1284


ถึง

อ่างล้างหน้าแบบแขวน

SKU: 1100489
อ่างล้างหน้าแขวน KARAT K-20843X-1-WK สีขาว
1,730 1,200 บาท
ขายแล้ว 124 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 254778
อ่างล้างหน้าแขวน AMERICAN STANDARD TF-0947-WT-0 สี...
1,140 1,050 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1045524
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C0141 สีขาว
1,900 1,520 บาท
ขายแล้ว 117 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1073245
อ่างล้างหน้าแขวน AMERICAN STANDARD 0979-WT-0 สีขาว
930 850 บาท
ขายแล้ว 268 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1100469
อ่างล้างหน้าแขวน KARAT K-21135X-1-WK สีขาว
980 680 บาท
ขายแล้ว 301 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5739
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C002 สีขาว
800 670 บาท
ขายแล้ว 241 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1035734
อ่างล้างหน้าแขวน TF-0507W-WT สีขาว
3,330 2,890 บาท
ขายแล้ว 91 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 5744
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C013 สีขาว
930 850 บาท
ขายแล้ว 106 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1006027
อ่างล้างหน้าแขวน KARAT K-45355X สีขาว
1,240 920 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1067449
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C0156 สีขาว
2,700 2,190 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1187723
อ่างล้างหน้าแขวน NASCO NL-042-WA สีขาว
3,590 2,990 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 1104816
อ่างล้างหน้าแขวน K-24621X-1-WK สีขาว
820 499 บาท
ขายแล้ว 310 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 7508
อ่างล้างหน้าแขวน AMERICAN STANDARD 910S-WT-0 สีขาว
820 750 บาท
ขายแล้ว 95 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1118759
อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง KARAT K-23885X-1-WK สีขาว
1,210 750 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1018115
อ่างล้างหน้าแขวนติดผนัง AMERICAN STANDARD TF-0953-...
2,040 1,890 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 284237
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C00547 สีขาว
4,100 3,690 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1009056
อ่างล้างหน้าแขวน AMERICAN STANDARD TF-0552 สีขาว
2,170 1,750 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 254776
อ่างล้างหน้าแขวน AMERICAN STANDARD 0948-WT-0 สีขาว
1,140 1,050 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 275459
อ่างล้างหน้าแขวน TF-0550 สีขาว
2,840 1,890 บาท
ขายแล้ว 72 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1031689
อ่างล้างหน้าแขวน KOHLER K-18564X-1 สีขาว
2,530 1,500 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 150 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156111
อ่างล้างหน้า KARAT K-24499X-1-WK สีขาว
1,100 699 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 291070
อ่างล้างหน้าแขวน MOYA 812 สีขาว
990 690 บาท
ขายแล้ว 131 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 37890
อ่างล้างหน้าแขวน STAR S-4502 สีขาว
720 690 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1111986
อ่างล้างหน้าแขวน NL-093-WA สีขาว
699 629 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 252712
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C01517 สีขาว
5,200 4,790 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 85364
อ่างล้างหน้า แขวน COTTO C014 สีขาว
1,100 990 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1187895
อ่างล้างหน้า TOTO LW954CJLW/F สีขาว
21,190 9,670 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 180209
อ่างล้างหน้าแขวน KOHLER K-8703X สีขาว
2,640 1,650 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1096031
อ่างล้างหน้าแขวน STAR S-4284 สีขาว
2,990 2,790 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172128
อ่างล้างหน้า TOTO L710CDX2 สีขาว
6,300 2,930 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 39897
อ่างล้างหน้าแขวน STAR S-4701 สีขาว
605 580 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1024465
อ่างล้างหน้าแขวน NL-085W-A สีขาว
601 590 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1094031
อ่างล้างหน้า COTTO C00581 สีขาว
1,550 1,290 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 254777
อ่างล้างหน้าแขวน AMERICAN STANDARD 0945-WT-0 สีขาว
970 890 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159012
อ่างล้างหน้าแขวน HAFELE 495.60.985 สีขาว
1,360 990 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1045486
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C0154 สีขาว
2,800 2,550 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1000306
อ่างล้างหน้าแขวน KOHLER K-17151X สีขาว
3,050 2,440 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 244 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 55067
อ่างล้างหน้าแขวน STAR S-4505 สีขาว
720 690 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113087
อ่างล้างหน้าแขวน MY-215 ขาว
1,390 850 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123570
อ่างอเนกประสงค์แขวนผนัง COTTO C2800 สีขาว
13,800 12,790 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1051396
อ่างล้างหน้าแขวนติดผนัง COTTO C04017 สีขาว
4,100 3,720 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1189620
อ่างล้างหน้าแขวน NASCO NL-0922 สีขาว
3,290 1,790 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1191384
อ่างล้างหน้า TOTO LW136WF สีขาว
10,020 5,180 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1004764
อ่างล้างหน้าแขวน AMERICAN STANDARD TF-0553-WT สีขา...
2,170 1,750 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1015446
อ่างล้างหน้าแขวนติดผนัง MOYA 834A สีขาว
1,390 890 บาท
ขายแล้ว 50 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 248222
อ่างล้างหน้าแขวน ROCKA RO-F-B05-80-WT สีขาว
6,890 5,390 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 5748
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C012 สีขาว
1,900 1,650 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1172020
อ่างล้างหน้า TOTO LW196K สีขาว
4,960 4,030 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 242830
อ่างล้างหน้าแขวน AMERICAN STANDARD TF-0955 สีขาว
2,960 2,740 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1191300
อ่างล้างหน้า TOTO L210C สีขาว
4,240 2,540 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1152821
อ่างล้างหน้า KARAT K-24514X-1-WK สีขาว
1,360 1,070 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 143828
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C0237 สีขาว
2,300 1,990 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1188084
อ่างล้างหน้า TOTO LW954CJRW/F สีขาว
21,190 9,670 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1172085
อ่างล้างหน้า TOTO LW248JRW/F สีขาว
5,270 2,810 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1189572
อ่างอเนกประสงค์ TOTO SK322 สีขาว
11,810 6,370 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 238215
อ่างล้างหน้าแขวน KOHLER K-17156X สีขาว
3,360 2,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 269 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1097353
อ่างล้างหน้าแขวน HAFELE 495.60.965 สีขาว
2,380 1,490 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 254426
อ่างล้างหน้าแขวนมุม AMERICAN STANDARD 0940-WT-0 สี...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 12 รายการ
SKU: 248223
อ่างล้างหน้าแขวน ROCKA RO-F-B02-100-WT สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1187035
อ่างล้างหน้าแขวน ESTHER ECS-01-121F สีขาว พร้อมชุด...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1172056
อ่างล้างหน้า TOTO LW1216CK สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 132019
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C0285 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1095461
อ่างล้างหน้า COTTO C00580 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1191420
อ่างล้างหน้า TOTO L30DK สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 67534
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C005 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1067879
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C02957 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 151882
อ่างล้างหน้าแขวน COTTO C0107 สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1172094
อ่างล้างหน้า TOTO LW1215CK สีขาว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ

อ่างล้างหน้า (Wash Basin)

อ่างล้างหน้าเป็นอีกเครื่องสุขภัณฑ์ชิ้นสำคัญที่อยู่คู่ห้องน้ำมาอย่างยาวนาน และทุกสถานที่จะต้องมีอ่างล้างหน้าไว้สำหรับใช้งานอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็น บ้านเรือนที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน หรือตามห้องน้ำสาธารณะทั่วไป ซึ่งการเลือกอ่างล้างหน้าสำหรับใช้งาน จะต้องพิจารณาในเรื่องของการติดตั้ง ประเภทของอ่างล้างหน้า พร้อมกับดีไซน์ความสวยงาม ที่จะต้องเหมาะกับสไตล์การตกแต่งห้องน้ำได้อย่างลงตัว
โดยในปัจจุบันอ่างล้างหน้าให้เลือกหลากหลายราคาและยี่ห้อ เช่น อ่างล้างหน้า Moya, Kohler, Cotto, American Standard, Bathline, Karat เป็นต้น ซึ่งคุณอาจจะเลือกซื้อจากผู้ผลิตโดยตรงหรือเลือกซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายที่มีความน่าเชื่อถืออย่าง Homepro ที่เป็นศูนย์รวมสุขภัณฑ์ห้องน้ำแบบครบวงจร พร้อมให้คุณได้เลือกช้อปปิ้งออนไลน์ที่ www.homepro.co.th

ประเภทอ่างล้างหน้า

การเลือกอ่างล้างหน้าสำหรับใช้งาน จำเป็นต้องพิจารณาเกี่ยวกับประเภทของอ่างล้างหน้าเป็นส่วนประกอบหลักๆ เนื่องจากอ่างล้างหน้าแต่ละประเภทก็จะมีขนาดและการติดตั้งที่แตกต่างกัน ดังนั้นจะต้องเลือกอ่างล้างหน้าที่สามารถนำมาใช้งานภายในห้องน้ำได้อย่างพอเหมาะและเพียงพอต่อการใช้งาน
 • อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์

  เป็นอ่างล้างหน้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามคลาสสิค และบริเวณเคาน์เตอร์ด้านข้างมีพื้นที่เหลือเพียงพอสำหรับจัดวางข้าวของเช่น โฟมล้างหน้า แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ครีมบำรุงผิว หรือของใช้ส่วนตัวต่างๆได้อย่างเพียงพอ เหมาะกับห้องน้ำขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ราคาค่อนข้างสูง
 • อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์

  เป็นอ่างล้างหน้าที่เหมือนกับมีอ่างวางไว้บนโต๊ะ ซึ่งหากเทียบเรื่องของความสวยงามก็ต้องขอยอมรับว่า อ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์จะมีความเก๋และมีสไตล์มากกว่าอ่างล้างหน้าแบบฝัง อีกทั้งการติดตั้งก็สะดวกกว่า ทำความสะอาดก็ง่ายมากกว่า หากมีปัญหาต้องซ่อมแซมก็สามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว เหมาะกับห้องน้ำขนาดกลางหรือใหญ่ ราคาค่อนข้างสูง
 • อ่างล้างหน้าแบบฝังครึ่งเคาน์เตอร์

  เป็นอ่างล้างหน้าที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและเพิ่มมิติให้กับการออกแบบห้องน้ำได้อย่างสวยงาม หากใครต้องการตกแต่งห้องน้ำให้ดูทันสมัยและแตกต่าง แนะนำให้เลือกอ่างล้างหน้าประเภทนี้ไปติดตั้งใช้งานรับรองว่าไม่ผิดหวัง ลักษณะของอ่างล้างหน้าประเภทนี้จะเป็นเหมือนกับการยื่นหน้าอ่างออกมาจากเคาน์เตอร์ครึ่งหนึ่ง ส่วนอีกครึ่งจะฝังอยู่บนเคาน์เตอร์ โดยตัวเคาน์เตอร์มีให้เลือกหลากหลายโทนสีแล้วแต่ความชื่นชอบ
 • อ่างล้างหน้าแบบฝังไว้ใต้เคาน์เตอร์

  เหมาะกับการตกแต่งห้องน้ำให้ดูหรูหราทันสมัย โดยเฉพาะกับเคาน์เตอร์แบบพรีเมี่ยม เช่น เคาน์เตอร์หินอ่อน เคาน์เตอร์หินแกรนิต จะเหมาะกับการติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบฝังใต้เคาน์เตอร์มาก ลักษณะอ่างล้างหน้าจะเป็นอ่างแบบฝังไม่มีขอบ ส่งผลให้พื้นที่รอบๆอ่างบนเคาน์เตอร์กว้างขวางมากขึ้น เพียงพอต่อการจัดวางอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวได้อย่างเพียงพอ เหมาะกับห้องน้ำขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ ราคาค่อนข้างสูง
 • อ่างล้างหน้าตั้งพื้น

  เป็นอ่างล้างหน้าที่ใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วไปตามบ้านเรือน ลักษณะจะเป็นอ่างล้างหน้าที่มาพร้อมกับตัวครอบท่อน้ำแบบขาตั้ง และด้วยราคาที่ค่อนข้างถูกมากกว่าและขนาดที่เล็กกว่าอ่างล้างหน้าประเภทอื่น จึงเหมาะสำหรับการติดตั้งใช้งานภายในห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด สามารถทำการติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็ว การใช้งานก็ค่อนข้างที่จะทนทาน
 • อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง

  เป็นอ่างล้างหน้าที่ช่วยประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งได้มากกว่า อีกทั้งมีราคาที่ไม่แพงมากนัก เพราะสำหรับห้องน้ำที่มีพื้นที่จำกัด หรือต้องการออกแบบห้องน้ำให้ดูปลอดโปร่งโล่งสบาย สามารถใช้พื้นที่ใต้อ่างล้างหน้าเป็นมุมสำหรับจัดเก็บอุปกรณ์อื่นๆได้ตามความต้องการ แต่การติดตั้งบนผนังจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของผนังอย่างถี่ถ้วน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

การเลือกซื้ออ่างล้างหน้า

หลักการในการเลือกซื้ออ่างล้างหน้าที่ดี จะต้องเลือกประเภทของอ่างให้เหมาะสมกับสถานที่ที่นำไปติดตั้ง ถ้าหากห้องน้ำมีพื้นที่กว้างขวางก็สามารถเลือกอ่างล้างหน้าแบบเคาน์เตอร์ไปใช้งานได้ แต่หากห้องน้ำมีขนาดเล็ก อาจจะต้องเปลี่ยนมาเลือกใช้อ่างล้างหน้าแบบขาตั้งหรือแบบแขวนแทน
ซึ่งหากคุณกำลังมองหาอ่างล้างหน้าราคาถูกและคุณภาพดี สามารถเข้ามาเลือกดูสินค้าได้ที่โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเลือกช้อปปิ้งอุปกรณ์ห้องน้ำผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.homepro.co.th อำนวยความสะดวกลูกค้าทุกท่านด้วยบริการจัดส่งถึงบ้านอย่างรวดเร็ว พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษสำหรับลูกค้าโฮมโปรออนไลน์ สอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ Homepro Call Center 1284