ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN

ถึง

สกรูเกลียวปล่อย

SKU: 1064933
สกรูเกลียวปล่อย TF BY TORA 12X3 นิ้ว 200 ตัว
379 บาท
SKU: 1082305
สกรูไดร์วอลล์ BY TORA 6X1-1/2" 100 ตัว
79 บาท
SKU: 16003
สกรูเกลียวปล่อย TF 7X2 นิ้ว 25 ตัว
22 บาท
SKU: 16002
สกรูเกลียวปล่อย TF 7X1-1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 1114565
สกรูยิปซั่ม BY TORA 6x1 นิ้ว แพ็ก 25 ชิ้น
29 บาท
SKU: 1114615
สกรูยิปซั่ม BY TORA 6x1 นิ้ว แพ็ก 200 ชิ้น
52 บาท
SKU: 1082344
สกรูไดร์วอลล์ BY TORA 6X3/4 นิ้ว 100 ตัว
69 บาท
SKU: 37212
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 1124347
สกรูเกลียวเหล็ก TF BYTORA 8x1 นิ้ว 30 ตัว
29 บาท
SKU: 37222
สกรูเกลียวปล่อย TF 8X2 นิ้ว 25 ตัว
25 บาท
SKU: 37194
สกรูเกลียวปล่อย TP 8X1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37188
สกรูเกลียวปล่อย TP 7X3/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37193
สกรูเกลียวปล่อย TP 8X1 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37210
สกรูเกลียวปล่อย TF 4X1 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37206
สกรูเกลียวปล่อย TF 4X3/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 1055202
สกรูไดร์วอลล์ FITT 6X1" 30 ตัว
22 บาท
SKU: 1055272
สกรูไดร์วอลล์ FITT 6X3/4" 30 ตัว
22 บาท
SKU: 1124346
สกรูเกลียวเหล็ก TF BYTORA 8x3/4 นิ้ว 30 ตัว
29 บาท
SKU: 1114828
สกรูยึดแผ่นซ้อนเมทัลชีท BY TORA 10x22 นิ้ว แพ็ก 10...
35 บาท
SKU: 15998
สกรูเกลียวปล่อย TF 7X5/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 1055317
สกรูไดร์วอลล์ FITT 6X1-1/4" 20 ตัว
22 บาท
SKU: 37228
สกรูเกลียวปล่อย TF 12X1 นิ้ว 25 ตัว
25 บาท
SKU: 34803
สกรูเกลียวปล่อย TF 3.5X15 มม. 25 ตัว
57 บาท
SKU: 15991
สกรูเกลียวปล่อย TP 10X1-1/2 นิ้ว 25 ตัว
25 บาท
SKU: 34819
สกรูเกลียวปล่อย TF 4X40 มม. 10 ตัว
41 บาท
SKU: 15985
สกรูเกลียวปล่อย TP 7X2 นิ้ว 25 ตัว
34 บาท
SKU: 34863
สกรูเกลียวปล่อย TP 3.5X15 มม. 25 ตัว
49 บาท
SKU: 37197
สกรูเกลียวปล่อย TP 10X3/8 นิ้ว 25 ตัว
27 บาท
SKU: 16006
สกรูเกลียวปล่อย TF 10X5/8 นิ้ว 25 ตัว
27 บาท
SKU: 37187
สกรูเกลียวปล่อย TP 6X5/8 นิ้ว 25 ตัว
27 บาท
SKU: 1114705
สกรูยึดแผ่นซ้อนเมทัลชีท BY TORA 10x25 นิ้ว แพ็ก 10...
169 บาท
SKU: 1114588
สกรูยิปซั่ม BY TORA 6x3/4 นิ้ว แพ็ก 200 ชิ้น
52 บาท
SKU: 1114987
สกรูกระเบื้องซีแพค IR TF BY TORA 8x2 นิ้ว แพ็ก 250...
199 บาท
SKU: 1124367
สกรู BY TORA TP 7x2 นิ้ว 15 ชิ้น
29 บาท
SKU: 37185
สกรูเกลียวปล่อย TP 6X3/8 นิ้ว 25 ตัว
24 บาท
SKU: 1054860
สกรูเกลียวปล่อย TF 3.5X15 MM FITT 12 ตัว
22 บาท
SKU: 1114839
สกรูสมาร์ทบอร์ดแปไม้ TF BY TORA 7x28 นิ้ว แพ็ก 500...
245 บาท
SKU: 24128
สกรูเกลียวปล่อย 1 นิ้ว 25 ตัว
22 บาท
SKU: 1065165
สกรูเกลียวปล่อย TF BYTORA 8X1-1/2 นิ้ว 200 ตัว
99 บาท
SKU: 15980
สกรูเกลียวปล่อย TP 7X5/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37189
สกรูเกลียวปล่อย TP 8X3/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 1064779
สกรูเกลียวปล่อย TF BY TORA 12X3 นิ้ว 10 ตัว
35 บาท
SKU: 34808
สกรูเกลียวปล่อย TF 3.5X40 มม. 10 ตัว
37 บาท
SKU: 1055104
สกรูเกลียวปล่อย TF 4X50 MM FITT 4 ตัว
22 บาท
SKU: 1082210
สกรูเกลียวปล่อย TF BY TORA 7X1 นิ้ว 200 ตัว
75 บาท
SKU: 1124373
สกรู BY TORA TP 12x2 นิ้ว 20 ชิ้น
45 บาท
SKU: 1124338
สกรูเกลียวเหล็ก TF BYTORA 7x2 นิ้ว 15 ตัว
29 บาท
SKU: 16010
สกรูเกลียวปล่อยTF 10X1-1/2 นิ้ว 25 ตัว
25 บาท
SKU: 15990
สกรูเกลียวปล่อย TP 10X1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
25 บาท
SKU: 37202
สกรูเกลียวปล่อย TP 12X1 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37181
สกรูเกลียวปล่อย TP 4X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37231
สกรูเกลียวปล่อย TF 12X2 นิ้ว 25 ตัว
41 บาท
SKU: 37209
สกรูเกลียวปล่อย TF 4X3/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 1114777
สกรูยิงสมาร์ทบอร์ดแปไม้ TF BY TORA 7x45 นิ้ว แพ็ก ...
29 บาท
SKU: 1124331
สกรูเกลียวเหล็ก TF BYTORA 6x3/4 นิ้ว 30 ตัว
29 บาท
SKU: 1124364
สกรู BY TORA TP 7x1 นิ้ว 30 ชิ้น
29 บาท
SKU: 1082316
สกรูเกลียวปล่อย TF BY TORA 8X2 นิ้ว 200 ตัว
120 บาท
SKU: 37205
สกรูเกลียวปล่อย TP 12X2 นิ้ว 25 ตัว
57 บาท
SKU: 37218
สกรูเกลียวปล่อย TF 8X3/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37221
สกรูเกลียวปล่อย TF 8X1-1/2 นิ้ว 25 ตัว
22 บาท
SKU: 1114548
สกรูท้องลอนเมทัลชีท BY TORA M10 5 มม. x 3/4 นิ้ว 1...
219 บาท
SKU: 15995
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37191
สกรูเกลียวปล่อย TP 8X5/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 1124351
สกรูเกลียวเหล็ก TF BYTORA 8x1-1/4 นิ้ว 20 ตัว
29 บาท
SKU: 1124325
สกรูเกลียวเหล็ก TF BYTORA 6x1 นิ้ว 30 ตัว
29 บาท
SKU: 34797
สกรูเกลียวปล่อย TF 3X35 มม. 10 ตัว
29 บาท
SKU: 15988
สกรูเกลียวปล่อย TP 10X3/4 นิ้ว 25 ตัว
22 บาท
SKU: 37217
สกรูเกลียวปล่อย TF 8X5/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 1065125
สกรูเกลียวปล่อย TF BY TORA 6X5/8 นิ้ว 200 ตัว
39 บาท
SKU: 37229
สกรูเกลียวปล่อยTF 12X1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
29 บาท
SKU: 34810
สกรูเกลียวปล่อย TF 3.5X50 มม. 10 ตัว
47 บาท
SKU: 37207
สกรูเกลียวปล่อย TF 4X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 1124343
สกรูเกลียวเหล็ก TF BYTORA 7x1-1/2 นิ้ว 15 ตัว
29 บาท
SKU: 37211
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X3/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37192
สกรูเกลียวปล่อย TP 8X3/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37180
สกรูเกลียวปล่อย TP 4X3/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37186
สกรูเกลียวปล่อย TP 6X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 37208
สกรูเกลียวปล่อย TF 4X5/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 1124340
สกรูเกลียวเหล็ก TF BYTORA 10x1 นิ้ว 30 ตัว
29 บาท
SKU: 37215
สกรูเกลียวปล่อย TF 8X3/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 34855
สกรูเกลียวปล่อย TP 3X20 มม. 25 ตัว
49 บาท
SKU: 37219
สกรูเกลียวปล่อย TF 8X1 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 1124329
สกรูเกลียวเหล็ก TF BYTORA 7x3/4 นิ้ว 30 ตัว
29 บาท
SKU: 1065174
สกรูเกลียวปล่อย TF BYTORA 7X1-1/4 นิ้ว 200 ตัว
79 บาท
SKU: 15999
สกรูเกลียวปล่อย TF 7X3/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 16005
สกรูเกลียวปล่อย TF 10X1/2 นิ้ว 25 ตัว
27 บาท
SKU: 1114566
สกรูยิปซั่ม BY TORA 6x3/4 นิ้ว แพ็ก 25 ชิ้น
29 บาท
SKU: 16001
สกรูเกลียวปล่อย TF 7X1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 15984
สกรูเกลียวปล่อย TP 7X1-1/2 นิ้ว 25 ตัว
34 บาท
SKU: 37216
สกรูเกลียวปล่อย TF 8X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 1054966
สกรูเกลียวปล่อย TF 3X15 MM FITT 12 ตัว
22 บาท
SKU: 34864
สกรูเกลียวปล่อย TP 3.5X20 มม. 25 ตัว
51 บาท
SKU: 37200
สกรูเกลียวปล่อย TP 12X5/8 นิ้ว 25 ตัว
37 บาท
SKU: 37213
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X5/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 1124363
สกรู BY TORA TP 7x1/2 นิ้ว 30 ชิ้น
29 บาท
SKU: 15977
สกรูเกลียวปล่อย TP 6X1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
31 บาท
SKU: 280440
สกรูเกลียวปล่อย FITT 3.5X20 MM สีเงิน
27 บาท
SKU: 15983
สกรูเกลียวปล่อย TP 7X1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
SKU: 1124344
สกรูเกลียวเหล็ก TP BYTORA 8x1 นิ้ว 30 ตัว
29 บาท
SKU: 1054780
สกรูเกลียวปล่อย TF FITT 3.5X25 MM 12 ตัว
22 บาท


อุปกรณ์ยึดติด (Fasteners)

อุปกรณ์ยึดติด เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กที่มีความสำคัญอย่างมากในงานก่อสร้าง ซ่อมแซม หรือต่อเติม อย่างเช่น สกรู น็อต พุ๊ก ตะปู แหวน หรือ เครื่องมือช่างอื่นๆ ที่มีให้เลือกซื้อแบบครบครันที่ Homepro Online โดยอุปกรณ์ยึดติดเป็นเหมือนกับตัวยึดส่วนประกอบต่างๆของวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ให้มีความแน่นหนา แข็งแรงทนทานและพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย แนะแน่นอนว่าอุปกรณ์ยึดติดที่มีวางจำหน่ายมีอยู่มากมายหลายชนิด การเลือกใช้งานจึงต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติให้มีความเหมาะสมกับงานที่จะทำ และสำหรับช่างมือใหม่หรือใครก็ตามที่ต้องการเริ่มต้นลงมือซ่อมแซมหรือต่อเติมบ้านด้วยตัวเอง จะต้องทำความรู้จักกับอุปกรณ์ยึดติดสำหรับใช้งานเบื้องต้นดังต่อไปนี้

อุปกรณ์ยึดติด: สกรูและน็อต

เป็นอุปกรณ์ยึดติดพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับงานช่าง ใช้สำหรับการยึดวัตถุสองชิ้นให้ติดกัน ซึ่งคนทั่วไปส่วนใหญ่จะเรียกสกรูและน็อตรวมกันว่า "น็อต" เพียงอย่างเดียว แต่อันที่จริงแล้วสกรูและน็อตนั้นมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของรูปร่างและการใช้งาน
 • สกรู ก็คือน็อตตัวผู้ ที่มีลักษณะเป็นเกลียวรอบยาว บริเวณหัวสกรูจะมีให้เลือกใช้งานอยู่หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นหัวสกรูแบบแฉก หัวสกรูแบบผ่า หัวสกรูแบบหกเหลี่ยม ฯลฯ
 • น็อต ก็คือน็อตตัวเมียที่มีลักษณะคล้ายกับแหวน เป็นกลมๆและมีรูตรงกลาง ซึ่งภายในรูตรงกลางจะเป็นร่องเกลียวสำหรับใช้งานคู่กับสกรู สามารถหมุนเข้ากับสกรูได้ ซึ่งน็อตจะมีให้เลือกใช้งานอยู่หลายประเภท เช่น น็อตหกเหลี่ยม น็อตกลม น็อตติดจาน ฯลฯ

อุปกรณ์ยึดติด: พุ๊ก

พุ๊ก เป็นอุปกรณ์ยึดติดที่ใช้สำหรับช่วยยึดน็อตและสกรูเข้ากับพื้นที่ผนังและกำแพง ไม่ว่าจะเป็นกำแพงคอนกรีตหรือผนังยิปซั่มก็สามารถใช้สว่านเจาะรูและตีพุ๊กเข้าไปฝังในช่อง เพื่อทำการติดตั้งสกรูและน็อตในการยึดติดกับวัสดุหรือเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งพุ๊กที่มีให้เลือกใช้งานในปัจจุบัน มีให้เลือกใช้อยู่หลากหลายชนิด เช่น พุ๊กเหล็ก พุ๊กพลาสติก พุ๊กคอนกรีต พุ๊กตะกั่ว ฯลฯ ซึ่งพุ๊กแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน...
 • พุ๊กพลาสติก เหมาะกับงานง่ายๆ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่มาก โดยทั่วไปจะใช้กับงานเล็กๆ เช่น การแขวนกรอบรูป การแขวนนาฬิกา การแขวนกระจก เป็นต้น
 • พุ๊กคอนกรีต เป็นพุ๊กที่มีความเหนียวและแข็งแรง มีประสิทธิภาพในการยึดเกาะพื้นผิวได้ดี ผลิตจากวัสดุเหล็กและสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าพุ๊กพลาสติก
 • พุ๊กงานยิปซัม เป็นพุ๊กที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับแผ่นยิปซัมโดยเฉพาะ เนื่องจากแผ่นยิปซัมจะสามารถรับน้ำหนักได้น้อยกว่ากำแพงคอนกรีต ดังนั้นพุ๊กสำหรับงานยิปซัมจึงถูกออกแบบมาให้กระเปาะนูนออกมาเล็กน้อย ช่วยเสริมให้การยึดเกาะทำได้ดีมากกว่าเดิม
 • พุ๊กเหล็ก เป็นพุ๊กที่เหมาะกับการใช้งานใหญ่ที่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น งานยึดฝ้าเพดาน งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ขนาดใหญ่ เป็นต้น
 • พุ๊กตะกั่ว เป็นพุ๊กที่เหมาะกับงานนอกตัวอาคาร สามารถทนต่ออุณภูมิความร้อนได้ดี และเกิดสนิมได้ยากมากกว่าพุ๊กประเภทอื่น

อุปกรณ์ยึดติด: ตะปู

ตะปู อุปกรณ์ยึดติดที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับงานช่าง ใช้สำหรับงานยึดติดวัสดุต่างๆเข้าด้วยกัน การใช้งานก็สามารถทำได้ง่ายเพียงแค่วางตะปูนบนตำแหน่งที่ต้องการจะยึดติดและใช้ค้อนออกแรงตีเพื่อทุบตะปูลงวัสดุให้แน่น โดยตะปูที่มีให้เลือกใช้งานทั่วไปก็มีหลากหลายประเภท เช่น ตะปูตอกไม้ ตะปูเข็ม ตะปูตอกสังกะสี ตะปูคอนกรีต ตะปูตีกิ๊บเคเบิล หรือตะปูตีกิ๊บสายไฟ เป็นต้น ซึ่งตะปูแต่ละประเภทก็เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน สำหรับช่างมือใหม่อาจจะต้องศึกษารายละเอียดให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ โดยรายละเอียดของตะปูแต่ละประเภทมีดังต่อไปนี้...
 • ตะปูตอกไม้ เป็นตะปูที่ใช้สำหรับการตอกวัสดุไม้เข้าด้วยกัน ความยาวของตะปูก็มีความแตกต่าง คุณควรเลือกความยาวให้เหมาะสมกับความหนาของวัสดุไม้ เพื่อเพิ่มความแน่นในการยึดติดให้มากขึ้น
 • ตะปูเข็ม เป็นตะปูที่มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับงาน DIY หรืองานที่ต้องการความเนี๊ยบไร้ร่องรอยการตอกตะปู
 • ตะปูคอนกรีต เป็นตะปูที่มีลักษณะคล้ายกับตะปูตอกไม้ แต่มีความแข็งแกร่งมากกว่า โดยตะปูคอนกรีตจำนิยมใช้กับงานยึดติดวัสดุไม้เข้ากับคอนกรีต
 • ตะปูตีกิ๊บ จะเป็นตะสำหรับการยึดเก็บสายเคเบิลหรือสายไฟให้มีความเป็นระเบียบและเรียบร้อย
นอกจากอุปกรณ์ยึดติดที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีการใช้กาวที่เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มีคุณสมบัติช่วยประสานสิ่งต่างๆให้ยึดติดเข้าด้วยกัน โดยทั่วไปแล้วกาวที่ใช้ในงานช่างหรืองานซ่อมแซม ก็มีให้เลือกอยู่หลากหลายชนิด เช่น กาวตะปู กาวซีเมนต์ กาวอีพ็อกซี่ กาวลาเท็กซ์ กาวยาง กาวซิลิโคน เป็นต้น ซึ่งการเลือกอุปกรณ์ยึดติดต่างๆมาใช้งานก็แล้วแต่ลักษณะงานที่ต้องใช้ ซึ่งคุณสามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ยึดติดได้ที่ Homepro Online

กาวอเนกประสงค์ Homepro

หากคุณต้องการอุปกรณ์ยึดติดคุณภาพ สำหรับการ ยึดติด ซ่อมแซม อุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ สามารถเลือกซื้อกาวทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น สกรู น็อต พุ๊ก ตะปู แหวน หรืออุปกรณ์ยึดติดอื่นๆ ในราคาพิเศษทุกชนิดแบบครบวงจรได้ที่ Homepro ทุกสาขาใกล้บ้านของคุณ หรือแวะเข้ามาเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ www.homepro.co.th ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งและติดตั้งสินค้าถึงบ้านของคุณอย่างรวดเร็ว ทีมงานโฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Homepro Call Center 1284