ค้นหาสาขา   ติดต่อและร้องเรียน    1284    ติดตามคำสั่งซื้อ   ลงชื่อเข้าใช้   สมัครสมาชิก TH EN

ถึง

ห้องนอนและเครื่องนอน

SKU: 1135798
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS THE LOUNGE
13,713 6,255 บาท
SKU: 1150789
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS KAMBELLA พร้อมชุดเครื่องนอน 11 ...
39,414 19,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,968 บาท
SKU: 1148797
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS NESBURG
23,700 16,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,488 บาท
SKU: 1135961
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS NORTHLIGHT III
17,141 8,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,342 บาท
SKU: 1135725
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS NAUTILUS
17,141 8,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,342 บาท
SKU: 1142509
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS CARLTON II
15,713 7,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,192 บาท
SKU: 1135865
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS THE LOUNGE
15,713 7,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,192 บาท
SKU: 1142477
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS CARLTON I
13,713 6,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,181 บาท
SKU: 1135971
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS NORTHLIGHT II
12,284 5,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 892 บาท
SKU: 1135926
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS NORTHLIGHT I
10,856 4,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 742 บาท
SKU: 1135883
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS THE LOUNGE
10,856 4,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 742 บาท
SKU: 1157186
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS VENTURY พร้อมชุดเครื่องนอน 11 ช...
56,842 28,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,273 บาท
SKU: 1142206
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS MICRO LATEX I พร้อมชุดเครื่องนอ...
63,558 44,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6,673 บาท
SKU: 1148897
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS ROYAL CALIFORNIA
50,843 35,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,338 บาท
SKU: 1135795
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS CASTLE
42,843 25,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,898 บาท
SKU: 1157129
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS LERMANIA พร้อมชุดเครื่องนอน 11 ...
45,271 22,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,403 บาท
SKU: 1142546
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS NINA พร้อมชุดเครื่องนอน 12 ชิ้น
141,272 98,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 14,833 บาท
SKU: 1150965
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS SANTOS พร้อมชุดเครื่องนอน 7 ช...
64,842 32,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,873 บาท
SKU: 1142615
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS CARLTON I
17,141 8,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,521 บาท
SKU: 1148778
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS FLORENCE
34,986 21,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,238 บาท
SKU: 1142595
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS CARLTON I
19,999 10,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,861 บาท
SKU: 1143175
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS PRIVACY - SORENTO พร้อมชุดเครื่...
144,843 101,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 15,208 บาท
SKU: 1142182
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS ASCOTT พร้อมชุดเครื่องนอน 11 ชิ...
75,986 53,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7,978 บาท
SKU: 1142616
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS PRIVACY TECH - PERPETUAL พร้อ...
158,843 111,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 16,678 บาท
SKU: 1157123
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS WESTMAN พร้อมชุดเครื่องนอน 11 ช...
31,414 15,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,368 บาท
SKU: 1148864
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS PRIVACY TECH-ENCORE
116,415 60,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 9,088 บาท
SKU: 1148872
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS ADVANCE
31,843 17,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,698 บาท
SKU: 1148835
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS NODIC
137,700 70,912 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 10,636 บาท
SKU: 1148814
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS ASCOTT
59,986 41,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6,298 บาท
SKU: 1148699
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS COLEMAN
34,272 23,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,598 บาท
SKU: 1148921
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS MICRO LATEX I
55,986 39,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,878 บาท
SKU: 1148894
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS MARSHALL DELUXE III
63,557 35,392 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,308 บาท
SKU: 1148915
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS ROYAL CALIFORNIA
61,129 42,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6,418 บาท
SKU: 1148925
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS OPULENZE
154,272 60,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 9,118 บาท
SKU: 1148933
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS PRIVACY TECH-ENCORE
114,700 59,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 8,938 บาท
SKU: 1149025
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS VERNETT
65,414 45,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6,868 บาท
SKU: 1148834
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS NINA
100,558 55,792 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 8,368 บาท
SKU: 1135734
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS NORTHLIGHT I
15,713 7,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,192 บาท
SKU: 1135876
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS REGIS II
13,713 6,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,042 บาท
SKU: 1135913
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS REGIS I
19,999 10,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,861 บาท
SKU: 1135609
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS NAUTILUS
18,570 9,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,492 บาท
SKU: 1135747
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS CASTLE
45,700 26,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,048 บาท
SKU: 1135759
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS VIOLIN
13,713 6,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,042 บาท
SKU: 1135831
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS CASTLE
34,271 20,700 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,105 บาท
SKU: 1135833
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS VIOLIN
21,427 11,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,792 บาท
SKU: 1135839
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS REGIS II
18,570 9,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,492 บาท
SKU: 1135952
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS NORTHLIGHT II
19,999 10,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,642 บาท
SKU: 1135954
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS REGIS I
17,141 8,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,521 บาท
SKU: 1135962
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS NORTHLIGHT II
17,141 8,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,342 บาท
SKU: 1135991
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS NORTHLIGHT III
19,999 11,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,792 บาท
SKU: 1136031
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS NORTHLIGHT I
17,141 8,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,342 บาท
SKU: 1141969
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS MARSHALL DELUXE III 3.5 พร้อม...
63,557 44,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6,673 บาท
SKU: 1141998
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS CAMPTON พร้อมชุดเครื่องนอน 12 ช...
93,557 46,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7,018 บาท
SKU: 1142026
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS MARSHALL DELUXE II พร้อมชุดเค...
57,129 30,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,558 บาท
SKU: 1142042
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS ADVANCE พร้อมชุดเครื่องนอน 7 ...
36,986 25,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 3,883 บาท
SKU: 1142054
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS MICRO LATEX I พร้อมชุดเครื่อง...
51,129 35,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,368 บาท
SKU: 1142120
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS ROYAL CALIFORNIA พร้อมชุดเครื่อ...
63,558 44,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6,673 บาท
SKU: 1142134
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS ADVANCE พร้อมชุดเครื่องนอน 11 ช...
49,558 34,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,203 บาท
SKU: 1142135
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS ADVANCE พร้อมชุดเครื่องนอน 11 ช...
51,129 35,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,368 บาท
SKU: 1142139
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS MARSHALL DELUXE III พร้อมชุดเคร...
76,271 53,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 8,008 บาท
SKU: 1142156
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS MARSHALL DELUXE II พร้อมชุดเครื...
66,700 46,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7,003 บาท
SKU: 1142159
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS MICRO LATEX II พร้อมชุดเครื่องน...
74,129 51,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7,783 บาท
SKU: 1142160
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS NESBURG พร้อมชุดเครื่องนอน 11 ช...
27,986 19,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,938 บาท
SKU: 1142222
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS MARSHALL DELUXE III พร้อมชุดเคร...
77,843 54,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 8,173 บาท
SKU: 1142232
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS ROYAL CALIFORNIA พร้อมชุดเครื่อ...
61,843 43,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6,493 บาท
SKU: 1142517
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS OPULENZE พร้อมชุดเครื่องนอน 8...
158,843 111,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 16,678 บาท
SKU: 1142537
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS PRIVACY TECH - ENCORE พร้อมชุ...
105,986 74,190 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 11,128 บาท
SKU: 1142680
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS NAUTILUS
12,284 5,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 892 บาท
SKU: 1142766
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS PRIVACY - SORENTO พร้อมชุดเคร...
117,843 82,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 12,373 บาท
SKU: 1142777
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS NODIC พร้อมชุดเครื่องนอน 8 ชิ...
141,129 98,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 14,818 บาท
SKU: 1142939
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS ROYAL NODIC พร้อมชุดเครื่องนอน ...
222,272 155,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 23,338 บาท
SKU: 1143090
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS NODIC พร้อมชุดเครื่องนอน 12 ชิ้...
176,558 123,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 18,538 บาท
SKU: 1148931
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS NESBURG
24,129 16,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,533 บาท
SKU: 1148953
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS SORENTO
139,415 49,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7,468 บาท
SKU: 1143097
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS OPULENZE พร้อมชุดเครื่องนอน 12 ...
193,986 135,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 20,368 บาท
SKU: 1143147
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS KENSEN พร้อมชุดเครื่องนอน 11 ชิ...
68,271 43,090 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6,463 บาท
SKU: 1143188
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS NODIC พร้อมชุดเครื่องนอน 12 ชิ้...
172,843 120,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 18,148 บาท
SKU: 1135710
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS REGIS I
13,713 6,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,181 บาท
SKU: 1135902
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS VIOLIN
18,570 9,950 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 1,492 บาท
SKU: 1142096
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS MARSHALL DELUXE I พร้อมชุดเครื่...
50,843 35,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,338 บาท
SKU: 1142126
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS COLEMAN พร้อมชุดเครื่องนอน 11 ช...
42,129 29,490 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,423 บาท
SKU: 1142138
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS MARSHALL DELUXE I พร้อมชุดเครื่...
52,414 36,690 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,503 บาท
SKU: 1142271
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS VERNETT พร้อมชุดเครื่องนอน 11 ช...
68,985 48,290 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7,243 บาท
SKU: 1142805
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS KENSEN พร้อมชุดเครื่องนอน 7 ช...
55,557 35,090 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,263 บาท
SKU: 1143176
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS KENSEN พร้อมชุดเครื่องนอน 11 ชิ...
69,843 44,090 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6,613 บาท
SKU: 1143177
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS ROYAL NODIC พร้อมชุดเครื่องนอน ...
220,558 154,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 23,158 บาท
SKU: 1143201
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS OPULENZE พร้อมชุดเครื่องนอน 12 ...
186,986 130,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 19,633 บาท
SKU: 1143211
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS PRIVACY TECH - PERPETUAL พร้อมช...
213,415 149,390 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 22,408 บาท
SKU: 1148700
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS MARSHALL DELUXE II
57,129 34,090 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,113 บาท
SKU: 1148730
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS COLEMAN
38,415 26,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,033 บาท
SKU: 1148779
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS MARSHALL DELUXE III
76,271 42,512 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6,376 บาท
SKU: 1148825
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS MICRO LATEX II
66,986 46,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7,033 บาท
SKU: 1148833
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS KENSEN
69,843 38,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,848 บาท
SKU: 1148836
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS NODIC
162,415 86,912 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 13,036 บาท
SKU: 1148832
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS KENSEN
55,557 33,090 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,963 บาท
SKU: 1148844
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS ASCOTT
74,129 51,890 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 7,783 บาท
SKU: 1148854
ที่นอน 5 ฟุต LOTUS KENSEN
68,271 37,990 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 5,698 บาท
SKU: 1148855
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS MARSHALL DELUXE III
77,843 43,392 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 6,508 บาท
SKU: 1148884
ที่นอน 3.5 ฟุต LOTUS FLORENCE
30,271 19,590 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 2,938 บาท
SKU: 1148893
ที่นอน 6 ฟุต LOTUS MARSHALL DELUXE I
52,414 31,790 บาท
ซื้อออนไลน์ ลดเพิ่ม 4,768 บาท

 

เฟอร์นิเจอร์ห้องนอนและที่นอน (Bedroom Furniture and Mattress)

"ห้องนอน" เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เราใช้เวลาแทบจะ 1 ใน 3 ของช่วงเวลาแต่ละวันอยู่ภายในห้อง ดังนั้นเรื่องของการเลือกเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนและการตกแต่งห้องนอน จึงเป็นสิ่งต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน โดยเฉพาะที่นอนและเตียงนอนซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์หลักของห้องนอน ขนาดเตียงนอนและที่นอนจะต้องกว้างเพียงพอต่อการหลับนอน ส่วนที่นอนจะต้องรองรับสรีระร่างกายป้องกันอาการปวดเมื่อย ซึ่งขนาดของที่นอนและเตียงนอนก็มีให้เลือกตั้งแต่ 3.5 ฟุต, 5 ฟุต (Queen Size) และ 6 ฟุต (King Size) ทั้งนี้ก็เพื่อการนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่และสามารถเติมเต็มพลังงานพร้อมรับเช้าวันใหม่ได้อย่างสดชื่น
นอกจากที่นอนและเตียงนอนแล้ว เฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนก็ยังประกอบไปด้วยเฟอร์นิเจอร์อื่นๆอีกมากมาย ซึ่งในปัจจุบันตามท้องตลาดทั่วไปจะมีจำหน่ายแบบยกเซ็ตเป็นชุดห้องนอน ที่มาพร้อมกับตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งในราคาถูก ที่คุณสามารถเลือกชมตัวอย่างสินค้าได้ตามร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายอย่าง Homepro ทุกสาขาทั่วประเทศไทย เลือกชมดีไซน์ความสวยงามของเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนหลากหลายรูปแบบก่อนตัดสินใจเลือกนำมาใช้งาน

การเลือกที่นอน

ที่นอน จัดว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้สามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายตัวมากยิ่งขึ้น และแน่นอนว่าที่นอนที่มีวางจำหน่ายตามท้องตลาดมีให้เลือกหลายยี่ห้อ เช่น ที่นอน Dunlopillo, ที่นอน Zinnia, ที่นอน Lotus, ที่นอน Lady Americana, ที่นอน Home Living Style, ที่นอน Midas เป็นต้น นอกจากนี้ที่นอนยังมีการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่เข้ามาผสมผสานกับวัสดุในการผลิตซึ่งเป็นตัวช่วยเสริมให้ที่นอนรุ่นใหม่มีคุณสมบัติที่หลากหลายมากกว่าแต่ก่อน เช่น ที่นอนช่วยถนอมกระดูกสันหลัง ที่นอนช่วยลดแรงกดทับส่งผลให้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวกขณะนอนหลับพักผ่อน เป็นต้น
ดังนั้นการเลือกที่นอนสำหรับใช้งานที่บ้าน จะต้องพิจารณากันถึงคุณสมบัติของที่นอนแต่ละประเภท ซึ่งมีให้เลือกอยู่ 5 ประเภทหลักๆด้วยกันคือ ที่นอนยางพารา, ที่นอนสปริง, ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง (Pocket Spring), ที่นอนเมมโมรี่โฟม (Memory Foam) และแผ่นท็อปเปอร์ (Topper) โดยที่นอนแต่ละประเภทก็มีคุณสมบัติความโดดเด่นที่แตกต่างกัน
 • ที่นอนยางพารา

  ที่นอนยางพาราเป็นที่นอนเพื่อสุขภาพ ซึ่งทางการแพทย์แนะนำให้ผู้ที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายหรือผู้สูงอายุเลือกนำไว้ใช้งาน เพราะที่นอนยางพารานั้นมีคุณสมบัติในการช่วยถนอมกระดูกสันหลัง ลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกายได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือมีคุณสมบัติป้องกันการสะสมของไรฝุ่นและแบคทีเรีย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการภูมิแพ้ด้วยเช่นกัน ที่นอนยางพาราถึงแม้ราคาจะค่อนข้างสูงแต่คุ้มค่าทั้งเรื่องแก้ปัญหาด้านสุขภาพและมีอายุการใช้งานนานถึง 15-20 ปี
 • ที่นอนสปริง

  ที่นอนสปริงเป็นที่นอนอีกประเภทที่มีคุณสมบัตินุ่ม เด้งสบาย เมื่อล้มตัวลงนอนบนที่นอนสปริงจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มน่านอน จึงไม่แปลกใจเลยว่าที่นอนสปริงจะได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน นอกจากเรื่องของความนุ่มสบายแล้ว ที่นอนสปริงยังมีหลากหลายราคาให้เลือกใช้งานตั้งแต่ราคาหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นและสามารถหาซื้อได้ง่ายอีกด้วย
 • ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง

  ที่นอนพ็อกเก็ตสปริง เป็นที่นอนสปริงแต่มีคุณสมบัติเรื่องความเงียบ ไม่ว่าจะนอนพลิกตัวหรือดิ้นสักแค่ไหน ก็ไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนใดๆ เหมาะมากสำหรับคนที่ชอบนอนพลิกตัวไปมาตลอดคืน ด้วยนวัตกรรมระบบสปริงแบบแยกอิสระ และขดลวดสปริงถูกออกแบบพิเศษให้มีความสูง เหนียว และยืดหยุ่น สามารถคืนตัวได้ดีกว่าที่นอนสปริงทั่วไป และรองรับสรีระร่างกายส่วนโค้งเว้าได้ตามธรรมชาติ ส่วนเรื่องของราคาที่นอนประเภทนี้ก็ค่อนข้างสูงมากกว่าที่นอนสปริงแบบทั่วไป แต่หากเทียบกับอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่าก็จัดว่าคุ้มค่ามากเลยทีเดียว
 • ที่นอนเมมโมรี่โฟม

  ที่นอนเมมโมรี่โฟม เป็นที่นอนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความนุ่มนวลและกำลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน ด้วยคุณสมบัติโฟมใยสังเคราะห์หรือโฟมวิทยาศาสตร์ที่สามารถคืนตัวได้ตามน้ำหนักของผู้นอน ช่วยลดแรงกดทับจากการนอนได้อย่างดีเยี่ยม ส่งผลให้เลือดลมสามารถไหลเวียนได้ดีขึ้น เป็นที่นอนสำหรับคนรักสุขภาพอย่างแท้จริง
 • แผ่นท็อปเปอร์

  แผ่นท็อปเปอร์ เป็นแผ่นสำหรับรองที่นอนอีกชั้นหนึ่ง เพื่อเพิ่มความหนานุ่มให้กับที่นอนเดิมมากยิ่งขึ้น หรืออาจจะใช้แทนที่นอนเลยก็สามารถทำได้ วัสดุหลักที่ใช้ผลิตแผ่นท็อปเปอร์คือฟองน้ำอัด ยางพาราและใยสังเคราะห์ ส่วนใหญ่แล้วแผ่นท็อปเปอร์มีความหนาประมาณ 1-4 นิ้ว โดยจะมีให้เลือกใช้สำหรับที่นอนขนาด 3.5 ฟุต และ ที่นอน 6 ฟุต

เฟอร์นิเจอร์ห้องนอนและที่นอน Homepro

หากคุณกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนและที่นอนราคาถูกและคุณภาพดี สามารถแวะเข้ามาเลือกชมสินค้าได้ที่ Homepro ทุกสาขาทั่วประเทศใกล้บ้านคุณ หรือเลือกช้อปปิ้งผ่านเว็บไซด์ที่ www.homepro.co.th ศูนย์รวมเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนและที่นอน รวมถึงเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบครบวงจร จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าสุดคุ้มสำรับลูกค้าโฮมโปรเท่านั้น! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1284