ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับส่วนลด 10%
ระยะเวลาโปรโมชั่น :
1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2567
เงื่อนไขโปรโมชั่น
 
โปรโมชั่นอื่นๆ
march 24
1 Apr 23 - 30 Jun 24