1284

ถึง

หน้ากาก

SKU: 53300
หน้ากาก 3 ช่อง PANASONIC WEG6803WK สีขาว
26 21 บาท
ขายแล้ว 1,205 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 277814
หน้ากาก 3 ช่อง PANASONIC WEG6803WK แพค 10 ชิ้น
240 199 บาท
ขายแล้ว 256 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 53301
หน้ากาก 2 ช่อง PANASONIC WEG6802WK สีขาว
26 21 บาท
ขายแล้ว 445 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 53302
หน้ากาก 1 ช่อง PANASONIC WEG6801WK สีขาว
26 21 บาท
ขายแล้ว 459 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157579
หน้ากาก 3 ช่อง PANASONIC WEGN6803 H สีเทา
52 46 บาท
ขายแล้ว 271 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 131558
หน้ากาก 3 ช่อง PANASONIC WEG6803MW
52 46 บาท
ขายแล้ว 243 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156308
หน้ากาก 3 ช่อง PANASONIC WEGN6803 สีดำ
52 46 บาท
ขายแล้ว 282 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116426
หน้ากาก 3 ช่อง PHILIPS LEAF สีขาว
30 19 บาท
ขายแล้ว 645 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075480
หน้ากาก 3 ช่อง HACO W1113-ST สีแม็ทแบล็ค
63 49 บาท
ขายแล้ว 70 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116461
หน้ากาก 1 ช่อง PHILIPS LEAF สีขาว
30 19 บาท
ขายแล้ว 220 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 56508
หน้ากาก 4 ช่อง PANASONIC WEG6804W สีขาว
86 79 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169738
หน้ากาก 3 ช่อง PANASONIC WEG6803MB สีดำเมทาลิค
52 46 บาท
ขายแล้ว 189 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 56507
หน้ากาก 6 ช่อง PANASONIC WEG6806W สีขาว
86 79 บาท
ขายแล้ว 126 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1145428
หน้ากาก 3 ช่อง PHILIPS LEAF สีดำ
50 42 บาท
ขายแล้ว 272 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1082102
หน้ากาก 2 ช่อง HACO TJ-W1112-MSB สีแม็ทแกร์
63 49 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1157594
หน้ากาก 1 ช่อง PANASONIC WEGN6801 H สีเทา
52 46 บาท
ขายแล้ว 75 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157654
หน้ากาก 6 ช่อง PANASONIC WEGN6806 H สีเทา
96 86 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1199214
หน้ากาก 3 ช่อง ELECKTA BASIC สีขาว
20 15 บาท
ขายแล้ว 237 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 95255
หน้ากาก 3 ช่อง PANASONIC WEG 6503K สีเทา
142 119 บาท
ขายแล้ว 79 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075610
หน้ากาก 3 ช่อง HACO W1113-H สีขาว
22 18 บาท
ขายแล้ว 64 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1082009
หน้ากาก 3 ช่อง HACO TJ-W1113-MSB สีแม็ทแกร์
63 49 บาท
ขายแล้ว 45 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1082008
หน้ากาก 2 ช่อง HACO TJ-W1112-SBL สีแม็ทดาร์ค
63 49 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1082101
หน้ากาก 1 ช่อง HACO TJ-W1111-MSB สีแม็ทแกร์
63 49 บาท
ขายแล้ว 37 รายการ
SKU: 1075721
หน้ากาก 1 ช่อง HACO W1111-H สีขาว
22 18 บาท
ขายแล้ว 41 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116358
หน้ากาก 2 ช่อง PHILIPS LEAF สีขาว
30 19 บาท
ขายแล้ว 223 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1082047
หน้ากาก 3 ช่อง HACO TJ-W1113-SBL สีแม็ทดาร์ค
63 49 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 131557
หน้ากาก 2 ช่อง PANASONIC WEG6802MW
52 46 บาท
ขายแล้ว 31 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1200404
หน้ากาก 3 ช่อง CT ELECTRIC A-103 สีดำ
40 21 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1077715
หน้ากาก 3 ช่อง HACO AP-F003 สีขาว
20 17 บาท
ขายแล้ว 88 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 175880
หน้ากาก 1 ช่อง SCHNEIDER A3001 CONCEPT สีขาว
26 24 บาท
ขายแล้ว 17 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1231798
หน้ากาก 1 ช่อง BTICINO SAM5501N สีขาว
24 22 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 278271
หน้ากาก 2 ช่อง SCHNEIDER FG1052H S-FLEXI
22 20 บาท
ขายแล้ว 16 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 278270
หน้ากาก 1 ช่อง SCHNEIDER FG1051H S-FLEXI
22 20 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075734
หน้ากาก 2 ช่อง HACO W1112-H สีขาว
22 18 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077704
หน้ากาก 2 ช่อง HACO AP-F002 สีขาว
20 17 บาท
ขายแล้ว 43 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077627
หน้ากาก 1 ช่อง HACO AP-F001 สีขาว
20 17 บาท
ขายแล้ว 86 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1159986
ชุดหน้ากาก 4 ช่อง HACO M1004+HM832 สีเงิน
320 289 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
SKU: 1159890
ชุดหน้ากาก 2 ช่อง HACO M1002+HM831 สีเงิน
190 175 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 95797
หน้ากาก 2 ช่องกลาง PANASONIC WEG68029WK สีขาว
26 21 บาท
ขายแล้ว 158 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1145593
หน้ากาก 2 ช่องกลาง PHILIPS LEAF สีดำ
50 42 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 172992
หน้ากาก 2 ช่อง BTICINO SM903/12P สีขาว
25 23 บาท
ขายแล้ว 35 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1007982
หน้ากาก 3 ช่อง BTICINO SAM4803TGG สีน้ำตาล
94 89 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1199226
หน้ากาก 2 ช่อง ELECKTA BASIC สีดำ
35 26 บาท
ขายแล้ว 38 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1199210
หน้ากาก 1 ช่อง ELECKTA BASIC สีดำ
35 26 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1126406
หน้ากาก RJ45 2 ช่อง มีป้ายชื่อ LINK US2002A สีขาว
35 30 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1126461
หน้ากาก 1 ช่อง LINK US2001 สีขาว
30 27 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1199222
หน้ากาก 1 ช่อง ELECKTA BASIC สีขาว
20 15 บาท
ขายแล้ว 106 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1106546
หน้ากาก 3 ช่อง SCHNEIDER A8401LH _SZ สีน้ำตาล
105 95 บาท
ขายแล้ว 149 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1106504
หน้ากาก 2 ช่องกลาง BTICINO SAG5522 สีดำ
70 64 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1106560
หน้ากาก 1.5 ช่อง SCHNEIDER A8401MH_SZ สีน้ำตาล
105 95 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
SKU: 1231826
หน้ากาก 2 ช่อง BTICINO SAG5502N สีดำ
48 45 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1231820
หน้ากาก 3 ช่อง BTICINO SAG5503N สีดำ
48 45 บาท
SKU: 1231810
หน้ากาก 1 ช่อง BTICINO SAG5501N สีดำ
48 45 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1231797
หน้ากาก 2 ช่องกลาง BTICINO SAM5522N สีขาว
23 22 บาท
SKU: 1231819
หน้ากาก 2 ช่องกลาง BTICINO SAG5522N สีดำ
48 45 บาท
SKU: 1075578
หน้ากาก 6 ช่อง HACO W1106-ST สีแม็ทแบล็ค
155 129 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1075726
หน้ากาก 2 ช่อง HACO W1112A-ST สีแม็ทแบล็ค
63 49 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 1029587
หน้ากาก 3 ช่อง BTICINO SLNA4803ARF สีเงิน
105 94 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075692
หน้ากาก 1 ช่อง HACO W1111-ST สีแม็ทแบล็ค
63 49 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1075731
หน้ากาก 6 ช่อง HACO W1106-H สีขาว
90 75 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 70827
หน้ากาก 4 ช่อง BTICINO M906/14P สีขาว
105 95 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1075660
หน้ากาก 4 ช่อง HACO W1104-ST สีแม็ทแบล็ค
155 129 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1167316
หน้ากาก 3 ช่อง HACO W1813-SBL สีแม็ทดาร์ค
65 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1213330
หน้ากาก 2 ช่องกลาง BTICINO BAMBOO SAE2222TBN สีขาว
20 19 บาท
SKU: 1213329
หน้ากาก 3 ช่อง BTICINO BAMBOO SAE2203TBN
20 19 บาท
SKU: 1213357
หน้ากาก 6 ช่อง BTICINO BAMBOO SAE2206TBN
90 81 บาท
SKU: 1121658
หน้ากาก 6 ช่อง SCHNEIDER A3000T2 CONCEPT สีขาว
120 105 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1095644
หน้ากาก 3 ช่อง HACO M3N-F สีขาว
42 36 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1156353
หน้ากาก 6 ช่อง PANASONIC WEGN6806 สีดำ
96 86 บาท
ขายแล้ว 18 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1077732
หน้ากาก 2 ช่องกลาง HACO AP-F002A สีขาว
20 17 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1175913
หน้ากาก 1 ช่อง HACO W1931-STP QX สี TAUPE
185 129 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1156270
หน้ากาก 1 ช่อง PANASONIC WEGN6801 สีดำ
52 46 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1175887
หน้ากาก 2 ช่อง HACO W1932-ST QX สี MATT BLACK
185 129 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1200744
หน้ากาก 3 ช่อง SIEMENS 5TG9 860-7PB01 สีขาวไข่มุก
32 29 บาท
ขายแล้ว 55 รายการ
SKU: 1116986
หน้ากาก 1 ช่อง EVE 523367 สีขาว
30 22 บาท
ขายแล้ว 125 รายการ
SKU: 1200718
หน้ากาก 1 ช่อง SIEMENS 5TG9 860-5PB04 สีดำ
45 42 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1200736
หน้ากาก 1 ช่อง SIEMENS 5TG9 860-5PB01 สีขาวไข่มุก
32 29 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
SKU: 1200772
หน้ากาก 2 ช่อง SIEMENS 5TG9 860-6PB04 สีดำ
45 42 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1200781
หน้ากาก 2 ช่องกลาง SIEMENS 5TG9 860-8PB01 สีขาวไข่...
32 29 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1200771
หน้ากาก 2 ช่องกลาง SIEMENS 5TG9 860-8PB02 สีเงิน
45 42 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1200740
หน้ากาก 3 ช่อง SIEMENS 5TG9 860-7PB04 สีดำ
45 42 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
SKU: 1200758
หน้ากาก 2 ช่องกลาง SIEMENS 5TG9 860-8PB04 สีดำ
45 42 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1116384
หน้ากาก 4 ช่อง PHILIPS LEAF สีขาว
82 65 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1116317
หน้ากาก 2 ช่องกลาง PHILIPS LEAF สีขาว
30 19 บาท
ขายแล้ว 77 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1200397
หน้ากาก 1 ช่อง CT ELECTRIC A-101 สีดำ
40 21 บาท
SKU: 1200396
หน้ากาก 6 ช่อง CT ELECTRIC A-106 สีดำ
40 34 บาท
SKU: 1200386
หน้ากาก 2 ช่องกลาง CT ELECTRIC A-1022 สีดำ
40 21 บาท
SKU: 1169932
หน้ากาก 6 ช่อง PANASONIC WEG6806MB สีดำเมทาลิค
96 86 บาท
ขายแล้ว 61 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1169941
หน้ากาก 2 ช่อง PANASONIC WEG6802MB สีดำเมทาลิค
52 46 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1123318
หน้ากาก 4 ช่อง NATIONINE 6804 สีขาว
30 28 บาท
SKU: 1201170
หน้ากาก 4 ช่อง CT ELECTRIC A-104 สีขาว
32 27 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1157577
หน้ากาก 2 ช่อง PANASONIC WEGN6802 H สีเทา
52 46 บาท
ขายแล้ว 28 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1201180
หน้ากาก 2 ช่องกลาง CT ELECTRIC A-1022 สีขาว
19 17 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1157578
หน้ากาก 2 ช่องกลาง PANASONIC WEGN68029 H สีเทา
52 46 บาท
ขายแล้ว 26 รายการ
SKU: 131561
หน้ากาก 1 ช่อง PANASONIC WEG6801MA สีน้ำตาล
52 46 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 131555
หน้ากาก 1 ช่อง PANASONIC WEG6801MW
52 46 บาท
ขายแล้ว 60 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 131566
หน้ากาก 2 ช่อง PANASONIC WEG6802MH สีเทา
52 46 บาท
ขายแล้ว 23 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 211476
หน้ากาก 6 ช่อง PANASONIC WEAG6806W สีขาว
86 79 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1117038
หน้ากาก 4 ช่อง EVE 540477 สีขาว
69 60 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 211475
หน้ากาก 4 ช่อง PANASONIC WEAG6804W สีขาว
86 79 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ

หน้ากากสวิทช์ไฟ อุปกรณ์ปลั๊กไฟช่วยเสริมความงามและความปลอดภัย

"หน้ากากสวิทช์ไฟ" ส่วนใหญ่เรียกว่า "หน้ากากปลั๊กไฟ" เป็นอุปกรณ์ปลั๊กและสวิทช์ไฟที่จะขาดไม่ได้ เพราะเป็นตัวช่วยปกปิดและตกแต่งเต้ารับเต้าเสียบให้มีความสวยงาม เลือกได้หลากหลายรูปแบบและสี ซึ่งสีหน้ากากสวิทช์ไฟที่นิยม ยังคงเป็นสีขาว เพราะดูสะอาดตาและเข้ากับทุกดีไซน์การตกแต่งบ้าน หากเป็นตามโรงงานและสถานที่ภายนอกอื่นๆ มักจะนิยมเลือกซื้อหน้ากากสวิทช์ไฟติดตั้งอย่าง หน้ากากปลั๊กไฟสีดำ สีแดง หรือสีเหลือง ขึ้นอยู่กับโซนที่เน้นความปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ ซึ่งความปลอดภัยนี้นับเป็นนัยสำคัญของการติดตั้งหน้ากากสวิทช์ไฟ เพื่อปกปิดและปกป้องวงจรภายในของปลั๊กไฟ เต้าเสียบเต้ารับต่างๆ

การเลือกซื้อหน้ากากสวิทช์ไฟ

ส่วนการเลือกซื้อหน้ากากสวิทช์ไฟ มองเพียงความสวยงามอย่างเดียวไม่ได้ แต่ต้องเลือกวัสดุที่มีคุณภาพ แข็งแรงทนทาน ไม่นำไฟมีความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากสวิทช์ไฟพลาสติก โพลีคาร์บอเนต อลูมิเนียม และสแตนเลส ยิ่งเป็นหน้ากากปลั๊กไฟสแตนเลส ราคานั้นค่อนข้างสูงกว่าหน้ากากชนิดอื่นๆ แต่มีความทนทานและกันสนิมได้ดี นอกจากนี้หากมีบ้านไหนมีสวิทช์ไฟ-ปลั๊กไฟติดตั้งอยู่นอกบ้านและไม่มีหลังคาป้องกันแดดฝนด้วยแล้ว ควรเลือกซื้อหน้ากากสวิทช์ไฟกันน้ำ เพราะจะมีฝากครอบปกปิดป้องกันให้เพื่อความปลอดภัย

การเลือกซื้อสวิทช์ไฟ

สำหรับการเลือกซื้อสวิทช์ไฟ ที่นิยมมากในปัจจุบัน เป็นการเลือกซื้อสวิทช์ไฟแบบเต้ารับ คือ สวิทช์ไฟที่มีเต้ารับอยู่ในตัวหน้าที่ได้หลายอย่างพร้อมกัน เช่น สามารถเปิดปิดไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า เสียบปลั๊กไฟ ใช้งานได้พร้อมกัน สะดวกสะบายต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น การเลือกซื้อสวิทช์ไฟควรเลือกจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐาน มอก. และยี่ห้อได้รับความนิยมอย่าง PANASONIC, PHILIPS, HACO, LAMPTAN, TOSHINO เพราะนอกจากมั่นใจในเรื่องคุณภาพแล้วยังอุ่นใจในเรื่องการรับประกันสินค้า

ซื้อหน้ากาสวิทช์ไฟสวยๆ ที่ไหนดี?

ซื้อหน้ากากสวิทช์ไฟปลั๊กไฟได้ที่โฮมโปรออนไลน์และโฮมโปรทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากสวิทช์ไฟปลั๊กไฟทั่วไป หน้ากากปิดช่องว่าง หน้ากากปลั๊กไฟกันน้ำ เลือกได้ทุกขนาดตามต้องการทั้งหน้ากากทั้งหน้ากาก 1 ช่อง, 2 ช่อง, 3 ช่อง และ 4 ช่อง เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังเลือกซื้อสวิทช์ไฟ ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง อุปกรณ์ปลั๊กและสวิทช์ไฟ หลอดไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้อีกมากมาย พร้อมบริการหลังการขายมืออาชีพ