1284
ถึง

อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์

SKU: 1100393
อ่างล้างหน้าลอย MOYA 203 สีขาว
1,990 1,190 บาท
ขายแล้ว 155 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 261310
อ่างล้างหน้าลอย MOYA BA01 สีขาว
1,790 990 บาท
ขายแล้ว 100 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1101426
อ่างล้างหน้าวางบน MOYA 208 ลายหินอ่อน
2,990 1,790 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1228174
อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ MOYA 8098 สีขาว
1,690 1,190 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
SKU: 1180457
อ่างล้างหน้าวางบน HAFELE 495.60.880 สีขาว
3,410 2,320 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1115181
อ่างล้างหน้า วางบน LX-5025A ขาว
1,190 990 บาท
ขายแล้ว 90 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157701
อ่างล้างหน้าวางบน MOYA 669 ลายหินอ่อน
2,790 1,590 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1079329
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ COTTO C001017 สีขาว
4,500 3,080 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 261315
อ่างล้างหน้าลอย MOYA BA06 สีขาว
1,990 1,290 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1096009
อ่างล้างหน้าวางบน NASCO NL-009-WA สีขาว
1,950 1,390 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193788
อ่างล้างหน้า TOTO LW951CJW/F ขาว
11,810 5,190 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 205326
อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ COTTO C00027 สีขาว
4,600 4,190 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1018781
อ่างล้างหน้าลอย MOYA BA08 สีขาว
1,990 1,290 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100392
อ่างล้างหน้าลอย MOYA 202 สีขาว
1,790 990 บาท
ขายแล้ว 67 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1228188
อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ MOYA 5097 สีขาว
1,590 990 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1194132
อ่างล้างหน้าวาง KOHLER K-26409X-1-0 สีขาว
6,560 4,290 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153439
อ่างล้างหน้า COTTO C003417 สีขาว
8,200 5,980 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1168207
อ่างล้างหน้า AMERICAN STANDARD WP-F411-WT สีขาว
6,140 5,870 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1116808
อ่างล้างหน้าวางบน KOHLER K-96120X-1-0 สีขาว
8,920 6,190 บาท
SKU: 1172019
อ่างล้างหน้า TOTO L1716 สีขาว
11,850 4,650 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1152584
อ่างล้างหน้า KOHLER K-96117X-0 สีขาว
11,780 9,390 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1180218
อ่างล้างหน้า AMERICAN STANDARD WP-0628-WT สีขาว
3,800 3,550 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1111657
อ่างล้างหน้าวางบน KOHLER K-96110X-1-0 สีขาว
10,800 6,990 บาท
SKU: 271645
อ่างล้างหน้าลอย COTTO C0901 สีขาว
4,200 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1164190
อ่างล้างหน้า เคาน์เตอร์ KOHLER K-45471X-ZW-0 สีขาว
9,900 6,610 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1172103
อ่างล้างหน้า TOTO L710CS สีขาว
7,540 2,960 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113109
อ่างล้างหน้าวางบน KOHLER K-2746X-8-0 สีขาว
12,600 10,040 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1191625
อ่างล้างหน้า NASCO NL-0988 สีขาว
2,650 1,890 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1191580
อ่างล้างหน้า COTTO C003817 สีขาว
3,150 2,790 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1191456
อ่างล้างหน้า TOTO L1634 สีขาว
5,480 2,150 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1036475
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ AMERICAN STANDARD 0507...
3,360 2,950 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1232778
อ่างล้างหน้าวางบน TOTO LT367CV สีขาว
13,370 5,790 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1187472
อ่างล้างหน้า TOTO L1715 สีขาว
10,610 4,160 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1153478
อ่างล้างหน้า COTTO C003407 สีขาว
7,800 5,710 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 262999
อ่างล้างหน้าลอย COTTO C00247 สีขาว
8,400 7,790 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1180484
อ่างล้างหน้าวางบน HAFELE 495.60.882 สีขาว
3,960 2,690 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1228756
อ่างล้างหน้า TOTO LW952JW/F สีขาว
10,300 4,490 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 256565
อ่างล้างหน้าลอย COTTO C0902 สีขาว
8,150 7,590 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1170449
อ่างล้างหน้า KOHLER K-77761X-1-0 สีขาว
10,360 5,470 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 266356
อ่างล้างหน้า KOHLER K-2660X สีขาว
9,740 5,360 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1020878
อ่างล้างหน้าลอย COTTO C00257 สีขาว
5,900 5,470 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1225796
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ TOTO LW1516 สีขาว
10,730 4,210 บาท
SKU: 1225788
อ่างล้างหน้า TOTO LW645JW/F-1 สีขาว
18,670 7,990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1191487
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ TOTO L1616C สีขาว
12,340 4,840 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1191415
อ่างล้างหน้า TOTO L1734 สีขาว
5,480 2,150 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1232785
อ่างล้างหน้าวางบน TOTO LW818JW/F สีขาว
14,410 6,190 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 118891
อ่างล้างหน้าลอย COTTO C0900 สีขาว
13,400 8,280 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1188695
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ TOTO LW4706 สีขาว
37,180 15,900 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1115134
อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ MOYA LX-5002A สีขาว
1,190 990 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022357
อ่างล้างหน้าลอย MOYA VB-660 สีขาว
1,890 1,290 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1193770
อ่างล้างหน้า TOTO LW950CJW/F ขาว
10,120 4,390 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1004453
อ่างล้างหน้า KOHLER K-14800X สีขาว
6,140 3,390 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189256
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ TOTO L700CD สีขาว
6,830 2,680 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1023520
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ COTTO C0031 สีขาว
4,200 3,890 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1182321
อ่างล้างหน้า KOHLER K22779X-1-0 สีขาว
13,500 9,410 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1157185
อ่างล้างหน้าวางบน MOYA 220 ลายหินอ่อน
2,890 1,490 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1202001
อ่างล้างหน้า TOTO LW1617C สีขาว
14,740 5,780 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1142557
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ AMERICAN STANDARD WP-F...
6,960 6,590 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1089178
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ C001057 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1183773
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ COTTO C00342MBK สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1053646
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ COTTO C05897 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1190048
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ TOTO L710CD สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1020879
อ่างล้างหน้าลอย COTTO C002517 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1225498
อ่างล้างหน้า TOTO PJS06-MW สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1153499
อ่างล้างหน้า COTTO C00343MWH สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1153557
อ่างล้างหน้า COTTO C00341MBK สีดำ
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1191681
อ่างล้างหน้า COTTO C003807 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1016205
อ่างล้างหน้าลอย COTTO C02517 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1181379
อ่างล้างหน้า TOTO LW711RCB สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1176911
อ่างล้างหน้า COTTO C09117 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1019644
อ่างล้างหน้าวางลอย AMERICAN STANDARD TF-WP-F633-WT...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1153475
อ่างล้างหน้า COTTO C003437 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1114055
อ่างล้างหน้าวางบนเคาน์เตอร์ COTTO C001027 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ

อ่างล้างหน้า (Wash Basin)

อ่างล้างหน้าเป็นอีกเครื่องสุขภัณฑ์ชิ้นสำคัญที่อยู่คู่ห้องน้ำมาอย่างยาวนาน และทุกสถานที่จะต้องมีอ่างล้างหน้าไว้สำหรับใช้งานอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น บ้านเรือนที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน หรือตามห้องน้ำสาธารณะทั่วไป ซึ่งการเลือกอ่างล้างหน้าสำหรับใช้งาน จะต้องพิจารณาในเรื่องของการติดตั้ง ประเภทของอ่างล้างหน้า พร้อมกับดีไซน์ความสวยงาม ที่จะต้องเหมาะกับสไตล์การตกแต่งห้องน้ำได้อย่างลงตัว
โดยในปัจจุบันอ่างล้างหน้าให้เลือกหลากหลายราคาและยี่ห้อ เช่น อ่างล้างหน้า Moya, Kohler, Cotto, American Standard, Bathline, Karat เป็นต้น ซึ่งคุณอาจจะเลือกซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงหรือเลือกซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถืออย่าง Homepro ที่เป็นศูนย์รวมสุขภัณฑ์ห้องน้ำแบบครบวงจร พร้อมให้คุณได้เลือกช้อปปิ้งออนไลน์ที่ www.homepro.co.th

ประเภทอ่างล้างหน้า

การเลือกอ่างล้างหน้าสำหรับใช้งาน จำเป็นต้องพิจารณาเกี่ยวกับประเภทของอ่างล้างหน้าเป็นส่วนประกอบหลักๆ เนื่องจากอ่างล้างหน้าแต่ละประเภทก็จะมีขนาดและการติดตั้งที่แตกต่างกัน ดังนั้นจะต้องเลือกอ่างล้างหน้าที่สามารถนำมาใช้งานภายในห้องน้ำได้อย่างพอเหมาะและเพียงพอต่อการใช้งาน
 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์

  เป็นอ่างล้างหน้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามคลาสสิค และบริเวณเคาน์เตอร์ด้านข้างมีพื้นที่เหลือเพียงพอสำหรับจัดวางข้าวของเช่น โฟมล้างหน้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ครีมบำรุงผิว หรือของใช้ส่วนตัวต่างๆได้อย่างเพียงพอ เหมาะกับห้องน้ำขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ราคาค่อนข้างสูง
 • อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์

  เป็นอ่างล้างหน้าที่เหมือนกับมีอ่างวางไว้บนโต๊ะ ซึ่งหากเทียบเรื่องของความสวยงามก็ต้องขอยอมรับว่า อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์จะมีความเก๋และมีสไตล์มากกว่าอ่างล้างหน้าแบบฝัง อีกทั้งการติดตั้งก็สะดวกกว่า ทำความสะอาดก็ง่ายมากกว่า หากมีปัญหาต้องซ่อมแซมก็สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับห้องน้ำขนาดกลางหรือใหญ่ ราคาค่อนข้างสูง
 • อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์

  เป็นอ่างล้างหน้าที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและเพิ่มมิติให้กับการออกแบบห้องน้ำได้อย่างสวยงาม หากใครต้องการตกแต่งห้องน้ำให้ดูทันสมัยและแตกต่าง แนะนำให้เลือกอ่างล้างหน้าประเภทนี้ไปติดตั้งใช้งานรับรองว่าไม่ผิดหวัง ลักษณะของอ่างล้างหน้าประเภทนี้จะเป็นเหมือนกับการยื่นหน้าอ่างออกมาจากเคาน์เตอร์ครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งจะฝังอยู่บนเคาน์เตอร์ โดยตัวเคาน์เตอร์มีให้เลือกหลากหลายโทนสีแล้วแต่ความชื่นชอบ
 • อ่างล้างหน้าแบบฝังไว้ใต้เคาน์เตอร์

  เหมาะกับการตกแต่งห้องน้ำให้ดูหรูหราทันสมัย โดยเฉพาะกับเคาน์เตอร์แบบพรีเมี่ยม เช่น เคาน์เตอร์หินอ่อน เคาน์เตอร์หินแกรนิต จะเหมาะกับการติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์มาก ลักษณะอ่างล้างหน้าจะเป็นอ่างแบบฝังไม่มีขอบ ส่งผลให้พื้นที่รอบๆอ่างบนเคาน์เตอร์กว้างขวางมากขึ้น เพียงพอต่อการจัดวางอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวได้อย่างเพียงพอ เหมาะกับห้องน้ำขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ราคาค่อนข้างสูง
 • อ่างล้างหน้าตั้งพื้น

  เป็นอ่างล้างหน้าที่ใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วไปตามบ้านเรือน ลักษณะจะเป็นอ่างล้างหน้าที่มาพร้อมกับตัวครอบท่อน้ำแบบขาตั้ง และด้วยราคาที่ค่อนข้างถูกมากกว่าและขนาดที่เล็กกว่าอ่างล้างหน้าประเภทอื่น จึงเหมาะสำหรับการติดตั้งใช้งานภายในห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด สามารถทำการติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว การใช้งานก็ค่อนข้างที่จะทนทาน
 • อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

  เป็นอ่างล้างหน้าที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งได้มากกว่า อีกทั้งมีราคาที่ไม่แพงมากนัก เพราะสำหรับห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด หรือต้องการออกแบบห้องน้ำให้ดูปลอดโปร่งโล่งสบาย สามารถใช้พื้นที่ใต้อ่างล้างหน้าเป็นมุมสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์อื่นๆได้ตามความต้องการ แต่การติดตั้งบนผนังจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของผนังอย่างถี่ถ้วน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

การเลือกซื้ออ่างล้างหน้า

หลักการในการเลือกซื้ออ่างล้างหน้าที่ดี จะต้องเลือกประเภทของอ่างให้เหมาะสมกับสถานที่ที่นำไปติดตั้ง ถ้าหากห้องน้ำมีพื้นที่กว้างขวางก็สามารถเลือกอ่างล้างหน้าแบบเคาน์เตอร์ไปใช้งานได้ แต่หากห้องน้ำมีขนาดเล็ก อาจจะต้องเปลี่ยนมาเลือกใช้อ่างล้างหน้าแบบขาตั้งหรือแบบแขวนแทน
ซึ่งหากคุณกำลังมองหาอ่างล้างหน้าราคาถูกและคุณภาพดี สามารถเข้ามาเลือกดูสินค้าได้ที่โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเลือกช้อปปิ้งอุปกรณ์ห้องน้ำผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.homepro.co.th อำนวยความสะดวกลูกค้าทุกท่านด้วยบริการจัดส่งถึงบ้านอย่างรวดเร็ว พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษสำหรับลูกค้าโฮมโปรออนไลน์ สอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ Homepro Call Center 1284