กล่อง

ถึง
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
PACK IN
กล่องฝาปิด PACK IN 45x55x40 ซม.
SKU:194751
4.88 (17)
69 บาท - 79 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
PACK IN
กล่องฝาปิด PACK IN 40x45x35 ซม.
SKU:194752
5 (6)
55 บาท - 60 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
MPC
กล่องกระดาษฝาปิด L MPC 40x50x30 CM
SKU:1115397
4.36 (11)
28 บาท - 32 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
MPC
กล่องกระดาษฝาปิด M+ MPC 35x45x25 CM
SKU:1115439
5 (3)
23 บาท - 26 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
MPC
กล่องกระดาษฝาปิด MPC 27x43x20 CM
SKU:1115366
5 (5)
16 บาท - 20 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
PACK IN
กล่องฝาครอบ PACK IN 31.1X41.3X26.4 CM
SKU:194750
5 (4)
55 บาท - 60 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
MPC
กล่องไปรษณีย์ MPC เบอร์ C 20x30x11 ซม.
SKU:1050372
5 (6)
7 บาท - 8 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
MPC
กล่องไปรษณีย์ MPC เบอร์ D 22x35x14 ซม.
SKU:1050238
5 (9)
10 บาท - 12 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
MPC
กล่องไปรษณีย์ E MPC 40X24X17 CM
SKU:1114585
5 (5)
12 บาท - 14 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
PACK IN
กล่องเก็บของ PACK IN 45X55X40 ซม. สีน้ำตาล
SKU:1071722
5 (2)
70 บาท - 75 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
MPC
กล่องไปรษณีย์ MPC เบอร์ B 17x25x9 ซม.
SKU:1050306
5 (9)
5 บาท - 6 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
MPC
กล่องไปรษณีย์ 2A MPC 20X14X12 CM
SKU:1114450
5 (2)
5 บาท - 6 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
PACK IN
กล่องฝาปิด PACK IN 31X36X26 CM
SKU:194753
5 (2)
30 บาท - 39 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
MPC
กล่องกระดาษฝาปิด S+ MPC 24x37x14 CM
SKU:1115390
5 (6)
12 บาท - 16 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
PACK IN
กล่องฝาครอบ PACK IN 36.8X42.2X30.5 CM
SKU:194749
5 (4)
69 บาท - 79 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
MPC
กล่องไปรษณีย์ AAA MPC 17X13X7 ซม.
SKU:1138768
4 บาท - 5 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
MPC
กล่องไปรษณีย์ 2B MPC 25X17X18 CM
SKU:1114540
5 (3)
7 บาท - 8 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
MPC
กล่องไปรษณีย์ 0 MPC 17X11X6 CM
SKU:1114545
5 (2)
3 บาท - 4 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
PACK IN
กล่องเก็บของ PACK IN 40X45X35 CM สีน้ำตาล
SKU:1071781
5 (2)
50 บาท - 55 บาท
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
MPC
กล่องไปรษณีย์ MPC เบอร์ A 14x20x6 ซม.
SKU:1050385
5 (4)
4 บาท - 5 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
MPC
กล่องไปรษณีย์ 0+4 MPC 17X11X10 CM
SKU:1114487
4.67 (3)
4 บาท - 5 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
MPC
กล่องไปรษณีย์ื MPC 15.2X15.2X15.2 ซม.
SKU:1138794
8 บาท - 10 บาท
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ซื้อมาก,ลดมาก
PACK IN
กล่องฝาปิด 3 ชั้น PACK IN 31X36X26 ซม.
SKU:1071684
5 (3)
30 บาท - 35 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ

กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์

กล่องกระดาษ (Cartons) ถือเป็นสิ่งที่สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายจุดประสงค์มาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการจัดเก็บข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่ค่อยได้หยิบใช้ จัดเก็บสิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจ อย่างเช่นของขวัญที่คุณได้รับเนื่องในโอกาสต่างๆ แล้วไม่อยากทิ้ง หรือแม้แต่ใช้ในการบรรจุสินค้าเพื่อทำการขนส่ง ส่วนใหญ่แล้วกล่องกระดาษมักจะนิยมทำมาจากวัสดุกระดาษที่ผลิตออกมาเป็นกระดาษลูกฟูก มีลักษณะเป็นลอนอยู่ภายในเพื่อช่วยป้องกันการกระแทก และด้วยเทคโนโลยีการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกในปัจจุบันที่ช่วยให้สามารถออกแบบดีไซน์ให้มีลวดลายและรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายและมากขึ้น เพื่อปรับให้เหมาะกับความต้องการใช้งานประเภทต่างๆ ได้เป็นอย่างดี จึงทำให้ผู้ผลิตหลายๆ เจ้านำวัสดุกระดาษลูกฟูกไปประยุกต์ทำเป็นกล่องไปรษณีย์ ซึ่งเหมาะมากสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจ หรือค้าขายออนไลน์ต่างๆ ที่ต้องอาศัยการขนส่งสินค้าอยู่เป็นประจำ อีกทั้งกล่องกระดาษลูกฟูกนั้นยังมีราคาไม่สูงมาก และสามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ จึงทำให้กล่องกระดาษลูกฟูกเป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างมาก

ข้อดีของการใช้งานกล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์

ป้องกันการกระแทก เนื่องจากมีลักษณะเป็นลอนอยู่ภายใน ที่มีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันการกระแทก หรือรับแรงกดทั้งด้านบนและด้านข้างไม่ให้สินค้าเกิดความเสียหาย และมีความต้านทานต่อแรงดันทะลุ ทำให้สามารถนำมาเรียงซ้อนกันได้เป็นจำนวนมาก จึงเหมาะสำหรับการขนส่งสินค้าในปริมาณมากที่ต้องทำการจัดเรียงซ้อนต่อกันหลายชั้น

ราคาไม่แพง เพราะกล่องกระดาษลูกฟูกผลิตจากกระดาษที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ ส่งผลให้ราคาไม่สูงมากนัก จึงเป็นการประหยัดต้นทุนต่อธุรกิจที่จำเป็นต้องขนส่งสินค้าได้เป็นอย่างดี

น้ำหนักเบา ด้วยความที่มีน้ำหนักเบา รวมถึงมีรูปทรงที่จัดวางซ้อนกันได้ง่าย ทำให้เรียงรวมกันได้อย่างเป็นระเบียบ และส่งผลให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายเช่นกัน

ดัดแปลงได้ตามความต้องการ ด้วยความที่ใช้วัสดุที่เป็นกระดาษในการผลิต จึงสามารถ ตัด ดัด พับ หรืองอได้ ทำให้ผลิตออกมาได้ค่อนข้างตรงกับรูปทรงต่างๆ ที่ผู้ใช้งานต้องการ อีกทั้งยังสามารถพิมพ์ลวดลายตามที่ต้องการลงบนกล่องกระดาษ หรือกล่องไปรษณีย์เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้า และยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้อีกด้วย

กล่องกระดาษ กล่องไปรษณีย์ HomePro

หากคุณกำลังมองหากล่องกระดาษ หรือกล่องไปรษณีย์ สำหรับจัดเก็บสิ่งของต่างๆ หรือใช้ในการบรรจุสิ่งของเพื่อทำการขนส่ง รวมถึงมองหาอุปกรณ์แพ็คกิ้งอื่นๆ เช่น วัสดุห่อหุ้ม ซองไปรษณีย์ หรือเชือกและสายรัด ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284

อ่านทั้งหมด