1284

ถึง

ปุ๋ยอนินทรีย์

SKU: 259290
ปุ๋ย กังหัน 15-15-15 3 กก.
249 บาท - 269 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 281542
ปุ๋ยอนินทรีย์ ออสโมโค้ท 12-25-6 SOTUS 1 กก.
299 259 บาท
ขายแล้ว 88 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 259286
ปุ๋ย กังหัน 16-16-16 3 กก.
290 259 บาท
ขายแล้ว 208 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 280042
ปุ๋ยอนินทรีย์ ออสโมโค้ท 13-13-13 1 กก.
259 219 บาท
ขายแล้ว 190 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 84188
ปุ๋ยอนินทรีย์ TATA 10-25-20 ALDA แพ็ก 12 ชิ้น
35 25 บาท
ขายแล้ว 160 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1132637
ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด กระทิงลูกโลก 16-16-16 1 กก.
125 109 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178962
ปุ๋ยตรากระต่ายสูตร 16-16-16 เจียไต๋ 3 กก.
359 329 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1133211
ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด กระทิงลูกโลก 15-15-15 3 กก.
290 269 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1213703
ปุ๋ยเกล็ดระบบน้ำ SOILMATE สูตร 20-8-20 1 กก.
229 199 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151481
ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 9-25-25 150 กรัม 1 กระป๋อง
139 109 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1132762
ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด กระทิงลูกโลก 8-24-24 1 กก.
160 139 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1151260
ปุ๋ยตรากระต่าย สูตร 16-16-16 150 กรัม 1 กระป๋อง
139 109 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
SKU: 259289
ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด กระทิงลูกโลก 46-0-0 1 กก.
125 109 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1216392
สารปรับสภาพดิน TPI DOLOMITE 500 5 กก.
149 139 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 259288
ปุ๋ย กังหัน 46-0-0 3 กก.
249 บาท - 269 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133238
ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด กระทิงลูกโลก 16-16-16 3 กก.
290 269 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1240799
ปุ๋ยเคมีไนโปเฟท 13-13-24 ตรากระต่าย 3 กก.
349 329 บาท
SKU: 1132629
ปุ๋ยเคมีชนิดเม็ด กระทิงลูกโลก 8-24-24 3 กก.
320 289 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1213704
ปุ๋ยอนินทรีย์ SOILMATE สูตร 23-10-24 1 กก.
249 229 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1240804
ปุ๋ยเคมีไนโปเฟท 13-13-24 ตรากระต่าย 1 กก.
189 149 บาท
SKU: 1215327
สารปรับสภาพดิน ชนิดเม็ด TPI SILICA+SILICON 1 กก.
90 69 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1178914
ปุ๋ยตรากระต่ายสูตร 46-0-0 เจียไต๋ 3 กก.
359 329 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 28949
ปุ๋ยเคมี กระทิงลูกโลก 12-24-12 1 กก.
160 129 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 28950
ปุ๋ยเคมี กระทิงลูกโลก 12-24-12 3 กก.
320 289 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 112442
ปุ๋ยอนินทรีย์โปรรูทส์ ไคโตซาน บี-1 BISON 190 มล.
99 65 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1019416
ปุ๋ยยูเรียไนโปเฟท ตรากระต่าย 46-0-0
169 139 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1019419
ปุ๋ยสูตร 16-16-16 กระต่าย 1 กก.
169 149 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 222684
สารปรับน้ำใสบ่อบัว B-STOP 50 มล.
49 39 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 115666
ปุ๋ยอนินทรีย์ชนิดเม็ด ALDA 12-25-12+MGO แพ็ก 12 ชิ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 115665
ปุ๋ยอนินทรีย์ชนิดเม็ด ALDA 12-25-12+3MGO แพ็ก 12 ช...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 14 รายการ

ปุ๋ยอนินทรีย์ เร่งการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างฉับไว

ปุ๋ยอนินทรีย์ (Inorganic Fertilize) เป็นปุ๋ยที่มีสารอนินทรีย์ ซึ่งเป็นสารที่ได้จากสิ่งไม่มีชีวิตเป็นส่วนประกอบหลัก โดยอาจเป็นสารที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือผ่านการสังเคราะห์ก็ได้ แต่ด้วยขั้นตอนการผลิตปุ๋ยที่ต้องเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางเคมี ทำให้ปุ๋ยอนินทรีย์มีอีกหนึ่งชื่อเรียกคือปุ๋ยเคมีนั่นเอง จุดเด่นของปุ๋ยอนินทรีย์คือสามารถกำหนดอัตราส่วนของแร่ธาตุได้ จึงสะดวกต่อการนำไปใช้ในกรณีที่ต้องการเพิ่มธาตุอาหารแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณสามารถแบ่งประเภทของปุ๋ยอนินทรีย์ หรือปุ๋ยเคมีออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

ปุ๋ยอนินทรีย์เดี่ยว หรือแม่ปุ๋ย คือปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักเพียงชนิดเดียวเป็นองค์ประกอบเพื่อเพิ่มธาตุอาหารบางชนิด และเร่งความเจริญเติบโตให้กับพืช หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยผสมก็ได้ โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามธาตุอาหารได้อีก 3 กลุ่ม คือ ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยโพแทสเซียม และปุ๋ยฟอสฟอรัส

ปุ๋ยอนินทรีย์เชิงประกอบ คือปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักมากกว่า 2 ชนิดขึ้นไป โดยโครงสร้างในทางเคมีจะต้องมีการยึดเกี่ยวกันด้วยพันธะจนกลายเป็นสารประกอบเคมีที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัว ซึ่งจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างธาตุอาหารตัวไหนก็ได้

ปุ๋ยอนินทรีย์เชิงผสม คือปุ๋ยที่ได้จากการผสมปุ๋ยอนินทรีย์สูตรต่างๆ เข้าด้วยกันโดยไม่จำเป็นต้องเกิดพันธะเคมี และไม่จำเป็นต้องกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันก็ได้ เช่น ปุ๋ยเชิงผสมอย่างง่ายก็คือการเอาแม่ปุ๋ยที่ต้องการมาคลุกเคล้ากันก่อนนำไปใช้งาน

ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยที่ได้มาจากการย่อยสลายทางธรรมชาติ

ปุ๋ยอินทรีย์ (Organic Fertilizer) คือปุ๋ยที่มีส่วนผสมเป็นสารอินทรีย์ซึ่งเป็นสารประกอบที่ได้จากสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าจะเป็น ซากพืช ซากสัตว์ ตลอดจนผลิตผลอื่นๆ ที่ได้จากสิ่งมีชีวิต โดยหลังผ่านการย่อยสลายก็จะให้ธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ค่อนข้างครบถ้วน ปุ๋ยอินทรีย์ส่วนใหญ่มักจะถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพของดิน ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย เพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ และถ่ายเทอากาศได้ดีขึ้น ทำให้รากพืชสามารถชอนไชไปหาธาตุอาหารได้ง่ายขึ้น แต่ปุ๋ยอินทรีย์นั้นมีธาตุอาหารก็น้อยกว่าปุ๋ยเคมี ทำให้คุณอาจจะต้องใช้ในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อให้ได้สารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของพืชที่ปลูก โดยปุ๋ยอินทรีย์สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้

ปุ๋ยคอก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากมูลสัตว์ที่มีคุณภาพในแง่ของการให้แร่ธาตุอันเป็นประโยชน์ต่อพืชโดยวัดจากอาหารที่สัตว์เหล่านั้นกินเข้าไปเป็นประจำ ซึ่งข้อดีของการใช้ปุ๋ยคอกคือจะได้ผลดีในระยะยาว

ปุ๋ยหมัก เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการนำชิ้นส่วนของพืช วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือโรงงานอุตสาหกรรม เช่น หญ้าแห้ง ใบไม้ ฟางข้าว ซังข้าวโพด กากอ้อย หรือขี้เลื่อยมาหมักในรูปแบบของการกองซ้อนกันเพื่อให้ผ่านกระบวนการย่อยสลายให้เน่าเปื่อยจนกว่าจุลินทรีย์จะทำงานเสร็จสิ้น

ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้จากการไถกลบพืชบางชนิดหลังจากเติบโตได้ระยะหนึ่งแล้วเพื่อให้พืชเหล่านั้นย่อยสลายโดยธรรมชาติและกลายเป็นแร่ธาตุในดิน โดยลักษณะของพืชที่นิยมใช้จะต้องเป็นพืชที่โตไว ขยายพันธุ์ง่าย และต้องไม่เป็นต้นเหตุในการเกิดโรคพืชอื่นๆ ด้วย เช่น พืชตระกูลถั่ว

ปุ๋ยอนินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์ HomePro

หากคุณกำลังมองหาปุ๋ยอนินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับนำมาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปลูกพืช รวมถึงมองหาต้นไม้และเมล็ดพันธุ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น จุลินทรีย์ เมล็ดพันธุ์ วัสดุเพาะปลูก หรือต้นไม้จริง ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284