1284

ถึง

สกรูเกลียวมิล

SKU: 1173917
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 4X30 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1173957
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 6X35 มม. 25 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1173969
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 6X20 มม. 25 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1173894
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 5X30 มม. 25 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1173798
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 5X18 มม. 25 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1187040
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 5X45 มม. แพ็ก 25 ช...
28 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174101
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 6X40 มม. 25 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184511
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 5X10 มม. แพ็ก 25 ช...
16 บาท
SKU: 1184434
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JF DEXZON 8X40 มม. แพ็ก 15 ช...
40 บาท
SKU: 1184435
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JF DEXZON 8X35 มม. แพ็ก 15 ช...
38 บาท
SKU: 1184485
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JF DEXZON 8X50 มม. แพ็ก 15 ช...
46 บาท
SKU: 1184467
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JF DEXZON 6X30 มม. แพ็ก 25 ช...
26 บาท
SKU: 1184477
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 4X6 มม. แพ็ก 25 ชิ...
12 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184455
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 4X8 มม. แพ็ก 25 ชิ...
12 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184456
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 4X45 มม. แพ็ก 25 ช...
22 บาท
SKU: 1184300
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 8X35 มม. แพ็ก 15 ช...
32 บาท
SKU: 1173973
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 6X12 มม. 25 ตัว
37 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1173984
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 5X15 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1173981
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 4X15 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173968
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 4X45 มม. 25 ตัว
27 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1173963
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 5X50 มม. 25 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1173925
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 5X20 มม. 25 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1173928
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 4X25 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173932
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 5X50 มม. 25 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1173931
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 4X45 มม. 25 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1173918
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 6X8 มม. 25 ตัว
39 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173897
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 4X40 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1173878
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 4X10 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1173885
สกรูเกลียวมิลน็อตหัวจม DEXZON 5X25 มม. 8 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1173860
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 4X18 มม. 25 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1173830
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 5X25 มม. 25 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173817
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 5X10 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1173780
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 6X50 มม. 25 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1187257
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 5X8 มม. แพ็ก 25 ชิ...
14 บาท
SKU: 1187254
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JF DEXZON 4X25 มม. แพ็ก 25 ช...
16 บาท
SKU: 1187264
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JF DEXZON 4X20 มม. แพ็ก 25 ช...
14 บาท
SKU: 1187235
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JF DEXZON 4X35 มม. แพ็ก 25 ช...
20 บาท
SKU: 1187234
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 6X25 มม. แพ็ก 25 ช...
24 บาท
SKU: 1187236
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 4X40 มม. แพ็ก 25 ช...
20 บาท
SKU: 1187241
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 5X35 มม. แพ็ก 25 ช...
24 บาท
SKU: 1187213
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 4X30 มม. แพ็ก 25 ช...
16 บาท
SKU: 1187214
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JF DEXZON 5X35 มม. แพ็ก 25 ช...
24 บาท
SKU: 1187291
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 4X20 มม. แพ็ก 25 ช...
16 บาท
SKU: 1187272
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JF DEXZON 5X50 มม. แพ็ก 25 ช...
28 บาท
SKU: 1187140
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JF DEXZON 4X45 มม. แพ็ก 25 ช...
22 บาท
SKU: 1187199
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JF DEXZON 4X12 มม. แพ็ก 25 ช...
12 บาท
SKU: 1187173
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 4X15 มม. แพ็ก 25 ช...
14 บาท
SKU: 1187170
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 4X8 มม. แพ็ก 25 ชิ...
12 บาท
SKU: 1187157
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JF DEXZON 4X50 มม. แพ็ก 25 ช...
22 บาท
SKU: 1187155
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JF DEXZON 5X45 มม. แพ็ก 25 ช...
28 บาท
SKU: 1187165
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 4X25 มม. แพ็ก 25 ช...
16 บาท
SKU: 1187099
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JF DEXZON 4X15 มม. แพ็ก 25 ช...
16 บาท
SKU: 1187078
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 5X40 มม. แพ็ก 25 ช...
26 บาท
SKU: 1187058
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 5X20 มม. แพ็ก 25 ช...
20 บาท
SKU: 281121
สกรูเกลียวมิล น็อต FITT JP 6X30 มม. สีรุ้ง
25 9 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174072
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 4X18 มม. 25 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1174071
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 4X8 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1174041
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 8X18 มม. 25 ตัว
41 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174031
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 4X50 มม. 25 ตัว
27 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1176141
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 8X40 มม. 15 ตัว
41 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1176006
สกรูเกลียวมิลน็อตหัวจม DEXZON 6X50 มม. 8 ตัว
44 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1176088
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 8X45 มม. 15 ตัว
49 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 15923
สกรูเกลียวมิลน็อต JP 4X20 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173986
สกรูเกลียวมิลน็อตหัวจม DEXZON 6X25 มม. 8 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1187172
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 6X40 มม. แพ็ก 25 ช...
30 บาท
SKU: 281120
สกรูเกลียวมิล น็อต FITT 6X20 มม. สีรุ้ง
25 9 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174042
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 4X35 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174004
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 6X25 มม. 25 ตัว
27 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1174013
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 6X45 มม. 25 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173977
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 4X10 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1184543
สกรูเกลียวมิล JP DEXZON 8X25 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
46 บาท
SKU: 1184238
สกรูเกลียวมิล JP DEXZON 8X30 มม. แพ็ก 25 ชิ้น
40 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184484
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 4X50 มม. แพ็ก 25 ช...
22 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1184493
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 8X45 มม. แพ็ก 15 ช...
38 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184457
สกรูเกลียวมิลพร้อมนอต JP DEXZON 8X50 มม. แพ็ก 15 ช...
46 บาท
SKU: 1054563
สกรูเกลียวมิลน็อต FITT 6X50 มม. 10 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1173976
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 8X15 มม. 25 ตัว
39 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1173978
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 5X20 มม. 25 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173987
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 8X25 มม. 25 ตัว
49 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1173985
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 5X45 มม. 25 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1173954
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 5X18 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1173962
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 6X18 มม. 25 ตัว
47 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173961
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 8X25 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1173933
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 4X15 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173935
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 4X20 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1173944
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 5X40 มม. 25 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1173940
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 6X40 มม. 25 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1173916
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 6X20 มม. 25 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1173895
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 6X50 มม. 25 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1173874
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 4X25 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1173875
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 5X25 มม. 25 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1173884
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 5X35 มม. 25 ตัว
27 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1173869
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 5X8 มม. 25 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1173829
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 4X50 มม. 25 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1173838
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 6X45 มม. 25 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173840
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 6X18 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1173808
สกรูเกลียวมิลน็อต JP DEXZON 6X10 มม. 25 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173806
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 5X12 มม. 25 ตัว
45 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173820
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 4X35 มม. 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1173800
สกรูเกลียวมิลน็อต JF DEXZON 6X15 มม. 25 ตัว
25 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ

สกรู คืออะไร และควรเลือกใช้งานอย่างไรให้เหมาะสม

สกรู (Screw) หรือที่หมายถึงน็อตตัวผู้ เป็นอุปกรณ์ยึดติดพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานประกอบสินค้า งานต่อเติม งานซ่อมแซม หรือแม้แต่งาน DIY ซึ่งสกรูเป็นสลักเกลียวทรงกระบอกยาวขนาดเล็กที่มีหน้าที่สำหรับยึดวัตถุ 2 ชิ้นให้ติดกันอย่างแน่นสนิท เรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือช่างที่มีส่วนทำให้งานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับตะปู แต่จะอาศัยแรงหมุนเป็นวงกลมเพื่อให้เกลียวเคลื่อนเจาะทะลุเข้าไปในเนื้อวัตถุที่ต้องการได้ โดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่มักจะเรียกสกรูและน็อตรวมกันว่าน็อตเพียงอย่างเดียว แต่อันที่จริงแล้วสกรูและน็อตนั้นมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของรูปร่าง และการใช้งาน ซึ่งสกรูมีหลากหลายชนิด และขนาดให้เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน โดยวิธีการดูสกรูว่าเป็นชนิดไหนให้สังเกตจาก 2 ส่วน คือ ส่วนหัวและส่วนตัวเกลียว ส่วนหัวสกรูจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไป เช่น หัวกลม หัวหกเหลี่ยม หัวสี่เหลี่ยม และหัวฝัง และบนหัวของสกรูจะถูกทำเป็นร่องแฉก หรือเป็นหลุมลงไปเพื่อใช้สำหรับขันหรือคลายเกลียวด้วยไขควง หรือสว่าน แต่ส่วนของลำตัวสกรูจะสังเกตได้จากความละเอียดของเกลียว ฉะนั้นคุณจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ วัสดุ รวมถึงลดปัญหาความล่าช้าหากใช้สกรูผิดประเภทได้

สกรูชิพบอร์ด (Chipboard Screw) เป็นสกรูที่มีลักษณะของหัวสกรูที่ค่อนข้างกว้าง มีเพลาบาง เกลียวหยาบ และปลายแหลม อีกทั้งยังมีความยาวให้เลือกมากมาย ทำให้ขันเข้าเนื้อไม้อัด หรือชิ้นงานต่างๆ ได้อย่างง่ายและสะดวก

สกรูหัวห่วง (Eye Screw) หรือสกรูตัวโอ ถูกออกแบบปลายเกลียวเพื่อให้การขันเปลี่ยน หรือติดตั้งเป็นไปได้ง่าย เหมาะที่จะใช้ในการฝังเจาะผนัง เพื่อยึดเป็นตะขอบนผนัง หรือเพดาน โดยตัวสกรูควรทำจากวัสดุคุณภาพเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้ดี

สกรูหัวหกเหลี่ยม (Hex Machine Screw) เป็นสกรูที่มีลักษณะหัวหลายแบบ แต่โดยส่วนมากจะมีลักษณะหัวเป็นหัวจมหกเหลี่ยมที่ใช้กุญแจหัวหกเหลี่ยมขัน สามารถพบเห็นได้ทั่วไป แถมยังเป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพราะใช้ได้ทั้งงานเล็ก และงานใหญ่

สกรูเกลียวมิล (Machine Screw) หรือสกรูเครื่องจักร เป็นสกรูขนาดเล็กที่มีเกลียวซึ่งออกแบบไว้อย่างละเอียดเพื่อใช้สำหรับขันเข้าไปในรูเกลียวโดยไม่ต้องใช้ร่วมกับน็อต ซึ่งลักษณะของหัวสกรูก็จะมีหลายแบบให้เลือกตามความต้องการ

สกรูยึด (Fix Screw) เป็นสกรูที่มีความทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี จึงเหมาะที่จะใช้เป็นอุปกรณ์ติดตั้งที่สามารถใช้ในการยึดกระเบื้อง และหลังคา รวมถึงหัวสกรูมีรอยหยัก ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้สว่านเจาะนำ

สกรูปลายสว่าน (Self-Drilling Screw) เป็นสกรูที่มีปลายคล้ายหัวสว่าน ทำให้สามารถไขเข้าไปในเนื้อวัสดุได้โดยตรง และไม่จำเป็นต้องเจาะนำ อีกทั้งยังมีลักษณะหัวสกรูหลายแบบให้เลือก ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

สกรูเกลียวปล่อย (Tapping Screws) เป็นสกรูที่ได้รับความนิยมใช้งานอีกหนึ่งประเภท โดยส่วนมากจะนำไปใช้กับงานไม้ พลาสติก หรือโลหะแผ่นบาง เพราะเหมาะกับวัสดุที่ไม่หนาจนเกินไป แถมเพียงแค่มีไขควงหัวแฉกก็สามารถขันใช้งานได้ทันที

สกรูชิพบอร์ด สกรูหัวห่วง สกรูหัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวปล่อย HomePro

หากคุณกำลังมองหาสกรูประเภทต่างๆ สำหรับนำไปใช้ในการยึดวัสดุ 2 ชิ้นให้ติดกันอย่างแน่นหนา รวมถึงมองหาอุปกรณ์ยึดติดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น พุ๊ก ตะปู หรือน็อตตัวเมีย ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284