ตะปูลมขาเดี่ยว

ถึง
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิงไม้ HI-TOP F40 5,000 นัด
SKU:1131258
166
฿ 250-36%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST40 1000 นัด
SKU:1131209
210
฿ 390-46%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST30 1,000 นัด
SKU:1131281
190
฿ 339-43%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิง HI-TOP F25 5,000 นัด
SKU:1131346
99
฿ 145-35%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิงไม้ HI-TOP WT45 1,000 นัด
SKU:1131348
230
฿ 390-43%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิงไม้ HI-TOP WT64 1,000 นัด
SKU:1131391
279
฿ 490-45%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP ST45 1,000 นัด
SKU:1131334
292
฿ 450-38%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP FST45 1,000 นัด
SKU:1131300
337
฿ 590-45%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิง HI-TOP FST 25 1,000 นัด
SKU:1131366
229
฿ 335-35%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิง HI-TOP F20 5,000 นัด
SKU:1131333
79
฿ 135-44%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิงไม้ HI-TOP WT38 1,000 นัด
SKU:1131315
215
฿ 390-47%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิงไม้ HI-TOP T25 2,500 นัด
SKU:1131329
176
฿ 259-35%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP FST40 1,000 นัด
SKU:1131309
310
฿ 490-39%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิงไม้ HI-TOP F10 5,000 นัด
SKU:1131314
59
฿ 99-43%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิง HI-TOP ST32 1,000 นัด
SKU:1131392
245
฿ 390-40%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP FST50 1,000 นัด
SKU:1131255
367
฿ 560-37%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP FST35 1,000 นัด
SKU:1131353
276
฿ 420-37%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST25 1,000 นัด
SKU:1131238
180
฿ 329-45%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F40 5,000 นัด
SKU:1131189
135
฿ 290-53%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F15 5,000 นัด
SKU:1131196
55
฿ 90-38%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST18 1,000 นัด
SKU:1131206
155
฿ 339-54%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F35 1000 นัด
SKU:1131194
125
฿ 230-45%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูยิงไม้ EUROX WT64 1,000 นัด
SKU:1196850
199
฿ 490-59%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP FST20 1,000 นัด
SKU:1131352
215
฿ 310-34%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิงไม้ HI-TOP WT50 1,000 นัด
SKU:1131345
245
฿ 390-40%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F50 5000 นัด
SKU:1131205
165
฿ 299-44%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูขาเดี่ยว EUROX T32 2,500 นัด
SKU:1131266
150
฿ 300-50%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
KING
ตะปูลมขาเดี่ยว KING WT57 6-8 บาร์
SKU:1004372
233
฿ 399-41%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
KING
ตะปูลมขาเดี่ยว ยิงคอนกรีต KING FST50 แพ็ก 1,500 ชิ...
SKU:1004583
369
฿ 730-49%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP ST64 1,000 นัด
SKU:1131347
383
฿ 590-38%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F25 5,000 นัด
SKU:1131217
88
฿ 139-36%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST32 1,000 นัด
SKU:1131228
195
฿ 490-60%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST18 1,000 นัด
SKU:1131246
150
฿ 290-48%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST57 1,000 นัด
SKU:1131146
250
฿ 590-57%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูยิงไม้ EUROX WT57 1,000 นัด
SKU:1196865
190
฿ 400-52%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F45 5,000 นัด
SKU:1131264
155
฿ 290-46%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูยิงไม้ EUROX WT45 1,000 นัด
SKU:1131188
160
฿ 390-58%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST35 1,000 นัด
SKU:1131145
199
฿ 369-46%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST25 1000 นัด
SKU:1131216
175
฿ 379-53%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST 15 1000 นัด
SKU:1131195
140
฿ 230-39%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST38 1,000 นัด
SKU:1131165
199
฿ 490-59%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
KING
ตะปูลม ขาเดี่ยว KING WT38
SKU:1004373
170
฿ 369-53%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิง HI-TOP F15 5,000 นัด
SKU:1131250
65
฿ 99-37%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP ST50 1,000 นัด
SKU:1131382
322
฿ 500-38%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิงไม้ HI-TOP F50 5,000 นัด
SKU:1131401
196
฿ 295-36%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
หัวเติมลม HI-TOP DTC-2PH
SKU:1230485
185
฿ 260-32%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูลมขาเดี่ยว HI-TOP F 45 มม. 5,000 นัด
SKU:1230742
169
฿ 230-30%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิง HI-TOP ST38 1,000 นัด
SKU:1131365
276
฿ 490-46%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F20 1,000 นัด
SKU:1131239
70
฿ 129-45%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F30 5000 นัด
SKU:1131208
105
฿ 190-44%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F10 5000 นัด
SKU:1131207
49
฿ 85-42%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST20 1,000 นัด
SKU:1131164
169
฿ 300-43%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
KING
ตะปูยิงไม้ KING WT64 1,000 นัด
SKU:1004293
215
฿ 390-44%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP FST30 1,000 นัด
SKU:1131289
245
฿ 390-40%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิงไม้ HI-TOP WT32 1,000 นัด
SKU:1131308
199
฿ 360-47%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
เกจ์วัดลม HI-TOP 10 บาร์ เกลียวนอก 2 หุน
SKU:1230504
155
฿ 220-33%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิง HI-TOP F30 5,000 นัด
SKU:1131383
115
฿ 175-37%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST45 1000 นัด
SKU:1131167
220
฿ 490-55%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST64 1,000 นัด
SKU:1131166
275
฿ 690-60%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูลมขาเดี่ยว HI-TOP FST 15 มม. 1000 นัด
SKU:1230420
185
฿ 250-29%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูยิง HI-TOP ST25 1,000 นัด
SKU:1131305
215
฿ 390-47%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST50 1000 นัด
SKU:1131168
225
฿ 495-54%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST45 1000 นัด
SKU:1131192
230
฿ 380-39%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
EUROX
ตะปูลมขาเดี่ยว EUROX BEPW1800T-B1 WT38 1000 นัด
SKU:1196849
150
฿ 390-61%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
ใหม่ล่าสุด!
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
ผ่อน 0% 12 เดือน
DEWALT
เครื่องยิงตะปูไร้สาย (เฉพาะตัวเครื่อง) DEWALT DCN6...
SKU:1253206
11,390
฿ 19,500-41%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
คอปเปอร์ หางสั้น ตัวผู้ HI-TOP PP20
SKU:1230524
35
฿ 46-27%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูลมขาเดี่ยว HI-TOP F 35 มม. 5,000 นัด
SKU:1230479
139
฿ 190-30%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
ตะปูลมขาเดี่ยว HI-TOP ST 18 ม. 1,000 นัด
SKU:1230498
180
฿ 250-31%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
คอปเปอร์ หางปลา ตัวเมีย HI-TOP SH20
SKU:1230513
89
฿ 120-29%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
สายลมตรง PU HI-TOP 5x8 มม. 25 ม.
SKU:1230544
385
฿ 520-29%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
คอปเปอร์ หางสั้น ตัวเมีย HI-TOP SP20
SKU:1230523
89
฿ 120-29%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
คอปเปอร์ หางปลา HI-TOP PH20
SKU:1230535
35
฿ 46-27%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
สินค้าพิเศษ กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
HI-TOP
หัวเติมลมสั้น 1 หัว หางปลา HI-TOP ATC-1PH
SKU:1230477
120
฿ 170-32%
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
KING
ตะปูลมขาเดี่ยว KING F45
SKU:1004700
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
ใหม่ล่าสุด!
out of stock
สินค้าหมด
ผ่อน 0% 12 เดือน
DEWALT
เครื่องยิงตะปูไร้สาย (เฉพาะตัวเครื่อง) DEWALT DCN6...
SKU:1253184
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
KING
ตะปูลมขาเดี่ยว KING F10
SKU:1005216
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ
out of stock
สินค้าหมด
KING
ตะปูลมขาเดี่ยว KING ST38
SKU:1004429
สินค้าหมด
จำหน่ายโดย: โฮมโปร
เปรียบเทียบ

ตะปูลมขาเดี่ยว (Single Nailers)

ตะปูลมขาเดี่ยว คือตะปูชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับเครื่องยิงแม็กลมขาเดี่ยว โดยตะปูลมขาเดี่ยวจะมีลักษณะเป็นแผงติดกัน หลักการใช้เครื่องยิงแม็กลมคือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อตอกตะปูเข้าไปในไม้ และวัสดุอื่นๆ โดยจะสามารถขับตะปูได้เร็วกว่าการใช้มือด้วยการใช้ปั๊มลม หรือพลังงานไฟฟ้ามาเป็นตัวตอกตะปูลม เมื่อต้องการใช้งานก็จะต้องใส่แผงตะปูลมขาเดี่ยวนี้เข้าไปในแมกกาซีนของเครื่อง โดยตะปูลมนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ก็คือ ตะปูลมขาเดี่ยว และตะปูลมขาคู่ โดยหลักการเลือกใช้ประเภทของตะปูจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน อีกทั้งยังต้องเลือกใช้ตะปูให้ถูกประเภทกับเครื่องยิงแม็กลมอีกด้วย โดยตะปูลมขาเดี่ยวนั้น มีทั้งแบบที่ใช้สำหรับงานไม้ และสำหรับงานคอนกรีต ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น ดังนั้น เรามาทำความรู้จักตะปูลมขาเดี่ยวแต่ละประเภทกันเถอะ!

ตะปูลมขาคู่

ตะปูลมขาเดี่ยวสำหรับงานไม้ สำหรับงานไม้นั้น มักนิยมใช้ตะปูลมขาเดี่ยวที่มีรหัสขึ้นด้วยตัว F ซึ่งจะมีความยาวตั้งแต่ 10 ไปจนถึง 50 ม.ม. และมีหัวลูกแม็กขนาดประมาณ 2 ม.ม. ซึ่งลูกแม็ก F30 ลงมา จะต้องใช้กับเครื่องยิงแม็กลมขาเดี่ยวรุ่น F-30 ส่วนลูกแม็ก F50 ลงมา ก็จะใช้กับเครื่องยิงแม็กลมรุ่น F-50 ซึ่งจะเหมาะกับงานยิงโครงไม้ ไม้อัด ไม้ไผ่ กรอบรูป เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน ยิงฝ้าเพดาน กระเบื้องแผ่นเรียบ งานคิ้ว ไม้บัว และโครงอลูมิเนียมบางๆ เป็นต้น

ตะปูลมขาเดี่ยวสำหรับงานคอนกรีต สำหรับงานคอนกรีตนั้น มักจะนิยมใช้ตะปูลมขาเดี่ยวที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย ST โดยจะมีลักษณะเป็นตะปูสีเงิน ขนาดหัวตะปู 7 ม.ม. มีความยาวตั้งแต่ 18 – 64 ม.ม และ รหัสที่ขึ้นต้น FST โดยจะมีความยาวตั้งแต่ 25 – 50 ม.ม โดยตะปูลมขาเดี่ยว 2 รุ่นนี้ จะเหมาะสำหรับยิงแผ่นไม้ ยิงปูน ฉากริม ทีบาร์ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายใน ไม้ฝาเชอร่า พาเลต วงกบ บันได โครงหลังคา โลงไม้ เป็นต้น ซึ่งจะต้องใช้คู่กับเครื่องยิงแม็กลมขาเดี่ยวรุ่น ST-64 จึงจะเหมาะสมที่สุด

ตะปูลมขาเดี่ยว แม็กลมขาเดี่ยว HomePro

นอกจากตะปูลมขาเดี่ยวแล้ว ยังมี เครื่องมือลมอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ตะปูลมขาคู่ เครื่องยิงแม็กลมขาเดี่ยว เครื่องยิงแม็กลมขาคู่ เครื่องยิงแม็กลมขาคู่ เครื่องบล็อกลม เครื่องพ่นสี ปั๊มลม เป็นต้น สามารถเลือกมาเลือกซื้อได้ที่ HomePro ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ หรือสามารถเข้ามาเลือกซื้อ ได้ที่ HomePro Online ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นลดราคาสุดคุ้ม รวมถึงบริการจัดส่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมโทร HomePro Call Center 1284

อ่านทั้งหมด