1284

ถึง

สายน้ำดี

SKU: 1165425
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165425 12 ...
89 79 บาท
ขายแล้ว 115 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113115
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 24 นิ้ว ITALY MRG MR 300...
499 399 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1024935
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น HAFELE 18 นิ้ว 485.60....
230 165 บาท
ขายแล้ว 89 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028374
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น RASLAND RA 10100 40...
205 149 บาท
ขายแล้ว 280 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028234
สายน้ำดีใยแก้ว 18 นิ้ว MOYA MY-FB18
82 67 บาท
ขายแล้ว 162 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165310
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165310 16 ...
105 89 บาท
ขายแล้ว 150 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028157
สายน้ำดีสเตนเลส 12 นิ้ว MOYA MY-SSB12
89 75 บาท
ขายแล้ว 200 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113191
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 20 นิ้ว ITALY MRG MR 300...
449 349 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113129
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 12 นิ้ว ITALY MRG MR 300...
349 249 บาท
ขายแล้ว 66 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165392
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165392 24 ...
135 109 บาท
ขายแล้ว 131 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1111671
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น BEN BN 605560 24 นิ...
104 85 บาท
ขายแล้ว 195 รายการ
SKU: 1028199
สายน้ำดีสเตนเลส 16 นิ้ว MOYA MY-SSB16
99 84 บาท
ขายแล้ว 265 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151525
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 16 นิ้ว 485.60.973
217 159 บาท
ขายแล้ว 94 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028185
สายน้ำดีพลาสติก 20 นิ้ว MOYA MY-PL20
72 55 บาท
ขายแล้ว 127 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 186527
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น FLUIDMASTER FL-B4F3...
579 495 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028281
สายน้ำดีสเตนเลส 18 นิ้ว MOYA MY-SSB18
109 89 บาท
ขายแล้ว 532 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028224
สายน้ำดีสเตนเลส 14 นิ้ว MOYA MY-SSB14
95 79 บาท
ขายแล้ว 128 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 103852
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น FLUIDMASTER FL-B4F...
400 299 บาท
ขายแล้ว 70 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1111585
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น BEN BN 405540 16 นิ...
71 70 บาท
ขายแล้ว 368 รายการ
SKU: 1028205
สายน้ำดีสเตนเลส 24 นิ้ว MOYA MY-SSB24
125 105 บาท
ขายแล้ว 309 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088106
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 24 นิ้ว 485.60.027
289 205 บาท
ขายแล้ว 129 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165329
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165329 18 ...
110 95 บาท
ขายแล้ว 132 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028282
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น 18 นิ้ว MOYA MY-SSB...
199 179 บาท
ขายแล้ว 76 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1008436
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น HAFELE 16 นิ้ว 485.60.0...
215 145 บาท
ขายแล้ว 361 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165309
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165309 30 ...
149 125 บาท
ขายแล้ว 80 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028216
สายน้ำดีพลาสติก 24 นิ้ว MOYA MY-PL24
75 60 บาท
ขายแล้ว 51 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028273
สายน้ำดีสเตนเลส 30 นิ้ว MOYA MY-SSB30
145 119 บาท
ขายแล้ว 157 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028227
สายน้ำดีสเตนเลส 22 นิ้ว MOYA MY-SSB22
119 99 บาท
ขายแล้ว 121 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165426
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165426 20 ...
125 99 บาท
ขายแล้ว 131 รายการ
SKU: 1028226
สายน้ำดีสเตนเลส MOYA MY-SSB20 20 นิ้ว
115 95 บาท
ขายแล้ว 232 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165318
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165318 14 ...
100 85 บาท
ขายแล้ว 82 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028206
สายน้ำดีพลาสติก 16 นิ้ว MOYA MY-PL16
67 49 บาท
ขายแล้ว 71 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1025042
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น HAFELE 20 นิ้ว 485.60....
255 185 บาท
ขายแล้ว 106 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1043636
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น LUZERN LZ-20 20 นิ้ว
94 79 บาท
ขายแล้ว 63 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028225
สายน้ำดีใยแก้ว 12 นิ้ว MOYA MY-FB12
75 60 บาท
ขายแล้ว 42 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165464
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165464 22 ...
129 105 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
SKU: 1165463
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165463 28 ...
145 119 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
SKU: 1151506
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 18 นิ้ว 485.60.974
245 179 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165471
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165471 26 ...
139 115 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 1028274
สายน้ำดีพลาสติก 30 นิ้ว MOYA MY-PL30
80 65 บาท
ขายแล้ว 49 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028158
สายน้ำดีใยแก้ว 30 นิ้ว MOYA MY-FB30
95 80 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1180431
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1180431 36 ...
179 149 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
SKU: 1028243
สายน้ำดีใยแก้ว 22 นิ้ว MOYA MY-FB22
87 72 บาท
ขายแล้ว 73 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028244
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น 16 นิ้ว MOYA MY-SSB...
179 155 บาท
ขายแล้ว 24 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 103851
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น FLUIDMASTER FL-B4F1...
365 275 บาท
ขายแล้ว 58 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028239
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น RASLAND RA 30300 12...
115 79 บาท
ขายแล้ว 59 รายการ
SKU: 1028166
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น 20 นิ้ว MOYA MY-SSB...
225 199 บาท
ขายแล้ว 65 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028200
สายน้ำดีสเตนเลส 28 นิ้ว MOYA MY-SSB28
139 115 บาท
ขายแล้ว 152 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1113201
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 16 นิ้ว ITALY MRG MR 300...
399 299 บาท
ขายแล้ว 65 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1149817
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น 14 นิ้ว MOYA MY-SSB...
155 139 บาท
ขายแล้ว 32 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028253
สายน้ำดีใยแก้ว 20 นิ้ว MOYA MY-FB20
85 69 บาท
ขายแล้ว 205 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028250
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น RASLAND RA 40400 16...
135 89 บาท
ขายแล้ว 458 รายการ
SKU: 1028392
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น RASLAND RA 50500 2...
155 99 บาท
ขายแล้ว 375 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028208
สายน้ำดีพลาสติก 18 นิ้ว MOYA MY-PL18
69 52 บาท
ขายแล้ว 347 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028207
สายน้ำดีใยแก้ว 26 นิ้ว MOYA MY-FB26
89 76 บาท
ขายแล้ว 96 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028099
สายน้ำดีสเตนเลส 26 นิ้ว MOYA MY-SSB26
130 109 บาท
ขายแล้ว 121 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151526
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 20 นิ้ว 485.60.975
272 199 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 217436
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น FLUIDMASTER FL-B4F20-1 2...
465 375 บาท
ขายแล้ว 185 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028264
สายน้ำดีใยแก้ว 16 นิ้ว MOYA MY-FB16
79 65 บาท
ขายแล้ว 107 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088273
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น KOHLER K-1177890 18 นิ้ว
275 199 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
SKU: 1151368
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 14 นิ้ว 485.60.972
204 149 บาท
ขายแล้ว 100 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1165368
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น MOYA MY 1165368 32 ...
150 135 บาท
ขายแล้ว 74 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1088145
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 22 นิ้ว 485.60.026
289 195 บาท
ขายแล้ว 97 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028265
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น 12 นิ้ว MOYA MY-SSB...
139 125 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1028186
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น 30 นิ้ว MOYA MY-SSB...
339 289 บาท
ขายแล้ว 57 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1034884
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 20 นิ้ว EXCEL EC-FBS20
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1043557
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 18 นิ้ว LUZERN LZ-18
สินค้าหมด
ขายแล้ว 34 รายการ
SKU: 1174849
สายน้ำดีสเตนเลสน้ำอุ่น-น้ำเย็น WSP KN30 30 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1001704
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 20 นิ้ว KOTTMANN KM 805...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 17 รายการ
SKU: 1169150
สายน้ำดีสเตนเลส น้ำอุ่น-น้ำเย็น RASLAND RA 60600 2...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1043586
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น LUZERN LZ-14 14 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1040782
สายน้ำดีสเตนเลส 14 นิ้ว LABELLE LB5000 สีโครม
สินค้าหมด
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1040666
สายน้ำดีสเตนเลส 16 นิ้ว LABELLE LB5001
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1053648
สายน้ำดีสเตนเลส LABELLE LZ-40 40 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1034877
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 18 นิ้ว EXCEL EC-FBS18
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1040695
สายน้ำดีสเตนเลส 16 นิ้ว LABELLE LB5006
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1043682
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น LABELLE LZ-16 16 นิ้ว สี...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 38 รายการ
SKU: 1012985
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 24 นิ้ว KOTTMANN KM 806...
สินค้าหมด
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1034941
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 24 นิ้ว EXCEL EC-FBS24
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1174720
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น WSP KN30 40 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 210849
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น COTTO Z402(HM) 16 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1034930
สายน้ำดีSSน้ำอุ่น-น้ำเย็น 36 นิ้ว EXCEL EC-FBS36
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1040665
สายน้ำดีสเตนเลส 20 นิ้ว LABELLE LB5007
สินค้าหมด
ขายแล้ว 25 รายการ

สายน้ำดี (Water Inlet Hoses)

สายน้ำดี เป็นสายที่เชื่อมต่อระหว่างวาล์วน้ำเข้าสู่สุขภัณฑ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆภายในบ้าน เช่น โถสุขภัณฑ์ เครื่องทำน้ำอุ่น หรือเครื่องทำน้ำร้อน เป็นต้น โดยสายน้ำดีที่มีวางจำหน่ายทั่วไปจะมีให้เลือกใช้งานอยู่ 2 ประเภทด้วยกันคือ สายน้ำดีพลาสติก สายน้ำดีเสริมใยแก้ว ลักษณะจะเป็นสายใสมีตาข่ายถักเสริมอยู่ด้านใน และสายน้ำดีสแตนเลส ที่เป็นสายยางที่ห่อหุ้มด้วยสแตนเลสถัก โดยสายน้ำดีสแตนเลสมีราคาที่สูงกว่าสายน้ำดีเสริมใยแก้ว ซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าสายน้ำดีสแตนเลส มีความทนทานมากกว่า แต่อันที่จริงแล้วการเลือกนั้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพราะสายน้ำดีทั้ง 2 ประเภทก็มีข้อดีและความโดดเด่นที่แตกต่างกัน
สิ่งที่ต้องพิจารณาเป็นอันดับแรกในเรื่องของการเลือกสายน้ำดีมาใช้งาน คือเรื่องของค่าความทนแรงดันน้ำ ซึ่งสายน้ำดีสแตนเลสมีความทนแรงดันน้ำได้มากกว่า โดยทั่วไปจะสามารถทนได้ถึง 10 บาร์ ส่วนสายน้ำดีพลาสติกเสริมใยแก้วสามารถทนแรงดันน้ำได้น้อยกว่า มีให้เลือกอยู่ 2 แบบคือสายน้ำดีพลาสติกสีขาวจะสามารถทนแรงดันน้ำได้สูงสุดที่ 2 บาร์ ส่วนสายน้ำดีพลาสติกใสจะสามารถทนแรงดันน้ำได้ที่ 5 บาร์ เป็นต้น โดยแรงดันน้ำตามบ้านเรือนทั่วไป จะมีแรงดันน้ำอยู่ที่ประมาณ 1.5 – 2 บาร์ เท่านั้น ดังนั้นถ้าหากใช้ตามบ้านหรือที่อยู่อาศัย สามารถเลือกใช้สายน้ำดีแบบไหนก็ได้มาใช้งาน

สายน้ำดีสแตนเลส

จากที่กล่าวมาข้างต้นว่า สายน้ำดีสแตนเลสสามารถทนแรงดันน้ำได้ถึง 10 บาร์ ซึ่งค่อนข้างจะมากกว่าแรงดันน้ำปกติตามบ้านเรือนทั่วไป ดังนันจึงนิยมนำมาใช้กับจุดที่แรงดันน้ำมากกว่าปกติเช่น จุดที่เชื่อมต่อกับปั๊มน้ำ หรืออาจจะนำมาใช้กับท่อน้ำร้อน เครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องทำน้ำอุ่น ซึ่งการที่สายน้ำดีสแตนเลสจะแข็งแรงทนทานหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับพลาสติกภายในสาย ว่าเป็นพลาสติกเกรดคุณภาพหรือไม่ ประกอบกับคุณภาพของสแตนเลสที่ห่อหุ้มภายนอก ถ้าหากยืดหยุ่นได้น้อยหรือคุณภาพเสื่อม พลาสติกด้านในสายน้ำดีสแตนเลสก็จะเสื่อมคุณภาพตามไปด้วย เลือกสายน้ำดีสแตนเลสที่มีคุณภาพ สิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างแรกเลยคือเรื่องของราคา แบรนด์สินค้า รวมถึงตัวแทนจำหน่ายเป็นหลัก ซึ่งคุณสามารถเลือกซื้อสายน้ำดีรับประกันคุณภาพได้ที่ Homepro Online หรือ โฮมโปทุกสาขาทั่วประเทศ

สายน้ำดี Homepro

หากคุณกำลังมองหาสายน้ำดีราคาถูก คุณภาพดี ไม่ว่าจะเป็น สายน้ำดีพลาสติกใยแก้ว หรือ สายน้ำดีสแตนเลส สามารถเข้ามาเลือกซื้อได้ที่ Homepro Online ศูนย์รวมอุปกรณ์ห้องน้ำและอุปกรณ์ประปาแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น ก๊อกน้ำ อะไหล่ห้องน้ำ รวมถึงสุขภัณฑ์มากมายจากแบรนด์ชั้นนำ ที่คัดสรรคุณภาพพร้อมโปรโมชั่นลดราคาสุดคุ้ม ให้คุณลูกค้าเลือกช้อปปิ้งออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง