิม ต้องบอกก่อนเลยว่าการเลือกฐานรองที่นอน หรือฐานเตียงมาใช้งานนั้นไม่ใช่เรื่องยากเท่าไรนัก เพราะมันไม่มีแบบตายตัวว่าแบบไหนดีที่สุด ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความต้องการส่วนบุคคล ทั้งในเรื่องของความชอบส่วนตัว และความเข้ากันได้กับสไตล์การตกแต่งห้องนอนของคุณ ซึ่งฐานรองที่นอนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการพักผ่อน ช่วยให้ที่นอนมอบความสบายได้อย่างยาวนานมากยิ่งขึ้น โดยจะทำหน้าที่ในการดูดซับแรงกดดัน และน้ำหนักของผู้ใช้งาน ทำให้การนอนหลับของแต่ละคนไปในทิศทางที่ดี และช่วยจัดองศาการนอนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ฉะนั้นเวลาที่คุณนอนหลับพักผ่อนก็จะรู้สึกสบาย ผ่อนคลายกว่าที่เคย

ฐานรองที่นอน มีกี่ประเภท

สิ่งสำคัญในการเลือกซื้อฐานรองที่นอน คือจะต้องทราบคุณสมบัติของฐานรองที่นอนแต่ละประเภทก่อนว่าเป็นอย่างไร ประกอบกับการพิจารณาในเรื่องของรูปแบบของฐานเตียงด้วย เพื่อที่ว่าเมื่อคุณนำมาประกอบกับที่นอนแล้วจะได้มีความสมดุล และให้ความรู้สึกสวยงาม โดยทั่วไปแล้วฐานรองที่นอนจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ดังนี้

ฐานรองที่นอนแบบพื้นไม้ระแนง หรือกระดูกงู เป็นประเภทที่จะทำให้ที่นอนนุ่มขึ้นจากเดิมค่อนข้างมาก แต่อาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากับฐานรองที่นอนประเภทอื่น และด้วยความที่ทำมาจากไม้ ฉะนั้นเมื่อใช้ไปนานๆ ก็อาจจะมีราขึ้นได้ รวมถึงที่นอนด้านล่างจะมีการเลอะเป็นรอยไม้ได้ เลยอยากแนะนำให้ใช้งานกับที่นอนยางพาราสังเคราะห์ หรือที่นอนยางพาราแท้ เพราะหากนำไปใช้งานกับที่นอนแบบ Pocket Spring นั้น ลูกสปริงจะมีโอกาสตกร่องระหว่างไม้ได้ ยิ่งพอมีแรงกดจากการนอน ลูกสปริงก็จะยิ่งปลิ้นลงไปช่องระหว่างไม้ ทำให้เวลานอนลงไปแล้วที่นอนจะยวบลงอย่างมาก

ฐานรองที่นอนแบบสปริง เป็นฐานรองที่นอนที่ตัวโครงสร้างสปริงนั้นจะมีความแตกต่างกับสปริงของที่นอน เพราะมันจะมีความแข็งและมีเส้นใหญ่กว่าสปริงของที่นอน และส่วนใหญ่จะมีการห่อหุ้มด้วยผ้า เพราะตัวสปริงจะมีการยืดหยุ่นตลอดเวลา ฉะนั้นหากมีการห่อหุ้มด้วยวัสดุหนัง ก็อาจจะทำให้หนังจะเปื่อย และแตกได้ ซึ่งข้อดีของฐานรองที่นอนประเภทนี้คือ เวลานอนลงไปแล้วจะให้ความรู้สึกนุ่ม แต่ในระยะยาวสปริงของฐานรองที่นอนอาจจะเริ่มเสื่อมสภาพได้ โดยคุณสามารถดูได้จากเสียงกระทบกันของตัวฐานรอง

ฐานรองที่นอนแบบพื้นไม้เต็ม เป็นประเภทที่มีความยืดหยุ่นน้อยที่สุด แต่สามารถใช้ได้กับที่นอนทุกประเภทโดยยังคงความสบายของที่นอนไว้ได้เหมือนเดิม และที่สำคัญฐานรองเตียงประเภทนี้จะมีความเสถียรอย่างมาก แทบจะไม่มีปัญหาในการใช้งานแต่อย่างใด จึงทำให้เป็นฐานรองที่นอนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

ฐานรองที่นอน ฐานเตียง HomePro

หากคุณกำลังมองหาฐานรองที่นอน สำหรับนำมาใช้ในการยกระดับการพักผ่อนให้เหนือชั้น พร้อมประดับตกแต่งห้องนอนให้โดดเด่น รวมถึงมองหาที่นอนและอุปกรณ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ที่นอน แผ่นรองนอน หรือที่นอนเสริมพร้อมเตียง ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ของตกแต่งบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284