1284

อุปกรณ์ยึดอื่นๆ

SKU: 1119255
ไพพ์แฮงเกอร์ UROD U-HENG 2 นิ้ว 5 ชิ้น
140 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
SKU: 203877
เหล็กรัดท่อ FITT HC-003 3/4 นิ้ว
25 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1119311
ไพพ์แฮงเกอร์ UROD U-HENG 4 นิ้ว
40 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
SKU: 1058141
ชุดเก็บอุปกรณ์อเนกประสงค์ DEXZON ACS-010-300PCS
239 219 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1119356
สตัดเกลียวตลอด U-HENG M16 นิ้วX1 เมตร
125 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174326
เหล็กรัดท่อ DEXZON HC-C04 22 มม.
29 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1174328
เหล็กรัดท่อ DEXZON HC-C05 25 มม.
28 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1119333
แอลโบลท์ U-HENG M12 x 30 ซม.
65 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1119296
แอลโบลท์ U-HENG M25 x 60 ซม.
239 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1119274
ยูโบลท์เหล็ก U-HENG 6x3/8 นิ้ว
33 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1119110
ยูโบลท์เหล็ก U-HENG 2x5/16 นิ้ว 5 ชิ้น
47 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1119230
แคล้มประกับบาง EMT U-HENG 2 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
130 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1119248
ยูโบลท์เหล็ก U-HENG 4x3/8 นิ้ว
23 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1119249
ยูโบลท์เหล็ก U-HENG 3/4x1/4 นิ้ว 10 ชิ้น
58 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1119287
แอลโบลท์ U-HENG M16 x 40 ซม.
99 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1119321
ยูโบลท์เหล็ก U-HENG 1-1/2x5/16 นิ้ว 5 ชิ้น
40 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1120451
หัวนอตสตัดเกลียวหุน BIH G.10 3/4 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
115 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1120461
หัวนอตสตัดเกลียวหุน BIH G.16 3/8 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
69 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1120471
หัวนอตสตัดเกลียวมิล 20 มม. BIH 2.5X30X16 แพ็ก 10 ช...
139 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1120531
แฮงเกอร์ BIH 2 นิ้ว
33 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 17916
ยู-โบลท์ PANSIAM 1-1/2 นิ้ว
18 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1136048
ยู-โบลท์ BIH 1-1/4 นิ้ว
9 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1119304
ยูโบลท์เหล็ก U-HENG 1/2x1/4 นิ้ว 10 ชิ้น
47 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1124713
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG M12 0.5 กิโลกรัม
77 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1124733
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG 1/4 นิ้ว 0.5 กิโลกรัม
70 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1135945
ยู-โบลท์ BIH 3/4 นิ้ว
6 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1136092
ยู-โบลท์ BIH 1 นิ้ว
7 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1136102
ยู-โบลท์ BIH 2 นิ้ว
13 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1136143
ยู-โบลท์ BIH 2-1/2 นิ้ว
14 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1136196
ยู-โบลท์ BIH 4 นิ้ว
22 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1136266
ยู-โบลท์ BIH 12 นิ้ว
55 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1136272
ยู-โบลท์ BIH 6 นิ้ว
29 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1136273
ยู-โบลท์ BIH 5 นิ้ว
25 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1136370
สเก็น BIH 3/8 นิ้ว
29 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1136378
สเก็น BIH 5/8 นิ้ว
75 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1136393
สเก็น BIH 1/2 นิ้ว
45 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1136404
สเก็น BIH 3/4 นิ้ว
118 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1136471
สเก็น BIH 5/16 นิ้ว 10 ชิ้น
139 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1058030
ชุดเก็บอุปกรณ์อเนกประสงค์ DEXZON ACS-010-340PCS
239 219 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136253
ยู-โบลท์ BIH 8 นิ้ว
39 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1119318
แอลโบลท์ U-HENG 16x50 ซม.
115 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1119317
แอลโบลท์ U-HENG M20 x 50 ซม.
159 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1119310
แอลโบลท์ U-HENG 25x50 ซม.
209 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1119363
ยูโบลท์เหล็ก U-HENG 2-1/2x5/16 นิ้ว 5 ชิ้น
53 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1119354
เจโบลท์ U-HENG M25 x 50 ซม.
235 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1119353
เจโบลท์ U-HENG M16 x 60 ซม.
129 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1119343
แอลโบลท์ U-HENG M12 x 50 ซม.
79 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1119329
สเก็น U-HENG 5/16 นิ้ว 4 ชิ้น
88 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1119369
สเก็น U-HENG 5/8 นิ้ว
77 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1119393
สเก็น U-HENG 3/4 นิ้ว
118 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1174376
เหล็กรัดท่อ DEXZON 1 นิ้ว
49 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1174289
เหล็กรัดท่อ DEXZON HC-114 41 มม.
55 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1174288
เหล็กรัดท่อ DEXZON HC-C06 29 มม.
29 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1174298
เหล็กรัดท่อ DEXZON HC-C07 29 มม.
29 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1184692
ข้อต่อสตัด DEXZON 3/8 นิ้ว แพ็ก 2 ชิ้น
35 บาท
SKU: 1119423
สตัดเกลียวตลอด U-HENG M10 นิ้วX1 เมตร
50 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1120197
หัวนอตสตัดเกลียวหุน BIH G.11 5/8 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
115 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1120319
หัวนอตสตัดเกลียวหุน BIH G.12 1/2 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
115 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1196619
สตัดเกลียวตลอด BIH 3/8 นิ้วX1 เมตร
39 บาท
SKU: 1196620
สตัดเกลียวตลอด BIH 5/16 นิ้วX1 เมตร
27 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1119404
สตัดเกลียวตลอด U-HENG M8 นิ้ว x 1 เมตร
33 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1119358
สตัดเกลียวตลอด U-HENG 1/4 นิ้ว 1.5 เมตร
35 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1119370
สตัดเกลียวตลอด U-HENG 1/2 นิ้วX1 เมตร
77 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1119288
สตัดเกลียวตลอด U-HENG 1/4 นิ้วX1 เมตร
20 บาท
ขายแล้ว 157 รายการ
SKU: 1124783
สตัดเกลียวตลอดครบชุด BY TORA 5/8 นิ้วX1 เมตร
129 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1065262
สตัดเกลียวตลอดครบชุด BY TORA 3/8 นิ้วX1 เมตร
35 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
SKU: 1124607
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG M16 0.5 กิโลกรัม
77 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1124656
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG 1/2 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
40 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1124699
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG 5/16 นิ้ว แพ็ก 20 ชิ้น
20 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1124706
สตัดเกลียวตลอดครบชุด U-HENG 5/16 นิ้วX1.5 เมตร
55 48 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1124753
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG 1/2 นิ้ว 0.5 กิโลกรัม
70 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1124756
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG M8 แพ็ก 25 ชิ้น
20 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1124762
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG M10 0.5 กิโลกรัม
77 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1124771
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG 3/8 นิ้ว 0.5 กิโลกรัม
70 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1120318
หัวนอตสตัดเกลียวหุน BIH G.20 1/4 นิ้ว แพ็ก 25 ชิ้น
55 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1120462
หัวนอตสตัดเกลียวมิล 12 มม. BIH 1.75X19X10 แพ็ก 10 ...
49 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1058151
กล่องอุปกรณ์อเนกประสงค์ DEXZON A-010 10 ช่อง
79 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1119344
เจโบลท์ U-HENG 16x40 ซม.
109 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
SKU: 1124752
หัวนอตชุบขาวอย่างดี U-HENG 5/16 นิ้ว 0.5 กิโลกรัม
70 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1136121
ยู-โบลท์ BIH 1-1/2 นิ้ว
11 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
SKU: 1119170
เจโบลท์ U-HENG M20 x 50 ซม.
165 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1136975
แฮงเกอร์ BIH 6 นิ้ว
129 บาท
SKU: 1119277
เจโบลท์ U-HENG M25 x 60 ซม.
255 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1119365
เจโบลท์ U-HENG M20 x 40 ซม.
149 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1174287
ยูโบลท์ DEXZON 2 นิ้ว 1 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1196643
สตัดเกลียวตลอด BIH M12 นิ้วX1 เมตร
55 บาท
SKU: 1119160
เควิสแฮงเกอร์ U-HENG 3X3/8 นิ้ว
75 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1119188
ไพพ์แฮงเกอร์ UROD U-HENG 1 นิ้ว แพ็ก 5 ชิ้น
120 บาท
SKU: 1119236
แคล้มประกับบาง EMT U-HENG 1-1/4 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
95 บาท
SKU: 1119260
แอลโบลท์ U-HENG 20x40 ซม.
149 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1119270
แอลโบลท์ U-HENG 16x30 ซม.
89 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1119391
เจโบลท์ U-HENG M12 x 30 ซม.
75 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1120472
หัวนอตสตัดเกลียวมิล 6 มม. BIH 1.0X10X5 แพ็ก 25 ชิ้...
19 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1136345
สเก็น BIH 1 นิ้ว
245 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1119280
สเก็น U-HENG 1/4 นิ้ว 4 ชิ้น
77 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1120412
ข้อต่อสตัดเกลียว U-HENG 1/2 นิ้ว แพ็ก 2 ชิ้น
40 บาท
SKU: 1119319
สตัดเกลียวตลอด U-HENG 5/16 นิ้วX1 เมตร
30 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1135775
สตัดเกลียวตลอด U-HENG 3/8 นิ้วX1.5 เมตร
59 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 203662
เหล็กรัดท่อ FITT HC-C07 29 มม.
29 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1120525
แฮงเกอร์ BIH 3 นิ้ว
42 บาท

 

อุปกรณ์ยึดติด (Fasteners)

อุปกรณ์ยึดติด เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีความสำคัญอย่างมากในงานก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือต่อเติม อย่างเช่น สกรู น็อต พุ๊ก ตะปู แหวน หรือ เครื่องมือช่างอื่นๆ ที่มีให้เลือกซื้อแบบครบครันที่ Homepro Online โดยอุปกรณ์ยึดติดเป็นเหมือนกับตัวยึดส่วนประกอบต่างๆของวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ให้มีความแน่นหนา แข็งแรงทนทานและพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย แนะแน่นอนว่าอุปกรณ์ยึดติดที่มีวางจำหน่ายมีอยู่มากมายหลายชนิด การเลือกใช้งานจึงต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติให้มีความเหมาะสมกับงานที่จะทำ และสำหรับช่างมือใหม่หรือใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นลงมือซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านด้วยตัวเอง จะต้องทำความรู้จักกับอุปกรณ์ยึดติดสำหรับใช้งานเบื้องต้นดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ยึดติด: สกรูและน็อต

เป็นอุปกรณ์ยึดติดพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับงานช่าง ใช้สำหรับการยึดวัตถุสองชิ้นให้ติดกัน ซึ่งคนทั่วไปส่วนใหญ่จะเรียกสกรูและน็อตรวมกันว่า "น็อต" เพียงอย่างเดียว แต่อันที่จริงแล้วสกรูและน็อตนั้นมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของรูปร่างและการใช้งาน
 • สกรู ก็คือน็อตตัวผู้ ที่มีลักษณะเป็นเกลียวรอบยาว บริเวณหัวสกรูจะมีให้เลือกใช้งานอยู่หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นหัวสกรูแบบแฉก หัวสกรูแบบผ่า หัวสกรูแบบหกเหลี่ยม ฯลฯ
 • น็อต ก็คือน็อตตัวเมียที่มีลักษณะคล้ายกับแหวน เป็นกลมๆและมีรูตรงกลาง ซึ่งภายในรูตรงกลางจะเป็นร่องเกลียวสำหรับใช้งานคู่กับสกรู สามารถหมุนเข้ากับสกรูได้ ซึ่งน็อตจะมีให้เลือกใช้งานอยู่หลายประเภท เช่น น็อตหกเหลี่ยม น็อตกลม น็อตติดจาน ฯลฯ

อุปกรณ์ยึดติด: พุ๊ก

พุ๊ก เป็นอุปกรณ์ยึดติดที่ใช้สำหรับช่วยยึดน็อตและสกรูเข้ากับพื้นที่ผนังและกำแพง ไม่ว่าจะเป็นกำแพงคอนกรีตหรือผนังยิปซั่มก็สามารถใช้สว่านเจาะรูและตีพุ๊กเข้าไปฝังในช่อง เพื่อทำการติดตั้งสกรูและน็อตในการยึดติดกับวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งพุ๊กที่มีให้เลือกใช้งานในปัจจุบัน มีให้เลือกใช้อยู่หลากหลายชนิด เช่น พุ๊กเหล็ก พุ๊กพลาสติก พุ๊กคอนกรีต พุ๊กตะกั่ว ฯลฯ ซึ่งพุ๊กแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน...
 • พุ๊กพลาสติก เหมาะกับงานง่ายๆ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่มาก โดยทั่วไปจะใช้กับงานเล็กๆ เช่น การแขวนกรอบรูป การแขวนนาฬิกา การแขวนกระจก เป็นต้น
 • พุ๊กคอนกรีต เป็นพุ๊กที่มีความเหนียวและแข็งแรง มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ผลิตจากวัสดุเหล็กและสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าพุ๊กพลาสติก
 • พุ๊กงานยิปซัม เป็นพุ๊กที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับแผ่นยิปซัมโดยเฉพาะ เนื่องจากแผ่นยิปซัมจะสามารถรับน้ำหนักได้น้อยกว่ากำแพงคอนกรีต ดังนั้นพุ๊กสำหรับงานยิปซัมจึงถูกออกแบบมาให้กระเปาะนูนออกมาเล็กน้อย ช่วยเสริมให้การยึดเกาะทำได้ดีมากกว่าเดิม
 • พุ๊กเหล็ก เป็นพุ๊กที่เหมาะกับการใช้งานใหญ่ที่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น งานยึดฝ้าเพดาน งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ เป็นต้น
 • พุ๊กตะกั่ว เป็นพุ๊กที่เหมาะกับงานนอกตัวอาคาร สามารถทนต่ออุณภูมิความร้อนได้ดี และเกิดสนิมได้ยากมากกว่าพุ๊กประเภทอื่น

อุปกรณ์ยึดติด: ตะปู

ตะปู อุปกรณ์ยึดติดที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับงานช่าง ใช้สำหรับงานยึดติดวัสดุต่างๆเข้าด้วยกัน การใช้งานก็สามารถทำได้ง่ายเพียงแค่วางตะปูนบนตำแหน่งที่ต้องการจะยึดติดและใช้ค้อนออกแรงตีเพื่อทุบตะปูลงวัสดุให้แน่น โดยตะปูที่มีให้เลือกใช้งานทั่วไปก็มีหลากหลายประเภท เช่น ตะปูตอกไม้ ตะปูเข็ม ตะปูตอกสังกะสี ตะปูคอนกรีต ตะปูตีกิ๊บเคเบิล หรือตะปูตีกิ๊บสายไฟ เป็นต้น ซึ่งตะปูแต่ละประเภทก็เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน สำหรับช่างมือใหม่อาจจะต้องศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ โดยรายละเอียดของตะปูแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้...
 • ตะปูตอกไม้ เป็นตะปูที่ใช้สำหรับการตอกวัสดุไม้เข้าด้วยกัน ความยาวของตะปูก็มีความแตกต่าง คุณควรเลือกความยาวให้เหมาะสมกับความหนาของวัสดุไม้ เพื่อเพิ่มความแน่นในการยึดติดให้มากขึ้น
 • ตะปูเข็ม เป็นตะปูที่มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับงาน DIY หรืองานที่ต้องการความเนี๊ยบไร้ร่องรอยการตอกตะปู
 • ตะปูคอนกรีต เป็นตะปูที่มีลักษณะคล้ายกับตะปูตอกไม้ แต่มีความแข็งแกร่งมากกว่า โดยตะปูคอนกรีตจำนิยมใช้กับงานยึดติดวัสดุไม้เข้ากับคอนกรีต
 • ตะปูตีกิ๊บ จะเป็นตะสำหรับการยึดเก็บสายเคเบิลหรือสายไฟให้มีความเป็นระเบียบและเรียบร้อย
นอกจากอุปกรณ์ยึดติดที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีการใช้กาวที่เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติช่วยประสานสิ่งต่างๆให้ยึดติดเข้าด้วยกัน โดยทั่วไปแล้วกาวที่ใช้ในงานช่างหรืองานซ่อมแซม ก็มีให้เลือกอยู่หลากหลายชนิด เช่น กาวตะปู กาวซีเมนต์ กาวอีพ็อกซี่ กาวลาเท็กซ์ กาวยาง กาวซิลิโคน เป็นต้น ซึ่งการเลือกอุปกรณ์ยึดติดต่างๆมาใช้งานก็แล้วแต่ลักษณะงานที่ต้องใช้ ซึ่งคุณสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ยึดติดได้ที่ Homepro Online

กาวอเนกประสงค์ Homepro

หากคุณต้องการอุปกรณ์ยึดติดคุณภาพ สำหรับการ ยึดติด ซ่อมแซม อุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ สามารถเลือกซื้อกาวทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น สกรู น็อต พุ๊ก ตะปู แหวน หรืออุปกรณ์ยึดติดอื่นๆ ในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้าน ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Center 1284