ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN

ถึง

สกรู, น๊อตและแหวน

SKU: 1055202
สกรูไดร์วอลล์ FITT 6X1" 30 ตัว
22 บาท
SKU: 213438
สกรูปลายสว่าน TP FITT 8x1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
41 บาท
SKU: 1065126
สกรูยึดไม้ฝามีปีก BY TORA 7x1 นิ้ว แพ็ก 500 ชิ้น
215 บาท
SKU: 1124182
สกรูปลายสว่าน BY TORA TF 8x1 นิ้ว 30 ชิ้น
29 บาท
SKU: 15995
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 1046681
สกรูห่วงตัวซี FITT 6x85 มม. แพ็ก 5 ชิ้น
39 บาท
SKU: 1082328
สกรูไดร์วอลล์ BY TORA 6X1" 100 ตัว
75 บาท
SKU: 1065212
สกรูปลายสว่าน TF BY TORA 8X1-1/4 นิ้ว 200 ตัว
129 บาท
SKU: 1018067
สกรูปลายแหลมคอหยัก FITT 7x45 มม. 100 ตัว
126 บาท
SKU: 1018051
สกรูปลายสว่านหัวเวเฟอร์ BY TORA 8x3/4 นิ้ว 100 ตัว
92 บาท
SKU: 15979
สกรูเกลียวปล่อย TP 7X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 1054489
สกรูปลายสว่านหัวเวเฟอร์ FITT 8X3/4 นิ้ว 20 ตัว
20 บาท
SKU: 106605
สกรูห่วงตัวแอล FITT 1 นิ้ว แพ็ก 8 ชิ้น
25 บาท
SKU: 1054858
สกรูปลายสว่าน TP 8X1 นิ้ว FITT 10 ตัว
22 บาท
SKU: 37483
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X8 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 16011
สกรูเกลียวปล่อย TF 10X2 นิ้ว 25 ตัว
37 บาท
SKU: 1090052
ตะขอ ตัว L BY TORA 1/4" สีขาว
25 บาท
SKU: 1065010
สกรูเกลียวปล่อย TF BYTORA 7X1-1/2 นิ้ว 200 ตัว
85 บาท
SKU: 15938
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 5X50 มม. 25 ตัว
25 บาท
SKU: 1111587
น็อตหกเหลี่ยมกิโล BY TORA 1/4 นิ้วX1-1/2 นิ้ว
59 บาท
SKU: 1065261
สกรูยึดไม้ฝามีปีก BY TORA 7x1-1/2 นิ้ว แพ็ก 500 ชิ...
289 บาท
SKU: 1046672
สกรูห่วงตัวซี FITT 4x55 มม. แพ็ก 5 ชิ้น
29 บาท
SKU: 1090022
ตะขอ ตัวซี 1/4" BY TORA สีขาว
25 บาท
SKU: 1065195
สกรูปลายสว่าน TF BY TORA 8x1-1/2 นิ้ว 500 ตัว
249 บาท
SKU: 1065252
สกรูยึดไม้ฝามีปีก BY TORA 8x1-1/4 นิ้ว แพ็ก 500 ชิ...
249 บาท
SKU: 1111558
น็อตหกเหลี่ยมกิโล BY TORA 1/4 นิ้วX1 นิ้ว
59 บาท
SKU: 15951
สกรูเกลียวมิลน็อต JF 4X25 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
20 บาท
SKU: 15954
สกรูเกลียวมิลน็อต JF 4X40 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
20 บาท
SKU: 15997
สกรูเกลียวปล่อย TF 7X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 1089918
ตะขอ ตัวซี BY TORA 1/2" ขาว
20 บาท
SKU: 1114987
สกรูกระเบื้องซีแพค IR TF BY TORA 8x2 นิ้ว แพ็ก 250...
199 บาท
SKU: 34603
สกรูหัวหกเหลี่ยม FITT 1/4 นิ้วx4 นิ้ว 2 ชุด
49 บาท
SKU: 203570
สกรูห่วงตัวซี FITT 1-1/4 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
39 บาท
SKU: 1018052
สกรูปลายสว่านหัวเวเฟอร์ BY TORA 8x1 นิ้ว 100 ตัว
92 บาท
SKU: 1046550
สกรูหัวห่วงตัวโอ FITT 4.0x37 มม. 5 ตัว
29 บาท
SKU: 15955
สกรูเกลียวมิลน็อต JF FITT 4x45 มม. 25 ตัว
27 บาท
SKU: 1114705
สกรูยึดแผ่นซ้อนเมทัลชีท BY TORA 10x25 นิ้ว แพ็ก 10...
169 บาท
SKU: 1114776
สกรูยิงสมาร์ทบอร์ดแปไม้ TF BY TORA 7x45 นิ้ว แพ็ก ...
169 บาท
SKU: 34819
สกรูเกลียวปล่อย TF 4X40 มม. 10 ตัว
41 บาท
SKU: 281128
สกรูปลายสว่านพร้อมแหวน FITT 5.5x25 มม. 16 ตัว
20 บาท
SKU: 37206
สกรูเกลียวปล่อย TF 4X3/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 15935
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 5X35 มม. 25 ตัว
25 บาท
SKU: 1064961
สกรูเกลียวปล่อย TF BYTORA 10X1-1/2 นิ้ว200 ตัว
149 บาท
SKU: 1082316
สกรูเกลียวปล่อย TF BY TORA 8X2 นิ้ว 200 ตัว
120 บาท
SKU: 203891
สกรูหัวห่วงตัวโอ FITT 3/8 นิ้ว 1 ตัว
20 บาท
SKU: 1065116
สกรูเกลียวปล่อย TF BY TORA 7X2 นิ้ว 200 ตัว
119 บาท
SKU: 1111515
น็อตหกเหลี่ยมกิโล BY TORA 3/8 นิ้วX2-1/2 นิ้ว
59 บาท
SKU: 203566
สกรูเหล็กหัวห่วง ตัวแอล FITT 1-1/4 นิ้ว
35 บาท
SKU: 1018053
สกรูปลายแหลมคอหยัก FITT 7x28 มม. 100 ตัว
105 บาท
SKU: 1065165
สกรูเกลียวปล่อย TF BYTORA 8X1-1/2 นิ้ว 200 ตัว
99 บาท
SKU: 1017904
สกรูยึดไม้ฝาไม่มีปีก FITT 7x1 นิ้ว แพ็ก 100 ชิ้น
97 บาท
SKU: 213443
สกรูปลายสว่าน TP FITT 10x1 นิ้ว 25 ตัว
47 บาท
SKU: 34810
สกรูเกลียวปล่อย TF 3.5X50 มม. 10 ตัว
47 บาท
SKU: 1054915
สกรูยึดไม้ฝามีปีก FITT 7X1-1/2 นิ้ว 12 ตัว
22 บาท
SKU: 1082305
สกรูไดร์วอลล์ BY TORA 6X1-1/2" 100 ตัว
79 บาท
SKU: 1082210
สกรูเกลียวปล่อย TF BY TORA 7X1 นิ้ว 200 ตัว
75 บาท
SKU: 1046627
สกรูห่วงตัวซี FITT 5x70 มม. แพ็ก 5 ชิ้น
35 บาท
SKU: 213449
สกรูปลายสว่าน FITT 7x1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
30 บาท
SKU: 15922
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X15 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 1111586
น็อตหกเหลี่ยมกิโล BY TORA 1/4 นิ้วX3/4 นิ้ว
59 บาท
SKU: 17866
น็อตหางปลา FITT 8 มม. 10 ชิ้น/ชุด
59 บาท
SKU: 1064888
สกรูเกลียวปล่อย TF BY TORA 6X1 นิ้ว 200 ตัว
59 บาท
SKU: 1111603
น็อตหกเหลี่ยมกิโล BY TORA 3/8 นิ้วX3 นิ้ว
59 บาท
SKU: 1124346
สกรูเกลียวเหล็ก TF BYTORA 8x3/4 นิ้ว 30 ตัว
29 บาท
SKU: 202888
สกรูยึดซ้อนแผ่นหลังคา FITT CTSD1025 แพ็ก 20 ชิ้น
55 บาท
SKU: 37454
สกรูหัวหกเหลี่ยม 10x55 มม. 2ชุด
25 บาท
SKU: 202893
สกรูยึดซ้อนแผ่นหลังคา FITT CTSD1022 แพ็ก 20 ชิ้น
49 บาท
SKU: 16019
สกรูหัวหกเหลี่ยมน็อต 5X50 MM 10ชุด
24 บาท
SKU: 203571
สกรูห่วงตัวซี FITT 1-1/2 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
45 บาท
SKU: 1054933
สกรูยึดหลังคาลอนคู่ FITT SDR48100Y 6 ตัว
22 บาท
SKU: 15999
สกรูเกลียวปล่อย TF 7X3/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37196
สกรูเกลียวปล่อย TP 8X2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37211
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X3/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 15993
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X3/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 15921
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X10 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 1065125
สกรูเกลียวปล่อย TF BY TORA 6X5/8 นิ้ว 200 ตัว
39 บาท
SKU: 213448
สกรูยึดไม้ฝามีปีก FITT 7x1-1/2 นิ้ว แพ็ก 25 ชิ้น
35 บาท
SKU: 1064779
สกรูเกลียวปล่อย TF BY TORA 12X3 นิ้ว 10 ตัว
35 บาท
SKU: 1114828
สกรูยึดแผ่นซ้อนเมทัลชีท BY TORA 10x22 นิ้ว แพ็ก 10...
35 บาท
SKU: 213452
สกรูปลายสว่าน TF FITT 8x1/2 นิ้ว 25 ตัว
35 บาท
SKU: 17863
น็อตหางปลา 4 MM 10 ตัว
35 บาท
SKU: 15984
สกรูเกลียวปล่อย TP 7X1-1/2 นิ้ว 25 ตัว
34 บาท
SKU: 15936
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 5X40 มม. 25 ตัว
29 บาท
SKU: 15937
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 5X45 มม. 25 ตัว
29 บาท
SKU: 16005
สกรูเกลียวปล่อย TF 10X1/2 นิ้ว 25 ตัว
27 บาท
SKU: 55340
สกรูหัวห่วงตัวซี FITT 1 นิ้ว
25 บาท
SKU: 15928
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X45 มม. 25 ตัว
25 บาท
SKU: 55339
สกรูห่วงตัวซี FITT 3/4 นิ้ว
25 บาท
SKU: 55338
สกรูห่วงตัวแอล FITT 1 นิ้ว
25 บาท
SKU: 1064503
ตะปูตอกไม้ BY TORA 2" 1 กก.
70 บาท
SKU: 1115043
ตะปูยิงรีเวท 4-4 1/8x3/8
275 บาท
SKU: 1115069
ตะปูยิงรีเวท 5-5 5/32"x7/16"
72 บาท
SKU: 1115065
ตะปูยิงรีเวท 5-4 5/32"x3/8"
72 บาท
SKU: 1115062
ตะปูยิงรีเวท 5-8 5/32"x5/8"
72 บาท
SKU: 1054965
สกรูปลายสว่าน TP 10X1 นิ้ว FITT 10 ตัว
22 บาท
SKU: 16030
สกรูหัวหกเหลี่ยมน็อต FITT 8x40 มม. 4 ชุด
22 บาท
SKU: 1054945
สกรูปลายสว่าน TP 8X1-1/2 นิ้ว FITT 10 ตัว
22 บาท
SKU: 1054966
สกรูเกลียวปล่อย TF 3X15 MM FITT 12 ตัว
22 บาท
SKU: 37442
สกรูหัวหกเหลี่ยมน็อต 8X15 มม. แพ็ก 4 ชิ้น
22 บาท
SKU: 1054946
สกรูปลายสว่าน TP 8X2 นิ้ว FITT 10 ตัว
22 บาท


อุปกรณ์ยึดติด (Fasteners)

อุปกรณ์ยึดติด เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีความสำคัญอย่างมากในงานก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือต่อเติม อย่างเช่น สกรู น็อต พุ๊ก ตะปู แหวน หรือ เครื่องมือช่างอื่นๆ ที่มีให้เลือกซื้อแบบครบครันที่ Homepro Online โดยอุปกรณ์ยึดติดเป็นเหมือนกับตัวยึดส่วนประกอบต่างๆของวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ให้มีความแน่นหนา แข็งแรงทนทานและพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย แนะแน่นอนว่าอุปกรณ์ยึดติดที่มีวางจำหน่ายมีอยู่มากมายหลายชนิด การเลือกใช้งานจึงต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติให้มีความเหมาะสมกับงานที่จะทำ และสำหรับช่างมือใหม่หรือใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นลงมือซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านด้วยตัวเอง จะต้องทำความรู้จักกับอุปกรณ์ยึดติดสำหรับใช้งานเบื้องต้นดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ยึดติด: สกรูและน็อต

เป็นอุปกรณ์ยึดติดพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับงานช่าง ใช้สำหรับการยึดวัตถุสองชิ้นให้ติดกัน ซึ่งคนทั่วไปส่วนใหญ่จะเรียกสกรูและน็อตรวมกันว่า "น็อต" เพียงอย่างเดียว แต่อันที่จริงแล้วสกรูและน็อตนั้นมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของรูปร่างและการใช้งาน
 • สกรู ก็คือน็อตตัวผู้ ที่มีลักษณะเป็นเกลียวรอบยาว บริเวณหัวสกรูจะมีให้เลือกใช้งานอยู่หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นหัวสกรูแบบแฉก หัวสกรูแบบผ่า หัวสกรูแบบหกเหลี่ยม ฯลฯ
 • น็อต ก็คือน็อตตัวเมียที่มีลักษณะคล้ายกับแหวน เป็นกลมๆและมีรูตรงกลาง ซึ่งภายในรูตรงกลางจะเป็นร่องเกลียวสำหรับใช้งานคู่กับสกรู สามารถหมุนเข้ากับสกรูได้ ซึ่งน็อตจะมีให้เลือกใช้งานอยู่หลายประเภท เช่น น็อตหกเหลี่ยม น็อตกลม น็อตติดจาน ฯลฯ

อุปกรณ์ยึดติด: พุ๊ก

พุ๊ก เป็นอุปกรณ์ยึดติดที่ใช้สำหรับช่วยยึดน็อตและสกรูเข้ากับพื้นที่ผนังและกำแพง ไม่ว่าจะเป็นกำแพงคอนกรีตหรือผนังยิปซั่มก็สามารถใช้สว่านเจาะรูและตีพุ๊กเข้าไปฝังในช่อง เพื่อทำการติดตั้งสกรูและน็อตในการยึดติดกับวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งพุ๊กที่มีให้เลือกใช้งานในปัจจุบัน มีให้เลือกใช้อยู่หลากหลายชนิด เช่น พุ๊กเหล็ก พุ๊กพลาสติก พุ๊กคอนกรีต พุ๊กตะกั่ว ฯลฯ ซึ่งพุ๊กแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน...
 • พุ๊กพลาสติก เหมาะกับงานง่ายๆ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่มาก โดยทั่วไปจะใช้กับงานเล็กๆ เช่น การแขวนกรอบรูป การแขวนนาฬิกา การแขวนกระจก เป็นต้น
 • พุ๊กคอนกรีต เป็นพุ๊กที่มีความเหนียวและแข็งแรง มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ผลิตจากวัสดุเหล็กและสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าพุ๊กพลาสติก
 • พุ๊กงานยิปซัม เป็นพุ๊กที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับแผ่นยิปซัมโดยเฉพาะ เนื่องจากแผ่นยิปซัมจะสามารถรับน้ำหนักได้น้อยกว่ากำแพงคอนกรีต ดังนั้นพุ๊กสำหรับงานยิปซัมจึงถูกออกแบบมาให้กระเปาะนูนออกมาเล็กน้อย ช่วยเสริมให้การยึดเกาะทำได้ดีมากกว่าเดิม
 • พุ๊กเหล็ก เป็นพุ๊กที่เหมาะกับการใช้งานใหญ่ที่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น งานยึดฝ้าเพดาน งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ เป็นต้น
 • พุ๊กตะกั่ว เป็นพุ๊กที่เหมาะกับงานนอกตัวอาคาร สามารถทนต่ออุณภูมิความร้อนได้ดี และเกิดสนิมได้ยากมากกว่าพุ๊กประเภทอื่น

อุปกรณ์ยึดติด: ตะปู

ตะปู อุปกรณ์ยึดติดที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับงานช่าง ใช้สำหรับงานยึดติดวัสดุต่างๆเข้าด้วยกัน การใช้งานก็สามารถทำได้ง่ายเพียงแค่วางตะปูนบนตำแหน่งที่ต้องการจะยึดติดและใช้ค้อนออกแรงตีเพื่อทุบตะปูลงวัสดุให้แน่น โดยตะปูที่มีให้เลือกใช้งานทั่วไปก็มีหลากหลายประเภท เช่น ตะปูตอกไม้ ตะปูเข็ม ตะปูตอกสังกะสี ตะปูคอนกรีต ตะปูตีกิ๊บเคเบิล หรือตะปูตีกิ๊บสายไฟ เป็นต้น ซึ่งตะปูแต่ละประเภทก็เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน สำหรับช่างมือใหม่อาจจะต้องศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ โดยรายละเอียดของตะปูแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้...
 • ตะปูตอกไม้ เป็นตะปูที่ใช้สำหรับการตอกวัสดุไม้เข้าด้วยกัน ความยาวของตะปูก็มีความแตกต่าง คุณควรเลือกความยาวให้เหมาะสมกับความหนาของวัสดุไม้ เพื่อเพิ่มความแน่นในการยึดติดให้มากขึ้น
 • ตะปูเข็ม เป็นตะปูที่มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับงาน DIY หรืองานที่ต้องการความเนี๊ยบไร้ร่องรอยการตอกตะปู
 • ตะปูคอนกรีต เป็นตะปูที่มีลักษณะคล้ายกับตะปูตอกไม้ แต่มีความแข็งแกร่งมากกว่า โดยตะปูคอนกรีตจำนิยมใช้กับงานยึดติดวัสดุไม้เข้ากับคอนกรีต
 • ตะปูตีกิ๊บ จะเป็นตะสำหรับการยึดเก็บสายเคเบิลหรือสายไฟให้มีความเป็นระเบียบและเรียบร้อย
นอกจากอุปกรณ์ยึดติดที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีการใช้กาวที่เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติช่วยประสานสิ่งต่างๆให้ยึดติดเข้าด้วยกัน โดยทั่วไปแล้วกาวที่ใช้ในงานช่างหรืองานซ่อมแซม ก็มีให้เลือกอยู่หลากหลายชนิด เช่น กาวตะปู กาวซีเมนต์ กาวอีพ็อกซี่ กาวลาเท็กซ์ กาวยาง กาวซิลิโคน เป็นต้น ซึ่งการเลือกอุปกรณ์ยึดติดต่างๆมาใช้งานก็แล้วแต่ลักษณะงานที่ต้องใช้ ซึ่งคุณสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ยึดติดได้ที่ Homepro Online

กาวอเนกประสงค์ Homepro

หากคุณต้องการอุปกรณ์ยึดติดคุณภาพ สำหรับการ ยึดติด ซ่อมแซม อุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ สามารถเลือกซื้อกาวทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น สกรู น็อต พุ๊ก ตะปู แหวน หรืออุปกรณ์ยึดติดอื่นๆ ในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณอย่างรวดเร็ว ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Center 1284