1284

ถึง

สายน้ำดี

SKU: 1169150
สายน้ำดีสเตนเลส น้ำอุ่น-น้ำเย็น RASLAND RA 60600 2...
165 107.1 บาท
ขายแล้ว 181 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028199
สายน้ำดีสเตนเลส 16 นิ้ว MOYA MY-SSB16
99 84 บาท
ขายแล้ว 426 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028281
สายน้ำดีสเตนเลส 18 นิ้ว MOYA MY-SSB18
109 89 บาท
ขายแล้ว 426 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028234
สายน้ำดีใยแก้ว 18 นิ้ว MOYA MY-FB18
82 67 บาท
ขายแล้ว 474 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028226
สายน้ำดีสเตนเลส MOYA MY-SSB20 20 นิ้ว
115 95 บาท
ขายแล้ว 491 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028264
สายน้ำดีใยแก้ว 16 นิ้ว MOYA MY-FB16
79 65 บาท
ขายแล้ว 106 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1227235
สายน้ำดีสเตนเลส 16 นิ้ว KOHLER K-1177889
485 210 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 21 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1008436
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น HAFELE 16 นิ้ว 485.60.0...
215 180 บาท
ขายแล้ว 129 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 217436
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น FLUIDMASTER FL-B4F20-1 2...
465 440 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113129
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 12 นิ้ว ITALY MRG MR 300...
349 242.1 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113115
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 24 นิ้ว ITALY MRG MR 300...
499 377.1 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088106
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 24 นิ้ว 485.60.027
289 250 บาท
ขายแล้ว 181 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165329
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165329 18 ...
88 บาท - 98 บาท
ขายแล้ว 307 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028282
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น 18 นิ้ว MOYA MY-SSB...
229 179 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1021694
สายน้ำดีสเตนเลส AMERICAN STANDARD A-800.14-DIY 14 ...
150 130 บาท
ขายแล้ว 199 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028205
สายน้ำดีสเตนเลส 24 นิ้ว MOYA MY-SSB24
125 105 บาท
ขายแล้ว 293 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165426
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165426 20 ...
92 บาท - 102 บาท
ขายแล้ว 166 รายการ
SKU: 1024935
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น HAFELE 18 นิ้ว 485.60....
230 190 บาท
ขายแล้ว 75 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028374
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น RASLAND RA 10100 40...
205 143.1 บาท
ขายแล้ว 108 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028166
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น 20 นิ้ว MOYA MY-SSB...
255 199 บาท
ขายแล้ว 76 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028157
สายน้ำดีสเตนเลส 12 นิ้ว MOYA MY-SSB12
89 75 บาท
ขายแล้ว 110 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 210849
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น COTTO Z402(HM) 16 นิ้ว
270 220 บาท
ขายแล้ว 90 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028207
สายน้ำดีใยแก้ว 26 นิ้ว MOYA MY-FB26
89 76 บาท
ขายแล้ว 53 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028253
สายน้ำดีใยแก้ว 20 นิ้ว MOYA MY-FB20
85 69 บาท
ขายแล้ว 217 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028265
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น 12 นิ้ว MOYA MY-SSB...
169 125 บาท
ขายแล้ว 91 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028227
สายน้ำดีสเตนเลส 22 นิ้ว MOYA MY-SSB22
119 99 บาท
ขายแล้ว 206 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165425
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165425 12 ...
73 บาท - 87 บาท
ขายแล้ว 163 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113191
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 20 นิ้ว ITALY MRG MR 300...
449 332.1 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1232274
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY BOX-08-1801...
939 739 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1028250
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น RASLAND RA 40400 16...
135 89.1 บาท
ขายแล้ว 135 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1232273
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY BOX-08-1601...
899 699 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1111585
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น BEN BN 405540 16 นิ...
109 71.1 บาท
ขายแล้ว 288 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165309
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165309 30 ...
120 บาท - 135 บาท
ขายแล้ว 83 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028392
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น RASLAND RA 50500 2...
155 98.1 บาท
ขายแล้ว 289 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028206
สายน้ำดีพลาสติก 16 นิ้ว MOYA MY-PL16
67 49 บาท
ขายแล้ว 119 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 103852
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น FLUIDMASTER FL-B4F...
400 380 บาท
ขายแล้ว 82 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151525
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 16 นิ้ว 485.60.973
217 190 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1053648
สายน้ำดีสเตนเลส LABELLE LZ-40 40 นิ้ว
185 169 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165310
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165310 16 ...
84 บาท - 94 บาท
ขายแล้ว 170 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028185
สายน้ำดีพลาสติก 20 นิ้ว MOYA MY-PL20
51 บาท - 55 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028244
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น 16 นิ้ว MOYA MY-SSB...
209 155 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1226640
สายน้ำดีโพลิเมอร์น้ำอุ่น-น้ำเย็น RASLAND RA PET-40...
119 89.1 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123392
สายน้ำดีสเตนเลส 16 นิ้ว EXCEL EC-FBS16
105 99 บาท
ขายแล้ว 172 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028224
สายน้ำดีสเตนเลส 14 นิ้ว MOYA MY-SSB14
95 79 บาท
ขายแล้ว 175 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165464
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165464 22 ...
100 บาท - 115 บาท
ขายแล้ว 48 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1025042
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น HAFELE 20 นิ้ว 485.60....
255 220 บาท
ขายแล้ว 98 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1226639
สายน้ำดีโพลิเมอร์น้ำอุ่น-น้ำเย็น RASLAND RA PET-50...
129 98.1 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1085301
สายน้ำดีพลาสติก 20 นิ้ว EXCEL EC-FBP20
99 95 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1151368
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 14 นิ้ว 485.60.972
204 180 บาท
ขายแล้ว 69 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1174720
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น WSP KN30 40 นิ้ว
160 149 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028243
สายน้ำดีใยแก้ว 22 นิ้ว MOYA MY-FB22
87 72 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165392
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165392 24 ...
104 บาท - 119 บาท
ขายแล้ว 202 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028273
สายน้ำดีสเตนเลส 30 นิ้ว MOYA MY-SSB30
145 119 บาท
ขายแล้ว 99 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028099
สายน้ำดีสเตนเลส 26 นิ้ว MOYA MY-SSB26
130 109 บาท
ขายแล้ว 53 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123387
สายน้ำดีพลาสติก 36 นิ้ว EXCEL EC-FBP36
115 109 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1111624
สายน้ำดีสเตนเลส 20 นิ้ว BENN BN 505550
129 80.1 บาท
ขายแล้ว 44 รายการ
SKU: 1028239
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น RASLAND RA 30300 12...
115 80.1 บาท
ขายแล้ว 46 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1111671
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น BEN BN 605560 24 นิ...
104 80.1 บาท
ขายแล้ว 182 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028158
สายน้ำดีใยแก้ว 30 นิ้ว MOYA MY-FB30
95 80 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1043636
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น LUZERN LZ-20 20 นิ้ว
94 79 บาท
ขายแล้ว 215 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1043557
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 18 นิ้ว LUZERN LZ-18
83 75 บาท
ขายแล้ว 81 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1043682
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น LABELLE LZ-16 16 นิ้ว สี...
76 65 บาท
ขายแล้ว 127 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1111550
สายน้ำดีสเตนเลส BEN BN 105510 40 นิ้ว
129 107.1 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1151526
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 20 นิ้ว 485.60.975
272 240 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165463
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165463 28 ...
114 บาท - 129 บาท
ขายแล้ว 21 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1229387
สายน้ำดีโพลิเมอร์น้ำอุ่น-น้ำเย็น KUDOS K3600029 16...
265 159 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1111549
สายน้ำดีสเตนเลส BEN BN 805580 32 นิ้ว
118 89.1 บาท
ขายแล้ว 65 รายการ
SKU: 1028200
สายน้ำดีสเตนเลส 28 นิ้ว MOYA MY-SSB28
139 115 บาท
ขายแล้ว 120 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028208
สายน้ำดีพลาสติก 18 นิ้ว MOYA MY-PL18
48 บาท - 52 บาท
ขายแล้ว 34 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123253
สายน้ำดีเครื่องซักผ้า DONMARK 1.50 ม.
279 215 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1085187
สายน้ำดีพลาสติก 12 นิ้ว EXCEL EC-FBP12
75 69 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1151506
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 18 นิ้ว 485.60.974
245 210 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165471
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165471 26 ...
110 บาท - 125 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088273
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น KOHLER K-1177890 18 นิ้ว
300 250 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 25 บาท
ขายแล้ว 13 รายการ
SKU: 1113201
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 16 นิ้ว ITALY MRG MR 300...
399 287.1 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1034884
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 20 นิ้ว EXCEL EC-FBS20
115 109 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1034941
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 24 นิ้ว EXCEL EC-FBS24
135 129 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 180321
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น COTTO Z414#CR 40 นิ...
490 460 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1232287
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY BOX-08-2002...
979 779 บาท
SKU: 1226638
สายน้ำดีโพลิเมอร์น้ำอุ่น-น้ำเย็น RASLAND RA PET-60...
139 107.1 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1229401
สายน้ำดีโพลิเมอร์น้ำอุ่น-น้ำเย็น KUDOS K3600039 18...
270 189 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180431
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1180431 36 ...
140 บาท - 155 บาท
ขายแล้ว 116 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028225
สายน้ำดีใยแก้ว 12 นิ้ว MOYA MY-FB12
75 60 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028216
สายน้ำดีพลาสติก 24 นิ้ว MOYA MY-PL24
75 60 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165318
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165318 14 ...
79 บาท - 93 บาท
ขายแล้ว 101 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028274
สายน้ำดีพลาสติก 30 นิ้ว MOYA MY-PL30
80 65 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123385
สายน้ำดีพลาสติก 18 นิ้ว EXCEL EC-FBP18
95 89 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1123384
สายน้ำดีพลาสติก 16 นิ้ว EXCLE EC-FBP16
89 85 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1123386
สายน้ำดีพลาสติก 24 นิ้ว EXCEL EC-FBP24
105 99 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1085198
สายน้ำดีพลาสติก 14 นิ้ว EXCEL EC-FBP14
79 75 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1028186
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น 30 นิ้ว MOYA MY-SSB...
369 289 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165368
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165368 32 ...
130 บาท - 145 บาท
ขายแล้ว 125 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088145
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 22 นิ้ว 485.60.026
289 230 บาท
ขายแล้ว 59 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1034930
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 36 นิ้ว EXCEL EC-FBS36
165 155 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 103851
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น FLUIDMASTER FL-B4F1...
365 345 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 186527
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น FLUIDMASTER FL-B4F3...
579 550 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149817
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น 14 นิ้ว MOYA MY-SSB...
155 139 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1226637
สายน้ำดีโพลิเมอร์น้ำอุ่น-น้ำเย็น RASLAND RA PET-10...
189 143.1 บาท
ขายแล้ว 30 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1243788
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น ENGLEFIELD K-135123...
สินค้าหมด
SKU: 1243795
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น ENGLEFIELD K-135123...
สินค้าหมด

สายน้ำดี (Water Inlet Hoses)

สายน้ำดี เป็นสายที่เชื่อมต่อระหว่างวาล์วน้ำเข้าสู่สุขภัณฑ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้าน เช่น โถสุขภัณฑ์ เครื่องทำน้ำอุ่น หรือเครื่องทำน้ำร้อน เป็นต้น โดยสายน้ำดีที่มีวางจำหน่ายทั่วไปจะมีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือ สายน้ำดีพลาสติก สายน้ำดีเสริมใยแก้ว ลักษณะจะเป็นสายใสมีตาข่ายถักเสริมอยู่ด้านใน และสายน้ำดีสแตนเลส ที่เป็นสายยางที่ห่อหุ้มด้วยสแตนเลสถัก โดยสายน้ำดีสแตนเลสมีราคาที่สูงกว่าสายน้ำดีเสริมใยแก้ว ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าสายน้ำดีสแตนเลส มีความทนทานมากกว่า แต่อันที่จริงแล้วการเลือกนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพราะสายน้ำดีทั้ง 2 ประเภทก็มีข้อดีและความโดดเด่นที่แตกต่างกัน
สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกในเรื่องของการเลือกสายน้ำดีมาใช้งาน คือเรื่องของค่าความทนแรงดันน้ำ ซึ่งสายน้ำดีสแตนเลสมีความทนแรงดันน้ำได้มากกว่า โดยทั่วไปจะสามารถทนได้ถึง 10 บาร์ ส่วนสายน้ำดีพลาสติกเสริมใยแก้วสามารถทนแรงดันน้ำได้น้อยกว่า มีให้เลือกอยู่ 2 แบบคือสายน้ำดีพลาสติกสีขาวจะสามารถทนแรงดันน้ำได้สูงสุดที่ 2 บาร์ ส่วนสายน้ำดีพลาสติกใสจะสามารถทนแรงดันน้ำได้ที่ 5 บาร์ เป็นต้น โดยแรงดันน้ำตามบ้านเรือนทั่วไป จะมีแรงดันน้ำอยู่ที่ประมาณ 1.5 – 2 บาร์ เท่านั้น ดังนั้นถ้าหากใช้ตามบ้านหรือที่อยู่อาศัย สามารถเลือกใช้สายน้ำดีแบบไหนก็ได้มาใช้งาน

สายน้ำดีสแตนเลส

จากที่กล่าวมาข้างต้นว่า สายน้ำดีสแตนเลสสามารถทนแรงดันน้ำได้ถึง 10 บาร์ ซึ่งค่อนข้างจะมากกว่าแรงดันน้ำปกติตามบ้านเรือนทั่วไป ดังนันจึงนิยมนำมาใช้กับจุดที่แรงดันน้ำมากกว่าปกติเช่น จุดที่เชื่อมต่อกับปั๊มน้ำ หรืออาจจะนำมาใช้กับท่อน้ำร้อน เครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องทำน้ำอุ่น ซึ่งการที่สายน้ำดีสแตนเลสจะแข็งแรงทนทานหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับพลาสติกภายในสาย ว่าเป็นพลาสติกเกรดคุณภาพหรือไม่ ประกอบกับคุณภาพของสแตนเลสที่ห่อหุ้มภายนอก ถ้าหากยืดหยุ่นได้น้อยหรือคุณภาพเสื่อม พลาสติกด้านในสายน้ำดีสแตนเลสก็จะเสื่อมคุณภาพตามไปด้วย เลือกสายน้ำดีสแตนเลสที่มีคุณภาพ สิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างแรกเลยคือเรื่องของราคา แบรนด์สินค้า รวมถึงตัวแทนจำหน่ายเป็นหลัก ซึ่งคุณสามารถเลือกซื้อสายน้ำดีรับประกันคุณภาพได้ที่ Homepro Online หรือ โฮมโปทุกสาขาทั่วประเทศ

สายน้ำดี Homepro

หากคุณกำลังมองหาสายน้ำดีราคาถูก คุณภาพดี ไม่ว่าจะเป็น สายน้ำดีพลาสติกใยแก้ว หรือ สายน้ำดีสแตนเลส สามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ที่ Homepro Online ศูนย์รวมอุปกรณ์ห้องน้ำและอุปกรณ์ประปาแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ก๊อกน้ำ อะไหล่ห้องน้ำ รวมถึงสุขภัณฑ์มากมายจากแบรนด์ชั้นนำ ที่คัดสรรคุณภาพพร้อมโปรโมชั่นลดราคาสุดคุ้ม ให้คุณลูกค้าเลือกช้อปปิ้งออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง