1284

ถึง

สกรูเกลียวปล่อย

SKU: 1026667
สกรูปลายแหลม TF RHINO 6X1 นิ้ว 400 ตัว
240 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1178556
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 12X3 นิ้ว 200 ตัว
399 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1014417
สกรูเกลียวปล่อย TF FITT 7X2 นิ้ว 100 ตัว
102 58 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1173144
สกรูคอนกรีตหัวเตเปอร์ DEXZON 10x1 1/2 นิ้ว แพ็ก 25...
46 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174242
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 7X3/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1174058
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 7X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1184486
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 4X3/8 นิ้ว 25 ตัว
12 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1174173
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 6X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1174076
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 8X3/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 15979
สกรูเกลียวปล่อย TP 7X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184370
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 6X1 นิ้ว 25 ตัว
16 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 37211
สกรูเกลียวปล่อย TF 6X3/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1185100
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 6X1-1/4 นิ้ว 20 ตัว
34 บาท
SKU: 1172840
สกรูคอนกรีตหัวนูน DEXZON 10x1 1/2 นิ้ว 25 ชิ้น
46 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1184996
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 10X1 นิ้ว 30 ตัว
34 บาท
SKU: 1184997
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 7X2 นิ้ว 15 ตัว
34 บาท
SKU: 1184969
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 10X1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
28 บาท
SKU: 1184910
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 8X1 นิ้ว 30 ตัว
34 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184544
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 10X1-1/2 นิ้ว 25 ตัว
30 บาท
SKU: 1184545
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 12X3/4 นิ้ว 25 ตัว
24 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1184522
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 10X1 นิ้ว 25 ตัว
22 บาท
SKU: 1184536
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 4X1/2 นิ้ว 25 ตัว
12 บาท
SKU: 1184532
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 12X1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
32 บาท
SKU: 1184533
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 6X1/2 นิ้ว 25 ตัว
16 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184534
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 7X1-1/2 นิ้ว 25 ตัว
22 บาท
SKU: 1184535
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 7X3/4 นิ้ว 25 ตัว
16 บาท
SKU: 1184531
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 7X3/4 นิ้ว 25 ตัว
16 บาท
SKU: 1184514
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 7X1/2 นิ้ว 25 ตัว
16 บาท
SKU: 1184508
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 10X3/8 นิ้ว 25 ตัว
17 บาท
SKU: 1184591
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 6X1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
19 บาท
SKU: 1184563
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 8X1/2 นิ้ว 25 ตัว
16 บาท
SKU: 1184704
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 10X1 นิ้ว 25 ตัว
22 บาท
SKU: 1184712
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 6X1 นิ้ว 25 ตัว
16 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184714
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 6X1-1/2 นิ้ว 25 ตัว
19 บาท
SKU: 1184278
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 12X2 นิ้ว 20 ตัว
53 บาท
SKU: 1184274
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 8X1 นิ้ว 500 ตัว
239 บาท
SKU: 1184245
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 4X1/2 นิ้ว 1000 ตัว
159 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184253
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 7X1-1/4 นิ้ว 500 ตัว
239 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184254
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 6X1/2 นิ้ว 1000 ตัว
199 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184227
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 6X5/8 นิ้ว 1000 ตัว
219 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184235
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 7X1/2 นิ้ว 1000 ตัว
239 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184232
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 6X1 นิ้ว 500 ตัว
179 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184206
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 6X1-1/2 นิ้ว 500 ตัว
229 บาท
SKU: 1184205
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 7X3/8 นิ้ว 1000 ตัว
229 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184180
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 8X3/4 นิ้ว 500 ตัว
199 บาท
SKU: 1184194
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 8X3/8 นิ้ว 1000 ตัว
259 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184168
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 8X1/2 นิ้ว 1000 ตัว
269 บาท
SKU: 1184170
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 7X3/4 นิ้ว 500P ตัว
179 บาท
SKU: 1184149
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 7X1-1/2 นิ้ว 500 ตัว
269 บาท
SKU: 1184130
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 7X1/2 นิ้ว 1000 ตัว
239 บาท
SKU: 1184069
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 6X3/8 นิ้ว 1000 ตัว
189 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184400
สกรูเกลียวปล่อยTF DEXZON 10X1-1/2 นิ้ว 200 ตัว
169 บาท
SKU: 1184415
สกรูไดร์วอลล์ TF DEXZON 6X1-1/2 นิ้ว แพ็ก 500 ชิ้น
165 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1184417
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 6X1 นิ้ว 200 ตัว
72 บาท
SKU: 1184481
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 12X2-1/2 นิ้ว 15 ตัว
49 บาท
SKU: 1184491
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 8X1-1/2 นิ้ว 200 ตัว
115 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184490
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 10X 3/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1184460
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 4X5/8 นิ้ว 25 ตัว
12 บาท
SKU: 1184473
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 12X3 นิ้ว 200 ตัว
450 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184470
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 4X5/8 นิ้ว 25 ตัว
12 บาท
SKU: 1184445
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 6X5/8 นิ้ว 200 ตัว
55 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184447
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 8X1 นิ้ว 200 ตัว
99 บาท
SKU: 1184442
สกรูไดร์วอลล์ TF DEXZON 6X1 นิ้ว แพ็ก 500 ชิ้น
159 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1184458
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 4X1 นิ้ว 25 ตัว
14 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184453
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 8x1-1/4 นิ้ว 200 ตัว
105 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184450
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 6X3/8 นิ้ว 25 ตัว
16 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184307
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 7X2-1/2 นิ้ว 100 ตัว
95 บาท
SKU: 1184302
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 7X1 นิ้ว 500 ตัว
209 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184316
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 6X1-1/4 นิ้ว 500 ตัว
199 บาท
SKU: 1184312
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 6X1 นิ้ว 500 ตัว
179 บาท
SKU: 1184315
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 7X1 นิ้ว 500 ตัว
209 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1184383
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 7X5/8 นิ้ว 25 ตัว
16 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1184398
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 8X1/2 นิ้ว 1000 ตัว
269 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184399
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 7X3 นิ้ว แพ็ก 100 ชิ้น
109 บาท
SKU: 1184394
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 8X5/8 นิ้ว 1000 ตัว
269 บาท
SKU: 1184390
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 8X2-1/2 นิ้ว แพ็ก 100 ชิ...
105 บาท
SKU: 1184362
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 7X1-1/4 นิ้ว 500 ตัว
239 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1184348
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 7X1-1/4 นิ้ว 200 ตัว
99 บาท
SKU: 1184328
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 7X3/8 นิ้ว 25 ตัว
16 บาท
SKU: 1184323
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 8X1-1/4 นิ้ว 500 ตัว
265 บาท
SKU: 1184325
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 6X1/2 นิ้ว 1000 ตัว
199 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184334
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 4X5/8 นิ้ว 1000 ตัว
179 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184330
สกรูเกลียวปล่อย TP DEXZON 4X1 นิ้ว 25 ตัว
14 บาท
SKU: 1184286
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 6X3/4 นิ้ว 1000 ตัว
229 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1184296
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 8X1-1/2 นิ้ว 500 ตัว
279 บาท
SKU: 1178611
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 7X2 นิ้ว 200 ตัว
139 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1178612
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 8X2 นิ้ว 200 ตัว
125 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1178506
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 10X1-1/2 นิ้ว 200 ตัว
169 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 37193
สกรูเกลียวปล่อย TP 8X1 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37216
สกรูเกลียวปล่อย TF 8X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37218
สกรูเกลียวปล่อย TF 8X3/4 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37207
สกรูเกลียวปล่อย TF 4X1/2 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37208
สกรูเกลียวปล่อย TF 4X5/8 นิ้ว 25 ตัว
20 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37221
สกรูเกลียวปล่อย TF 8X1-1/2 นิ้ว 25 ตัว
22 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1014415
สกรูเกลียวปล่อย TF FITT 7X1-1/4 นิ้ว 100 ตัว
87 49 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1014416
สกรูเกลียวปล่อย TF FITT 7X1-1/2 นิ้ว 100 ตัว
97 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1014423
สกรูเกลียวปล่อย TF FITT 8X1 นิ้ว 100 ตัว
87 49 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1185116
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 6X3/4 นิ้ว 30 ตัว
34 บาท
SKU: 1185117
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 4X3/4 นิ้ว 25 ตัว
12 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1185118
สกรูเกลียวปล่อย TF DEXZON 10X1-1/4 นิ้ว 25 ตัว
28 บาท

สกรู คืออะไร และควรเลือกใช้งานอย่างไรให้เหมาะสม

สกรู (Screw) หรือที่หมายถึงน็อตตัวผู้ เป็นอุปกรณ์ยึดติดพื้นฐานที่มีความจำเป็นอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานประกอบสินค้า งานต่อเติม งานซ่อมแซม หรือแม้แต่งาน DIY ซึ่งสกรูเป็นสลักเกลียวทรงกระบอกยาวขนาดเล็กที่มีหน้าที่สำหรับยึดวัตถุ 2 ชิ้นให้ติดกันอย่างแน่นสนิท เรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือช่างที่มีส่วนทำให้งานต่างๆ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ลักษณะการทำงานจะคล้ายกับตะปู แต่จะอาศัยแรงหมุนเป็นวงกลมเพื่อให้เกลียวเคลื่อนเจาะทะลุเข้าไปในเนื้อวัตถุที่ต้องการได้ โดยทั่วไปแล้วคนส่วนใหญ่มักจะเรียกสกรูและน็อตรวมกันว่าน็อตเพียงอย่างเดียว แต่อันที่จริงแล้วสกรูและน็อตนั้นมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของรูปร่าง และการใช้งาน ซึ่งสกรูมีหลากหลายชนิด และขนาดให้เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน โดยวิธีการดูสกรูว่าเป็นชนิดไหนให้สังเกตจาก 2 ส่วน คือ ส่วนหัวและส่วนตัวเกลียว ส่วนหัวสกรูจะมีรูปร่างที่แตกต่างกันไป เช่น หัวกลม หัวหกเหลี่ยม หัวสี่เหลี่ยม และหัวฝัง และบนหัวของสกรูจะถูกทำเป็นร่องแฉก หรือเป็นหลุมลงไปเพื่อใช้สำหรับขันหรือคลายเกลียวด้วยไขควง หรือสว่าน แต่ส่วนของลำตัวสกรูจะสังเกตได้จากความละเอียดของเกลียว ฉะนั้นคุณจึงควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ วัสดุ รวมถึงลดปัญหาความล่าช้าหากใช้สกรูผิดประเภทได้

สกรูชิพบอร์ด (Chipboard Screw) เป็นสกรูที่มีลักษณะของหัวสกรูที่ค่อนข้างกว้าง มีเพลาบาง เกลียวหยาบ และปลายแหลม อีกทั้งยังมีความยาวให้เลือกมากมาย ทำให้ขันเข้าเนื้อไม้อัด หรือชิ้นงานต่างๆ ได้อย่างง่ายและสะดวก

สกรูหัวห่วง (Eye Screw) หรือสกรูตัวโอ ถูกออกแบบปลายเกลียวเพื่อให้การขันเปลี่ยน หรือติดตั้งเป็นไปได้ง่าย เหมาะที่จะใช้ในการฝังเจาะผนัง เพื่อยึดเป็นตะขอบนผนัง หรือเพดาน โดยตัวสกรูควรทำจากวัสดุคุณภาพเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้ดี

สกรูหัวหกเหลี่ยม (Hex Machine Screw) เป็นสกรูที่มีลักษณะหัวหลายแบบ แต่โดยส่วนมากจะมีลักษณะหัวเป็นหัวจมหกเหลี่ยมที่ใช้กุญแจหัวหกเหลี่ยมขัน สามารถพบเห็นได้ทั่วไป แถมยังเป็นที่นิยมใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เพราะใช้ได้ทั้งงานเล็ก และงานใหญ่

สกรูเกลียวมิล (Machine Screw) หรือสกรูเครื่องจักร เป็นสกรูขนาดเล็กที่มีเกลียวซึ่งออกแบบไว้อย่างละเอียดเพื่อใช้สำหรับขันเข้าไปในรูเกลียวโดยไม่ต้องใช้ร่วมกับน็อต ซึ่งลักษณะของหัวสกรูก็จะมีหลายแบบให้เลือกตามความต้องการ

สกรูยึด (Fix Screw) เป็นสกรูที่มีความทนทานต่อแรงกระแทกได้ดี จึงเหมาะที่จะใช้เป็นอุปกรณ์ติดตั้งที่สามารถใช้ในการยึดกระเบื้อง และหลังคา รวมถึงหัวสกรูมีรอยหยัก ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้สว่านเจาะนำ

สกรูปลายสว่าน (Self-Drilling Screw) เป็นสกรูที่มีปลายคล้ายหัวสว่าน ทำให้สามารถไขเข้าไปในเนื้อวัสดุได้โดยตรง และไม่จำเป็นต้องเจาะนำ อีกทั้งยังมีลักษณะหัวสกรูหลายแบบให้เลือก ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

สกรูเกลียวปล่อย (Tapping Screws) เป็นสกรูที่ได้รับความนิยมใช้งานอีกหนึ่งประเภท โดยส่วนมากจะนำไปใช้กับงานไม้ พลาสติก หรือโลหะแผ่นบาง เพราะเหมาะกับวัสดุที่ไม่หนาจนเกินไป แถมเพียงแค่มีไขควงหัวแฉกก็สามารถขันใช้งานได้ทันที

สกรูชิพบอร์ด สกรูหัวห่วง สกรูหัวหกเหลี่ยม สกรูเกลียวปล่อย HomePro

หากคุณกำลังมองหาสกรูประเภทต่างๆ สำหรับนำไปใช้ในการยึดวัสดุ 2 ชิ้นให้ติดกันอย่างแน่นหนา รวมถึงมองหาอุปกรณ์ยึดติดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น พุ๊ก ตะปู หรือน็อตตัวเมีย ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284