1284


ถึง

สะดืออ่างล้างหน้า

SKU: 211002
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด A-8016-A
710 650 บาท
ขายแล้ว 125 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 278556
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด HAFELE 495.61.244
515 430 บาท
ขายแล้ว 134 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 11796
สะดืออ่างล้างหน้าดึงล็อค HANG BW-33
350 249 บาท
ขายแล้ว 172 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 74514
สะดืออ่างล้างหน้าดึงล็อค COTTO CT673(HM) สีโครม
450 360 บาท
ขายแล้ว 230 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 292566
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด MOYA P-002 สีโครม
209 บาท - 229 บาท
ขายแล้ว 130 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153215
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด COTTO CT6702(HM)
480 359 บาท
ขายแล้ว 198 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 30076
สะดืออ่างล้างหน้าดึงล็อค AMERICAN STANDARD A-8007
465 420 บาท
ขายแล้ว 149 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1102658
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด RA 430077
899 319 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 215352
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด KARAT BAD5-50
730 539 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1056449
สะดืออ่างล้างหน้าดึงล็อค MOYA P-008
120 บาท - 139 บาท
ขายแล้ว 174 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 184914
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด HANG BW-34
450 319 บาท
ขายแล้ว 111 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1027075
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด HAFELE 495.61.246
649 550 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
SKU: 292567
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด MOYA P-004 สีโครม
349 269 บาท
ขายแล้ว 749 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 291866
สะดืออ่างล้างหน้าสายโซ่ KUDOS CM1030L
245 175 บาท
ขายแล้ว 183 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1212547
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด COTTO CT6704(HM)
350 289 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1082931
สะดืออ่างล้างหน้าดึงล็อค BENN BN 403204
159 129 บาท
ขายแล้ว 33 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 278555
สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อก HAFELE 495.61.243
440 380 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1168227
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด RASLAND RA STN304-BASIN
419 349 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
SKU: 285478
สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อค A27-C
259 179 บาท
ขายแล้ว 78 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1153190
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด COTTO CT6702N(HM)
420 359 บาท
ขายแล้ว 105 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1043518
สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงล็อค HOEN H-027
208 170.05 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 270065
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด COTTO CT665(HM) สีโครม
520 429 บาท
ขายแล้ว 115 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123403
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด LUZERN H-029
190 179.55 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123107
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด BENN BN 5556661
259 199 บาท
ขายแล้ว 40 รายการ
SKU: 1123406
สะดืออ่างล้างหน้าสายโซ่ WS HB-2091 สเตนเลส
270 180 บาท
ขายแล้ว 59 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 267475
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด KUDOS CM101L
249 219 บาท
ขายแล้ว 71 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 11855
สะดืออ่างล้างหน้าสายโซ่ KARAT BAD1-50
560 339 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1226564
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด RASLAND 304-SML
399 319 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1215189
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด KARAT FAUCET KA-01-254-50
460 299 บาท
ขายแล้ว 76 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1244581
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด DMG GL-5420 สีดำ
399 275 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1005154
สะดืออ่างล้างหน้าดึงล็อก MOYA P-007
299 239 บาท
ขายแล้ว 66 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 292547
สะดืออ่างล้างหน้าสายโซ่ MOYA P-001 สีโครม
289 199 บาท
ขายแล้ว 155 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1197505
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด DONMARK GL-5409
215 169 บาท
ขายแล้ว 54 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123185
สะดืออ่างล้างหน้าสายโซ่ DONMARK DM-317
135 99 บาท
ขายแล้ว 121 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1212709
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด TOTO T6JV2N
1,590 890 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 267476
สะดืออ่างล้างหน้าดึงล็อค KUDOS CM102L
229 199 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1215195
สะดืออ่างล้างหน้าดึงล็อค KARAT FAUCET KA-02-234-50
400 279 บาท
ขายแล้ว 85 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123191
สะดืออ่างล้างหน้าดึงล็อค FENIX FN-316
225 139 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 58477
สะดืออ่างล้างหน้าดึงล็อค KARAT BAD3-50
560 389 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 262603
สะดืออ่างล้างหน้าดึงล็อค LABELLE LB1002
320 290 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123189
สะดืออ่างล้างหน้าดึงล็อค DONMARK DM-319
215 185 บาท
ขายแล้ว 70 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1043627
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกดล็อค LUZERN OS-029
347 179.55 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1123203
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด DONMARK DM-322
279 215 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123187
สะดืออ่างล้างหน้าดึงล็อค DONMARK DM-316
289 255 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1098203
สะดืออ่างล้างหน้า HAFELE 485.60.293
515 390 บาท
ขายแล้ว 20 รายการ
SKU: 1093707
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด MOYA P-050 สีโครม
199 บาท - 219 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
SKU: 1187636
สะดืออ่างล้างหน้าแบบรูรังผึ้ง RASLAND RA BEE-1516
199 189 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
SKU: 1212518
สะดืออ่างล้างหน้าแบบหมุน COTTO CT6703(HM)
390 310 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1102678
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด RA 151617
499 279 บาท
ขายแล้ว 92 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1098211
สะดืออ่างล้างหน้า 485.60.294
630 490 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1183910
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด TOTO T6JV6
1,130 890 บาท
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1197516
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด DONMARK GL-5410
375 265 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1143152
สะดืออ่างล้างหน้าสายโซ่ DONMARK GL-5404
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1225678
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด KARAT FAUCET KA-03-253-50
สินค้าหมด
ขายแล้ว 14 รายการ
SKU: 1033138
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด GLOBO GA-01-254-50
สินค้าหมด
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1225865
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด COTTO CT665BL(HM) สีดำ
สินค้าหมด
SKU: 1225675
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด COTTO CT665DG(HM)
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 284334
สะดืออ่างล้างหน้าแบบกด COTTO CT665N(HM) สีโครม
สินค้าหมด
ขายแล้ว 15 รายการ

สะดืออ่าง (Basin Plug)

สะดืออ่างล้างหน้า เป็นอีกส่วนประกอบของอ่างล้างหน้าที่ต้องมีไว้ใช้งานคู่กันเสมอ สะดืออ่างเป็นอะไหล่ห้องน้ำสำหรับการเปิดปิดเพื่อกักเก็บน้ำสะอาดหรือระบายน้ำที่ใช้แล้วออกจากอ่างล้างหน้า ซึ่งตามปกติแล้วสะดืออ่างล้างหน้าจะสามารถใช้งานได้ยาวนาน ไม่ค่อยจะมีปัญหาให้ต้องเปลี่ยนสักเท่าไหร่ แต่ส่วนมากที่จำเป็นต้องเปลี่ยนกันมักจะเกิดจากปัญหาเรื่องของความเก่าของวัสดุ หรือความสวยงามเสียมากกว่า ดังนั้นการเลือกสะดืออ่างสำหรับใช้งานจะต้องคำนึงถึงวัสดุในการผลิตเพื่อการใช้งานอย่างยาวนาน และต้องมาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยงาม ซึ่งคุณสามารถเลือกซื้อสะดืออ่างผ่านเว็บออนไลน์ได้ที่ Homepro.com

ประเภทสะดืออ่างล้างหน้า

ในปัจจุบันสะดืออ่างมีให้เลือกใช้งานอยู่ 3 ประเภทหลัก คือ สะดืออ่างแบบสปริง, สะดืออ่างแบบมีก้าน และสะดืออ่างแบบจุกยางมีโซ่ ซึ่งสะดืออ่างล้างหน้าแต่ละประเภทก็มีลักษณะการใช้งานและความสวยงามที่แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสะดืออ่าง จะต้องศึกษารายละเอียดวิธีการติดตั้งและการใช้งานให้ดีเสียก่อน โดยคุณสมบัติเด่นของสะดืออ่างแต่ละประเภทมีดังนี้
  • สะดืออ่างแบบสปริง

    เป็นสะดืออ่างที่ใช้งานได้สะดวก เพียงแค่ใช้มือกดสะดืออ่างก็จะเด้งขึ้นเพื่อระบายน้ำออกได้ทันที ในกรณีต้องการเปิดน้ำใส่อ่างก็ใช้มือกดไปที่สะดืออ่างอีกครั้งเพื่อทำการปิดทางระบาย ส่วนเรื่องของการทำความสะอาดก็ค่อนข้างง่าย เพียงแค่หมุนหัวฝาปิดออกมาล้างก็เพียงพอแต่สะดืออ่างประเภทนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสปริงอาจจะกดแล้วค้างบ้างหากใช้ไปนานๆ แต่โดยรวมก็จัดว่าเป็นสะดืออ่างที่สามาระใช้งานได้ดีและมีความสวยงามเหมาะกับการนำไปใช้กับอ่างล้างหน้าทุกรูปแบบ
  • สะดืออ่างแบบมีก้าน

    เป็นสะดืออ่างที่นิยมใช้กันทั่วไป เนื่องจากมีราคาที่ไม่แพง และดีไซน์ก็ค่อนข้างสวยงามเหมาะกับการใช้กับอ่างล้างหน้าทุกประเภท โดยการใช้งานสะดืออ่างประเภทนี้ จะต้องทำการดึงก้านขึ้นแล้วหมุนเพื่อล็อคเวลาต้องการระบายน้ำ และทำการหมุนกลับและกดปิดหากต้องการกักน้ำสะอาดไว้ใช้ สามารถระบายน้ำได้ไว แต่การทำความสะอาดอาจจะค่อนข้างยากกว่าสะดืออ่างแบบอื่นเนื่องจากตัวสะดืออ่างจะยึดติดกับอ่างล้างหน้าเลย ไม่สามารถดึงออกมาล้างทำความสะอาดได้
  • สะดืออ่างแบบจุกยางโซ่

    เป็นสะดืออ่างแบบเบสิคที่หลายบ้านก็ยังคงมีไว้ใช้งาน ลักษณะจะเป็นเหมือนกับจุกสีดำล่ามด้วยโซ่ เวลาต้องการระบายน้ำออกก็ทำเพียงดึงโซ่เพื่อเปิดช่องระบาย และหากต้องการกักน้ำสะอาดไว้ในอ่างก็ให้นำจุกสีดำปิดช่องทางระบายเอาไว้เท่านั้น สะดืออ่างแบบจุกยางโซ่สามารถทำความสะอาดได้ง่าย มีราคาถูก แต่ดีไซด์อาจจะดูไม่สวยมากนักออกแนวโบราณหน่อยๆ ทำให้ปัจจุบันไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการนำมาใช้งานสักเท่าไหร่ แต่สำหรับใครที่ไม่ได้คิดมากเรื่องความสวยงาม สะดืออ่างแบบจุกยางโซ่ ก็เป็นตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้ดีเลยทีเดียว

สะดืออ่างล้างหน้า Homepro

หากคุณกำลังมองหาสะดืออ่างล้างหน้าราคาถูกและคุณภาพดี สามารถเข้ามาเลือกดูสินค้าได้ที่โฮมโปรทุกสาขาทั่วประเทศ หรือเลือกช้อปปิ้งสะดืออ่างล้างหน้าแบบสปริง, สะดืออ่างแบบมีก้าน, สะดืออ่างแบบจุกยางโซ่ และอุปกรณ์ห้องน้ำแบบครบวงจร ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.homepro.co.th อำนวยความสะดวกลูกค้าทุกท่านด้วยบริการจัดส่งถึงบ้านอย่างรวดเร็ว พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นลดราคาสุดพิเศษสำหรับลูกค้าโฮมโปรออนไลน์ สอบถามรายละเอียดสินค้าได้ที่ Homepro Call Center 1284