1284

ถึง

น็อตหัวหกเหลี่ยม

SKU: 1184412
นอตยึดเสาไฟฟ้า DEXZON 5/8X10 นิ้ว
76 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1184987
นอตครบชุด DEXZON 1/4x1-1/4 นิ้ว 6 ชุด
32 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1185067
นอตครบชุด DEXZON 5/16x1 นิ้ว 6 ชุด
32 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1185107
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 1/4x3 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1185165
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 5/16X4 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173906
นอตกิโล DEXZON 5/16 X 1-1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1174103
นอตกิโล DEXZON 5/16 X 2-1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1184988
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 1/2X2-1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1184986
นอตหัวเสา DEXZON 1/2x6 นิ้ว 1 กก.
119 บาท
SKU: 1184970
นอตหัวเสา DEXZON 1/2x8 นิ้ว 1 กก.
119 บาท
SKU: 1184956
นอตหัวเสา DEXZON 1/2x6-1/2 นิ้ว 1 กก.
119 บาท
SKU: 1184957
นอตครบชุด DEXZON 1/4x1/2 นิ้ว 6 ชุด
32 บาท
SKU: 1184919
นอตหัวเสา DEXZON 3/8x5 นิ้ว 1 กก.
119 บาท
SKU: 1184900
นอตครบชุด DEXZON 1/4x1-1/2 นิ้ว 6 ชุด
32 บาท
SKU: 1184529
นอตเหล็กฉากครบชุด DEXZON 1/4X1/2 นิ้ว แพ็ก 200 ชิ้...
219 บาท
SKU: 1111587
น็อตหกเหลี่ยมกิโล BY TORA 1/4 นิ้วX1-1/2 นิ้ว
59 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1184424
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 1/4X3/4 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1184405
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 1/4x1-1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1184406
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 5/16X1-1/4 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1184401
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 5/16X1-1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1184414
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 1/4X1-1/4 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1184471
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 3/8X3 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1184366
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 1/4x1 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1184345
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 1/2X1-1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1146237
สกรูหัวเห็ดคอเหลี่ยม PANSIAM ST-581014W 5/8 x 14 น...
55 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1146236
สกรูหัวเห็ดคอเหลี่ยม PANSIAM ST-58100W 5/8x10 นิ้ว...
40 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1146244
สกรูหัวเห็ดคอเหลี่ยม PANSIAM ST-581014W 5/8 x 12 น...
45 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1185126
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 1/2X3-1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1185108
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 3/8X1 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1185109
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 3/8X2-1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1185101
นอตหัวเสา DEXZON 1/2x4-1/2 นิ้ว 1 กก.
119 บาท
SKU: 1185074
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 3/8X3-1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1185081
นอตหัวเสา DEXZON 3/8x4-1/2 นิ้ว 1 กก.
119 บาท
SKU: 1185082
นอตหัวเสา DEXZON 3/8x7 นิ้ว 1 กก.
119 บาท
SKU: 1185053
นอตหัวเสา DEXZON 3/8x5-1/2 นิ้ว 1 กก.
119 บาท
SKU: 1185054
นอตเหล็กฉากครบชุด DEXZON 1/4X1/2 นิ้ว แพ็ก 20 ชิ้น
35 บาท
SKU: 1185055
นอตหัวเสา DEXZON 3/8x8 นิ้ว 1 กก.
119 บาท
SKU: 1185050
นอตครบชุด DEXZON 1/4X5/8 นิ้ว แพ็ก 6 ชุด
32 บาท
SKU: 1185063
นอตหัวเสา DEXZON 1/2x4 นิ้ว 1 กก.
119 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
SKU: 1185065
นอตหัวเสา DEXZON 3/8x6-1/2 นิ้ว 1 กก.
119 บาท
SKU: 1185039
นอตหัวเสา DEXZON 1/2x7-1/2 นิ้ว 1 กก.
119 บาท
SKU: 1185037
นอตหัวเสา DEXZON 3/8x4 นิ้ว 1 กก.
119 บาท
SKU: 1185049
นอตครบชุด DEXZON 1/4x3/4 นิ้ว 6 ชุด
32 บาท
SKU: 1185040
นอตครบชุด DEXZON 1/4x2-1/2 นิ้ว 6 ชุด
32 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1185017
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 5/16X3-1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1185018
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 1/2X4 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1185019
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 1/2X1 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1185015
นอตหัวเสา DEXZON 1/2x7 นิ้ว 1 กก.
119 บาท
SKU: 1185010
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 1/4x1 นิ้ว 6 ชุด
32 บาท
SKU: 1185026
นอตหัวเสา DEXZON 1/2x5 นิ้ว 1 กก.
119 บาท
SKU: 1185093
นอตหัวเสา DEXZON 1/2x8-1/2 นิ้ว 1 กก.
119 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1185094
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 5/16X3 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1185095
นอตครบชุด DEXZON 1/4X2 นิ้ว แพ็ก 6 ชุด
32 บาท
SKU: 1185004
นอตหัวเสา DEXZON 3/8x6 นิ้ว 1 กก.
119 บาท
SKU: 1185291
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 1/4X3-1/2นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1185254
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 3/8X3/4 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1185232
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 5/16X1 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1185218
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 3/8X4 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1185215
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 3/8X1-1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1185216
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 1/2X3 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
SKU: 1185213
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 5/16X2-1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1185178
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 3/8X2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1185185
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 1/4X2-1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1185159
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 5/16X3/4 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1185158
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 5/16X5/8 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1185139
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 1/2X2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1173991
นอตกิโล DEXZON 1/4 X 1 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173992
นอตกิโล DEXZON 1/4 X 2-1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1173975
นอตกิโล DEXZON 1/4 X 1-1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173952
นอตกิโล DEXZON 1/4 X 1-1/4 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1173959
นอตกิโล DEXZON 1/4 X 5/8 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173960
นอตกิโล DEXZON 1/4 X 1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1173929
นอตกิโล DEXZON 1/4 X 3/4 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1173934
นอตกิโล DEXZON 5/16 X 1 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1173943
นอตกิโล DEXZON 1/4 X 2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1173904
นอตกิโล DEXZON 3/8 X 3 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1173905
นอตกิโล DEXZON 5/16 X 2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173912
นอตกิโล DEXZON 3/8 X 2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1173919
นอตกิโล DEXZON 1/4 X 4 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1173915
นอตกิโล DEXZON 5/16 X 3/4 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1173818
นอตกิโล DEXZON 3/8 X 1-1/4 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1173778
นอตกิโล DEXZON 3/8 X 4 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1173799
นอตกิโล DEXZON 3/8 X 2-1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1187573
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 1/4X4 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1187545
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 3/8X1-1/4 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1187498
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 1/4x2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1187477
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 1/4X1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1187476
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 5/16X2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1187448
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 1/4X5/8 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
SKU: 1174102
นอตกิโล DEXZON 3/8 X 1-1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1174003
นอตกิโล DEXZON 1/2 X 1-1/2 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1174014
นอตกิโล DEXZON 1/4 X 3 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1174012
นอตกิโล DEXZON 3/8 X 1 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1174011
นอตกิโล DEXZON 5/16 X 1-1/4 นิ้ว 0.5 กก.
69 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1146226
สกรูหัวเห็ดคอเหลี่ยม PANSIAM ST-5880W 5/8 x 8 นิ้ว...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1185235
นอตกิโล ครบชุด DEXZON 5/16X1/2 นิ้ว 0.5 กก.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 119 รายการ
SKU: 1124323
น็อตสำหรับเหล็กฉาก BY TORA 1/4x1/2 นิ้ว 20 ตัว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 13 รายการ

ประเภทของน็อต แบ่งตามรูปทรง และการใช้งาน

น็อต หรือที่มักเรียกกันว่าหัวน็อต และน็อตตัวเมีย (Nut) เป็นอุปกรณ์ยึดติดประเภทหนึ่งที่สามารถนำไปใช้งานได้มากมาย ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ทั่วไปสำหรับครัวเรือน หรืองาน DIY ไปจนถึงน็อตที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานซ่อมแซม งานช่าง และงานก่อสร้าง ซึ่งน็อตจะมีหน้าที่ในการใช้เป็นตัวยึดส่วนประกอบต่างๆ เข้าด้วยกันได้อย่างแน่นหนา และแข็งแรงโดยการไขด้วยไขควง หรืออุปกรณ์เครื่องมือช่างอื่นๆ ส่วนใหญ่แล้วหลายท่านมักจะมีความเข้าใจว่าสกรูและน็อตนั้นเป็นสิ่งเดียวกัน และเรียกรวมกันว่าน็อตไปเลย แต่ที่จริงแล้วทั้ง 2 อย่างนี้มันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งรูปร่าง และการใช้งาน โดยน็อตนั้นจะมีลักษณะที่สำคัญ คือ มีรูปร่างคล้ายกับแหวน (มีรูตรงกลาง) ภายในจะมีร่องเป็นเกลียวเพื่อให้สามารถหมุนเข้ากับสกรูได้

นอกจากนั้นรูปร่าง และขนาดของน็อตยังมีอยู่ด้วยกันหลากหลายแบบ ในการเลือกใช้งานจึงควรเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะงานเพื่อให้นำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ชิ้นอื่นๆ รวมถึงลดปัญหางานสะดุด หรือความล้าช้าที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเนื่องจากการใช้น็อตผิดประเภทได้ ฉะนั้นไปทำความรู้จักกับประเภทของน็อตที่เป็นที่นิยมใช้งานกันเลย

น็อตหัวหกเหลี่ยม (Hexagon Nut) เป็นน็อตที่พบเห็นกันได้บ่อยในงานช่างทั่วไป ลักษณะของน็อตหกเหลี่ยม คือ รูปร่างภายนอกจะมีมุมทั้งหมดหกเหลี่ยม มีรูตรงกลาง และมีเกลียวภายในเพื่อใช้หมุน หรือขันเข้ากับสกรูที่ยึดวัสดุไว้ให้มีความแน่นหนามากขึ้น โดยหลักการทำงานของน็อตหกเหลี่ยม คือ ใช้สกรูร้อยผ่านรูตรงกลางของน็อตเพื่อยึดวัตถุทั้ง 2 ชิ้นตามตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้เข้าด้วยกัน

น็อตหางปลา (Wing Nut) เป็นน็อตที่มีส่วนที่ยื่นออกมาทางด้านข้างทั้ง 2 ด้าน มีลักษณะคล้ายกับหางปลา โดยน็อตชนิดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งาน เพราะน็อตหางปลาสามารถที่จะใช้มือในการหมุดบิดเกลียวให้แน่นได้โดยไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ หรือเครื่องมืออื่นๆ อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ใช้กับงานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น งานที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการประกอบชิ้นงาน เช่น การประกอบเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้าน เป็นต้น

น็อตตัวเมีย น็อตหัวหกเหลี่ยม น็อตหางปลา HomePro

หากคุณกำลังมองหาน็อตประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น น็อตตัวเมีย น็อตหัวหกเหลี่ยม หรือน็อตหางปลา สำหรับนำไปใช้ในการยึดวัสดุ 2 ชิ้นให้ติดกันอย่างแน่นหนา รวมถึงมองหาอุปกรณ์ยึดติดอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น พุ๊ก ตะปู หรือแหวนอีแปะ ก็สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และของตกแต่งบ้านทุกประเภทแบบครบวงจร พร้อมจัดโปรโมชั่นสุดคุ้มสำหรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284