1284ถึง

ไขควงเดี่ยว

SKU: 1105926
ไขควงหัวแฉก STANLEY 3"
93 65 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1161246
ไขควงปากแฉก MAZDOX W021035 PH1x8 นิ้ว
100 79 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1161824
ไขควงหัวแฉก MATALL SC100X2PH-A 4 นิ้ว
50 39 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1086653
ไขควงหัวแฉก 5 นิ้ว MATALL
70 39 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1161248
ไขควงปากแฉก MAZDOX W021043 PZ0x3 นิ้ว
50 39 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1161292
ไขควงปากแฉก MAZDOX W021042 PZ2x1-1/2 นิ้ว
40 29 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1103342
ไขควงเดี่ยว หัวแบน MATALL PRO 4"
85 17 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1120109
ไขควงดาวแฉก PROBEST W021044 MGH PZ1 4 นิ้ว
59 27 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 238550
ไขควงหัวแบน NPP VR 91495 4 นิ้ว
55 49 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 119050
ไขควงหัวแฉก STANLEY 65-164 6 นิ้ว
146 90 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 86534
ไขควงหัวแบน TOP MAN 3100-011 4 นิ้ว
200 180 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1158684
ไขควงปากแฉก MAZDOX W202001 6 นิ้ว
85 69 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157552
ไขควงหัวแบน 4 นิ้ว PUMPKIN 17135
99 63 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1161301
ไขควงปากแฉก MAZDOX W021033 PH1x4 นิ้ว
75 59 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158736
ไขควงปากแบน MAZDOX W021220 4x100 มม.
80 59 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 235259
ไขควงหัวแฉก MATALL SC38x2PH 1.5 นิ้ว
39 15 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1045102
ไขควงด้ามทะลุหัวแฉก NPP VR 91651 8 นิ้ว
80 75 บาท
ขายแล้ว 11 รายการ
SKU: 1107454
ไขควงหัวแบนแม่เหล็ก MIXPRO 4 นิ้ว
70 57 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 273740
ไขควงหัวแฉก JE TECH 21239 LINE COLOR 8 นิ้ว
90 80 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1161199
ไขควงปากแฉก MAZDOX W021032 PH1x12 นิ้ว
110 89 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157497
ไขควงหัวแฉก 4 นิ้ว PUMPKIN 17134
99 63 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157380
ไขควงหัวแฉก 4 นิ้ว PUMPKIN 17152
199 93 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 289462
ไขควงหัวแบน HACHI 6 นิ้ว
107 62 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3 บาท
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 238557
ไขควงหัวแฉก NPP VR 91500 6 นิ้ว
70 59 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1161198
ไขควงปากแฉก MAZDOX W021044 PZ1x4 นิ้ว
75 59 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163117
ไขควงหัวแฉก MATALL HMP1055676-A 12 นิ้ว
89 79 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157458
ไขควงหัวแบน 6 นิ้ว PUMPKIN 17147
207 109 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 273742
ไขควงหัวแฉก JE TECH 22503 4 นิ้ว
195 170 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 121431
ไขควงหัวแฉก STANLEY 65-163 4 นิ้ว
137 63 บาท
ขายแล้ว 19 รายการ
SKU: 1082400
ไขควง ตัวแอล TOP MAN
220 199 บาท
ขายแล้ว 22 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163275
ไขควงหัวแฉก MATALL HMP1055793-A 8 นิ้ว
70 59 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133437
ไขควงหัวแบน MATALL PRO 4 นิ้ว 3x100 มม.
85 59 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1158695
ไขควงปากแบน MAZDOX W021232 8x150 มม.
120 99 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1045111
ไขควงด้ามทะลุหัวแฉก NPP VR 91649 10 นิ้ว
90 80 บาท
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 238553
ไขควงหัวแบน NPP VR 91497 5 นิ้ว
50 45 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1161803
ไขควงหัวแฉก MATALL SC150X2PH-A 6 นิ้ว
70 49 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 238555
ไขควงหัวแฉก NPP VR 91498 5 นิ้ว
50 45 บาท
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1045082
ไขควงด้ามทะลุหัวแบน NPP VR 91650 10 นิ้ว
90 79 บาท
ขายแล้ว 12 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1107366
ไขควงหัวแฉกแม่เหล็ก MIXPRO 4 นิ้ว
69 57 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1163154
ไขควงหัวแบน MATALL SC38X6SH-A 1.5 นิ้ว
35 29 บาท
ขายแล้ว 29 รายการ
SKU: 1151592
ไขควงด้ามยาง PUMPKIN XTREME SL1.0x6
185 89 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1055793
ไขควงหัวแฉก MATALL 8 นิ้ว
70 49 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1161737
ไขควงหัวแฉก MATALL SC38X2PH-A 1.5 นิ้ว
39 19 บาท
ขายแล้ว 25 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 121432
ไขควงหัวแบน STANLEY 65-187 4 นิ้ว
146 63 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1045121
ไขควงด้ามทะลุหัวแบน NPP VR 91654 8 นิ้ว
90 79 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1151636
ไขควงเดี่ยว PUMPKIN XTREME SL1.0x6
195 99 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1157459
ไขควงหัวแฉก 4 นิ้ว PUMPKIN 17140
99 79 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 235257
ไขควงหัวแฉก MATALL SC75X1PH 3 นิ้ว
45 39 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 289479
ไขควงหัวแฉก HACHI 6 นิ้ว
121 79 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 86535
ไขควงหัวแฉก TOP MAN 3100-012 4 นิ้ว
200 180 บาท
ขายแล้ว 10 รายการ
SKU: 1163124
ไขควงหัวแบน MATALL SC150X6SH-A 6 นิ้ว
70 49 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158754
ไขควงปากแบน MAZDOX W021228 6x150 มม.
100 79 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133941
ไขควงหัวแฉก MATALL PRO 4 นิ้ว
89 79 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 289464
ไขควงหัวแฉก HACHI 4 นิ้ว
95 59 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1157450
ไขควงหัวแฉก 6 นิ้ว PUMPKIN 17146
207 99 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1158735
ไขควงปากแฉก MAZDOX W202002 8 นิ้ว
95 79 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 86536
ไขควงปากแบน TOP MAN 3100-013 6 นิ้ว
230 199 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 238551
ไขควงหัวแฉก NPP VR 91496 4 นิ้ว
40 35 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 86537
ไขควงหัวแฉก TOP MAN 3100-014 6 นิ้ว
230 199 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1157561
ไขควงหัวแบน 4 นิ้ว PUMPKIN 17153
199 93 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1161245
ไขควงปากแฉก MAZDOX W021034 PH1x6 นิ้ว
80 69 บาท
ขายแล้ว 2 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163162
ไขควงหัวแบน MATALL HMP1064632-A 10 นิ้ว
90 69 บาท
ขายแล้ว 27 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 238546
ไขควงหัวแบน NPP VR 91493 3 นิ้ว
35 32 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 238548
ไขควงหัวแฉก NPP VR 91494 3 นิ้ว
35 32 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1157551
ไขควงหัวแบน 4 นิ้ว PUMPKIN 17141
90 79 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133512
ไขควงปากแบน MATALL PRO 6 นิ้ว
150 37 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1163084
ไขควงหัวแบน MATALL HMP1055748-A 12 นิ้ว
89 79 บาท
ขายแล้ว 52 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 273744
ไขควงหัวแฉก JE TECH 22505 6 นิ้ว
210 180 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1162707
ไขควงหัวแบน MATALL HMP 1055617-A 8 นิ้ว
70 59 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 238556
ไขควงหัวแบน NPP VR 91499 6 นิ้ว
70 59 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1060929
ไขควงด้ามทะลุหัวแฉก NPP VR91682 12 นิ้ว
100 85 บาท
ขายแล้ว 5 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1151740
ไขควงเดี่ยว PUMPKIN XTREM PH2x6x1
185 89 บาท
ขายแล้ว 4 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1133454
ไขควงหัวแฉก MATALL PRO 3 นิ้ว PH0x75 มม.
70 59 บาท
ขายแล้ว 15 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1061053
ไขควงด้ามทะลุหัวแบน NPP VR91681 12 นิ้ว
100 89 บาท
ขายแล้ว 6 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1161822
ไขควงหัวแบน MATALL SC100X5SH-A 4 นิ้ว
50 39 บาท
ขายแล้ว 1 รายการ
ซื้อวันนี้ส่งวันนี้
SKU: 1163037
ไขควงหัวแฉก MATALL HMP1055709-A 10 นิ้ว
80 69 บาท
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1104153
ไขควงปากแฉก BLUE POINT PH0x100 มม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 1104160
ไขควงปากแฉก BLUE POINT PH2x100 มม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1119586
ไขควงเดี่ยว หัวแบน JE TECH 75 มม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1119538
ไขควงเดี่ยว หัวแบน JE TECH 300 มม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 273743
ไขควงหัวแบน JE TECH 22506 6 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1119558
ไขควงเดี่ยว หัวแฉก JE TECH 250 มม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1176201
ไขควงเดี่ยว PUMPKIN X-treme SL1x6x40 มม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 1119547
ไขควงเดี่ยว หัวแฉก JE TECH 40 มม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 2 รายการ
SKU: 1119587
ไขควงเดี่ยว หัวแบน JE TECH 40 มม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 1176166
ไขควงเดี่ยว PUMPKIN X-treme PH0x3x75 มม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1119548
ไขควงเดี่ยว หัวแบน JE TECH 75 มม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 202851
ไขควงหัวแบน AT INDY 3 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 204817
ไขควงหัวแบน TOP MAN 3100-015 8 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 8 รายการ
SKU: 202840
ไขควงหัวแบน AT INDY 6 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 9 รายการ
SKU: 273739
ไขควงหัวแบน JE TECH 21240 LINE COLOR 8 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ
SKU: 1119559
ไขควงเดี่ยว หัวแบน JE TECH 250 มม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1104125
ไขควงปากแฉก BLUE POINT PH0x75 มม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 1104161
ไขควงปากแฉก BLUE POINT PH1x100 มม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 6 รายการ
SKU: 1176020
ไขควงเดี่ยว PUMPKIN X-treme SL0x6x75 มม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1176183
ไขควงเดี่ยว PUMPKIN X-treme PH2x6x40 มม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 5 รายการ
SKU: 1119529
ไขควงเดี่ยว หัวแฉก JE TECH 300 มม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 1 รายการ
SKU: 204816
ไขควงหัวแฉก TOP MAN 3100-016 8 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 4 รายการ
SKU: 273741
ไขควงหัวแบน JE TECH 22504 4 นิ้ว
สินค้าหมด
ขายแล้ว 7 รายการ
SKU: 1104251
ไขควงปากแบน BLUE POINT 4x125 มม.
สินค้าหมด
ขายแล้ว 3 รายการ

ไขควง (ScrewDrivers)

เมื่อพูดถึงเครื่องมือในงานซ่อมบำรุงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก หนึ่งในนั้นคือ ไขควง เป็นเครื่องมือช่างที่ใช้สำหรับขันแน่น หรือคลายสกรูด้วยมือ ลักษณะโครงสร้างทั่วไปของไขควงจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ด้ามจับไขควง ก้านไขควง และปากไขควง โดยส่วนของปลายไขควงมีลักษณะเป็นสกรู ด้ามไขควงเป็นฉนวนมีไว้สำหรับจับ โดยก้านและปากไขควงจะทำจากวัสดุเหล็กกล้าคุณภาพดี แข็งแรง ทนต่อการบิ่น ต้านทานการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม ทนต่อแรงบิดและแรงขันได้ดีเยี่ยม ส่วนด้ามจับมีหลายแบบและหลายวัสดุให้เลือกใช้งาน ดังนั้นไขควงจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสามัญประจำบ้านและสำคัญต่อวงการงานช่างเกือบทุกประเภท คนส่วนใหญ่เคยได้ยินไขควงอย่างน้อย 2 ประเภทคือ ไขควงหัวแฉก ไขควงหัวแบน แต่จริงๆแล้วมีไขควงให้เลือกมากมาย และทุกประเภทมีจุดประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกัน มาทำความรู้จักประเภทของไขควงกันว่าหลักๆ มีอะไรบ้าง

ไขควงหัวแฉก ไขควงชนิดนี้เป็นรูปแบบพื้นฐานที่มีปากไขควงมีลักษณะคล้ายเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายบวก (+) ใช้ขันและคลายสกรูหัวแฉกที่ติดตั้งในงานต่างๆ ได้ตามต้องการ ไขควงปากแฉกมีหลายแบบและหลายขนาดให้เลือกอีกมากมายตามจุดประสงค์การใช้งาน เช่น ไขควงลองไฟ ซึ่งจะมีชนิดหัวแฉกด้วยเช่นกัน

ไขควงหัวแบน ไขควงเป็นไขควงมาตรฐานอีกรูปแบบหนึ่งที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน โดยปากไขควงมีลักษณะเป็นแผ่นโลหะเรียบแบน คล้ายกับสัญลักษณ์ตัวลบ (-) เหมาะสำหรับใช้ขันและคลายสกรูหัวผ่าและสามารถนำไปใช้เพื่อสกัดจุดที่ติดตายให้ออกจากกันได้

ไขควงหกเหลี่ยม ปากไขควงมีลักษณะแบบเดียวกับประแจหกเหลี่ยม ไขควงชนิดนี้ออกแรงขันได้เต็มแรงกว่าประแจหกเหลี่ยมที่เป็นตัวแอล (L) เหมาะสำหรับใช้ขันและคลายสกรูหัวจมหรือสลักเกลียวที่มีหลุมหกเหลี่ยม

ไขควงสลับหัว ไขควงประเภทหนึ่งที่ก้านไขควงสามารถเปลี่ยนได้ หรือสามารถสลับเป็นก้านไขควงลักษณะปากแบน หรือก้านไขควงลักษณะปากแฉกได้ สามารถขยับให้สั้นลง หรือยาวขึ้นได้ ไขควงชนิดนี้มีความอเนกประสงค์มาก ใช้งานได้หลากหลาย นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้กับการประกอบสินค้าสำเร็จรูป และเครื่องใช้ในบ้านได้เช่นกัน

นอกจากประเภทไขควงที่กล่าวมานั้น ยังมีไขควงอีกมากมายหลายชนิด ที่แบ่งไปตามจุดประสงค์การใช้งาน เช่น ไขควงซ่อมนาฬิกา ไขควงก๊อกแก๊ก ไขควงกันไฟฟ้า และไขควงลองไฟ เป็นต้น อีกทั้งเราสามารถเลือกซื้อไขควงเดี่ยวเพื่อใช้ในงานที่เฉพาะเจาะจง หรือจะเลือกไขควงชุด หรือไขควงอเนกประสงค์ ที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายตามความเหมาะสมและยังช่วยตอบโจทย์การใช้งานทุกประเภทได้เป็นอย่างดี

ไขควง HomePro

ไขควงเป็นเครื่องมือช่างที่ควรมีติดบ้าน ดังนั้นคุณสามารถเลือกซื้อไขควงได้ที่ HomePro ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ นอกจากไขควงเรามีเครื่องมือช่างอื่นๆ ให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็น ขวาน ประแจ คีม แชลง และเลื่อย เป็นต้น ซึ่งสามารถเลือกซื้อเครื่องมือช่างเหล่านี้ได้ที่ HomePro Online ศูนย์รวมอุปกรณ์งานช่างแบบครบวงจร ที่มาพร้อมกับบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้านของคุณ โฮมโปรพร้อมอำนวยความสะดวกและยินดีบริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ HomePro Call Center 1284