ข่าวสารและกิจกรรม

ขอขอบพระคุณคู่ค้า พันธมิตรทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง

สำwหรับการมาร่วมงาน HOMEPRO NEXT CHAPTER

มาร่วมรับชมบรรยากาศที่น่าจดจำภายในงาน ผ่านวีดีโอนี้

หากสนใจร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดดังนี้

ฝ่ายการตลาด : คุณศุภวัฒน์ 081-519-4252
  คุณเศกสิทธิ์ 081-984-7812
ฝ่ายจัดซื้อ : ติดต่อ VP/AVP โดยตรงที่ท่านประสานงานด้วย