1284

ถึง

สกรู, น๊อตและแหวน

SKU: 1082328
สกรูไดร์วอลล์ BY TORA 6X1" 100 ตัว
75 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1026586
สกรูปลายสว่านหัวเวเฟอร์ RHINO 8X1-1/2 นิ้ว แพ็ก 20...
205 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1026667
สกรูปลายแหลม TF RHINO 6X1 นิ้ว 400 ตัว
240 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1178756
สกรูปลายสว่านหัวบัททอน RHINO 8X1.5 นิ้ว แพ็ก 150 ช...
159 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1187153
สกรูหัวห่วงตัวซี DEXZON 1 1/2 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
45 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1178556
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 12X3 นิ้ว 200 ตัว
399 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184412
นอตยึดเสาไฟฟ้า DEXZON 5/8X10 นิ้ว
76 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1174516
สกรูยึดไม้ฝามีปีก DEXZON TF 8X1-1/4 นิ้ว 500 ตัว
299 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1014417
สกรูเกลียวปล่อย TF FITT 7X2 นิ้ว 100 ตัว
102 58 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184987
นอตครบชุด DEXZON 1/4x1-1/4 นิ้ว 6 ชุด
32 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1185067
นอตครบชุด DEXZON 5/16x1 นิ้ว 6 ชุด
32 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1185107
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 1/4x3 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184444
สกรูปลายสว่าน TF DEXZON 8x1-1/2 นิ้ว 200 ตัว
129 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1174103
นอตกิโล DEXZON 5/16 X 2-1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1185165
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 5/16X4 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173906
นอตกิโล DEXZON 5/16 X 1-1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 24128
สกรูไดร์วอลล์ 1 นิ้ว สีดำ 25 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1017904
สกรูยึดไม้ฝาไม่มีปีก FITT 7x1 นิ้ว แพ็ก 100 ชิ้น
97 65 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173144
สกรูคอนกรีตหัวเตเปอร์ DEXZON 10x1 1/2 นิ้ว แพ็ก 25...
46 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055202
สกรูไดร์วอลล์ FITT 6X1" 30 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174242
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 7X3/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1174058
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 7X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1174071
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 4X8 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1089918
ตะขอ ตัวซี BY TORA 1/2" ขาว
20 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 203570
สกรูห่วงตัวซี FITT 1-1/4 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
39 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1187077
สกรูชิพบอร์ด TP DEXZON 7X1 1/2 นิ้ว แพ็ก 25 ชิ้น
32 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 213449
สกรูปลายสว่าน FITT 7x1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
30 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173944
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 5X40 มม. 25 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1184139
สกรูปลายสว่าน TF DEXZON 8x1 นิ้ว 30 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1184048
สกรูปลายสว่าน TF DEXZON 8X2 นิ้ว 10 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1173942
สกรูหัวห่วงตัวซี DEXZON 1 นิ้ว
25 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1173932
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 5X50 มม. 25 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1173829
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 4X50 มม. 25 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1184486
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 4X3/8 นิ้ว 25 ตัว
12 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1173914
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 4X12 มม. 25 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1090032
ตะขอ ตัวซี BY TORA 1/2" นิกเกิ้ล
20 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
SKU: 1173917
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 4X30 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1174076
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 8X3/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 15979
สกรูเกลียวปล่อย TP 7X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173961
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 8X25 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1174173
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 6X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184370
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 6X1 นิ้ว 25 ตัว
16 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1054490
แหวนอีแปะอะลูมิเนียม FITT 8 MM 50 ตัว
20 10 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1173980
น็อตหางปลา DEXZON 4 มม. 10 ตัว
35 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184658
น็อตหางปลา DEXZON 1/4 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
35 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1173947
น็อตหางปลา DEXZON 1/4 นิ้ว 10 ตัว
35 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173948
น็อตหางปลา DEXZON 10 มม. 10 ตัว
65 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1187243
น็อตหางปลา DEXZON 6 มม. แพ็ก 10 ชิ้น
37 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1187221
น็อตหางปลา DEXZON 5 มม. แพ็ก 10 ชิ้น
35 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174049
น็อตหางปลา DEXZON 1/8 นิ้ว 10 ตัว
35 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1187167
น็อตหางปลา DEXZON 8 มม. แพ็ก 10 ชิ้น
59 บาท
SKU: 1187490
น็อตหางปลา DEXZON 4 มม. แพ็ก 10 ชิ้น
35 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174104
น็อตหางปลา DEXZON 5/16 นิ้ว 10 ตัว
44 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1174067
น็อตหางปลา DEXZON 6 มม. 10 ตัว
37 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1174068
น็อตหางปลา DEXZON 8 มม. 10 ตัว
59 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1174066
น็อตหางปลา DEXZON 5 มม. 10 ตัว
35 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174073
น็อตหางปลา DEXZON 3/8 นิ้ว 10 ตัว
55 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174050
น็อตหางปลา DEXZON 5/32 นิ้ว 10 ตัว
35 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1174016
น็อตหางปลา DEXZON 3/16 นิ้ว 10 ตัว
35 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184672
สกรูหัวห่วงตัวแอล DEXZON 1 1/4 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
32 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184609
สกรูหัวห่วงตัวแอล DEXZON 1 นิ้ว แพ็ก 8 ชิ้น
25 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1046550
สกรูหัวห่วงตัวโอ FITT 4.0x37 มม. 5 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173989
สกรูหัวห่วงตัวซี DEXZON 3/4 นิ้ว
25 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1173988
สกรูหัวห่วงตัวซี DEXZON 1-1/2 นิ้ว 6 ตัว
27 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1173889
สกรูหัวห่วงตัวซี DEXZON 1-1/2 นิ้ว 10 ตัว
45 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1173810
สกรูหัวห่วงตัวโอ DEXZON 1/4 นิ้ว
20 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1174032
สกรูหัวห่วงตัวซี DEXZON 4X55 มม. 5 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1089940
ตะขอ ตัวซี BY TORA 3/4" สีนิกเกิ้ล
20 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1174033
สกรูหัวห่วงตัวแอล DEXZON 3/4 นิ้ว
35 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 203889
สกรูหัวห่วงตะขอ FITT 1/4 นิ้ว 1 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174008
สกรูหัวห่วงตัวโอ DEXZON 3/8 นิ้ว
20 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1174002
สกรูหัวห่วงตะขอ DEXZON 1/4 นิ้ว
20 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1124039
ตะขอตัวซี 1 นิ้ว แพ็ก 8 ชิ้น
32 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1124040
ตะขอตัวแอล หุ้มพลาสติก PVC 1-1/2 นิ้ว แพ็ก 4 ชิ้น
32 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1184210
สกรูชิพบอร์ด TF DEXZON 4X40 มม. แพ็ก 250 ชิ้น
189 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1187149
สกรูชิพบอร์ด TP DEXZON 7X1 1/4 นิ้ว แพ็ก 25 ชิ้น
29 บาท
SKU: 1173758
สกรูชิพบอร์ด TP DEXZON 7x1-1/2 นิ้ว 25 ตัว
35 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1175984
สกรูชิพบอร์ด TP DEXZON 7x1 นิ้ว 25 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1173993
สกรูหัวหกเหลี่ยม DEXZON 3/8 นิ้วX2 นิ้ว 5 ชิ้น/แพ็...
119 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1173979
สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมน็อต DEXZON 6X10 มม. 6 ชิ้น/แ...
20 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1173955
สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมน็อต DEXZON 6X45 มม. 6 ชิ้น/แ...
20 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1173974
สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมน็อต DEXZON 8X18 มม. 4 ชิ้น/แ...
20 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173971
สกรูหัวหกเหลี่ยม DEXZON 3/8 นิ้วX3 นิ้ว 2 ชิ้น/แพ็...
65 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1173983
สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมน็อต DEXZON 10X35 มม. 2 ชิ้น/...
22 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1173937
สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมน็อต DEXZON 8X25 มม. 4 ชิ้น/แ...
20 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1173939
สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมน็อต DEXZON 5X50 มม. 10 ชิ้น/...
24 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1173907
สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมน็อต DEXZON 6X15 มม. 6 ชิ้น/แ...
20 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1173909
สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมน็อต DEXZON 6X20 มม. 6 ชิ้น/แ...
20 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173910
สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมน็อต DEXZON 8X50 มม. 4 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1173877
สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมน็อต DEXZON 12X40 มม. 2 ชิ้น/...
22 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1173858
สกรูหัวหกเหลี่ยมเกลียวมิลน็อต DEXZON 8X20 มม. 4 ตั...
20 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173859
สกรูหัวหกเหลี่ยมเกลียวหุนน็อต DEXZON 1/4 น.X4 น. 2...
49 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1173839
สกรูหัวหกเหลี่ยมเกลียวมิลน็อต DEXZON 12X35 มม. 2 ต...
25 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1187174
สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมน็อต DEXZON 5x35 มม. แพ็ก 10 ...
20 บาท
SKU: 1187255
สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมน็อต DEXZON 5x18 มม. แพ็ก 10 ...
14 บาท
SKU: 1187293
สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมน็อต DEXZON 5x25 มม. แพ็ก 10 ...
14 บาท
SKU: 1187311
สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมน็อต DEXZON 5x12 มม. แพ็ก 10 ...
14 บาท
SKU: 1174061
สกรูหัวหกเหลี่ยม DEXZON 1/4 นิ้วX2-1/2 นิ้ว 2 ชิ้น...
42 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1174065
สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมน็อต DEXZON 10X60 มม. 2 ชิ้น/...
22 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1174021
สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมน็อต DEXZON 5X45 มม. 10 ชิ้น/...
24 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ


อุปกรณ์ยึดติด (Fasteners)

อุปกรณ์ยึดติด เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีความสำคัญอย่างมากในงานก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือต่อเติม อย่างเช่น สกรู น็อต พุ๊ก ตะปู แหวน หรือ เครื่องมือช่างอื่นๆ ที่มีให้เลือกซื้อแบบครบครันที่ Homepro Online โดยอุปกรณ์ยึดติดเป็นเหมือนกับตัวยึดส่วนประกอบต่างๆของวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ให้มีความแน่นหนา แข็งแรงทนทานและพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย แนะแน่นอนว่าอุปกรณ์ยึดติดที่มีวางจำหน่ายมีอยู่มากมายหลายชนิด การเลือกใช้งานจึงต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติให้มีความเหมาะสมกับงานที่จะทำ และสำหรับช่างมือใหม่หรือใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นลงมือซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านด้วยตัวเอง จะต้องทำความรู้จักกับอุปกรณ์ยึดติดสำหรับใช้งานเบื้องต้นดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ยึดติด: สกรูและน็อต

เป็นอุปกรณ์ยึดติดพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับงานช่าง ใช้สำหรับการยึดวัตถุสองชิ้นให้ติดกัน ซึ่งคนทั่วไปส่วนใหญ่จะเรียกสกรูและน็อตรวมกันว่า "น็อต" เพียงอย่างเดียว แต่อันที่จริงแล้วสกรูและน็อตนั้นมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของรูปร่างและการใช้งาน
 • สกรู ก็คือน็อตตัวผู้ ที่มีลักษณะเป็นเกลียวรอบยาว บริเวณหัวสกรูจะมีให้เลือกใช้งานอยู่หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นหัวสกรูแบบแฉก หัวสกรูแบบผ่า หัวสกรูแบบหกเหลี่ยม ฯลฯ
 • น็อต ก็คือน็อตตัวเมียที่มีลักษณะคล้ายกับแหวน เป็นกลมๆและมีรูตรงกลาง ซึ่งภายในรูตรงกลางจะเป็นร่องเกลียวสำหรับใช้งานคู่กับสกรู สามารถหมุนเข้ากับสกรูได้ ซึ่งน็อตจะมีให้เลือกใช้งานอยู่หลายประเภท เช่น น็อตหกเหลี่ยม น็อตกลม น็อตติดจาน ฯลฯ

อุปกรณ์ยึดติด: พุ๊ก

พุ๊ก เป็นอุปกรณ์ยึดติดที่ใช้สำหรับช่วยยึดน็อตและสกรูเข้ากับพื้นที่ผนังและกำแพง ไม่ว่าจะเป็นกำแพงคอนกรีตหรือผนังยิปซั่มก็สามารถใช้สว่านเจาะรูและตีพุ๊กเข้าไปฝังในช่อง เพื่อทำการติดตั้งสกรูและน็อตในการยึดติดกับวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งพุ๊กที่มีให้เลือกใช้งานในปัจจุบัน มีให้เลือกใช้อยู่หลากหลายชนิด เช่น พุ๊กเหล็ก พุ๊กพลาสติก พุ๊กคอนกรีต พุ๊กตะกั่ว ฯลฯ ซึ่งพุ๊กแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน...
 • พุ๊กพลาสติก เหมาะกับงานง่ายๆ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่มาก โดยทั่วไปจะใช้กับงานเล็กๆ เช่น การแขวนกรอบรูป การแขวนนาฬิกา การแขวนกระจก เป็นต้น
 • พุ๊กคอนกรีต เป็นพุ๊กที่มีความเหนียวและแข็งแรง มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ผลิตจากวัสดุเหล็กและสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าพุ๊กพลาสติก
 • พุ๊กงานยิปซัม เป็นพุ๊กที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับแผ่นยิปซัมโดยเฉพาะ เนื่องจากแผ่นยิปซัมจะสามารถรับน้ำหนักได้น้อยกว่ากำแพงคอนกรีต ดังนั้นพุ๊กสำหรับงานยิปซัมจึงถูกออกแบบมาให้กระเปาะนูนออกมาเล็กน้อย ช่วยเสริมให้การยึดเกาะทำได้ดีมากกว่าเดิม
 • พุ๊กเหล็ก เป็นพุ๊กที่เหมาะกับการใช้งานใหญ่ที่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น งานยึดฝ้าเพดาน งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ เป็นต้น
 • พุ๊กตะกั่ว เป็นพุ๊กที่เหมาะกับงานนอกตัวอาคาร สามารถทนต่ออุณภูมิความร้อนได้ดี และเกิดสนิมได้ยากมากกว่าพุ๊กประเภทอื่น

อุปกรณ์ยึดติด: ตะปู

ตะปู อุปกรณ์ยึดติดที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับงานช่าง ใช้สำหรับงานยึดติดวัสดุต่างๆเข้าด้วยกัน การใช้งานก็สามารถทำได้ง่ายเพียงแค่วางตะปูนบนตำแหน่งที่ต้องการจะยึดติดและใช้ค้อนออกแรงตีเพื่อทุบตะปูลงวัสดุให้แน่น โดยตะปูที่มีให้เลือกใช้งานทั่วไปก็มีหลากหลายประเภท เช่น ตะปูตอกไม้ ตะปูเข็ม ตะปูตอกสังกะสี ตะปูคอนกรีต ตะปูตีกิ๊บเคเบิล หรือตะปูตีกิ๊บสายไฟ เป็นต้น ซึ่งตะปูแต่ละประเภทก็เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน สำหรับช่างมือใหม่อาจจะต้องศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ โดยรายละเอียดของตะปูแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้...
 • ตะปูตอกไม้ เป็นตะปูที่ใช้สำหรับการตอกวัสดุไม้เข้าด้วยกัน ความยาวของตะปูก็มีความแตกต่าง คุณควรเลือกความยาวให้เหมาะสมกับความหนาของวัสดุไม้ เพื่อเพิ่มความแน่นในการยึดติดให้มากขึ้น
 • ตะปูเข็ม เป็นตะปูที่มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับงาน DIY หรืองานที่ต้องการความเนี๊ยบไร้ร่องรอยการตอกตะปู
 • ตะปูคอนกรีต เป็นตะปูที่มีลักษณะคล้ายกับตะปูตอกไม้ แต่มีความแข็งแกร่งมากกว่า โดยตะปูคอนกรีตจำนิยมใช้กับงานยึดติดวัสดุไม้เข้ากับคอนกรีต
 • ตะปูตีกิ๊บ จะเป็นตะสำหรับการยึดเก็บสายเคเบิลหรือสายไฟให้มีความเป็นระเบียบและเรียบร้อย
นอกจากอุปกรณ์ยึดติดที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีการใช้กาวที่เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติช่วยประสานสิ่งต่างๆให้ยึดติดเข้าด้วยกัน โดยทั่วไปแล้วกาวที่ใช้ในงานช่างหรืองานซ่อมแซม ก็มีให้เลือกอยู่หลากหลายชนิด เช่น กาวตะปู กาวซีเมนต์ กาวอีพ็อกซี่ กาวลาเท็กซ์ กาวยาง กาวซิลิโคน เป็นต้น ซึ่งการเลือกอุปกรณ์ยึดติดต่างๆมาใช้งานก็แล้วแต่ลักษณะงานที่ต้องใช้ ซึ่งคุณสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ยึดติดได้ที่ Homepro Online

กาวอเนกประสงค์ Homepro

หากคุณต้องการอุปกรณ์ยึดติดคุณภาพ สำหรับการ ยึดติด ซ่อมแซม อุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ สามารถเลือกซื้อกาวทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น สกรู น็อต พุ๊ก ตะปู แหวน หรืออุปกรณ์ยึดติดอื่นๆ ในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณอย่างรวดเร็ว ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Center 1284