1284

ตะปู

SKU: 1184639
ตะปูคอนกรีตขาว DEXZON 2-1/2 นิ้ว แพ็ก 20 ชิ้น
42 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1064318
ตะปูคอนกรีตขาว BY TORA 3 นิ้ว 1 กก.
95 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184845
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 5-8 5/32X5/8 นิ้ว แพ็ก 1...
85 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184901
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 4-8 1/8X5/8 นิ้ว แพ็ก 10...
69 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174309
ตะปูตอกไม้ DEXZON 1 นิ้ว 100 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184719
ตะปูคอนกรีตดำ DEXZON 40X25 มม. แพ็ก 100 ชิ้น
49 บาท
SKU: 1184902
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 5-6 5/32X1/2 นิ้ว แพ็ก 1...
85 บาท
SKU: 1184738
ตะปูตอกไม้ DEXZON 1 นิ้ว 1 กก.
42 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1122279
ตะปูคอนกรีตดำ กุญแจคู่ 2X30 มม. แพ็ก 100 ชิ้น
12 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184677
ตะปูคอนกรีตดำ DEXZON 25X2 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
29 บาท
SKU: 1184668
ตะปูคอนกรีตขาว DEXZON 1-1/2 นิ้ว 1 กก.
129 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184690
ตะปูคอนกรีตขาว DEXZON 1-1/2 นิ้ว แพ็ก 20 ชิ้น
32 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184560
ตะปูคอนกรีตดำ DEXZON 30X20 มม. แพ็ก 100 ชิ้น
52 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174470
ตะปูคอนกรีตขาว DEXZON 3 นิ้ว 1 กก.
129 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1174323
ตะปูคอนกรีตดำ DEXZON 18X1.5 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
20 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1174294
ตะปูคอนกรีตดำ DEXZON 30X2 มม. แพ็ก 100 ชิ้น
39 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1174258
ตะปูคอนกรีต DEXZON 1 นิ้ว แพ็ก 20 ชิ้น
20 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1174641
ตะปูคอนกรีตขาว DEXZON 1-1/2 นิ้ว 1 กก.
129 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1174589
ตะปูคอนกรีตขาว DEXZON 1 นิ้ว 1 กก.
129 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1122282
ตะปูคอนกรีตดำ กุญแจคู่ 2X40 มม. แพ็ก 100 ชิ้น
19 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1122281
ตะปูคอนกรีตดำ กุญแจคู่ 2X18 มม. แพ็ก 100 ชิ้น
15 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1122283
ตะปูคอนกรีตดำ กุญแจคู่ 2X20 มม. แพ็ก 100 ชิ้น
15 บาท
SKU: 1184745
ตะปูตอกไม้ DEXZON 3 นิ้ว 50 ตัว
42 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184752
ตะปูคอนกรีตดำ DEXZON 35X2 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
39 บาท
SKU: 1184817
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 4-10 1/8X3/4 นิ้ว แพ็ก 1...
89 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184834
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 6-5 3/16X1/2 นิ้ว แพ็ก 1...
99 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184874
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 6-8 3/16X11/16 นิ้ว แพ็ก...
115 บาท
SKU: 1184608
ตะปูตอกไม้ DEXZON 4 นิ้ว 1 กก.
105 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1184841
ตะปูตอกไม้ DEXZON 2 นิ้ว 100 ก.
42 บาท
SKU: 1184749
ตะปูตอกไม้ DEXZON 4 นิ้ว 25 ตัว
42 บาท
SKU: 1185098
ตะปูตอกไม้ DEXZON 1x1/2 นิ้ว 100 ตัว
45 บาท
SKU: 1055397
ตะปูตอกไม้ FITT 1 นิ้ว 100 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055384
ตะปูตอกไม้ FITT 1-1/2 60 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1187502
ตะปูตอกไม้ DEXZON 2 นิ้ว 1 กก.
105 บาท
SKU: 1174479
ตะปูตอกไม้ DEXZON 3 นิ้ว 1 กก.
95 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1174336
ตะปูตอกไม้ DEXZON 2-1/2 นิ้ว 25 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1174283
ตะปูตอกไม้ DEXZON 2 นิ้ว 40 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174624
ตะปูตอกไม้ DEXZON 1 นิ้ว 1 กก.
95 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 280426
ตะปูตอกไม้ FITT 3 นิ้ว
27 15 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1184951
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 4-4 1/8X3/8 นิ้ว แพ็ก 10...
49 บาท
SKU: 1184933
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 4-3 1/8X5/16 นิ้ว แพ็ก 1...
49 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1184885
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 5-8 5/32X5/8 นิ้ว แพ็ก 5...
390 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184892
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 5-5 5/32X7/16 นิ้ว แพ็ก ...
85 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184862
ตะปูหัวเข็ม DEXZON 1 นิ้ว แพ็ก 100 ชิ้น
42 บาท
SKU: 1184842
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 5-2 5/32X1/4 นิ้ว แพ็ก 1...
79 บาท
SKU: 1184826
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 6-3 3/16X3/8 นิ้ว แพ็ก 1...
99 บาท
SKU: 1184807
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 5-4 5/32X3/8 นิ้ว แพ็ก 5...
350 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1184799
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 4-5 1/8X7/16 นิ้ว แพ็ก 1...
490 บาท
SKU: 1184790
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 5-3 5/32X5/16 นิ้ว แพ็ก ...
79 บาท
SKU: 1184727
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 4-2 1/8X1/4 นิ้ว แพ็ก 10...
330 บาท
SKU: 1054428
ตะปูอะลูมิเนียมยิงรีเวท FITT #4-2 70 ตัว
20 15 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1054309
ตะปูอะลูมิเนียมยิงรีเวท FITT #5-4 35 ตัว
20 15 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1174372
ตะปูยิงรีเวท DEXZON 6-3 100 ตัว
89 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1174260
ตะปูยิงรีเวท DEXZON 4-4 100 ตัว
43 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1174196
ตะปูยิงรีเวท DEXZON 5-4 100 ตัว
69 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1136221
ตะปูยิงรีเวท BIH #4-3 สีชา 100 ตัว
115 87 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1136242
ตะปูยิงรีเวท BIH #5-6 สีชา 100 ตัว
169 128 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1122278
ตะปูคอนกรีตดำ กุญแจคู่ 2X25 มม. แพ็ก 100 ชิ้น
10 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1184598
ตะปูคอนกรีตขาว DEXZON 2-1/2 นิ้ว 1 กก.
129 บาท
SKU: 1174276
ตะปูคอนกรีต DEXZON 1-1/2 นิ้ว แพ็ก 20 ชิ้น
20 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1055385
ตะปูตอกไม้ FITT 2" 40 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1187511
ตะปูตอกไม้ DEXZON 2-1/2 นิ้ว 1 กก.
105 บาท
SKU: 1187521
ตะปูตอกไม้ DEXZON 1 นิ้ว 1 กก.
105 บาท
SKU: 1174337
ตะปูตอกไม้ DEXZON 1-1/2 นิ้ว 60 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174550
ตะปูตอกไม้ DEXZON 1-1/2 นิ้ว 1 กก.
95 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184932
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 5-4 5/32X3/8 นิ้ว แพ็ก 1...
85 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184911
ตะปูหัวเข็ม DEXZON 3/4 นิ้ว แพ็ก 100 ชิ้น
42 บาท
SKU: 1184903
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 4-2 1/8X1/4 นิ้ว แพ็ก 10...
49 บาท
SKU: 1184599
ตะปูหัวเข็ม DEXZON 1-1/2 นิ้ว แพ็ก 100 ชิ้น
42 บาท
SKU: 1184888
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 4-6 1/8X1/2 นิ้ว แพ็ก 10...
519 บาท
SKU: 1184870
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 6-6 3/16X9/16 นิ้ว แพ็ก ...
99 บาท
SKU: 1184833
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 4-3 1/8X5/16 นิ้ว แพ็ก 1...
350 บาท
SKU: 1184780
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 4-6 1/8X1/2 นิ้ว แพ็ก 10...
59 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1184778
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 4-4 1/8X3/8 นิ้ว แพ็ก 10...
390 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184777
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 6-4 3/16X7/16 นิ้ว แพ็ก ...
85 บาท
SKU: 1054498
ตะปูอะลูมิเนียมยิงรีเวท FITT #4-4 55 ตัว
20 15 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1021858
ตะปูยิงรีเวท FITT #4-4 100 ตัว สีน้ำตาลอ่อน
89 63 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1174381
ตะปูยิงรีเวท DEXZON 6-5 100 ตัว
95 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1174259
ตะปูยิงรีเวท DEXZON 4-2 100 ตัว
37 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1122285
ตะปูคอนกรีตดำ กุญแจคู่ 2.5X50 มม. แพ็ก 100 ชิ้น
22 บาท
SKU: 1174277
ตะปูคอนกรีต DEXZON 2 นิ้ว แพ็ก 20 ชิ้น
20 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1184723
ตะปูตอกไม้ DEXZON 2-1/2 นิ้ว 100 ก.
42 บาท
SKU: 1184769
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 5-6 5/32X1/2 นิ้ว แพ็ก 5...
370 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184699
ตะปูคอนกรีตดำ DEXZON 25X20 มม. แพ็ก 100 ชิ้น
42 บาท
SKU: 1187320
ตะปูตอกไม้ DEXZON 3 นิ้ว 1 กก.
105 บาท
SKU: 1184921
ตะปูยิงรีเวท DEXZON เบอร์ 4-5 1/8X7/16 นิ้ว แพ็ก 1...
59 บาท
SKU: 1184679
ตะปูคอนกรีตขาว DEXZON 3 นิ้ว 1 กก.
129 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184696
ตะปูคอนกรีตขาว DEXZON 1 นิ้ว 1 กก.
129 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1184761
ตะปูคอนกรีตขาว DEXZON 2 นิ้ว 1 กก.
129 บาท
SKU: 1184755
ตะปูคอนกรีตดำ DEXZON 18X15 มม. แพ็ก 100 ชิ้น
52 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174322
ตะปูคอนกรีตดำ DEXZON 18X2 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
20 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1174335
ตะปูคอนกรีตดำ DEXZON 35X2 มม. แพ็ก 100 ชิ้น
39 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1174334
ตะปูคอนกรีตดำ DEXZON 18X2 มม. แพ็ก 100 ชิ้น
29 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1174264
ตะปูคอนกรีตดำ DEXZON 30X2 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
20 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174576
ตะปูคอนกรีตขาว DEXZON 2 นิ้ว 1 กก.
129 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1174194
ตะปูคอนกรีตดำ DEXZON 25X2 มม. แพ็ก 100 ชิ้น
29 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1174028
ตะปูคอนกรีต DEXZON 2-1/2 นิ้ว แพ็ก 20 ชิ้น
22 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1122284
ตะปูคอนกรีตดำ กุญแจคู่ 2.5X45 มม. แพ็ก 100 ชิ้น
25 บาท
SKU: 1122280
ตะปูคอนกรีตดำ กุญแจคู่ 2X35 มม. แพ็ก 100 ชิ้น
19 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1122286
ตะปูคอนกรีตดำ กุญแจคู่ 2.5X60 มม. แพ็ก 100 ชิ้น
29 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ

ตะปู (Nails)

ตะปู คือการนำโลหะมาทำให้เป็นแท่งที่มีขนาดเล็กๆ เพื่อใช้สำหรับสำหรับยึด หรือตรึงวัตถุต่างๆ ให้อยู่ด้วยกัน โดยเครื่องมือช่าง ที่มักใช้คู่กันก็คือ ค้อนในการใช้ตี หรือตอกเพื่อดันตะปูเข้าไป ตะปูนั้นนอกจากจะมีความเพรียวแหลมที่เป็นลักษณะอันโดดเด่นแล้ว ยังสามารถใช้งานด้วยการทะลุทะลวงวัสดุต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็น ไม้ คอนกรีต แม้กระทั่งเหล็ก เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ถูกคิดค้นมาตั้งแต่โบราณ และได้มีการพัฒนาตะปูจนถึงปัจจุบัน โดยหัวตะปูในอดีตมักจะมีลักษณะแบนเรียบ แต่ปัจจุบันบางชนิดจะมีหัวเป็นแฉก ซึ่งเหมาะกับการใช้เครื่องยิงตะปู แถมตะปูบางชนิดยังทำตัวให้เป็นเกลียวเพื่อให้ตัวตะปูฝังแน่นกับเนื้อวัสดุยิ่งขึ้น ตะปูที่ผลิตในปัจจุบันจะมีหลายขนาดเพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวของตะปูมักจะมีความสัมพันธ์กัน คือยิ่งตะปูยาวก็มักจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้น โดยลักษณะตะปูก็จะมีความแตกต่างกันไปตามวัตถุที่ตอกลงไป โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

ตะปูตอกไม้ ตะปูชนิดนี้นิยมใช้ในงานไม้และงานก่อสร้างจะมีหลากหลายขนาด แข็งแรงทนทาน และมีความยาวที่ไม่เท่ากัน ทำด้วยเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม

ตะปูเข็ม ตะปูชนิดนี้ใช้ในงานไม้ที่เกี่ยวกับการตกแต่ง เช่น ใช้กับงาน D.I.Y งานประดิษฐ์ งานที่ต้องการความประณีต เป็นต้น หัวของตะปูจะมีขนาดเล็ก เมื่อตอกลงไปจนทะลุเนื้อไม้แล้ว สามารถใช้เหล็กช่วยส่งให้จมลงไปได้อีก หลังจากนั้นใช้สีหมั่นโป๊วทาทับเพื่อเป็นการอุดหัวตะปู และทำการขัดเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ซึ่งขนาดก็มีตั้งแต่ขนาดหนึ่งนิ้วครึ่งไปจนถึงสามนิ้ว

ตะปูยิงรีเวท เป็นตะปูที่ใช้ในการยึดชิ้นงานจากด้านใดด้านหนึ่งได้ ใช้ยึดติดประกอบชิ้นงานที่ยากต่อการประกอบจากด้านใน เหมาะสำหรับประกอบชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องการความมั่นคง แข็งแรง ใช้ยึดติดชิ้นงานที่ทำจากวัสดุต่างกันได้ เช่น เหล็กกับอะลูมิเนียม นิยมใช้ทั่วไปในงานอุตสาหกรรม

ตะปูคอนกรีต คอนกรีตเป็นพื้นผิวที่มีความแข็งมาก จึงมีตะปูตอกคอนกรีตโดยเฉพาะ ทำขึ้นจากเหล็กพิเศษ มีลักษณะคล้ายกับตะปูตอกไม้ แต่จะมีความเหนียวและแข็งแรงมากกว่า ไม่ บิดงอง่าย ช่วงลำตัวของตะปูคอนกรีตจะเป็นร่องเล็กๆ ส่วนปลายของตะปูมีลักษณะที่ต่างกันออกไปตามการออกแบบ

ตะปู HomePro

ตะปูเป็นอุปกรณ์ยึดติดที่ควรมีติดบ้าน ดังนั้นคุณสามารถเลือกซื้อตะปูได้ที่ HomePro ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ นอกจากตะปูเรามีเครื่องมือช่างอื่นๆ ให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น ขวาน ประแจ คีม ชะแลง และเลื่อย เป็นต้น ซึ่งสามารถเลือกซื้อเครื่องมือช่างเหล่านี้ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมอุปกรณ์งานช่างแบบครบวงจร ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านของคุณ โฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284