1284

ตะปูลมขาเดี่ยว

SKU: 1230504
เกจ์วัดลม HI-TOP 10 บาร์ เกลียวนอก 2 หุน
220 155 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1131188
ตะปูยิงไม้ EUROX WT45 1,000 นัด
390 239 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1004293
ตะปูยิงไม้ KING WT64 1,000 นัด
390 312 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1230742
ตะปูลมขาเดี่ยว HI-TOP F 45 มม. 5,000 นัด
230 169 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 8 บาท
SKU: 1230485
หัวเติมลม HI-TOP DTC-2PH
260 185 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 9 บาท
SKU: 1131216
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST25 1000 นัด
379 252 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1131217
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F25 5,000 นัด
139 95 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131228
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST32 1,000 นัด
490 280 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131238
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST25 1,000 นัด
329 216 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131246
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST18 1,000 นัด
290 175 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1131208
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F30 5000 นัด
190 112 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1131206
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST18 1,000 นัด
339 225 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131258
ตะปูยิงไม้ HI-TOP F40 5,000 นัด
250 166 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 8 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1131266
ตะปูขาเดี่ยว EUROX T32 2,500 นัด
300 193 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131289
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP FST30 1,000 นัด
390 245 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 12 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1131189
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F40 5,000 นัด
290 163 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1131192
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST45 1000 นัด
380 286 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1131195
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST 15 1000 นัด
230 149 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131146
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST57 1,000 นัด
590 369 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131165
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST38 1,000 นัด
490 310 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1131401
ตะปูยิงไม้ HI-TOP F50 5,000 นัด
295 196 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 9 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1131334
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP ST45 1,000 นัด
450 292 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 14 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131346
ตะปูยิง HI-TOP F25 5,000 นัด
145 99 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1131348
ตะปูยิงไม้ HI-TOP WT45 1,000 นัด
390 230 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 11 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131352
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP FST20 1,000 นัด
310 215 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 10 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1131353
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP FST35 1,000 นัด
420 276 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 13 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131365
ตะปูยิง HI-TOP ST38 1,000 นัด
490 276 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 13 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1131366
ตะปูยิง HI-TOP FST 25 1,000 นัด
335 229 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 11 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1131309
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP FST40 1,000 นัด
490 310 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 15 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1131315
ตะปูยิงไม้ HI-TOP WT38 1,000 นัด
390 215 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 10 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1131382
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP ST50 1,000 นัด
500 322 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 16 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131392
ตะปูยิง HI-TOP ST32 1,000 นัด
390 245 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 12 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1004372
ตะปูลมขาเดี่ยว KING WT57 6-8 บาร์
399 310 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1004583
ตะปูลมขาเดี่ยว ยิงคอนกรีต KING FST50 แพ็ก 1,500 ชิ...
730 599 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1196865
ตะปูยิงไม้ EUROX WT57 1,000 นัด
400 275 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1196849
ตะปูลมขาเดี่ยว EUROX BEPW1800T-B1 WT38 1000 นัด
390 223 บาท
SKU: 1196850
ตะปูยิงไม้ EUROX WT64 1,000 นัด
490 289 บาท
SKU: 1131239
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F20 1,000 นัด
129 76 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131168
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST50 1000 นัด
495 325 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1131347
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP ST64 1,000 นัด
590 383 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 19 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1131305
ตะปูยิง HI-TOP ST25 1,000 นัด
390 215 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 10 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1230420
ตะปูลมขาเดี่ยว HI-TOP FST 15 มม. 1000 นัด
250 185 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 9 บาท
SKU: 1131209
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST40 1000 นัด
390 263 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131205
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F50 5000 นัด
299 193 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131207
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F10 5000 นัด
85 53 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1131255
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP FST50 1,000 นัด
560 367 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 18 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131250
ตะปูยิง HI-TOP F15 5,000 นัด
99 65 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1131264
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F45 5,000 นัด
290 178 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1131281
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST30 1,000 นัด
339 223 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1131196
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F15 5,000 นัด
90 58 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1131194
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F35 1000 นัด
230 152 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1131145
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST35 1,000 นัด
369 245 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1131167
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST45 1000 นัด
490 310 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1131164
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST20 1,000 นัด
300 193 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1131166
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST64 1,000 นัด
690 399 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131333
ตะปูยิง HI-TOP F20 5,000 นัด
135 79 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131345
ตะปูยิงไม้ HI-TOP WT50 1,000 นัด
390 245 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 12 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1131300
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP FST45 1,000 นัด
590 337 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 16 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1131308
ตะปูยิงไม้ HI-TOP WT32 1,000 นัด
360 199 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 9 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131314
ตะปูยิงไม้ HI-TOP F10 5,000 นัด
99 59 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1131329
ตะปูยิงไม้ HI-TOP T25 2,500 นัด
259 176 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 8 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131383
ตะปูยิง HI-TOP F30 5,000 นัด
175 115 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1131391
ตะปูยิงไม้ HI-TOP WT64 1,000 นัด
490 279 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 13 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1004373
ตะปูลม ขาเดี่ยว KING WT38
369 279 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1004700
ตะปูลมขาเดี่ยว KING F45
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1004429
ตะปูลมขาเดี่ยว KING ST38
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1005216
ตะปูลมขาเดี่ยว KING F10
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ

ตะปูลมขาเดี่ยว (Single Nailers)

ตะปูลมขาเดี่ยว คือตะปูชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับเครื่องยิงแม็กลมขาเดี่ยว โดยตะปูลมขาเดี่ยวจะมีลักษณะเป็นแผงติดกัน หลักการใช้เครื่องยิงแม็กลมคือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อตอกตะปูเข้าไปในไม้ และวัสดุอื่นๆ โดยจะสามารถขับตะปูได้เร็วกว่าการใช้มือด้วยการใช้ปั๊มลม หรือพลังงานไฟฟ้ามาเป็นตัวตอกตะปูลม เมื่อต้องการใช้งานก็จะต้องใส่แผงตะปูลมขาเดี่ยวนี้เข้าไปในแมกกาซีนของเครื่อง โดยตะปูลมนั้นสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ก็คือ ตะปูลมขาเดี่ยว และตะปูลมขาคู่ โดยหลักการเลือกใช้ประเภทของตะปูจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน อีกทั้งยังต้องเลือกใช้ตะปูให้ถูกประเภทกับเครื่องยิงแม็กลมอีกด้วย โดยตะปูลมขาเดี่ยวนั้น มีทั้งแบบที่ใช้สำหรับงานไม้ และสำหรับงานคอนกรีต ซึ่งจะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น ดังนั้น เรามาทำความรู้จักตะปูลมขาเดี่ยวแต่ละประเภทกันเถอะ!

ตะปูลมขาคู่

ตะปูลมขาเดี่ยวสำหรับงานไม้ สำหรับงานไม้นั้น มักนิยมใช้ตะปูลมขาเดี่ยวที่มีรหัสขึ้นด้วยตัว F ซึ่งจะมีความยาวตั้งแต่ 10 ไปจนถึง 50 ม.ม. และมีหัวลูกแม็กขนาดประมาณ 2 ม.ม. ซึ่งลูกแม็ก F30 ลงมา จะต้องใช้กับเครื่องยิงแม็กลมขาเดี่ยวรุ่น F-30 ส่วนลูกแม็ก F50 ลงมา ก็จะใช้กับเครื่องยิงแม็กลมรุ่น F-50 ซึ่งจะเหมาะกับงานยิงโครงไม้ ไม้อัด ไม้ไผ่ กรอบรูป เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน ยิงฝ้าเพดาน กระเบื้องแผ่นเรียบ งานคิ้ว ไม้บัว และโครงอลูมิเนียมบางๆ เป็นต้น

ตะปูลมขาเดี่ยวสำหรับงานคอนกรีต สำหรับงานคอนกรีตนั้น มักจะนิยมใช้ตะปูลมขาเดี่ยวที่มีรหัสขึ้นต้นด้วย ST โดยจะมีลักษณะเป็นตะปูสีเงิน ขนาดหัวตะปู 7 ม.ม. มีความยาวตั้งแต่ 18 – 64 ม.ม และ รหัสที่ขึ้นต้น FST โดยจะมีความยาวตั้งแต่ 25 – 50 ม.ม โดยตะปูลมขาเดี่ยว 2 รุ่นนี้ จะเหมาะสำหรับยิงแผ่นไม้ ยิงปูน ฉากริม ทีบาร์ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายใน ไม้ฝาเชอร่า พาเลต วงกบ บันได โครงหลังคา โลงไม้ เป็นต้น ซึ่งจะต้องใช้คู่กับเครื่องยิงแม็กลมขาเดี่ยวรุ่น ST-64 จึงจะเหมาะสมที่สุด

ตะปูลมขาเดี่ยว แม็กลมขาเดี่ยว HomePro

นอกจากตะปูลมขาเดี่ยวแล้ว ยังมี เครื่องมือลมอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ตะปูลมขาคู่ เครื่องยิงแม็กลมขาเดี่ยว เครื่องยิงแม็กลมขาคู่ เครื่องยิงแม็กลมขาคู่ เครื่องบล็อกลม เครื่องพ่นสี ปั๊มลม เป็นต้น สามารถเลือกมาเลือกซื้อได้ที่ HomePro ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ หรือสามารถเข้ามาเลือกซื้อ ได้ที่ HomePro Online ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นลดราคาสุดคุ้ม รวมถึงบริการจัดส่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมโทร HomePro Call Center 1284