ถ่านอัลคาไลน์

ถึง
สินค้าขายดี
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AA LR6T แพ็ก 20 ก้อน
SKU:1138752
4.88 (24)
418 บาท - 458 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
สินค้าขายดี
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AAA LR03T แพ็ก 20 ก้อน
SKU:1138629
4.86 (21)
418 บาท - 458 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
สินค้าขายดี
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC D LR20T แพ็ก 2 ก้อน
SKU:132329
5 (3)
235 บาท - 238 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
สินค้าขายดี
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AA LR6T แพ็ก 10 ก้อน
SKU:1088772
4.93 (15)
218 บาท - 248 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
สินค้าขายดี
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AAA LR03T แพ็ก 10 ก้อน
SKU:1088782
4.89 (9)
218 บาท - 248 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
สินค้าขายดี
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC C LR14T แพ็ก 2 ก้อน
SKU:132328
5 (3)
158
฿ 160-1%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
สินค้าขายดี
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AAA LR03T แพ็ก 4 ก้อน
SKU:103786
5 (7)
120
฿ 123-2%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
สินค้าขายดี
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AA LR6T แพ็ก 8 ก้อน
SKU:103782
5 (10)
206
฿ 208-0%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
สินค้าขายดี
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AAA LR03T แพ็ก 8 ก้อน
SKU:103785
5 (7)
206
฿ 208-0%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
สินค้าขายดี
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AA LR6T แพ็ก 4 ก้อน
SKU:103781
5 (6)
120
฿ 123-2%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
สินค้าขายดี
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AAA LR03T/6BN แพ็ก 6 ก้อน
SKU:1149334
5 (5)
165
฿ 168-1%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
สินค้าขายดี
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AAA EVOLTA แพ็ก 4 ก้อน
SKU:1098044
5 (1)
138
฿ 140-1%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC 9V 6LR61T/1SL แพ็ก 1 ก้อน
SKU:1039341
5 (5)
87
฿ 89-2%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AA EVOLTA แพ็ก 8 ก้อน
SKU:1157775
5 (1)
250
฿ 256-2%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AAA EVOLTA แพ็ก 8 ก้อน
SKU:1157587
5 (2)
250
฿ 256-2%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC LR27A 12 โวลต์ แพ็ก 1 ก้อน
SKU:1172445
4.67 (3)
80
฿ 82-2%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AAA EVOLTA แพ็ก 6 ก้อน
SKU:1157737
5 (1)
196
฿ 198-1%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AA LR6T แพ็ก 6 ก้อน
SKU:1149335
5 (2)
165
฿ 168-1%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AA แพ็ก 2 ก้อน+เครื่องโกนห...
SKU:259059
5 (1)
310
฿ 315-1%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AA EVOLTA แพ็ก 6 ก้อน
SKU:1157759
5 (1)
196
฿ 198-1%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AA EVOLTA แพ็ก 4 ก้อน + AA...
SKU:1157786
196
฿ 198-1%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AA EVOLTA แพ็ก 4 ก้อน
SKU:252188
5 (1)
138
฿ 140-1%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PANASONIC
ถ่านอัลคาไลน์ PANASONIC AA แพ็ก 4 ก้อน + AAA 2 ก้อ...
SKU:1157792
5 (5)
165
฿ 168-1%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ

ถ่านอัลคาไลน์ตัวช่วยสำคัญที่ควรมีติดบ้าน

เมื่อพูดถึงเรื่องของพลังงานไฟฟ้า และแหล่งที่เราสามารถหาพลังงานไฟฟ้าได้ง่ายที่สุดก็คงจะเป็นถ่านอัลคาไลน์ ซึ่งหากพูดถึงเรื่องของถ่านอัลคาไลน์แล้ว หลายๆ คนคงจะนึกถึง ถ่านขนาด AA หรือ ถ่านขนาด AAA ที่ขายตามหน้าเคาน์เตอร์ร้านสะดวกซื้อที่ใช้บริการอยู่เป็นประจำ ซึ่งถ่านพวกนนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นถ่ายที่สามารถใช้ได้ครั้งเดียว เมื่อใช้พลังงานจนหมดเกลี้ยงแล้วก็ไม่สามารถนำมาใช้ได้อีกครั้ง จึงจำเป็นต้องทิ้งถ่านไป ซึ่งถ่านจำพวกนี้มีส่วนประกอบของโลหะสังกะสีกับแมงกานีสออกไซด์ เมื่อนำไปใช้งาน จะเกิดปฏิกิริยาเคมีที่จะเปลี่ยนสารภายในและเกิดของเหลวขึ้นภายในเซลล์แบตเตอรี่ ทำให้เมื่อเราใช้งานแบตเตอรี่จนหมด มักพบว่ามีของเหลวไหลซึมออกมานั้นเอง

ดังนั้นการใช้งานถ่านประเภทนี้ เราควรสังเกตเล็กน้อย เมื่อใช้งานไฟจนถึงระดับไฟที่ค่อนข้างอ่อนจริงๆ ก็ควรจะเปลี่ยนก้อนใหม่ทันที ไม่ควรรอให้เกิดของเหลวรั่วออกมา เพราะอาจจะทำให้อุปกรณ์ของคุณนั้นเสียหายได้ ทั้งนี้ไม่ควรนำเอาถ่านประเภทนี้ไปใช้งานกับแท่นชาร์จถ่าน เพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้

การใช้งานถ่านอัลคาไลน์ที่ถูกต้องตามหลักการทำงาน

ควรเปลี่ยนถ่านพร้อมกันทุกก้อน  มีหลายครั้งที่อุปกรณ์ของเรานั้นใช้งานถ่านมากกว่า 2 ก้อนขึ้นไป ทำให้เราอาจจะชินกับการเปลี่ยนถ่านทีละก้อนกัน แต่ทั้งนี้ ควรเปลี่ยนถ่านพร้อมกันทุกก้อนในคราวเดียวกัน ไม่ปะปนกับถ่านเก่า และไม่ให้พลังงานนี้นมีการแตกต่างกันมากเกินไป เพราะอาจจะทำให้เกิดผลเสียกับอุปกรณ์

ปิดสวิตช์อุปกรณ์ทุกครั้งหลังการใช้งาน การเปิดสวิตช์ของอุปกรณ์ค้างไว้นั้นทำให้ถ่านนั้นทำงานอยู่ตลอดเวลา ทำให้เสียพลังงานโดยใช่เหตุ การที่เรานั้นปิดสวิตช์อุปกรณ์ทุกครั้งหลังการใช้งานก็จะสามารถช่วยประหยัดพลังงานและยืดอายุของถ่านได้

ไม่ควรนำถ่านหลายชนิดหรือหลายยี่ห้อมาใช้ปะปนกัน  มีหลายครั้งที่หลายๆ ท่านนำเอาถ่านแต่ละยี่ห้อมาผสมกันเผื่อที่จะให้ใช้งานอุปกรณ์ต่อได้ แต่รู้หรือไม่มันเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนักเพราะกำลังไฟของถ่านแต่ละยี่ห้อที่ส่งออกมานั้นมีความถี่ที่ไม่เท่ากันอาจจะทำให้ส่งผลเสียกับอุปกรณ์ๆ ได้ในระยะยาวๆ

ไม่ควรนำถ่านที่ชาร์จไฟไม่ได้มาชาร์จไฟใหม่  เพราะถ่ายที่ใช้พลังงานจนหมดแล้วภายในจะเต็มเปี่ยมไปด้วยของเหลว ซึ่งถ้าเรานำไปใส่ในแท่นชาร์จ จะมีความร้อนเกิดขึ้นและความร้อนนี้เองจะเร่งให้ของเหลวเกิดการขยายตัวและดันให้เกิดการรั่วซึมออกมาอาจจะทำให้แท่นชารจ์เสียหายได้

ถ่านอัลคาไลน์ ถ่านไฟฉาย HomePro

หากคุณกำลังมองหา ถ่านอัลคาไลน์ รวมถึง อุปกรณ์จัดการระบบไฟฟ้าอื่นๆ สำหรับนำมาใช้งานทั้งภายในและภายนอกที่พักอาศัยของคุณ สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284

 

อ่านทั้งหมด