1284

ถึง

สกรูเกลียวปล่อย

SKU: 1064933
สกรูเกลียวปล่อย TF BY TORA 12X3 นิ้ว 200 ตัว
379 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1082316
สกรูเกลียวปล่อย TF BY TORA 8X2 นิ้ว 200 ตัว
120 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1065165
สกรูเกลียวปล่อย TF BYTORA 8X1-1/2 นิ้ว 200 ตัว
99 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1014416
สกรูเกลียวปล่อย TF FITT 7X1-1/2 นิ้ว 100 ตัว
97 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1065233
สกรูเกลียวปล่อย TF BY TORA 8X1 นิ้ว 200 ตัว
79 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 24128
สกรูไดร์วอลล์ 1 นิ้ว สีดำ 25 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37212
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 15997
สกรูเกลียวปล่อย TF 7X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1064779
สกรูเกลียวปล่อย TF BY TORA 12X3 นิ้ว 10 ตัว
35 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37211
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X3/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1065125
สกรูเกลียวปล่อย TF BY TORA 6X5/8 นิ้ว 200 ตัว
39 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1014409
สกรูเกลียวปล่อย TF FITT 8X1-1/4 นิ้ว 100 ตัว
87 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 37207
สกรูเกลียวปล่อย TF 4X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1124365
สกรู BY TORA TF 12x2-1/2 นิ้ว 15 ชิ้น
45 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1065010
สกรูเกลียวปล่อย TF BYTORA 7X1-1/2 นิ้ว 200 ตัว
85 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1082328
สกรูไดร์วอลล์ BY TORA 6X1" 100 ตัว
75 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1124344
สกรูเกลียวเหล็ก TP BYTORA 8x1 นิ้ว 30 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 15982
สกรูเกลียวปล่อย TP 7X1 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 16001
สกรูเกลียวปล่อย TF 7X1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1124355
สกรูเกลียวเหล็ก BY TORA TF 12x2 นิ้ว 20 ชิ้น
45 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1082305
สกรูไดร์วอลล์ BY TORA 6X1-1/2" 100 ตัว
79 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 16011
สกรูเกลียวปล่อย TF 10X2 นิ้ว 25 ตัว
37 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1124371
สกรู BY TORA TP 12x1 นิ้ว 30 ชิ้น
29 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1124367
สกรู BY TORA TP 7x2 นิ้ว 15 ชิ้น
29 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1014415
สกรูเกลียวปล่อย TF FITT 7X1-1/4 นิ้ว 100 ตัว
87 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173144
สกรูคอนกรีตหัวเตเปอร์ DEXZON 10x1 1/2 นิ้ว แพ็ก 25...
46 40 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 37218
สกรูเกลียวปล่อย TF 8X3/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15999
สกรูเกลียวปล่อย TF 7X3/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1124346
สกรูเกลียวเหล็ก TF BYTORA 8x3/4 นิ้ว 30 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1014423
สกรูเกลียวปล่อย TF FITT 8X1 นิ้ว 100 ตัว
87 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37216
สกรูเกลียวปล่อย TF 8X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 280440
สกรูเกลียวปล่อย FITT 3.5X20 MM สีเงิน
27 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 15995
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37213
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X5/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 37181
สกรูเกลียวปล่อย TP 4X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 37190
สกรูเกลียวปล่อย TP 8X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1082344
สกรูไดร์วอลล์ BY TORA 6X3/4 นิ้ว 100 ตัว
69 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173181
สกรูคอนกรีตหัวเตเปอร์ DEXZON 10x1 1/4 นิ้ว แพ็ก 25...
40 36 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1055202
สกรูไดร์วอลล์ FITT 6X1" 30 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15996
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X1-1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1124325
สกรูเกลียวเหล็ก TF BYTORA 6x1 นิ้ว 30 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1082210
สกรูเกลียวปล่อย TF BY TORA 7X1 นิ้ว 200 ตัว
75 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37217
สกรูเกลียวปล่อย TF 8X5/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1124342
สกรูเกลียวเหล็ก TF BYTORA 7x1 นิ้ว 30 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1172840
สกรูคอนกรีตหัวนูน DEXZON 10x1 1/2 นิ้ว 25 ชิ้น
46 40 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1124338
สกรูเกลียวเหล็ก TF BYTORA 7x2 นิ้ว 15 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1065232
สกรูเกลียวปล่อย TF BYTORA 8X1-1/4 นิ้ว 200 ตัว
89 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1124340
สกรูเกลียวเหล็ก TF BYTORA 10x1 นิ้ว 30 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 34819
สกรูเกลียวปล่อย TF 4X40 มม. 10 ตัว
41 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1124363
สกรู BY TORA TP 7x1/2 นิ้ว 30 ชิ้น
29 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 15998
สกรูเกลียวปล่อย TF 7X5/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 16000
สกรูเกลียวปล่อย TF 7X1 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37193
สกรูเกลียวปล่อย TP 8X1 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37219
สกรูเกลียวปล่อย TF 8X1 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1124352
สกรูเกลียวเหล็ก TF BYTORA 8x2 นิ้ว 15 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1124364
สกรู BY TORA TP 7x1 นิ้ว 30 ชิ้น
29 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 15993
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X3/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 16006
สกรูเกลียวปล่อย TF 10X5/8 นิ้ว 25 ตัว
27 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1014421
สกรูเกลียวปล่อย TF FITT 6X5/8 นิ้ว 100 ตัว
54 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1124329
สกรูเกลียวเหล็ก TF BYTORA 7x3/4 นิ้ว 30 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1014417
สกรูเกลียวปล่อย TF FITT 7X2 นิ้ว 100 ตัว
102 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1124347
สกรูเกลียวเหล็ก TF BYTORA 8x1 นิ้ว 30 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 37208
สกรูเกลียวปล่อย TF 4X5/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1014419
สกรูเกลียวปล่อย TF FITT 8X1-1/2 นิ้ว 100 ตัว
97 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 16002
สกรูเกลียวปล่อย TF 7X1-1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173100
สกรูคอนกรีตหัวนูน DEXZON 10x1 1/4 นิ้ว 25 ชิ้น
40 36 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 37221
สกรูเกลียวปล่อย TF 8X1-1/2 นิ้ว 25 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37215
สกรูเกลียวปล่อย TF 8X3/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 15979
สกรูเกลียวปล่อย TP 7X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1124343
สกรูเกลียวเหล็ก TF BYTORA 7x1-1/2 นิ้ว 15 ตัว
29 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 34863
สกรูเกลียวปล่อย TP 3.5X15 มม. 25 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 37223
สกรูเกลียวปล่อย TF 10X3/8 นิ้ว 25 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 37185
สกรูเกลียวปล่อย TP 6X3/8 นิ้ว 25 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 16009
สกรูเกลียวปล่อยTF 10X1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 37191
สกรูเกลียวปล่อย TP 8X5/8 นิ้ว 25 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1114705
สกรูยึดแผ่นซ้อนเมทัลชีท BY TORA 10x25 นิ้ว แพ็ก 10...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 37182
สกรูเกลียวปล่อย TP 4X5/8 นิ้ว 25 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 34881
สกรูเกลียวปล่อย TP 4X50 มม. 10 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 37196
สกรูเกลียวปล่อย TP 8X2 นิ้ว 25 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1054860
สกรูเกลียวปล่อย TF 3.5X15 MM FITT 12 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 34797
สกรูเกลียวปล่อย TF 3X35 มม. 10 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1054780
สกรูเกลียวปล่อย TF FITT 3.5X25 MM 12 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1136251
สกรูไดร์วอลล์ BIH 6X1 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 37186
สกรูเกลียวปล่อย TP 6X1/2 นิ้ว 25 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1114971
สกรูยิงสมาร์ทบอร์ดแปไม้ BY TORA TF 7x28 มม. 100 ชิ...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1055317
สกรูไดร์วอลล์ FITT 6X1-1/4" 20 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 34854
สกรูเกลียวปล่อย TP 3X15 มม. 25 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 15994
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X1 นิ้ว 25 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1064961
สกรูเกลียวปล่อย TF BYTORA 10X1-1/2 นิ้ว200 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 15984
สกรูเกลียวปล่อย TP 7X1-1/2 นิ้ว 25 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 37226
สกรูเกลียวปล่อย TF 12X5/8 นิ้ว 25 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1054966
สกรูเกลียวปล่อย TF 3X15 MM FITT 12 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 34879
สกรูเกลียวปล่อย TP 4X40 มม. 10 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 15990
สกรูเกลียวปล่อย TP 10X1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1114566
สกรูยิปซั่ม BY TORA 6x3/4 นิ้ว แพ็ก 25 ชิ้น
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 37180
สกรูเกลียวปล่อย TP 4X3/8 นิ้ว 25 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1055272
สกรูไดร์วอลล์ FITT 6X3/4" 30 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 27 รายการ
SKU: 15978
สกรูเกลียวปล่อย TP 6X1-1/2 นิ้ว 25 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 34864
สกรูเกลียวปล่อย TP 3.5X20 มม. 25 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1065116
สกรูเกลียวปล่อย TF BY TORA 7X2 นิ้ว 200 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 15 รายการ

สกรู คืออะไร และควรเลือกใช้งานอย่างไรให้เหมาะสม

สกรู (Screw) หรือที่หมายถึงน็อตตัวผู้ เป็นอุปกรณ์ยึดติดพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานประกอบสินค้า งานต่อเติม งานซ่อมแซม หรือแม้แต่งาน DIY ซึ่งสกรูเป็นสลักเกลียวทรงกระบอกยาวขนาดเล็กที่มีหน้าที่สำหรับยึดวัตถุ 2 ชิ้นให้ติดกันอย่างแน่นสนิท เรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือช่างที่มีส่วนทำให้งานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับตะปู แต่จะอาศัยแรงหมุนเป็นวงกลมเพื่อให้เกลียวเคลื่อนเจาะทะลุเข้าไปในเนื้อวัตถุที่ต้องการได้ โดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่มักจะเรียกสกรูและน็อตรวมกันว่าน็อตเพียงอย่างเดียว แต่อันที่จริงแล้วสกรูและน็อตนั้นมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของรูปร่าง และการใช้งาน ซึ่งสกรูมีหลากหลายชนิด และขนาดให้เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน โดยวิธีการดูสกรูว่าเป็นชนิดไหนให้สังเกตจาก 2 ส่วน คือ ส่วนหัวและส่วนตัวเกลียว ส่วนหัวสกรูจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไป เช่น หัวกลม หัวหกเหลี่ยม หัวสี่เหลี่ยม และหัวฝัง และบนหัวของสกรูจะถูกทำเป็นร่องแฉก หรือเป็นหลุมลงไปเพื่อใช้สำหรับขันหรือคลายเกลียวด้วยไขควง หรือสว่าน แต่ส่วนของลำตัวสกรูจะสังเกตได้จากความละเอียดของเกลียว ฉะนั้นคุณจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ วัสดุ รวมถึงลดปัญหาความล่าช้าหากใช้สกรูผิดประเภทได้

สกรูชิพบอร์ด (Chipboard Screw) เป็นสกรูที่มีลักษณะของหัวสกรูที่ค่อนข้างกว้าง มีเพลาบาง เกลียวหยาบ และปลายแหลม อีกทั้งยังมีความยาวให้เลือกมากมาย ทำให้ขันเข้าเนื้อไม้อัด หรือชิ้นงานต่างๆ ได้อย่างง่ายและสะดวก

สกรูหัวห่วง (Eye Screw) หรือสกรูตัวโอ ถูกออกแบบปลายเกลียวเพื่อให้การขันเปลี่ยน หรือติดตั้งเป็นไปได้ง่าย เหมาะที่จะใช้ในการฝังเจาะผนัง เพื่อยึดเป็นตะขอบนผนัง หรือเพดาน โดยตัวสกรูควรทำจากวัสดุคุณภาพเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้ดี

สกรูหัวหกเหลี่ยม (Hex Machine Screw) เป็นสกรูที่มีลักษณะหัวหลายแบบ แต่โดยส่วนมากจะมีลักษณะหัวเป็นหัวจมหกเหลี่ยมที่ใช้กุญแจหัวหกเหลี่ยมขัน สามารถพบเห็นได้ทั่วไป แถมยังเป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพราะใช้ได้ทั้งงานเล็ก และงานใหญ่

สกรูเกลียวมิล (Machine Screw) หรือสกรูเครื่องจักร เป็นสกรูขนาดเล็กที่มีเกลียวซึ่งออกแบบไว้อย่างละเอียดเพื่อใช้สำหรับขันเข้าไปในรูเกลียวโดยไม่ต้องใช้ร่วมกับน็อต ซึ่งลักษณะของหัวสกรูก็จะมีหลายแบบให้เลือกตามความต้องการ

สกรูยึด (Fix Screw) เป็นสกรูที่มีความทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี จึงเหมาะที่จะใช้เป็นอุปกรณ์ติดตั้งที่สามารถใช้ในการยึดกระเบื้อง และหลังคา รวมถึงหัวสกรูมีรอยหยัก ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้สว่านเจาะนำ

สกรูปลายสว่าน (Self-Drilling Screw) เป็นสกรูที่มีปลายคล้ายหัวสว่าน ทำให้สามารถไขเข้าไปในเนื้อวัสดุได้โดยตรง และไม่จำเป็นต้องเจาะนำ อีกทั้งยังมีลักษณะหัวสกรูหลายแบบให้เลือก ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

สกรูเกลียวปล่อย (Tapping Screws) เป็นสกรูที่ได้รับความนิยมใช้งานอีกหนึ่งประเภท โดยส่วนมากจะนำไปใช้กับงานไม้ พลาสติก หรือโลหะแผ่นบาง เพราะเหมาะกับวัสดุที่ไม่หนาจนเกินไป แถมเพียงแค่มีไขควงหัวแฉกก็สามารถขันใช้งานได้ทันที

สกรูชิพบอร์ด สกรูหัวห่วง สกรูหัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวปล่อย HomePro

หากคุณกำลังมองหาสกรูประเภทต่างๆ สำหรับนำไปใช้ในการยึดวัสดุ 2 ชิ้นให้ติดกันอย่างแน่นหนา รวมถึงมองหาอุปกรณ์ยึดติดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น พุ๊ก ตะปู หรือน็อตตัวเมีย ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284