1284

ถึง

เครื่องยิงแม๊กลม

SKU: 1230504
เกจ์วัดลม HI-TOP 10 บาร์ เกลียวนอก 2 หุน
220 155 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1230541
ตะปูลมขาคู่ HI-TOP 1022J 22 มม. 5000 นัด
200 145 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1003505
เครื่องยิงแม็กลม KING 1022J
1,370 990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1209177
เครื่องยิงตะปูขาเดี่ยว EUROX F30 EXPO
1,450 990 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1131178
เครื่องยิงตะปูขาเดี่ยว EUROX F50
3,070 2,320 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1007242
เครื่องยิงตะปูลม KING ST-64 สีแดง
3,690 2,990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1007235
เครื่องยิงตะปูขาเดี่ยว RED KING F50
2,750 1,950 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1007236
เครื่องยิงตะปูขาเดี่ยว RED KING F30
990 749 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131218
เครื่องยิงตะปูขาเดี่ยว EUROX FST50
5,790 3,990 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131160
เครื่องยิงตะปูขาเดี่ยว EUROX ST64
5,590 3,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1003485
เครื่องยิงตะปูลม KING F30
1,390 1,230 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1102434
แม๊กลมขาเดี่ยว PUMPKIN J NF320 F32
2,190 1,890 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1005233
เครื่องยิงตะปูลม RED KING FST50
3,750 2,990 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1209160
เครื่องยิงตะปูขาเดี่ยว EUROX ST64
6,500 4,540 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131291
ตะปูยิงขาคู่ EUROX 1006J 5000 นัด
95 59 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131246
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST18 1,000 นัด
290 175 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1230742
ตะปูลมขาเดี่ยว HI-TOP F 45 มม. 5,000 นัด
230 169 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 8 บาท
SKU: 1230485
หัวเติมลม HI-TOP DTC-2PH
260 185 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 9 บาท
SKU: 1131205
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F50 5000 นัด
299 193 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131216
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST25 1000 นัด
379 252 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1131250
ตะปูยิง HI-TOP F15 5,000 นัด
99 65 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1131266
ตะปูขาเดี่ยว EUROX T32 2,500 นัด
300 193 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131228
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST32 1,000 นัด
490 280 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131289
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP FST30 1,000 นัด
390 245 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 12 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1131146
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST57 1,000 นัด
590 369 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131168
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST50 1000 นัด
495 325 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1131164
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST20 1,000 นัด
300 193 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1131346
ตะปูยิง HI-TOP F25 5,000 นัด
145 99 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1131308
ตะปูยิงไม้ HI-TOP WT32 1,000 นัด
360 199 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 9 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131281
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST30 1,000 นัด
339 223 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1131189
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F40 5,000 นัด
290 163 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1131192
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST45 1000 นัด
380 286 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1131401
ตะปูยิงไม้ HI-TOP F50 5,000 นัด
295 196 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 9 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1131334
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP ST45 1,000 นัด
450 292 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 14 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131353
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP FST35 1,000 นัด
420 276 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 13 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131300
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP FST45 1,000 นัด
590 337 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 16 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1131329
ตะปูยิงไม้ HI-TOP T25 2,500 นัด
259 176 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 8 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131314
ตะปูยิงไม้ HI-TOP F10 5,000 นัด
99 59 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1131391
ตะปูยิงไม้ HI-TOP WT64 1,000 นัด
490 279 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 13 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1131392
ตะปูยิง HI-TOP ST32 1,000 นัด
390 245 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 12 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131382
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP ST50 1,000 นัด
500 322 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 16 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131239
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F20 1,000 นัด
129 76 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1004373
ตะปูลม ขาเดี่ยว KING WT38
369 279 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1004293
ตะปูยิงไม้ KING WT64 1,000 นัด
390 312 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1230525
ตะปูลมขาคู่ HI-TOP 416J 16 มม. 5000 นัด
155 115 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5 บาท
SKU: 1131290
ตะปูยิงขาคู่ HI-TOP 413J 5000 นัด
155 94 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1230514
ตะปูลมขาคู่ HI-TOP 419J 19 มม. 5000 นัด
175 129 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
SKU: 1230516
ตะปูลมขาคู่ HI-TOP 422J 22 มม. 5000 นัด
200 145 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7 บาท
SKU: 1131199
ตะปูขาคู่ EUROX 1016J 5000 นัด
170 112 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1131200
ตะปูขาคู่ EUROX 1013J 5000 นัด
140 89 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131335
ตะปูยิงขาคู่ HI-TOP 1010J 5000 นัด
115 74 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1004372
ตะปูลมขาเดี่ยว KING WT57 6-8 บาร์
399 310 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1131208
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F30 5000 นัด
190 112 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1230420
ตะปูลมขาเดี่ยว HI-TOP FST 15 มม. 1000 นัด
250 185 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 9 บาท
SKU: 1131209
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST40 1000 นัด
390 263 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131217
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F25 5,000 นัด
139 95 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131206
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST18 1,000 นัด
339 225 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131258
ตะปูยิงไม้ HI-TOP F40 5,000 นัด
250 166 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 8 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1131207
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F10 5000 นัด
85 53 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1131255
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP FST50 1,000 นัด
560 367 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 18 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131264
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F45 5,000 นัด
290 178 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1131145
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST35 1,000 นัด
369 245 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1131167
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST45 1000 นัด
490 310 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1131165
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST38 1,000 นัด
490 310 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1131166
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX ST64 1,000 นัด
690 399 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131347
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP ST64 1,000 นัด
590 383 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 19 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1131348
ตะปูยิงไม้ HI-TOP WT45 1,000 นัด
390 230 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 11 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131352
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP FST20 1,000 นัด
310 215 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 10 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1131309
ตะปูยิงคอนกรีต HI-TOP FST40 1,000 นัด
490 310 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 15 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1131188
ตะปูยิงไม้ EUROX WT45 1,000 นัด
390 239 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1131196
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F15 5,000 นัด
90 58 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1131194
ตะปูขาเดี่ยว EUROX F35 1000 นัด
230 152 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1131195
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST 15 1000 นัด
230 149 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131333
ตะปูยิง HI-TOP F20 5,000 นัด
135 79 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1131345
ตะปูยิงไม้ HI-TOP WT50 1,000 นัด
390 245 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 12 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1131365
ตะปูยิง HI-TOP ST38 1,000 นัด
490 276 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 13 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1131366
ตะปูยิง HI-TOP FST 25 1,000 นัด
335 229 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 11 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1131315
ตะปูยิงไม้ HI-TOP WT38 1,000 นัด
390 215 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 10 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1131383
ตะปูยิง HI-TOP F30 5,000 นัด
175 115 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1131305
ตะปูยิง HI-TOP ST25 1,000 นัด
390 215 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 10 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1131238
ตะปูยิงคอนกรีต EUROX FST25 1,000 นัด
329 216 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1196865
ตะปูยิงไม้ EUROX WT57 1,000 นัด
400 275 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1196849
ตะปูลมขาเดี่ยว EUROX BEPW1800T-B1 WT38 1000 นัด
390 223 บาท
SKU: 1196850
ตะปูยิงไม้ EUROX WT64 1,000 นัด
490 289 บาท
SKU: 1004583
ตะปูลมขาเดี่ยว ยิงคอนกรีต KING FST50 แพ็ก 1,500 ชิ...
730 599 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1230532
ตะปูลมขาคู่ HI-TOP 408J 8 มม. 5000 นัด
95 69 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3 บาท
SKU: 1131252
ตะปูขาคู่ EUROX 1010J 5000 นัด
110 70 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1131197
ตะปูยิงขาคู่ EUROX 1008J 5000 นัด
110 65 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1230521
ตะปูลมขาคู่ HI-TOP 1016J 16 มม. 5000 นัด
155 115 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1230522
ตะปูลมขาคู่ HI-TOP 1019J 19 มม. 5000 นัด
175 129 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6 บาท
SKU: 1131411
ตะปูยิงขาคู่ HI-TOP 1013J 5000 นัด
135 94 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1131349
ตะปูยิงขาคู่ HI-TOP 410J 5000 นัด
125 74 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1131307
ตะปูยิงขาคู่ HI-TOP 1006J 5,000 นัด
99 65 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1131306
ตะปูยิงขาคู่ HI-TOP 1008J 5,000 นัด
115 69 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1131311
ตะปูขาคู่ EUROX 1022J 5000 นัด
219 146 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1180985
เครื่องยิงตะปูขาคู่ PUMPKIN J-1022J
2,100 1,199 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1176366
เครื่องยิงตะปู KEYANG ASD-1800L 18 โวลต์
19,650 12,780 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1007308
เครื่องยิงแม็กลม KING 1013J
1,440 995 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1007237
เครื่องยิงตะปูขาคู่ RED KING 1022J
1,000 749 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1180924
เครื่องยิงตะปูขาเดี่ยว PUMPKIN J-F50
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ

เครื่องยิงแม็กลม (Air Staplers)

เครื่องยิงแม็กลม หรือเครื่องยิงตะปู เป็นเครื่องมือช่างที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อตอกตะปูเข้าไปในไม้ และวัสดุอื่นๆ เครื่องยิงแม็กลมถือเป็นเครื่องมือที่เรียบง่าย ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแทนที่ค้อน และตะปู เป็นเครื่องมือที่จะช่วยทุ่นแรง และเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น หลักการทำงานของเครื่องยิงแม็กลมคือจะขับตะปูได้เร็วกว่าการใช้มือ โดยการใช้ปั๊มลม หรือพลังงานไฟฟ้ามาเป็นตัวตอกตะปู เครื่องยิงตะปูชนิดนี้จะต้องใช้งานตะปูที่ติดกันเป็นแผง เมื่อต้องการใช้งานก็จะต้องใส่แผงตะปูนี้เข้าไปในแมกกาซีนของเครื่อง ซึ่งสามารถใช้ได้กับตะปูชนิดที่ใช้กับงานทั่วไป หรือชนิดหัวกลมก็ได้ โดยตะปูที่ใช้อาจจะเป็นแบบธรรมดา หรือแบบชุบสังกะสีก็ได้เช่นกัน โดยเครื่องยิงแม็กลมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ เครื่องยิงแม็กลมสำหรับงานไม้ และเครื่องยิงแม็กลมสำหรับงานคอนกรีต เรามาทำความรู้จักเครื่องยิงแม็กลมแต่ละประเภทไปพร้อมๆ กันเถอะ!

เครื่องยิงแม็กลมสำหรับงานไม้ เครื่องยิงแม็กลมชนิดนี้ใช้สำหรับยิงชิ้นงานไม้ 2 ชิ้นขึ้นไปให้ติดกัน สามารถเลือกใช้ได้หลากหลายแบบตามชนิดของไม้ และวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งต้องพิจารณาในเรื่องของ “ลูกตะปู” โดยการเลือกใช้ตะปูต้องขึ้นอยู่กับเครื่องยิงแม็กลมแต่ละรุ่นดังต่อไปนี้ รุ่น F-30 และ F-50 จะใช้กับลูกแม็กขาเดี่ยวที่มีรหัสขึ้นด้วยตัว F ซึ่งจะมีความยาวตั้งแต่ 10 ไปจนถึง 50 ม.ม. โดยหัวลูกแม็กจะมีขนาดประมาณ 2 ม.ม. โดยเครื่องยิงแม็กลมรุ่น F-30 จะใช้กับลูกแม็ก F30 ลงมา และเครื่องยิงแม็กลมรุ่น F-50 จะใช้กับลูกแม็ก F50 ลงมา โดยเครื่องยิงแม็กลมขาเดี่ยวเหมาะกับงานยิงโครงไม้ ไม้อัด ไม้ไผ่ กรอบรูป เฟอร์นิเจอร์ ตกแต่งภายใน ยิงฝ้าเพดาน กระเบื้องแผ่นเรียบ งานคิ้ว ไม้บัว และโครงอลูมิเนียมบางๆ เป็นต้น และเครื่องยิงแม็กลมรุ่น 1022J จะใช้กับลูกแม็กขาคู่ (เหมือนแม็กเย็บกระดาษ) ที่มีรหัสขึ้นด้วย 10xxJ ซึ่งจะมีความยาวตั้งแต่ 4 – 22 ม.ม. เช่น 1004J 1013J 1019J 1022J สันลูกแม็กจะมีความกว้าง 10 ม.ม. เหมาะกับงานยิงเบาะหนัง เบาะบุพลาสติก งานประดับตกแต่ง ของเล่นเด็กที่ทำด้วยไม้ โครงไม้ ลัง ต่อแผ่นไม้ หรือแปรงปัด เป็นต้น

เครื่องยิงแม็กลมสำหรับงานคอนกรีต เครื่องยิงแม็กลมคอนกรีตใช้ยิงได้ทั้งไม้แข็ง คอนกรีต และโครงเหล็ก หรืออลูมิเนียมที่ไม่หนามาก เช่น โครงฝ้าเพดาน ทีบาร์ กรอบประตูและหน้าต่างอลูมิเนียม เครื่องยิงแม็กลมคอนกรีตที่นิยมใช้งานกันมี 2 รุ่น คือ เครื่องยิงแม็กลมสำหรับคอนกรีตรุ่น FST-50 ใช้กับตะปูที่มีรหัสขึ้นด้วย FST เป็นตะปูสีดำ โดยมีขนาดหัวตะปู 3 ม.ม. มีความยาวตั้งแต่ 10 – 50 ม.ม. และเครื่องยิงแม็กลมสำหรับคอนกรีตรุ่น ST-64 ใช้กับตะปูที่มีรหัสขึ้นด้วย ST เป็นตะปูสีเงิน ขนาดหัวตะปู 7 ม.ม. มีความยาวตั้งแต่ 18 – 64 ม.ม. ซึ่งปืนยิงตะปูคอนกรีตรุ่น ST-64 นี้สามารถใช้กับตะปูรหัส FST ได้ด้วย

เครื่องยิงแม็กลม เครื่องยิงตะปู ปืนตะปู HomrPro

นอกจากเครื่องแม็กยิงลมแล้ว ยังมี เครื่องมือลมอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เครื่องบล็อกลม เครื่องพ่นสี ปั๊มลม เป็นต้น สามารถเลือกมาเลือกซื้อได้ที่ HomePro ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ หรือสามารถเข้ามาเลือกซื้อ ได้ที่ HomePro Online ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นลดราคาสุดคุ้ม รวมถึงบริการจัดส่งอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามเพิ่มเติมโทร HomePro Call Center 1284