1284ถึง

อ่างล้างหน้าแบบฝัง

SKU: 1169896
อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ AMERICAN STANDARD W...
11,960 11,100 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 97914
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ COTTO C029 สีขาว
1,610 1,390 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1040024
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ AMERICAN STANDARD WP-...
3,660 3,390 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1029470
อ่างล้างหน้าฝังบน AMERICAN STANDARD WP-F507-WT สีข...
6,030 5,590 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 7496
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ AMERICAN STANDARD TF-4...
1,420 1,250 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 220638
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ COTTO C02607 สีขาว
4,950 4,550 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1153372
อ่างล้างหน้าฝัง COTTO C05157 สีขาว
3,600 2,710 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 215467
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ COTTO C05847 สีขาว
3,500 3,290 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1017623
อ่างล้างหน้าฝังใต้ AMERICAN STANDARD TF-0474 สีขาว
2,840 2,630 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1101530
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ MOYA 209 สีขาว
2,290 1,590 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1022002
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ COTTO C05867 สีขาว
6,450 5,990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 237627
อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ COTTO C02717 สีขาว
3,250 2,350 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1024040
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ COTTO C01617 สีขาว
2,500 2,290 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 242832
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ AMERICAN STANDARD TF-...
3,150 2,920 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1182351
อ่างล้างหน้าฝัง AMERICAN STANDARD WP-0320-WT สีขาว
3,770 3,490 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1025516
อ่างล้างหน้าฝังใต้ AMERICAN STANDARD WP-F513-WT สี...
5,090 4,720 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1025309
อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ COTTO C0512 สีขาว
2,400 2,100 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1039035
อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ AMERICAN STANDARD T...
3,720 3,450 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1012370
อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์ STAR S-4346 สีขาว
1,369 1,250 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 75651
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ KARAT K1129X สีขาว
1,370 1,020 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 273529
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ COTTO C0171 สีขาว
3,800 2,850 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1149725
อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ AMERICAN STANDARD W...
7,170 6,650 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 39933
อ่างล้างหน้า ฝังบนเคาน์เตอร์ S-4343 สีขาว
1,059 990 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1076853
อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์ AMERICAN STANDARD WP-F43...
5,900 4,020 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1096008
อ่างล้างหน้าฝังบน NASCO NL-007-WA สีขาว
2,420 1,690 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1024964
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ COTTO C0513 สีขาว
2,400 2,100 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 67588
อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ COTTO C021 สีขาว
3,500 2,880 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 25860
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ AMERICAN STANDARD TF-...
2,450 1,750 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 238517
อ่างล้างหน้า ฝังบนเคาน์เตอร์ MOYA สีขาว
1,490 990 บาท
ขายแล้ว 39 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5734
อ่างล้างหน้า ฝังบนเคาน์เตอร์ COTTO C007 สีขาว
1,400 1,200 บาท
ขายแล้ว 47 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1027485
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ COTTO C09077 สีขาว
14,300 13,290 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 176929
อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์ KOHLER K2196X สีขาว
2,240 1,090 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 109 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 96596
อ่างล้างหน้าฝัง บน เคาน์เตอร์ COTTO C0110 สีขาว
3,250 2,950 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 146838
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ AMERICAN STANDARD TF-0...
1,740 1,450 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1191682
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ NASCO NL-016 สีขาว
1,740 1,090 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 279615
อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ COTTO C02217 สีขาว
7,600 6,990 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 7619
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ KARAT K18806X สีขาว
1,370 1,310 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 202074
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ COTTO C05817 สีขาว
5,620 5,290 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1004773
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ AMERICAN STANDARD TF-0...
2,140 1,860 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 247178
อ่างล้างหน้าฝังบนเคาน์เตอร์ AMERICAN STANDARD WP-F...
14,101 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1006103
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ MOYA 864 สีขาว
1,790 1,090 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1170523
อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์ KOHLER K-23883X-WK สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1111560
อ่างล้างหน้าชนิดฝังครึ่งเคาน์เตอร์ C022607 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1032111
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ COTTO C016 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 252716
อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ COTTO C02427 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1097638
อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ COTTO C02460 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 110645
อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ COTTO C0240 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 16 รายการ
SKU: 1176865
อ่างล้างหน้า COTTO C05200 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1184039
อ่างล้างหน้าฝังใต้เคาน์เตอร์ TOTO LW1536 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1051304
อ่างล้างหน้าฝังครึ่งเคาน์เตอร์ KARAT K-99197X-1-WK...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 290385
อ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์ COTTO C05117 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 32 รายการ

อ่างล้างหน้า (Wash Basin)

อ่างล้างหน้าเป็นอีกเครื่องสุขภัณฑ์ชิ้นสำคัญที่อยู่คู่ห้องน้ำมาอย่างยาวนาน และทุกสถานที่จะต้องมีอ่างล้างหน้าไว้สำหรับใช้งานอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น บ้านเรือนที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน หรือตามห้องน้ำสาธารณะทั่วไป ซึ่งการเลือกอ่างล้างหน้าสำหรับใช้งาน จะต้องพิจารณาในเรื่องของการติดตั้ง ประเภทของอ่างล้างหน้า พร้อมกับดีไซน์ความสวยงาม ที่จะต้องเหมาะกับสไตล์การตกแต่งห้องน้ำได้อย่างลงตัว
โดยในปัจจุบันอ่างล้างหน้าให้เลือกหลากหลายราคาและยี่ห้อ เช่น อ่างล้างหน้า Moya, Kohler, Cotto, American Standard, Bathline, Karat เป็นต้น ซึ่งคุณอาจจะเลือกซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงหรือเลือกซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถืออย่าง Homepro ที่เป็นศูนย์รวมสุขภัณฑ์ห้องน้ำแบบครบวงจร พร้อมให้คุณได้เลือกช้อปปิ้งออนไลน์ที่ www.homepro.co.th

ประเภทอ่างล้างหน้า

การเลือกอ่างล้างหน้าสำหรับใช้งาน จำเป็นต้องพิจารณาเกี่ยวกับประเภทของอ่างล้างหน้าเป็นส่วนประกอบหลักๆ เนื่องจากอ่างล้างหน้าแต่ละประเภทก็จะมีขนาดและการติดตั้งที่แตกต่างกัน ดังนั้นจะต้องเลือกอ่างล้างหน้าที่สามารถนำมาใช้งานภายในห้องน้ำได้อย่างพอเหมาะและเพียงพอต่อการใช้งาน
 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์

  เป็นอ่างล้างหน้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามคลาสสิค และบริเวณเคาน์เตอร์ด้านข้างมีพื้นที่เหลือเพียงพอสำหรับจัดวางข้าวของเช่น โฟมล้างหน้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ครีมบำรุงผิว หรือของใช้ส่วนตัวต่างๆได้อย่างเพียงพอ เหมาะกับห้องน้ำขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ราคาค่อนข้างสูง
 • อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์

  เป็นอ่างล้างหน้าที่เหมือนกับมีอ่างวางไว้บนโต๊ะ ซึ่งหากเทียบเรื่องของความสวยงามก็ต้องขอยอมรับว่า อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์จะมีความเก๋และมีสไตล์มากกว่าอ่างล้างหน้าแบบฝัง อีกทั้งการติดตั้งก็สะดวกกว่า ทำความสะอาดก็ง่ายมากกว่า หากมีปัญหาต้องซ่อมแซมก็สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับห้องน้ำขนาดกลางหรือใหญ่ ราคาค่อนข้างสูง
 • อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์

  เป็นอ่างล้างหน้าที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและเพิ่มมิติให้กับการออกแบบห้องน้ำได้อย่างสวยงาม หากใครต้องการตกแต่งห้องน้ำให้ดูทันสมัยและแตกต่าง แนะนำให้เลือกอ่างล้างหน้าประเภทนี้ไปติดตั้งใช้งานรับรองว่าไม่ผิดหวัง ลักษณะของอ่างล้างหน้าประเภทนี้จะเป็นเหมือนกับการยื่นหน้าอ่างออกมาจากเคาน์เตอร์ครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งจะฝังอยู่บนเคาน์เตอร์ โดยตัวเคาน์เตอร์มีให้เลือกหลากหลายโทนสีแล้วแต่ความชื่นชอบ
 • อ่างล้างหน้าแบบฝังไว้ใต้เคาน์เตอร์

  เหมาะกับการตกแต่งห้องน้ำให้ดูหรูหราทันสมัย โดยเฉพาะกับเคาน์เตอร์แบบพรีเมี่ยม เช่น เคาน์เตอร์หินอ่อน เคาน์เตอร์หินแกรนิต จะเหมาะกับการติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์มาก ลักษณะอ่างล้างหน้าจะเป็นอ่างแบบฝังไม่มีขอบ ส่งผลให้พื้นที่รอบๆอ่างบนเคาน์เตอร์กว้างขวางมากขึ้น เพียงพอต่อการจัดวางอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวได้อย่างเพียงพอ เหมาะกับห้องน้ำขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ราคาค่อนข้างสูง
 • อ่างล้างหน้าตั้งพื้น

  เป็นอ่างล้างหน้าที่ใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วไปตามบ้านเรือน ลักษณะจะเป็นอ่างล้างหน้าที่มาพร้อมกับตัวครอบท่อน้ำแบบขาตั้ง และด้วยราคาที่ค่อนข้างถูกมากกว่าและขนาดที่เล็กกว่าอ่างล้างหน้าประเภทอื่น จึงเหมาะสำหรับการติดตั้งใช้งานภายในห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด สามารถทำการติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว การใช้งานก็ค่อนข้างที่จะทนทาน
 • อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

  เป็นอ่างล้างหน้าที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งได้มากกว่า อีกทั้งมีราคาที่ไม่แพงมากนัก เพราะสำหรับห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด หรือต้องการออกแบบห้องน้ำให้ดูปลอดโปร่งโล่งสบาย สามารถใช้พื้นที่ใต้อ่างล้างหน้าเป็นมุมสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์อื่นๆได้ตามความต้องการ แต่การติดตั้งบนผนังจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของผนังอย่างถี่ถ้วน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

การเลือกซื้ออ่างล้างหน้า

หลักการในการเลือกซื้ออ่างล้างหน้าที่ดี จะต้องเลือกประเภทของอ่างให้เหมาะสมกับสถานที่ที่นำไปติดตั้ง ถ้าหากห้องน้ำมีพื้นที่กว้างขวางก็สามารถเลือกอ่างล้างหน้าแบบเคาน์เตอร์ไปใช้งานได้ แต่หากห้องน้ำมีขนาดเล็ก อาจจะต้องเปลี่ยนมาเลือกใช้อ่างล้างหน้าแบบขาตั้งหรือแบบแขวนแทน
ซึ่งหากคุณกำลังมองหาอ่างล้างหน้าราคาถูกและคุณภาพดี สามารถเข้ามาเลือกดูสินค้าได้ที่โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเลือกช้อปปิ้งอุปกรณ์ห้องน้ำผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.homepro.co.th อำนวยความสะดวกลูกค้าทุกท่านด้วยบริการจัดส่งถึงบ้านอย่างรวดเร็ว พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษสำหรับลูกค้าโฮมโปรออนไลน์ สอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ Homepro Call Center 1284