ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN

ถึง

สกรูเกลียวมิล

SKU: 15938
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 5X50 มม. 25 ตัว
25 บาท
SKU: 15928
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X45 มม. 25 ตัว
25 บาท
SKU: 15965
สกรูเกลียวมิลน็อต JF 5X50 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
29 บาท
SKU: 37465
สกรูเกลียวมิลน็อต JF FITT 4x12 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 15973
สกรูเกลียวมิลน็อต JF FITT 6x45 มม. 25 ตัว
29 บาท
SKU: 15929
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X50 มม. 25 ตัว
25 บาท
SKU: 15934
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 5X30 มม. 25 ตัว
25 บาท
SKU: 15921
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X10 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37483
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X8 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 15948
สกรูเกลียวมิลน็อต JF FITT 4x10 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37482
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X6 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
20 บาท
SKU: 15924
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X30 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37493
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 8X18 มม. 25 ตัว
37 บาท
SKU: 37485
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X18 มม. 25 ตัว
22 บาท
SKU: 15935
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 5X35 มม. 25 ตัว
25 บาท
SKU: 15955
สกรูเกลียวมิลน็อต JF FITT 4x45 มม. 25 ตัว
27 บาท
SKU: 15970
สกรูเกลียวมิลน็อต JF 6X30 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
27 บาท
SKU: 37489
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 6X8 มม. 25 ตัว
25 บาท
SKU: 35179
สกรูเกลียวมิลหัวจม FITT 6x40 มม. 8 ตัว
42 บาท
SKU: 37467
สกรูเกลียวมิลน็อต JF FITT 5x8 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 15937
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 5X45 มม. 25 ตัว
29 บาท
SKU: 37492
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 8X15 มม. 25 ตัว
39 บาท
SKU: 37487
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 5X12 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 203568
สกรูเกลียวมิล JF FITT 8x45 มม. 15 ตัว
49 บาท
SKU: 15925
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X25 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 15926
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X35 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 15933
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 5X25 มม. 25 ตัว
22 บาท
SKU: 15954
สกรูเกลียวมิลน็อต JF 4X40 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
20 บาท
SKU: 15960
สกรูเกลียวมิลน็อต JF 5X25 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
25 บาท
SKU: 35187
สกรูเกลียวมิลหัวจม FITT 8x40 มม. 8 ตัว
54 บาท
SKU: 15962
สกรูเกลียวมิลน็อต JF FITT 5x35 มม. 25 ตัว
27 บาท
SKU: 35170
สกรูเกลียวมิลหัวจม FITT 5x40 มม. 8 ตัว
42 บาท
SKU: 37468
สกรูเกลียวมิลน็อต JF FITT 5x12 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 15922
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X15 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37472
สกรูเกลียวมิลน็อต JF FITT 6x18 มม. 25 ตัว
22 บาท
SKU: 15939
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 6X10 มม. 25 ตัว
25 บาท
SKU: 15931
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 5X15 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 35181
สกรูเกลียวมิลหัวจม FITT 6x50 มม. 8 ตัว
59 บาท
SKU: 37496
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 8X30 มม. 25 ตัว
45 บาท
SKU: 15936
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 5X40 มม. 25 ตัว
29 บาท
SKU: 15944
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 6X35 มม. 25 ตัว
29 บาท
SKU: 203561
สกรูเกลียวมิล JF FITT 8x35 มม. 15 ตัว
37 บาท
SKU: 15930
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 5X10 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37491
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 6X18 มม. 25 ตัว
22 บาท
SKU: 35167
สกรูเกลียวมิลหัวจม 5X25 MM 8 ตัว
25 บาท
SKU: 203572
สกรูเกลียวมิล JP FITT 8x35 มม. 15 ตัว
34 บาท
SKU: 15959
สกรูเกลียวมิลน็อต JF FITT 5x20 มม. 25 ตัว
25 บาท
SKU: 37486
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 5X8 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37490
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 6X12 มม. 25 ตัว
27 บาท
SKU: 37495
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 8X25 มม. 25 ตัว
47 บาท
SKU: 35176
สกรูเกลียวมิลหัวจม FITT 6x25 มม. 8 ตัว
25 บาท
SKU: 37488
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 5X18 มม. 25 ตัว
22 บาท
SKU: 15941
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 6X20 มม. 25 ตัว
25 บาท
SKU: 15932
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 5X20 มม. 25 ตัว
25 บาท
SKU: 15927
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X40 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37476
สกรูเกลียวมิลน็อต JF 8X25 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
45 บาท
SKU: 203563
สกรูเกลียวมิล JF FITT 8x40 มม. 15 ตัว
41 บาท
SKU: 281121
สกรูเกลียวมิล น็อต FITT JP 6X30 มม. สีรุ้ง
25 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15968
สกรูเกลียวมิลน็อต JF 6X20 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
25 บาท
SKU: 1054563
สกรูเกลียวมิลน็อต FITT 6X50 มม. 10 ตัว
20 บาท
SKU: 15940
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 6X15 มม. 25 ตัว
25 บาท
SKU: 15958
สกรูเกลียวมิลน็อต JF FITT 5x15 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 15967
สกรูเกลียวมิลน็อต JF 6X15 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
25 บาท
SKU: 15950
สกรูเกลียวมิลน็อต JF FITT 4x20 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 15942
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 6X25 มม. 25 ตัว
29 บาท
SKU: 281120
สกรูเกลียวมิล น็อต FITT 6X20 มม. สีรุ้ง
25 บาท
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 35184
สกรูเกลียวมิลหัวจม 8X25 MM 8 ตัว
54 บาท
SKU: 15969
สกรูเกลียวมิลน็อต JF 6X25 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
27 บาท
SKU: 15971
สกรูเกลียวมิลน็อต JF FITT 6x35 มม. 25 ตัว
29 บาท
SKU: 203574
สกรูเกลียวมิล JF FITT 8x50 มม. 15 ตัว
47 บาท
SKU: 15949
สกรูเกลียวมิลน็อต JF FITT 4x15 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 15951
สกรูเกลียวมิลน็อต JF 4X25 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
20 บาท
SKU: 203557
สกรูเกลียวมิล JP FITT 8x45 มม. 15 ตัว
39 บาท
SKU: 15947
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 6X50 มม. 25 ตัว
29 บาท
SKU: 15923
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X20 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 203559
สกรูเกลียวมิล JP FITT 8x50 มม. 15 ตัว
47 บาท
SKU: 15961
สกรูเกลียวมิลน็อต JF 5X30 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
25 บาท
SKU: 37484
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X12 มม. 25 ตัว
20 บาท
SKU: 15943
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 6X30 มม. 25 ตัว
29 บาท


อุปกรณ์ยึดติด (Fasteners)

อุปกรณ์ยึดติด เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีความสำคัญอย่างมากในงานก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือต่อเติม อย่างเช่น สกรู น็อต พุ๊ก ตะปู แหวน หรือ เครื่องมือช่างอื่นๆ ที่มีให้เลือกซื้อแบบครบครันที่ Homepro Online โดยอุปกรณ์ยึดติดเป็นเหมือนกับตัวยึดส่วนประกอบต่างๆของวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ให้มีความแน่นหนา แข็งแรงทนทานและพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย แนะแน่นอนว่าอุปกรณ์ยึดติดที่มีวางจำหน่ายมีอยู่มากมายหลายชนิด การเลือกใช้งานจึงต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติให้มีความเหมาะสมกับงานที่จะทำ และสำหรับช่างมือใหม่หรือใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นลงมือซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านด้วยตัวเอง จะต้องทำความรู้จักกับอุปกรณ์ยึดติดสำหรับใช้งานเบื้องต้นดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ยึดติด: สกรูและน็อต

เป็นอุปกรณ์ยึดติดพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับงานช่าง ใช้สำหรับการยึดวัตถุสองชิ้นให้ติดกัน ซึ่งคนทั่วไปส่วนใหญ่จะเรียกสกรูและน็อตรวมกันว่า "น็อต" เพียงอย่างเดียว แต่อันที่จริงแล้วสกรูและน็อตนั้นมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของรูปร่างและการใช้งาน
 • สกรู ก็คือน็อตตัวผู้ ที่มีลักษณะเป็นเกลียวรอบยาว บริเวณหัวสกรูจะมีให้เลือกใช้งานอยู่หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นหัวสกรูแบบแฉก หัวสกรูแบบผ่า หัวสกรูแบบหกเหลี่ยม ฯลฯ
 • น็อต ก็คือน็อตตัวเมียที่มีลักษณะคล้ายกับแหวน เป็นกลมๆและมีรูตรงกลาง ซึ่งภายในรูตรงกลางจะเป็นร่องเกลียวสำหรับใช้งานคู่กับสกรู สามารถหมุนเข้ากับสกรูได้ ซึ่งน็อตจะมีให้เลือกใช้งานอยู่หลายประเภท เช่น น็อตหกเหลี่ยม น็อตกลม น็อตติดจาน ฯลฯ

อุปกรณ์ยึดติด: พุ๊ก

พุ๊ก เป็นอุปกรณ์ยึดติดที่ใช้สำหรับช่วยยึดน็อตและสกรูเข้ากับพื้นที่ผนังและกำแพง ไม่ว่าจะเป็นกำแพงคอนกรีตหรือผนังยิปซั่มก็สามารถใช้สว่านเจาะรูและตีพุ๊กเข้าไปฝังในช่อง เพื่อทำการติดตั้งสกรูและน็อตในการยึดติดกับวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งพุ๊กที่มีให้เลือกใช้งานในปัจจุบัน มีให้เลือกใช้อยู่หลากหลายชนิด เช่น พุ๊กเหล็ก พุ๊กพลาสติก พุ๊กคอนกรีต พุ๊กตะกั่ว ฯลฯ ซึ่งพุ๊กแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน...
 • พุ๊กพลาสติก เหมาะกับงานง่ายๆ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่มาก โดยทั่วไปจะใช้กับงานเล็กๆ เช่น การแขวนกรอบรูป การแขวนนาฬิกา การแขวนกระจก เป็นต้น
 • พุ๊กคอนกรีต เป็นพุ๊กที่มีความเหนียวและแข็งแรง มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ผลิตจากวัสดุเหล็กและสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าพุ๊กพลาสติก
 • พุ๊กงานยิปซัม เป็นพุ๊กที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับแผ่นยิปซัมโดยเฉพาะ เนื่องจากแผ่นยิปซัมจะสามารถรับน้ำหนักได้น้อยกว่ากำแพงคอนกรีต ดังนั้นพุ๊กสำหรับงานยิปซัมจึงถูกออกแบบมาให้กระเปาะนูนออกมาเล็กน้อย ช่วยเสริมให้การยึดเกาะทำได้ดีมากกว่าเดิม
 • พุ๊กเหล็ก เป็นพุ๊กที่เหมาะกับการใช้งานใหญ่ที่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น งานยึดฝ้าเพดาน งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ เป็นต้น
 • พุ๊กตะกั่ว เป็นพุ๊กที่เหมาะกับงานนอกตัวอาคาร สามารถทนต่ออุณภูมิความร้อนได้ดี และเกิดสนิมได้ยากมากกว่าพุ๊กประเภทอื่น

อุปกรณ์ยึดติด: ตะปู

ตะปู อุปกรณ์ยึดติดที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับงานช่าง ใช้สำหรับงานยึดติดวัสดุต่างๆเข้าด้วยกัน การใช้งานก็สามารถทำได้ง่ายเพียงแค่วางตะปูนบนตำแหน่งที่ต้องการจะยึดติดและใช้ค้อนออกแรงตีเพื่อทุบตะปูลงวัสดุให้แน่น โดยตะปูที่มีให้เลือกใช้งานทั่วไปก็มีหลากหลายประเภท เช่น ตะปูตอกไม้ ตะปูเข็ม ตะปูตอกสังกะสี ตะปูคอนกรีต ตะปูตีกิ๊บเคเบิล หรือตะปูตีกิ๊บสายไฟ เป็นต้น ซึ่งตะปูแต่ละประเภทก็เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน สำหรับช่างมือใหม่อาจจะต้องศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ โดยรายละเอียดของตะปูแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้...
 • ตะปูตอกไม้ เป็นตะปูที่ใช้สำหรับการตอกวัสดุไม้เข้าด้วยกัน ความยาวของตะปูก็มีความแตกต่าง คุณควรเลือกความยาวให้เหมาะสมกับความหนาของวัสดุไม้ เพื่อเพิ่มความแน่นในการยึดติดให้มากขึ้น
 • ตะปูเข็ม เป็นตะปูที่มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับงาน DIY หรืองานที่ต้องการความเนี๊ยบไร้ร่องรอยการตอกตะปู
 • ตะปูคอนกรีต เป็นตะปูที่มีลักษณะคล้ายกับตะปูตอกไม้ แต่มีความแข็งแกร่งมากกว่า โดยตะปูคอนกรีตจำนิยมใช้กับงานยึดติดวัสดุไม้เข้ากับคอนกรีต
 • ตะปูตีกิ๊บ จะเป็นตะสำหรับการยึดเก็บสายเคเบิลหรือสายไฟให้มีความเป็นระเบียบและเรียบร้อย
นอกจากอุปกรณ์ยึดติดที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีการใช้กาวที่เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติช่วยประสานสิ่งต่างๆให้ยึดติดเข้าด้วยกัน โดยทั่วไปแล้วกาวที่ใช้ในงานช่างหรืองานซ่อมแซม ก็มีให้เลือกอยู่หลากหลายชนิด เช่น กาวตะปู กาวซีเมนต์ กาวอีพ็อกซี่ กาวลาเท็กซ์ กาวยาง กาวซิลิโคน เป็นต้น ซึ่งการเลือกอุปกรณ์ยึดติดต่างๆมาใช้งานก็แล้วแต่ลักษณะงานที่ต้องใช้ ซึ่งคุณสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ยึดติดได้ที่ Homepro Online

กาวอเนกประสงค์ Homepro

หากคุณต้องการอุปกรณ์ยึดติดคุณภาพ สำหรับการ ยึดติด ซ่อมแซม อุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ สามารถเลือกซื้อกาวทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น สกรู น็อต พุ๊ก ตะปู แหวน หรืออุปกรณ์ยึดติดอื่นๆ ในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณอย่างรวดเร็ว ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Center 1284