เฟอร์นิเจอร์ครัว

out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
บานซิงค์คู่ WPC PARAZZO ENZO มือจับดำ 80x60 ซม. สี...
SKU:1160355
4.93 (94)
3,291.75 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 3,850-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
บานถังแก๊ส WPC PARAZZO ENZO มือจับดำ 50x70 ซม. สี ...
SKU:1160306
4.92 (46)
2,539.35 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,970-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น WPC PARAZZO ENZO มือจับดำ 50x60 ...
SKU:1160344
4.86 (42)
7,053.75 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 8,250-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
บานซิงค์เดี่ยว PARAZZO ENZO มือจับดำ 40x60 ซม. สีเ...
SKU:1160220
4.3 (39)
1,975.05 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,310-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้เดี่ยว WPC PARAZZO ENZO มือจับดำ 40x60 ซม. สีเน...
SKU:1160295
5 (14)
3,291.75 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 3,850-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น WPC PARAZZO ENZO 50x60 ซม. สีเอ็...
SKU:1170027
4 (3)
7,053.75 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 8,250-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
กล่องแขวน WPC PARAZZO ENZO 80x20x30 ซม. สี เนเจอรั...
SKU:1160264
5 (30)
2,257.2 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,640-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้คู่ WPC PARAZZO ENZO มือจับดำ 80x60 ซม. สีเนเจอ...
SKU:1160259
5 (35)
6,019.2 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 7,040-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้คู่ WPC PARAZZO ENZO มือจับดำ 80x40 ซม. สีเนเชอ...
SKU:1160305
5 (19)
4,890.6 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 5,720-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
บานซิงค์คู่ PARAZZO ENZO 80x60 ซม. สีเอ็มไพร์โอ๊ค
SKU:1160786
4.67 (13)
3,291.75 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 3,850-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
บานซิงค์คู่ PARAZZO ENZO 80x60 ซม. สีเนเชอรัลโอ๊ก
SKU:1194741
3,291.75 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 3,850-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้จบมุมสี่เหลี่ยม WPC PARAZZO ENZO 30x80 ซม. สี เ...
SKU:1160278
2,727.45 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 3,190-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้แขวนวางไมโครเวฟ WPC PARAZZO ENZO 60x45 ซม. สีเอ...
SKU:1160911
5 (7)
2,539.35 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,970-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
บานถังแก๊ส PARAZZO ENZO 50x70 ซม. สีเอ็มไพร์โอ๊ค
SKU:1170073
5 (4)
2,539.35 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,970-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้จบมุมสี่เหลี่ยม WPC PARAZZO ENZO มือจับดำ 30x60...
SKU:1160285
5 (13)
2,277
฿ 2,530-10%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
บานซิงค์เดี่ยว PARAZZO ENZO 40x60 ซม. สีเอ็มไพร์โอ...
SKU:1160853
4.67 (6)
1,975.05 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,310-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
บานซิงค์คู่ PARAZZO ENZO 80x60 ซม. สีเอ็มไพร์โอ๊ก
SKU:1236082
3,465
฿ 3,850-10%
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้เดี่ยว WPC PARAZZO ENZO บานเพ่ 60x60 ซม. สีเอ็ม...
SKU:1160884
4,232.25 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 4,950-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้เดี่ยว WPC PARAZZO ENZO มือจับดำ 40x80 ซม. สีเน...
SKU:1160304
3,856.05 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 4,510-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้เดี่ยว WPC PARAZZO ENZO 40x80 ซม. สีเอ็มไพร์โอ๊...
SKU:1163728
3,856.05 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 4,510-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
บานถังแก๊ส PARAZZO ENZO 50x70 ซม. สีเนเชอรัลโอ๊ค
SKU:1186864
4.5 (23)
2,539.35 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,970-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
บานถังแก๊ส PARAZZO ENZO 50x70 ซม. สีช็อกโกแลต
SKU:1163072
2,539.35 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,970-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น WPC PARAZZO ENZO บานเพ่ 70x60 ซม...
SKU:1160893
4 (4)
11,756.25 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 13,750-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้คู่ WPC PARAZZO ENZO บานเพ่ 80x40 ซม. เนเชอรัลโ...
SKU:1192844
4,890.6 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 5,720-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้เดี่ยว WPC PARAZZO ENZO 60x40 ซม. เนเชอรอลโอ๊ค
SKU:1192816
3,762 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 4,400-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้เดี่ยว WPC PARAZZO ENZO มือจับดำ 60x60 ซม. สีเน...
SKU:1160237
5 (9)
4,232.25 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 4,950-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้เดี่ยว WPC PARAZZO ENZO มือจับดำ 60x40 ซม. สี เ...
SKU:1160352
5 (12)
3,762 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 4,400-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้แขวนคู่ WPC PARAZZO ENZO 80x80x30 ซม. สีเอ็มไพร...
SKU:1237524
6,771.6 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 7,920-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้แขวนคู่ WPC PARAZZO ENZO มือจับดำ 80x80 ซม. สีช...
SKU:1186436
6,771.6 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 7,920-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้คู่ WPC PARAZZO ENZO บานเพ่ 80x60 ซม. เนเชอรัลโ...
SKU:1192818
5 (10)
6,019.2 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 7,040-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้คู่ WPC PARAZZO ENZO บานเพ่ 80x80x30 ซม. สีเอ็ม...
SKU:1160902
6,771.6 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 7,920-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้คู่ WPC PARAZZO ENZO มือจับดำ 80x80 ซม. สีเนเจอ...
SKU:1160314
6,771.6 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 7,920-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้คู่ PARAZZO ENZO 80x60x30 ซม. สีช็อคโกแลต
SKU:1163471
6,019.2 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 7,040-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
บานซิงค์เดี่ยว WPC PARAZZO ENZO 40x60 ซม. เนเชอรัล...
SKU:1192858
1,975.05 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,310-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
บานซิงค์เดี่ยวขวา WPC มือจับดำ PARAZZO ENZO 40X60 ...
SKU:1234824
1,975.05 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,310-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้จบมุมสี่เหลี่ยม WPC PARAZZO ENZO 30x60 ซม. สีเอ...
SKU:1170060
2,163.15 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,530-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้จบมุมสี่เหลี่ยม PARAZZO ENZO 30x80x30 ซม. สีช็อ...
SKU:1167972
2,727.45 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 3,190-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้แขวนไมโครเวฟ PARAZZO ENZO 60x45 ซม. สีช็อกโกแลต
SKU:1167934
2,539.35 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,970-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
กล่องแขวน WPC PARAZZO ENZO 80x20x30 ซม. สีเอ็มไพร์...
SKU:1160931
2,257.2 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,640-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้แขวนวางไมโครเวฟ WPC PARAZZO ENZO 60x45 ซม. สีเน...
SKU:1160323
5 (26)
2,539.35 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,970-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
บานใต้เตา PARAZZO ENZO 80x50 ซม. สีเอ็มไพร์โอ๊ค
SKU:1170084
2,539.35 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,970-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
บานซิงค์คู่ PARAZZO ENZO 80x60 ซม. สีช็อกโกแลต
SKU:1163073
5 (23)
3,291.75 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 3,850-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
บานซิงค์เดี่ยว PARAZZO ENZO 40x60 ซม. สี CHOCOLATE
SKU:1184281
2,079
฿ 2,310-10%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้เดี่ยว WPC PARAZZO ENZO บานเพ่ 60x60 ซม. เนเชอร...
SKU:1192843
4,232.25 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 4,950-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
บานซิงค์เดี่ยวซ้าย WPC มือจับดำ PARAZZO ENZO 40X60...
SKU:1234808
1,975.05 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,310-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น WPC PARAZZO ENZO 70x60 ซม. มือจั...
SKU:1236049
11,756.25 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 13,750-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้จบมุมสี่เหลี่ยม PARAZZO ENZO 30x60 ซม. สีช็อคโก...
SKU:1162993
2,163.15 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,530-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
กล่องแขวน PARAZZO ENZO 80x20 ซม. สีช็อกโกแลต
SKU:1162927
5 (2)
2,257.2 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,640-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น WPC PARAZZO ENZO บานเพ่ 50x60 ซม...
SKU:1192972
5 (16)
7,053.75 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 8,250-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น PARAZZO ENZO มือจับดำ 70x60 ซม. ...
SKU:1167876
5 (7)
11,756.25 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 13,750-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น PARAZZO ENZO มือจับดำ 50x60 ซม. ...
SKU:1162953
7,053.75 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 8,250-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้แขวนคู่ มือจับดำ WPC PARAZZO ENZO 40X80 ซม. เอ็...
SKU:1234718
4,890.6 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 5,720-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
ตู้คู่ PARAZZO ENZO มือจับดำ 80x40 ซม. สีช็อกโกแลต
SKU:1163064
5,148
฿ 5,720-10%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
PARAZZO
บานใต้เตา WPC มือจับดำ PARAZZO ENZO 80X50 ซม. เอ็ม...
SKU:1234809
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
PARAZZO
ตู้แขวนเดี่ยว มือจับดำ WPC PARAZZO ENZO 60X60 ซม. ...
SKU:1234719
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
PARAZZO
ตู้แขวนเดี่ยว มือจับสีดำ WPC PARAZZO ENZO 60X40 ซม...
SKU:1234724
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
PARAZZO
ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น WPC PARAZZO ENZO 50x60 ซม. มือจั...
SKU:1236048
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
PARAZZO
ตู้แขวนเดี่ยว มือจับดำ WPC PARAZZO ENZO 40X80 ซม. ...
SKU:1234697
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
PARAZZO
ตู้แขวนเดี่ยว มือจับดำ WPC PARAZZO ENZO 60X60 ซม. ...
SKU:1234714
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
PARAZZO
ตู้แขวนเดี่ยว มือจับดำ WPC PARAZZO ENZO 40X80 ซม. ...
SKU:1234709
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
PARAZZO
ตู้แขวนเดี่ยว มือจับสีดำ WPC PARAZZO ENZO 60X40 ซม...
SKU:1234723
สินค้าหมด
ไม่มีบริการรับที่สาขา
นอกพื้นที่บริการจัดส่ง
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
PARAZZO
ตู้เดี่ยว WPC PARAZZO ENZO บานเพ่ 40x60 ซม. เนเชอร...
SKU:1192815
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
บานถังแก๊ส WPC มือจับดำ PARAZZO ENZO 50X70 ซม. เอ็...
SKU:1234836
2,539.35 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,970-14%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
PARAZZO
ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น WPC PARAZZO ENZO บานเพ่ 70x60 ซม...
SKU:1192971
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
PARAZZO
ตู้แขวนเดี่ยว WPC PARAZZO ENZO มือจับดำ 60x60 ซม. ...
SKU:1186414
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
PARAZZO
ตู้เดี่ยว PARAZZO ENZO มือจับดำ 40x60 ซม. สีช็อกโก...
SKU:1163052
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
PARAZZO
ตู้เข้ามุมขวา PARAZZO ENZO 80x80 ซม. มือจับดำ สีเน...
SKU:1184220
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
PARAZZO
ตู้คู่ WPC PARAZZO ENZO บานเพ่ 80x80 ซม. เนเชอรัลโ...
SKU:1192845
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
PARAZZO
ตู้คู่ WPC PARAZZO ENZO บานเพ่ 80x60x30 ซม. สีเอ็ม...
SKU:1160921
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
PARAZZO
ตู้เข้ามุมซ้าย WPC PARAZZO ENZO มือจับดำ 80x60 ซม....
SKU:1160258
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
PARAZZO
ตู้จบมุมสี่เหลี่ยม PARAZZO ENZO 30x80 ซม. สีเอ็มไพ...
SKU:1163709
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
PARAZZO
บานใต้เตา WPC PARAZZO ENZO บานเพ่ 80x50 ซม. เนเชอร...
SKU:1192859
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
PARAZZO
บานใต้เตา WPC PARAZZO ENZO 80x50 ซม. สีเนเจอรัลโอ๊...
SKU:1160266
5 (14)
2,539.35 (ราคาพิเศษเฉพาะออนไลน์)
฿ 2,970-14%
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
PARAZZO
บานถังแก๊ส WPC PARAZZO ENZO 50x70 ซม. เอ็มไพร์โอ๊ก
SKU:1236040
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
PARAZZO
ตู้ลิ้นชัก 3 ชั้น WPC PARAZZO ENZO มือจับดำ 70x60 ...
SKU:1186375
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ


เฟอร์นิเจอร์ห้องครัว ชุดครัว โต๊ะอาหาร ของคู่บ้านที่คุณควรมี

เฟอร์นิเจอร์ห้องครัว มีอะไรบ้าง? แล้วคุณนึกถึงอะไร? สิ่งแรกที่คุณนึกถึงอาจเป็นชุดโต๊ะอาหาร + เก้าอี้ทานข้าว ของใช้ในครัวต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปทางเฟอร์นิเจอร์ห้องอาหาร มักถูกนับจับรวมกันไปในทางเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวด้วยเช่นกัน โดยหลักๆเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวก็จะมี ตู้ครัว, ตู้เก็บของ, และชุดครัวต่างๆ ซึ่งเลือกได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชุดครัวสำเร็จรูป ชุดครัวบิวท์อิน Built-in และเคาน์เตอร์ครัวหรือเคาน์เตอร์บาร์ ซึ่งการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวเหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับการสไตล์การตกแต่งบ้าน นอกจากเรื่องดีไซน์เฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านที่ต้องสวยงามเข้ากับสไตล์บ้านด้วยแล้ว การใช้งานก็เป็นปัจจัยสำคัญเช่นกัน เพราะเท่ากับว่าคุณได้เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ใช้งานได้คุ้มค่าสมราคา

เคาน์เตอร์ครัว ชุดครัว

เฟอร์นิเจอร์ห้องครัวสำคัญสำหรับบ้านที่มีการตกแต่งห้องครัวในสไตล์ต่างๆ ซึ่งเคาน์เตอร์ครัวก็มีให้เลือกหลากแบบหลายดีไซน์ ทั้งแบบชุดครัวปูน-ครัวไทย ชุดครัวบิวท์อิน และชุดครัวสำเร็จรูป ดังนี้
  • เคาน์เตอร์ครัวหนัก

    ชุดครัวปูน คือ เคาน์เตอร์ครัวที่สร้างด้วยวัสดุที่มีน้ำหนักมาก เช่น สร้างท็อปเคาน์เตอร์และผนังด้วยคอนกรีต หรือก่ออิฐผสมปูนและเหล็กเส้นเป็นผนังเคาน์เตอร์ครัว เพื่อรับการรับน้ำหนักได้มาก แข็งแรง ทนทาน มักถูกต่อเติมหรือแยกออกจากตัวบ้าน เหมาะสำหรับครัวไทย
  • เคาน์เตอร์ครัวเบา

    เคาน์เตอร์ครัวที่สร้างด้วยวัสดุน้ำหนักเบา เช่น ใช้เหล็กหรือไม้ใช้ประกอบเป็นโครงสร้างฐานและผนัง และใช้ไม้ หินเทียม หรือกระจกสร้างท็อปเคาน์เตอร์ เน้นสร้างสวยงามและติดตั้งภายในบ้าน เหมาะเป็นครัวโชว์หรือชุดครัวบิวท์อิน หากติดตั้งแบบ Built-in ก็จะมีปัญหาเรื่องเคลื่อนย้ายยากและหากเกิดจุดไหนชำรุดก็จะซ่อมแซมยากเช่นกัน นอกจากนี้เคาน์เตอร์ครัวเบาจะรองรับน้ำหนักและแข็งแรงทนทานน้อยกว่าครัวปูน
  • เคาน์เตอร์ครัวสำเร็จรูป

    ชุดครัวสำเร็จรูปเหมาะสับแต่งบ้านยุคใหม่ที่นิยมมากขึ้น โดยเฉพาะตามคอนโด เป็นชุดครัวที่คุณสามารถหาซื้อได้ตามห้างร้านและแบรนด์ต่างๆออกแบบดีไซน์ความสวยงามและการใช้งานมาให้อย่างครบครัน เช่น อ่างล้างจาน เตาฝัง ตู้เคาน์เตอร์ บานครัว ฯ เท่ากับเลือกซื้อชุดครัวสำเร็จรูปครั้งเดียวได้ครบทุกการใช้สอยประโยชน์ แต่...ราคาชุดครัวสำเร็จรูปนั้นสูงกว่าชุดครัวอื่นๆอยู่มาก
เฟอร์นิเจอร์ห้องครัวสำหรับเคาน์เตอร์ครัวหรือชุดครัวรูปแบบต่างๆ ซึ่งควรมีการติดตั้งบานประตูตู้ครัวหรือบานซิงค์ต่างๆ อาทิ บานคู่ บานเดี่ยว บานถังแก๊ส บานใต้เตาฯ ก็เพื่อความสวยงามและป้องกันสัตว์ต่างๆหรือสิ่งแปลกปลอมที่อาจเข้าไปและสร้างความเสียหายต่างๆได้ หากเป็นชุดครัวบิวท์อิน Built-in หรือ ชุดครัวสำเร็จรูป มักนิยมติดตั้งตู้ลิ้นชักใต้เคาน์เตอร์ครัว เพื่อประโยชน์การเก็บของต่างๆที่มากขึ้น

ซื้อเฟอร์นิเจอร์ห้องครัว ที่ไหนดี?

ก็ต้องที่โฮมโปรออนไลน์และโฮมโปรทุกสาขา คุณสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวและห้องอาหารได้อย่างครบครัน อาทิ ชุดครัว ตู้ครัว ชุดโต๊ะอาหาร ของใช้ในครัว เครื่องครัว บานซิงค์ บานประตูตู้ครัว รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และของแต่งบ้านอื่นๆที่มีสินค้ารองรับครบทุกความต้องการสำหรับคุณ
อ่านทั้งหมด