1284

พุ๊ก

SKU: 1016261
พุกยึดผนังกลวงพร้อมสกรู FITT 7x1-1/2 นิ้ว 10 ชิ้น
54 33 บาท
ขายแล้ว 168 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 213423
พุกอิฐบล็อก FITT UP-07 เบอร์ 7 50 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174166
พุกพลาสติกพร้อมสกรู DEXZON HA-416 เบอร์ 7 10 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174273
พุก IR ยึดผนังกลวง DEXZON 7X32 มม. แพ๊ก 8 ชิ้น
55 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1064836
พุกอิฐบล็อกพร้อมสกรู BY TORA เบอร์ 7 50 ตัว
65 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184660
พุกพลาสติก DEXZON เบอร์ 7 1 กก.
185 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1174232
พุกพลาสติกพร้อมสกรู DEXZON HA-409 เบอร์ 6 10 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174596
พุกเหล็ก DEXZON 1/4 นิ้ว 100 ตัว
225 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174247
พุกเหล็ก DEXZON 13 มม. 2 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1174227
พุกเหล็ก DEXZON 8X35 มม. 8 ตัว
59 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 213424
พุกอิฐบล็อก FITT UP-06 เบอร์ 6 50 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174170
พุกยึดผนังกลวงพลาสติก พร้อมสกรู DEXZON 12 มม.
22 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174263
พุกเหล็ก DEXZON 13 มม. 5 ตัว
85 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
SKU: 1174272
พุกเหล็ก DEXZON 1/2 นิ้ว
19 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184268
พุกอิฐบล็อกพร้อมสกรู TF DEXZON 6x1-1/2 นิ้ว แพ็ก 5...
75 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1064768
พุกพลาสติก พร้อมสกรู BY TORA เบอร์ 6 50 ตัว
65 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176213
พุกอิฐมวลเบาพร้อมสกรู DEXZON เบอร์ 7 10 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
SKU: 146980
พุกอิฐบล็อกพร้อมสกรู FITT HNA-6 เบอร์ 6 10 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1185231
พุกพลาสติกพร้อมสกรู TF DEXZON เบอร์ 10 10 ตัว
32 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1185234
พุกพลาสติกพร้อมสกรู TF DEXZON เบอร์ 8 10 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1176116
พุกอิฐบล็อก DEXZON UP-06 6 นิ้ว 50 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174214
พุกพลาสติกพร้อมสกรู DEXZON HA-527 เบอร์ 10 10 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1174165
พุกพลาสติกพร้อมสกรู DEXZON HA-514 เบอร์ 5 10 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 55344
พุก PLพร้อมสกรู เบอร์ 5 10 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 146985
พุกอิฐบล็อกพร้อมสกรู FITT HNA-8 เบอร์ 8 10 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15915
พุกพร้อมสกรู PL เบอร์ 7 10 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174189
พุกยึดผนังกลวงพลาสติก พร้อมสกรู DEXZON 12 มม. 4 ตั...
20 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054807
พุกยึดผนังกลวงพลาสติก FITT PTT-1 12 มม. 10 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174140
พุกยึดผนังกลวงพลาสติก DEXZON PTT-1 12 มม. 10 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184759
พุกผีเสื้อยึดผนังกลวง DEXZON 12 มม. แพ็ก 20 ชิ้น
59 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055499
พุกยึดผนังกลวงพลาสติก พร้อมสกรู FITT 7X1-1/2 4 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 55343
พุกพลาสติก พร้อมสกรู FITT
22 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054971
พุกเหล็ก 1/4 นิ้ว FITT 5 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184664
พุกอิฐบล็อกพร้อมสกรู TF DEXZON เบอร์ 8 1 1/2 นิ้ว ...
29 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1064787
พุกอิฐบล็อกพร้อมสกรู BY TORA NHATF เบอร์ 6 50 ชิ้น...
65 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176154
พุกอิฐบล็อก DEXZON UP-08 8 นิ้ว 30 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184384
พุกอิฐบล็อกพร้อมสกรู TF DEXZON เบอร์ 7 1 1/2 นิ้ว ...
75 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1176080
พุกอิฐบล็อก DEXZON UP-07 7 นิ้ว 50 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1176128
พุกยึดผนังกลวงแบบห่วง DEXZON 19 มม. 4 ตัว
57 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1176049
พุกยึดผนังกลวงแบบตะขอ DEXZON 19 มม. 4 ตัว
59 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1184674
พุกเหล็กพร้อมตะขอ DEXZON 8X45 มม. แพ็ก 2 ชิ้น
52 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1184589
พุกเหล็ก DEXZON 3/16 นิ้ว 100 ชิ้น
225 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184791
พุกเหล็ก DEXZON 3/8 นิ้ว 40 ชิ้น
340 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1174292
พุกเหล็ก DEXZON 5/16 นิ้ว
6 บาท
ขายแล้ว 100 รายการ
SKU: 1174305
พุกเหล็ก DEXZON 1/4 นิ้ว
5 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1174311
พุกเหล็ก DEXZON 3/16 นิ้ว 10 ตัว
42 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1174293
พุกเหล็กห่วงแขวน DEXZON 8X45 มม. 2 ตัว
59 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1174291
พุกเหล็ก DEXZON 5/16 นิ้ว 5 ตัว
30 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1174238
พุกเหล็ก DEXZON 3/8 นิ้ว
9 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1174595
พุกเหล็ก DEXZON 5/16 นิ้ว 50 ตัว
229 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1136365
พุกเหล็ก MG VE-P-16 5/16 นิ้ว 5 ตัว
35 16 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174193
พุกเหล็ก DEXZON 1/2 นิ้ว 2 ตัว
42 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1174169
พุกเหล็ก DEXZON 8X50 มม. 4 ตัว
131 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1136452
พุกเหล็ก MG VE-P-16 1/4 นิ้ว 10 ตัว
35 18 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184403
พุกอิฐบล็อกพร้อมสกรู TF DEXZON เบอร์ 7 1 1/2 นิ้ว ...
29 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1176153
พุกอิฐบล็อกพร้อมสกรู DEXZON HNA-8 8 นิ้ว 10 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1176215
พุกอิฐบล็อกพร้อมสกรู DEXZON HNA-7 7 นิ้ว 10 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1176214
พุกอิฐบล็อกพร้อมสกรู DEXZON HNA-6 6 นิ้ว 10 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 202885
พุกยึดผนังกลวงแบบตะขอ FITT 19 มม. 4 ตัว
59 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184707
พุ๊กเหล็ก DEXZON 1/2 นิ้ว 20 ชิ้น
240 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184924
พุกเหล็ก DEXZON 3/8 นิ้ว 4 ชิ้น
45 บาท
SKU: 1184640
พุกเหล็ก DEXZON 3/8 นิ้ว 25 ชิ้น
219 บาท
SKU: 1184655
พุกเหล็ก DEXZON 5/8 นิ้ว 10 ชิ้น/ชุด
349 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1187408
พุกเหล็ก DEXZON 1/4 นิ้ว 10 ชิ้น
45 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184806
พุกเหล็ก DEXZON 3/16 นิ้ว 10 ชิ้น
35 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184711
พุกเหล็ก DEXZON 5/16 นิ้ว 5 ชิ้น
39 บาท
SKU: 1054898
พุกเหล็ก 3/8 นิ้ว FITT 3 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174248
พุกเหล็ก DEXZON 8X70 มม. 4 ตัว
139 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1174281
พุกเหล็ก DEXZON 10X60 มม.
22 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1174282
พุกเหล็ก DEXZON 3/8 นิ้ว 4 ตัว
36 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174304
พุกเหล็ก DEXZON 1/4 นิ้ว 10 ตัว
47 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1174314
พุกเหล็ก พร้อมตะขอ DEXZON 10X50 มม. 2 ตัว
80 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1174312
พุกเหล็ก DEXZON 3/16 นิ้ว
4 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1174255
พุกเหล็ก DEXZON 1/4 นิ้ว 5 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1174623
พุกเหล็ก DEXZON 3/8 นิ้ว 25 ตัว
199 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1174239
พุกเหล็กตะขอ DEXZON 8X45 มม. 2 ตัว
59 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1136433
พุกเหล็ก MG VE-P-16 3/8 นิ้ว 5 ตัว
45 24 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1086669
พุกพลาสติก พร้อมสกรู BY TORA เบอร์ 7 10 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184863
พุกพลาสติก DEXZON เบอร์ 6 100 ตัว
42 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1185302
พุกพลาสติก DEXZON เบอร์ 6 25 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184871
พุกพลาสติก DEXZON เบอร์ 7 100 ตัว
42 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1184794
พุกพลาสติก DEXZON เบอร์ 7 25 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184795
พุกพลาสติก DEXZON เบอร์ 10 10 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184775
พุกพลาสติก DEXZON เบอร์ 8 แพ็ก 100 ชิ้น
39 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1184750
พุกพลาสติก DEXZON เบอร์ 8 1 กก.
185 บาท
SKU: 1184277
พุกพลาสติกพร้อมสกรู TF DEXZON เบอร์ 6 50 ตัว
85 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 24497
พุก FITT เบอร์ 8 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184393
พุกพลาสติกพร้อมสกรู TF DEXZON เบอร์ 8 50 ตัว
85 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1207167
พุกพลาสติก DEXZON เบอร์ 6 100 ตัว
42 บาท
SKU: 1184373
พุกพลาสติกพร้อมสกรู TF DEXZON เบอร์ 7 50 ตัว
85 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1174186
พุกพลาสติก DEXZON HA-545 เบอร์ 5 25 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1174187
พุกพลาสติก DEXZON HA-405 เบอร์ 8 40 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1174261
พุกพลาสติก DEXZON HA-510 เบอร์ 6 100 ตัว
35 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174215
พุกพลาสติก DEXZON BPP004H เบอร์ 7 50 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174188
พุกพลาสติก DEXZON HNA-6 เบอร์ 10 25 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1174137
พุกพลาสติก DEXZON HA-423 เบอร์ 6 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1082306
พุกพลาสติก BY TORA เบอร์ 7 250 ชิ้น
45 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1064891
พุกพลาสติกพร้อมสกรู BY TORA เบอร์ 8 แพ็ก 50 ชิ้น
65 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15916
พุกพร้อมสกรู FITT เบอร์ 8 10 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184628
พุกเคมี DEXZON M16 5/8 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
899 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ

ไปทำความรู้กับกับ พุ๊ก อุปกรณ์ยึดติดขนาดเล็กแต่ละประเภทกัน

พุ๊ก (Anchor) เป็นอุปกรณ์ยึดติดอีกหนึ่งประเภทที่มีความสำคัญไม่แพ้ตะปู หรือสกรู น็อต และแหวนในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือต่อเติม โดยพุ๊กนั้นทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ช่วยยึดน็อตหรือสกรู (ตะปูเกลียว) ให้ติดเข้ากับพื้นหรือผนังบ้านที่มีความยืดหยุ่นน้อยจนสามารถใช้สว่านเจาะรูและตีพุ๊กเข้าไปฝังได้ อย่างคอนกรีต คอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังก่ออิฐ ทั้งอิฐมอญ อิฐมวลเบา และคอนกรีตบล็อก รวมถึงผนังและฝ้าเพดานที่ติดตั้งด้วยแผ่นไม้อัด แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นไม้อัดซีเมนต์ หรือแผ่นยิปซั่ม เพื่อใช้ร่วมกับการยึดแขวนอุปกรณ์ หรือสิ่งของต่างๆ ไม่ให้สิ่งของเหล่านั้นหล่นลงมาแตก หรือเสียหาย ไม่ว่าจะเป็น การติดตั้งระแนงไม้ การแขวนกระจกเงาบนผนัง การแขวนโคมไฟขนาดเล็ก หรือการแขวนกรอบรูปบนผนัง เป็นต้น ซึ่งพุ๊กที่มีให้เลือกใช้งานในปัจจุบันก็มีอยู่ด้วยกันหลากหลายประเภท การเลือกใช้งานจึงต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงานที่จะทำด้วย

พุ๊กดร็อปอิน (Drop In Anchor) เป็นพุ๊กเหล็กแบบเกลียวในที่มีน้ำหนักปานกลาง จึงเหมาะสำหรับการติดตั้งเข้ากับผนังคอนกรีตที่มีความหนาไม่มากนัก

พุ๊กยึดผนังกลวง (Hollow Wall Anchor) เป็นพุ๊กที่เหมาะจะใช้ยึดกับผนังกลวงในงานที่ต้องรองรับน้ำหนักไม่มาก เช่น ยิปซัมบอร์ด อิฐบล็อก หรือไม้อัด

พุ๊กเหล็ก (Iron Anchor) เป็นพุ๊กที่เหมาะกับการใช้ในงานใหญ่ที่ต้องมีการรองรับน้ำหนักมาก เช่น งานยึดฝ้าเพดาน หรืองานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ เป็นต้น

พุ๊กตะกั่ว (Lead Anchor) เป็นพุ๊กที่เหมาะกับงานภายนอกอาคาร เนื่องจากสามารถทนต่อความร้อนได้ดี และเกิดสนิมได้ยากมากกว่าพุ๊กประเภทอื่น

พุ๊กอิฐบล็อก (Lightweight Concrete Anchor) เป็นพุ๊กที่มีลักษณะลอนเกลียวอยู่ตรงลำตัวที่ค่อนข้างถี่ และทำมาจากไนลอน จึงมีคุณสมบัติที่เหนียวและแข็งแรง ทำให้สามารถรับน้ำหนักได้มาก

พุ๊กอิฐมวลเบา (Drywall Anchor) เป็นพุ๊กที่มีลักษณะลอนเกลียวอยู่ตรงลำตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นผิว และทำมาจากเหล็กเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น

พุ๊กพลาสติก (Plastic Anchor) เป็นพุ๊กที่เหมาะกับงานที่รับน้ำหนักได้ไม่มาก โดยทั่วไปจะใช้กับงานเล็กๆ เช่น การแขวนกรอบรูป นาฬิกา หรือกระจก เป็นต้น

พุ๊กปีกผีเสื้อ (Sleeve Anchor) เป็นพุ๊กอีกประเภทที่ผลิตมาจากพลาสติก โดยเมื่อเจาะเข้าไปในผนังเบาแล้วขันตัวน็อตหรือสกรู ตัวพุ๊กจะกางปีกออกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะที่มากขึ้น

พุ๊กสแตนเลส (Stainless Anchor) เป็นพุ๊กที่สามารถรับน้ำหนักของสิ่งของได้มาก เหมาะที่จะใช้ติดตั้งวัสดุที่มีแรงสั่นสะเทือนสูง เนื่องจากมีแหวนสปริงป้องกันการคลายตัวของสลักเกลียวตัวเมีย

พุ๊กดร็อปอิน พุ๊กพลาสติก พุ๊กเหล็ก พุ๊กตะกั่ว พุ๊กอิฐบล็อก HomePro

หากคุณกำลังมองหาพุ๊กประเภทต่างๆ สำหรับนำไปใช้ในการช่วยยึดน็อตหรือสกรูให้ติดเข้ากับพื้นหรือผนังบ้าน รวมถึงมองหาอุปกรณ์ยึดติดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ตะปู หรือสกรู น็อต และแหวน ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284