สวิตช์อินฟาเรด

ถึง
ไม่พบสินค้า

 

สวิตช์อินฟาเรด

เซ็นเซอร์อินฟราเรด คือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ปล่อยสัญญาณออกมา เพื่อให้รับรู้สภาพแวดล้อม เซ็นเซอร์อินฟราเรด สามารถวัดความร้อนของวัตถุและตรวจจับการเคลื่อนไหวได้ โดยหลักการในการทำงานของเซ็นเซอร์อินฟราเรดนั้นจะมีความคล้ายคลึงกับเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุ (Photoelectric Sensors) โดยเซ็นเซอร์อินฟราเรด จะประกอบไปด้วย IR LED และโฟโตไดโอด IR Pyroelectric sensor เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับที่ไวต่อการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิอย่างมาก โดยเซ็นเซอร์จะมีเลนส์และเซ็นเซอร์ที่คอยตรวจจับอยู่ภายใน และเมื่อมีสิ่งมีชีวิตที่มีความร้อน อาทิ คน หรือสัตว์ ซึ่งมีคลื่นอินฟราเรดหรือคลื่นความร้อนอยู่ในร่างกายเป็นปกติอยู่แล้วมาผ่านหน้าเซ็นเซอร์ เซ็นเซอร์ก็จะอ่านการเปลี่ยนแปลงว่าอุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมรอบข้างอย่างรวดเร็ว โดยเซ็นเซอร์แปลงสัญญาณเหล่านี้เป็นสัญญาณดิจิทัลเพื่อส่งคำสั่ง Pyroelectric sensor ได้เข้ามาอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆในปัจจุบันแล้ว ก็เลยกลายสภาพเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับความเคลื่อนไหวหรือ PIR Sensor เป็นหลัก เพราะมีความสามารถในการตรวจจับความร้อนของมนุษย์เหมือนกับการตรวจจับว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่ที่นั่นหรือไม่ และส่งสัญญาณเพื่อส่งคำสั่งต่างๆได้ เช่น การใช้กับสวิตช์เปิดปิดไฟ เมื่อมีผู้คนเดินผ่าน PIR Sensor ก็จะสั่งงานให้เปิดไฟโดยอัตโนมัติ หรือ การใช้งานคู่กับระบบความปลอดภัยบ้าน ในการตรวจจับเมื่อมีผู้เคลื่อนไหวผ่านในจุดที่ไม่ต้องการ เพื่อทำการแจ้งเตือนให้เจ้าของบ้านทราบอย่างทันท่วงทีถึงการบุกรุก และด้วยการตรวจจับถึงคลื่นความร้อนในร่างกายนี่เอง ทำให้การตรวจจับนั้นไม่ได้ครอบคลุมถึงแค่มนุษย์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงการตรวจจับสัตว์ด้วย เพราะก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีคลื่นความร้อนในร่างกายเช่นกัน แต่ความไวต่อการตรวจจับก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของสิ่งมีชีวิตนั้นด้วย เช่น หากมีคน สุนัข แมว และนก ผ่านเซ็นเซอร์ในระยะที่ค่อนข้างห่างจากเซ็นเซอร์ มีความเป็นไปได้ที่อาจจะไม่มีการตรวจจับสัตว์ขนาดเล็กอย่าง แมวหรือนก

ชนิดของเซ็นเซอร์อินฟราเรด

IR LED เป็นเครื่องส่งสัญญาณชนิดหนึ่งที่ปล่อยรังสี IR LED โดยรังสีที่เกิดจาก IR LED มนุษย์จะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า โฟโตไดโอด IR เป็นเครื่องรับสัญญาณ โดยจะตรวจจับเพียงรังสี IR อินฟราเรดชนิดต่าง ๆ เมื่อ IR LED และโฟโตไดโอด IR มารวมกันสร้างการแผ่รังสีแล้วจะส่งสัญญาณมาถึงวัตถุและการปล่อยรังสีบางส่วนจะสะท้อนกลับไปยังเครื่องรับอินฟราเรด ตัวรับสัญญาณ IR สามารถตัดสินใจได้โดยขึ้นอยู่กับความเข้มของการตอบสนอง สำรับ Infrared Sensor Switch เป็นระบบ Sensor ที่ใช้การตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วยระบบ Infrared เป็นระบบการตรวจจับเคลื่อนไหวที่ได้ถูกนำมาใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย ซึ่งจะสัญญาณแจ้งเตือนกันขโมยขึ้นมา เพื่อป้องกันคนบุกรุกเข้ามายังพื้นที่ส่วนตัว และยังสามารถใช้กับพิ้นที่ส่วนร่วมได้เช่นกัน โดยใช้ระบบ Infrared นั้นร่วมกับประตูอัตโนมัติ สามารถทำให้ประตูเปิด – ปิดอัตโนมัติได้ ช่วยอำนวยความสะดวก ใช้งานง่าย และประหยัดเวลา

สวิตช์อินฟาเรด HomePro

สามารถเลือกซื้อ สวิตช์อินฟาเรด ที่มีคุณภาพในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณ ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Ceenter 1284

อ่านทั้งหมด