ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN
free ship

ถึง

อุปกรณ์ปลั๊กและสวิตช์

SKU: 53300
หน้ากาก 3 ช่อง PANASONIC WEG6803WK สีขาว
20 18 บาท
SKU: 1041424
หน้ากากกันน้ำ 3 ช่อง SCHNEIDER A3223HSMR สีเทา
650 599 บาท
SKU: 56507
หน้ากาก 6 ช่อง PANASONIC WEG6806W สีขาว
79 65 บาท
SKU: 1169021
หน้ากากกันน้ำ HACO 3 ช่อง PR W222R/S-E20 สีขาว
495 415 บาท
SKU: 95793
หน้ากากกันน้ำ PANASONIC 3 ช่อง WEG7903 สีเทา
365 315 บาท
SKU: 277814
หน้ากาก 3 ช่อง PANASONIC WEG6803WK แพค 10 ชิ้น
190 179 บาท
SKU: 1145428
หน้ากาก 3 ช่อง PHILIPS LEAF สีดำ
45 42 บาท
SKU: 2704
หน้ากาก 3 ช่อง PANASONIC WN7503-M8 สีเงิน
105 89 บาท
SKU: 95797
หน้ากาก 2 ช่องกลาง PANASONIC WEG68029WK สีขาว
22 19 บาท
SKU: 1157579
หน้ากาก 3 ช่อง PANASONIC WEGN6803 H สีเทา
48 45 บาท
SKU: 1106546
หน้ากาก 3 ช่อง SCHNEIDER A8401LH _SZ สีน้ำตาล
85 79 บาท
SKU: 56508
หน้ากาก 4 ช่อง PANASONIC WEG6804W สีขาว
79 65 บาท
SKU: 53301
หน้ากาก 2 ช่อง PANASONIC WEG6802WK สีขาว
20 18 บาท
SKU: 53302
หน้ากาก 1 ช่อง PANASONIC WEG6801WK สีขาว
20 18 บาท
SKU: 131564
หน้ากาก 3 ช่อง PANASONIC WEG6803 MH สีเทา
48 42 บาท
SKU: 1075610
หน้ากาก 3 ช่อง HACO W1113-H สีขาว
21 16 บาท
SKU: 1157637
ฝาปิดช่องว่าง PANASONIC WEGN 6891 H
70 65 บาท
SKU: 1116501
หน้ากากกันน้ำ PHILIPS 3 ช่อง สีดำ
350 309 บาท
SKU: 1082009
หน้ากาก 3 ช่อง HACO TJ-W1113-MSB สีแม็ทแกร์
63 52 บาท
SKU: 1169738
หน้ากาก 3 ช่อง PANASONIC WEG6803MB สีดำเมทาลิค
48 45 บาท
SKU: 1095951
หน้ากากกันน้ำ HACO 3 ช่อง W223V1L สีขาว
250 205 บาท
SKU: 1166233
ฝาปิดช่องว่าง PHILIPS LEAF สีดำ
45 42 บาท
SKU: 2712
หน้ากาก 3 ช่อง PANASONIC WNG6803W สีขาว
20 18 บาท
SKU: 1145593
หน้ากาก 2 ช่องกลาง PHILIPS LEAF สีดำ
45 42 บาท
SKU: 1075692
หน้ากาก 1 ช่อง HACO W1111-ST สีแม็ทแบล็ค
63 52 บาท
SKU: 1041297
หน้ากากกันน้ำ 3 ช่อง SCHNEIDER A3223HR สีเทา
465 429 บาท
SKU: 1082102
หน้ากาก 2 ช่อง HACO TJ-W1112-MSB สีแม็ทแกร์
63 52 บาท
SKU: 1104525
หน้ากากกันน้ำ HACO 3 ช่อง AP-W222R/S สีเทา
425 369 บาท
SKU: 278272
หน้ากาก 3 ช่อง SCHNEIDER FG1053H S-FLEXI สีขาว
20 18 บาท
SKU: 131594
แผ่นปิดช่องว่าง 1 ช่อง PANASONIC WEG3020H สีเทา
21 18 บาท
SKU: 95258
ฝาปิดช่องว่าง PANASONIC WEG 3020 สีขาว
21 18 บาท
SKU: 1082101
หน้ากาก 1 ช่อง HACO TJ-W1111-MSB สีแม็ทแกร์
63 52 บาท
SKU: 278271
หน้ากาก 2 ช่อง SCHNEIDER FG1052H S-FLEXI
20 18 บาท
SKU: 278270
หน้ากาก 1 ช่อง SCHNEIDER FG1051H S-FLEXI
20 18 บาท
SKU: 1075847
หน้ากากกันน้ำ HACO 3 ช่อง A8-W221V สีขาวใส
295 245 บาท
SKU: 1116986
หน้ากาก 1 ช่อง EVE 523367 สีขาว
30 18 บาท
SKU: 1077618
ฝาปิดช่องว่าง HACO AP-BP003 สีขาว
25 22 บาท
SKU: 20740
ฝาปิดช่องว่าง 3ช่อง WNG6891W PANASONIC
59 52 บาท
SKU: 1046980
หน้ากากกันน้ำ PANASONIC WEG8981 GRAY
365 329 บาท
SKU: 95794
หน้ากากกันน้ำ PANASONIC 2 ช่อง WEG7902 สีเทา
365 315 บาท
SKU: 1077715
หน้ากาก 3 ช่อง HACO AP-F003 สีขาว
19 14 บาท
SKU: 175862
หน้ากาก 3 ช่อง SCHNEIDER A3000 CONCEPT สีขาว
23 20 บาท
SKU: 278273
ฝาปิดช่องว่าง 1 ช่อง SCHNEIDER F50XM1 สีขาว
12 บาท
SKU: 1075731
หน้ากาก 6 ช่อง HACO W1106-H สีขาว
89 65 บาท
SKU: 1075721
หน้ากาก 1 ช่อง HACO W1111-H สีขาว
21 16 บาท
SKU: 1166246
ฝาปิดช่องว่าง PHILIPS LEAF สีขาว
36 32 บาท
SKU: 130453
หน้ากาก 3 ช่อง PANASONIC WEG6803MA สีน้ำตาล
48 42 บาท
SKU: 1117114
หน้ากาก 3 ช่อง EVE 523381 สีขาว
30 18 บาท
SKU: 1145563
หน้ากาก 1 ช่อง PHILIPS LEAF สีดำ
45 42 บาท
SKU: 1106510
แผ่นปิดช่องว่าง 1 ช่อง SCHNEIDER 8430SP_BZ สีน้ำตา...
28 26 บาท
SKU: 1116426
หน้ากาก 3 ช่อง PHILIPS LEAF สีขาว
27 23 บาท
SKU: 1116358
หน้ากาก 2 ช่อง PHILIPS LEAF สีขาว
27 23 บาท
SKU: 277812
หน้ากาก 1 ช่อง PANASONIC WEG6801 สีขาว
190 179 บาท
SKU: 277813
หน้ากาก 2 ช่อง PANASONIC WEG6802WK สีขาว
190 179 บาท
SKU: 1077627
หน้ากาก 1 ช่อง HACO AP-F001 สีขาว
19 14 บาท
SKU: 211487
หน้ากาก 3 ช่อง PANASONIC WEAG6803W สีขาว
23 19 บาท
SKU: 1082047
หน้ากาก 3 ช่อง HACO TJ-W1113-SBL สีแม็ทดาร์ค
63 49 บาท
SKU: 245137
ฝาครอบสวิตช์ 1 ช่อง BTICINO N4950 LIVING LIGHT สีข...
40 36 บาท
SKU: 1116444
หน้ากาก 6 ช่อง PHILIPS LEAF สีขาว
82 68 บาท
SKU: 172992
หน้ากาก 2 ช่อง BTICINO SM903/12P สีขาว
24 22 บาท
SKU: 171287
หน้ากาก 3 ช่อง BTICINO SM903/13 P สีขาว
24 22 บาท
SKU: 1156308
หน้ากาก 3 ช่อง PANASONIC WEGN6803 สีดำ
48 45 บาท
SKU: 1145554
หน้ากาก 4 ช่อง PHILIPS LEAF สีดำ
110 86 บาท
SKU: 131555
หน้ากาก 1 ช่อง PANASONIC WEG6801MW
48 42 บาท
SKU: 1145585
หน้ากาก 6 ช่อง PHILIPS LEAF สีดำ
90 82 บาท
SKU: 1106508
หน้ากาก 1 ช่อง SCHNEIDER A8401SH_SZ สีน้ำตาล
85 79 บาท
SKU: 211488
หน้ากาก 2 ช่องกลาง PANASONIC WEAG68029W สีขาว
23 19 บาท
SKU: 1116384
หน้ากาก 4 ช่อง PHILIPS LEAF สีขาว
82 68 บาท
SKU: 1075734
หน้ากาก 2 ช่อง HACO W1112-H สีขาว
21 16 บาท
SKU: 1075714
แผ่นปิดช่องว่าง 1 ช่อง HACO M3-A002 สีขาว
10 บาท
SKU: 1157518
หน้ากาก 1 ช่อง EVE 589889 สีดำ
35 25 บาท
SKU: 1169789
หน้ากาก 1 ช่อง PANASONIC WEG6801MB สีดำเมทาลิค
48 45 บาท
SKU: 171288
หน้ากาก 3 ช่อง BTICINO SM903/30P สีขาว
24 22 บาท
SKU: 1047909
จุกอุดปลั๊กไฟ 2 ขา ELECTAN THP-6 สีขาว
25 22 บาท
SKU: 131563
หน้ากาก 1 ช่อง PANASONIC WEG6801MH สีเทา
48 42 บาท
SKU: 1145417
หน้ากาก 2 ช่อง PHILIPS LEAF สีดำ
45 42 บาท
SKU: 1075712
แผ่นปิดช่องว่าง 1 ช่อง HACO TJ-W1140 สีขาว
13 บาท
SKU: 1157410
หน้ากาก 3 ช่อง EVE 589919 สีดำ
35 25 บาท
SKU: 1116317
หน้ากาก 2 ช่องกลาง PHILIPS LEAF สีขาว
27 23 บาท
SKU: 171305
หน้ากาก 2 ช่องกลาง BTICINO SM903/23P สีขาว
24 22 บาท
SKU: 1007975
หน้ากาก 3 ช่อง BTICINO SAM5503 สีขาว
23 21 บาท
SKU: 211486
หน้ากาก 2 ช่อง PANASONIC WEAG6802W สีขาว
23 19 บาท
SKU: 1075650
หน้ากาก 2 ช่อง HACO W1112A สีขาว
21 16 บาท
SKU: 1077704
หน้ากาก 2 ช่อง HACO AP-F002 สีขาว
19 14 บาท
SKU: 1117123
หน้ากาก 2 ช่องกลาง EVE 523398 สีขาว
30 18 บาท
SKU: 1082007
หน้ากาก 1 ช่อง HACO TJ-W1111-SBL สีแม็ทดาร์ค
63 52 บาท
SKU: 1157507
หน้ากาก 2 ช่อง EVE 589896 สีดำ
35 25 บาท
SKU: 1157526
หน้ากาก 2 ช่องกลาง EVE 589926 สีดำ
35 25 บาท
SKU: 1075726
หน้ากาก 2 ช่อง HACO W1112A-ST สีแม็ทแบล็ค
63 52 บาท
SKU: 2711
หน้ากาก 2 ช่อง PANASONIC WNG6802W สีขาว
20 18 บาท
SKU: 2707
หน้ากากกันน้ำ PANASONIC 1ช่อง WN7901-8 สีเทา
415 369 บาท
SKU: 1029632
หน้ากาก 3 ช่อง BTICINO SL4803PBF สีขาว
150 135 บาท
SKU: 1157594
หน้ากาก 1 ช่อง PANASONIC WEGN6801 H สีเทา
48 45 บาท
SKU: 1175856
หน้ากาก 1 ช่อง HACO W1931-SBL QX สี MATT DARK
185 159 บาท
SKU: 245146
ฝาครอบสวิตช์ 1 ช่อง BTICINO SN4911F สีขาว
145 135 บาท
SKU: 245160
ฝาครอบสวิตช์ 1 ช่อง BTICINO L4950 LIVING LIGHT สี...
40 36 บาท
SKU: 131566
หน้ากาก 2 ช่อง PANASONIC WEG6802MH สีเทา
48 42 บาท
SKU: 1007994
หน้ากาก 3 ช่อง BTICINO SAM4803MTA สีไทเทเนียม
85 78 บาท
SKU: 1029587
หน้ากาก 3 ช่อง BTICINO SLNA4803ARF สีเงิน
95 88 บาท
SKU: 1075578
หน้ากาก 6 ช่อง HACO W1106-ST สีแม็ทแบล็ค
155 129 บาท

หน้ากากสวิทช์ไฟ อุปกรณ์ปลั๊กไฟช่วยเสริมความงามและความปลอดภัย

"หน้ากากสวิทช์ไฟ" ส่วนใหญ่เรียกว่า "หน้ากากปลั๊กไฟ" เป็นอุปกรณ์ปลั๊กและสวิทช์ไฟที่จะขาดไม่ได้ เพราะเป็นตัวช่วยปกปิดและตกแต่งเต้ารับเต้าเสียบให้มีความสวยงาม เลือกได้หลากหลายรูปแบบและสี ซึ่งสีหน้ากากสวิทช์ไฟที่นิยม ยังคงเป็นสีขาว เพราะดูสะอาดตาและเข้ากับทุกดีไซน์การตกแต่งบ้าน หากเป็นตามโรงงานและสถานที่ภายนอกอื่นๆ มักจะนิยมเลือกซื้อหน้ากากสวิทช์ไฟติดตั้งอย่าง หน้ากากปลั๊กไฟสีดำ สีแดง หรือสีเหลือง ขึ้นอยู่กับโซนที่เน้นความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ ซึ่งความปลอดภัยนี้นับเป็นนัยสำคัญของการติดตั้งหน้ากากสวิทช์ไฟ เพื่อปกปิดและปกป้องวงจรภายในของปลั๊กไฟ เต้าเสียบเต้ารับต่างๆ

การเลือกซื้อหน้ากากสวิทช์ไฟ

ส่วนการเลือกซื้อหน้ากากสวิทช์ไฟ มองเพียงความสวยงามอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ แข็งแรงทนทาน ไม่นำไฟมีความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากสวิทช์ไฟพลาสติก โพลีคาร์บอเนต อลูมิเนียม และสแตนเลส ยิ่งเป็นหน้ากากปลั๊กไฟสแตนเลส ราคานั้นค่อนข้างสูงกว่าหน้ากากชนิดอื่นๆ แต่มีความทนทานและกันสนิมได้ดี นอกจากนี้หากมีบ้านไหนมีสวิทช์ไฟ-ปลั๊กไฟติดตั้งอยู่นอกบ้านและไม่มีหลังคาป้องกันแดดฝนด้วยแล้ว ควรเลือกซื้อหน้ากากสวิทช์ไฟกันน้ำ เพราะจะมีฝากครอบปกปิดป้องกันให้เพื่อความปลอดภัย

การเลือกซื้อสวิทช์ไฟ

สำหรับการเลือกซื้อสวิทช์ไฟ ที่นิยมมากในปัจจุบัน เป็นการเลือกซื้อสวิทช์ไฟแบบเต้ารับ คือ สวิทช์ไฟที่มีเต้ารับอยู่ในตัวหน้าที่ได้หลายอย่างพร้อมกัน เช่น สามารถเปิดปิดไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสียบปลั๊กไฟ ใช้งานได้พร้อมกัน สะดวกสะบายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น การเลือกซื้อสวิทช์ไฟควรเลือกจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน มอก. และยี่ห้อได้รับความนิยมอย่าง PANASONIC, PHILIPS, HACO, LAMPTAN, TOSHINO เพราะนอกจากมั่นใจในเรื่องคุณภาพแล้วยังอุ่นใจในเรื่องการรับประกันสินค้า

ซื้อหน้ากาสวิทช์ไฟสวยๆ ที่ไหนดี?

ซื้อหน้ากากสวิทช์ไฟปลั๊กไฟได้ที่โฮมโปรออนไลน์และโฮมโปรทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากสวิทช์ไฟปลั๊กไฟทั่วไป หน้ากากปิดช่องว่าง หน้ากากปลั๊กไฟกันน้ำ เลือกได้ทุกขนาดตามต้องการทั้งหน้ากากทั้งหน้ากาก 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง และ 4 ช่อง เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังเลือกซื้อสวิทช์ไฟ ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง อุปกรณ์ปลั๊กและสวิทช์ไฟ หลอดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้อีกมากมาย พร้อมบริการหลังการขายมืออาชีพ