1284

สกรู, น๊อตและแหวน

SKU: 1014423
สกรูเกลียวปล่อย TF FITT 8X1 นิ้ว 100 ตัว
87 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1082328
สกรูไดร์วอลล์ BY TORA 6X1" 100 ตัว
75 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1014415
สกรูเกลียวปล่อย TF FITT 7X1-1/4 นิ้ว 100 ตัว
87 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1082210
สกรูเกลียวปล่อย TF BY TORA 7X1 นิ้ว 200 ตัว
75 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15997
สกรูเกลียวปล่อย TF 7X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1014409
สกรูเกลียวปล่อย TF FITT 8X1-1/4 นิ้ว 100 ตัว
87 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1082344
สกรูไดร์วอลล์ BY TORA 6X3/4 นิ้ว 100 ตัว
69 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15958
สกรูเกลียวมิลน็อต JF FITT 5x15 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1054489
สกรูปลายสว่านหัวเวเฟอร์ FITT 8X3/4 นิ้ว 20 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1014421
สกรูเกลียวปล่อย TF FITT 6X5/8 นิ้ว 100 ตัว
54 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15979
สกรูเกลียวปล่อย TP 7X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37212
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1054581
สกรูยึดไม้ฝาไม่มีปีก FITT 7X1 นิ้ว 12 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173181
สกรูคอนกรีตหัวเตเปอร์ DEXZON 10x1 1/4 นิ้ว แพ็ก 25...
40 36 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 17881
แหวนสปริง FITT 5 มม. 100 ชิ้น/ชุด
29 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136297
แหวนอีแปะ BIH 5 มม. 100 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 37190
สกรูเกลียวปล่อย TP 8X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37181
สกรูเกลียวปล่อย TP 4X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1006595
แหวนอีแปะ FITT 5 มม. 50 กรัม
20 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 37218
สกรูเกลียวปล่อย TF 8X3/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 56 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37213
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X5/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 15993
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X3/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 37207
สกรูเกลียวปล่อย TF 4X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1065010
สกรูเกลียวปล่อย TF BYTORA 7X1-1/2 นิ้ว 200 ตัว
85 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37483
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X8 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 203570
สกรูห่วงตัวซี FITT 1-1/4 นิ้ว แพ็ก 10 ชิ้น
39 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15996
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X1-1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1054563
สกรูเกลียวมิลน็อต FITT 6X50 มม. 10 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1054524
สกรูปลายสว่านหัวเวเฟอร์ FITT 8X1 นิ้ว 20 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37193
สกรูเกลียวปล่อย TP 8X1 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 16001
สกรูเกลียวปล่อย TF 7X1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37482
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X6 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
20 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178556
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 12X3 นิ้ว 200 ตัว
379 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 37484
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X12 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 37465
สกรูเกลียวมิลน็อต JF FITT 4x12 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15954
สกรูเกลียวมิลน็อต JF 4X40 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
20 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15923
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X20 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1046470
สกรูหัวห่วงตัวโอ FITT 6x60 มม. 5 ตัว
42 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1046681
สกรูห่วงตัวซี FITT 6x85 มม. แพ็ก 5 ชิ้น
39 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 203889
สกรูหัวห่วงตะขอ FITT 1/4 นิ้ว 1 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 203566
สกรูเหล็กหัวห่วง ตัวแอล FITT 1-1/4 นิ้ว
35 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178612
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 8X2 นิ้ว 200 ตัว
125 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1055202
สกรูไดร์วอลล์ FITT 6X1" 30 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174174
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 6X1 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 16002
สกรูเกลียวปล่อย TF 7X1-1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1017904
สกรูยึดไม้ฝาไม่มีปีก FITT 7x1 นิ้ว แพ็ก 100 ชิ้น
97 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173144
สกรูคอนกรีตหัวเตเปอร์ DEXZON 10x1 1/2 นิ้ว แพ็ก 25...
46 40 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 280442
สกรูปลายสว่าน FITT 4.2x19 มม. 15 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178603
สกรูกระเบื้องซีแพค IR TF DEXZON 8x2 นิ้ว 250 ตัว
199 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1054858
สกรูปลายสว่าน TP 8X1 นิ้ว FITT 10 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1136425
แหวนอีแปะ BIH 4 มม. 100 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1014417
สกรูเกลียวปล่อย TF FITT 7X2 นิ้ว 100 ตัว
102 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054490
แหวนอีแปะอะลูมิเนียม FITT 8 MM 50 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37208
สกรูเกลียวปล่อย TF 4X5/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 34631
สกรูหัวหกเหลี่ยม 1/2"X4" แพ็ก 2 ชิ้น
170 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 15951
สกรูเกลียวมิลน็อต JF 4X25 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
20 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173997
สกรูหัวหกเหลี่ยมพร้อมน็อต DEXZON 10X50 มม. 2 ชิ้น/...
22 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1174176
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 6X3/4 นิ้ว 25 ตัว
24 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 37221
สกรูเกลียวปล่อย TF 8X1-1/2 นิ้ว 25 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178854
สกรูปลายสว่าน DEXZON TF 8x1-1/4 นิ้ว 500 ตัว
229 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1064779
สกรูเกลียวปล่อย TF BY TORA 12X3 นิ้ว 10 ตัว
35 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15924
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X30 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15935
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 5X35 มม. 25 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178611
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 7X2 นิ้ว 200 ตัว
115 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 15934
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 5X30 มม. 25 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 213448
สกรูยึดไม้ฝามีปีก FITT 7x1-1/2 นิ้ว แพ็ก 25 ชิ้น
35 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1014419
สกรูเกลียวปล่อย TF FITT 8X1-1/2 นิ้ว 100 ตัว
97 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 202893
สกรูยึดซ้อนแผ่นหลังคา FITT CTSD1022 แพ็ก 20 ชิ้น
49 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1006588
แหวนอีแปะ FITT 4 มม.
20 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 213438
สกรูปลายสว่าน TP FITT 8x1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
41 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018067
สกรูปลายแหลมคอหยัก FITT 7x45 มม. 100 ตัว
126 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 15995
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1046672
สกรูห่วงตัวซี FITT 4x55 มม. แพ็ก 5 ชิ้น
29 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15925
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X25 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37211
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X3/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37439
สกรูหัวหกเหลี่ยมน็อต FITT 6x45 มม. 6 ชุด
20 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1054515
แหวนอีแปะอะลูมิเนียม FITT 10 MM 30 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1055555
สกรูปลายแหลมคอหยัก FITT 7X45 มม. 15 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1065126
สกรูยึดไม้ฝามีปีก BY TORA 7x1 นิ้ว แพ็ก 500 ชิ้น
215 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37466
สกรูเกลียวมิลน็อต JF FITT 4x18 มม. 25 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 213437
สกรูปลายสว่าน TP FITT 8x1 นิ้ว 25 ตัว
41 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1089917
แหวนอีแปะ BY TORA 12X22 มม. 20 ตัว
23 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15928
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X45 มม. 25 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 281121
สกรูเกลียวมิล น็อต FITT JP 6X30 มม. สีรุ้ง
25 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1178506
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 10X1-1/2 นิ้ว 200 ตัว
149 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1111587
น็อตหกเหลี่ยมกิโล BY TORA 1/4 นิ้วX1-1/2 นิ้ว
59 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172840
สกรูคอนกรีตหัวนูน DEXZON 10x1 1/2 นิ้ว 25 ชิ้น
46 40 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 17890
แหวนอีแปะ FITT 8 มม.100 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1006612
แหวนอีแปะ FITT 6 มม. 50 กรัม
20 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37215
สกรูเกลียวปล่อย TF 8X3/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 203891
สกรูหัวห่วงตัวโอ FITT 3/8 นิ้ว 1 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 281128
สกรูปลายสว่านพร้อมแหวน FITT 5.5x25 มม. 16 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 106605
สกรูห่วงตัวแอล FITT 1 นิ้ว แพ็ก 8 ชิ้น
25 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1017931
สกรูยึดไม้ฝาไม่มีปีก7X1-3/4 นิ้ว FITT 100 ชิ้น
120 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 24128
สกรูไดร์วอลล์ 1 นิ้ว สีดำ 25 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1065212
สกรูปลายสว่าน TF BY TORA 8X1-1/4 นิ้ว 200 ตัว
129 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173100
สกรูคอนกรีตหัวนูน DEXZON 10x1 1/4 นิ้ว 25 ชิ้น
40 36 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1090052
ตะขอ ตัว L BY TORA 1/4 นิ้ว 6 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 16000
สกรูเกลียวปล่อย TF 7X1 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15948
สกรูเกลียวมิลน็อต JF FITT 4x10 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้


อุปกรณ์ยึดติด (Fasteners)

อุปกรณ์ยึดติด เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีความสำคัญอย่างมากในงานก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือต่อเติม อย่างเช่น สกรู น็อต พุ๊ก ตะปู แหวน หรือ เครื่องมือช่างอื่นๆ ที่มีให้เลือกซื้อแบบครบครันที่ Homepro Online โดยอุปกรณ์ยึดติดเป็นเหมือนกับตัวยึดส่วนประกอบต่างๆของวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ให้มีความแน่นหนา แข็งแรงทนทานและพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย แนะแน่นอนว่าอุปกรณ์ยึดติดที่มีวางจำหน่ายมีอยู่มากมายหลายชนิด การเลือกใช้งานจึงต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติให้มีความเหมาะสมกับงานที่จะทำ และสำหรับช่างมือใหม่หรือใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นลงมือซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านด้วยตัวเอง จะต้องทำความรู้จักกับอุปกรณ์ยึดติดสำหรับใช้งานเบื้องต้นดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ยึดติด: สกรูและน็อต

เป็นอุปกรณ์ยึดติดพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับงานช่าง ใช้สำหรับการยึดวัตถุสองชิ้นให้ติดกัน ซึ่งคนทั่วไปส่วนใหญ่จะเรียกสกรูและน็อตรวมกันว่า "น็อต" เพียงอย่างเดียว แต่อันที่จริงแล้วสกรูและน็อตนั้นมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของรูปร่างและการใช้งาน
 • สกรู ก็คือน็อตตัวผู้ ที่มีลักษณะเป็นเกลียวรอบยาว บริเวณหัวสกรูจะมีให้เลือกใช้งานอยู่หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นหัวสกรูแบบแฉก หัวสกรูแบบผ่า หัวสกรูแบบหกเหลี่ยม ฯลฯ
 • น็อต ก็คือน็อตตัวเมียที่มีลักษณะคล้ายกับแหวน เป็นกลมๆและมีรูตรงกลาง ซึ่งภายในรูตรงกลางจะเป็นร่องเกลียวสำหรับใช้งานคู่กับสกรู สามารถหมุนเข้ากับสกรูได้ ซึ่งน็อตจะมีให้เลือกใช้งานอยู่หลายประเภท เช่น น็อตหกเหลี่ยม น็อตกลม น็อตติดจาน ฯลฯ

อุปกรณ์ยึดติด: พุ๊ก

พุ๊ก เป็นอุปกรณ์ยึดติดที่ใช้สำหรับช่วยยึดน็อตและสกรูเข้ากับพื้นที่ผนังและกำแพง ไม่ว่าจะเป็นกำแพงคอนกรีตหรือผนังยิปซั่มก็สามารถใช้สว่านเจาะรูและตีพุ๊กเข้าไปฝังในช่อง เพื่อทำการติดตั้งสกรูและน็อตในการยึดติดกับวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งพุ๊กที่มีให้เลือกใช้งานในปัจจุบัน มีให้เลือกใช้อยู่หลากหลายชนิด เช่น พุ๊กเหล็ก พุ๊กพลาสติก พุ๊กคอนกรีต พุ๊กตะกั่ว ฯลฯ ซึ่งพุ๊กแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน...
 • พุ๊กพลาสติก เหมาะกับงานง่ายๆ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่มาก โดยทั่วไปจะใช้กับงานเล็กๆ เช่น การแขวนกรอบรูป การแขวนนาฬิกา การแขวนกระจก เป็นต้น
 • พุ๊กคอนกรีต เป็นพุ๊กที่มีความเหนียวและแข็งแรง มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ผลิตจากวัสดุเหล็กและสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าพุ๊กพลาสติก
 • พุ๊กงานยิปซัม เป็นพุ๊กที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับแผ่นยิปซัมโดยเฉพาะ เนื่องจากแผ่นยิปซัมจะสามารถรับน้ำหนักได้น้อยกว่ากำแพงคอนกรีต ดังนั้นพุ๊กสำหรับงานยิปซัมจึงถูกออกแบบมาให้กระเปาะนูนออกมาเล็กน้อย ช่วยเสริมให้การยึดเกาะทำได้ดีมากกว่าเดิม
 • พุ๊กเหล็ก เป็นพุ๊กที่เหมาะกับการใช้งานใหญ่ที่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น งานยึดฝ้าเพดาน งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ เป็นต้น
 • พุ๊กตะกั่ว เป็นพุ๊กที่เหมาะกับงานนอกตัวอาคาร สามารถทนต่ออุณภูมิความร้อนได้ดี และเกิดสนิมได้ยากมากกว่าพุ๊กประเภทอื่น

อุปกรณ์ยึดติด: ตะปู

ตะปู อุปกรณ์ยึดติดที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับงานช่าง ใช้สำหรับงานยึดติดวัสดุต่างๆเข้าด้วยกัน การใช้งานก็สามารถทำได้ง่ายเพียงแค่วางตะปูนบนตำแหน่งที่ต้องการจะยึดติดและใช้ค้อนออกแรงตีเพื่อทุบตะปูลงวัสดุให้แน่น โดยตะปูที่มีให้เลือกใช้งานทั่วไปก็มีหลากหลายประเภท เช่น ตะปูตอกไม้ ตะปูเข็ม ตะปูตอกสังกะสี ตะปูคอนกรีต ตะปูตีกิ๊บเคเบิล หรือตะปูตีกิ๊บสายไฟ เป็นต้น ซึ่งตะปูแต่ละประเภทก็เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน สำหรับช่างมือใหม่อาจจะต้องศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ โดยรายละเอียดของตะปูแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้...
 • ตะปูตอกไม้ เป็นตะปูที่ใช้สำหรับการตอกวัสดุไม้เข้าด้วยกัน ความยาวของตะปูก็มีความแตกต่าง คุณควรเลือกความยาวให้เหมาะสมกับความหนาของวัสดุไม้ เพื่อเพิ่มความแน่นในการยึดติดให้มากขึ้น
 • ตะปูเข็ม เป็นตะปูที่มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับงาน DIY หรืองานที่ต้องการความเนี๊ยบไร้ร่องรอยการตอกตะปู
 • ตะปูคอนกรีต เป็นตะปูที่มีลักษณะคล้ายกับตะปูตอกไม้ แต่มีความแข็งแกร่งมากกว่า โดยตะปูคอนกรีตจำนิยมใช้กับงานยึดติดวัสดุไม้เข้ากับคอนกรีต
 • ตะปูตีกิ๊บ จะเป็นตะสำหรับการยึดเก็บสายเคเบิลหรือสายไฟให้มีความเป็นระเบียบและเรียบร้อย
นอกจากอุปกรณ์ยึดติดที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีการใช้กาวที่เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติช่วยประสานสิ่งต่างๆให้ยึดติดเข้าด้วยกัน โดยทั่วไปแล้วกาวที่ใช้ในงานช่างหรืองานซ่อมแซม ก็มีให้เลือกอยู่หลากหลายชนิด เช่น กาวตะปู กาวซีเมนต์ กาวอีพ็อกซี่ กาวลาเท็กซ์ กาวยาง กาวซิลิโคน เป็นต้น ซึ่งการเลือกอุปกรณ์ยึดติดต่างๆมาใช้งานก็แล้วแต่ลักษณะงานที่ต้องใช้ ซึ่งคุณสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ยึดติดได้ที่ Homepro Online

กาวอเนกประสงค์ Homepro

หากคุณต้องการอุปกรณ์ยึดติดคุณภาพ สำหรับการ ยึดติด ซ่อมแซม อุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ สามารถเลือกซื้อกาวทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น สกรู น็อต พุ๊ก ตะปู แหวน หรืออุปกรณ์ยึดติดอื่นๆ ในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณอย่างรวดเร็ว ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Center 1284